1.pdf

e.pages.dk

1.pdf

Allesø • Blommenslyst • Bolbro • Højstrup • Kirkendrup • Korup • Lumby • Næsby • Næsbyhoved-Broby • Paarup • Ravnebjerg • Snestrup • Stegsted • Stige • Søhus • Tarup • Ubberud • Villestofte • Åløkke 23. årgang. Nr. 10. Onsdag den 7. marts 2012

Jette

bandt til

tv-brud

➜ side 8

MAL MED GOD

SAMVITIGHED

LADY VÆG PUREEASY COLOR CLEAN ER ER

MILJØMÆRKET MED

BLOMSTEN BLOMSTEN OG OG SVANEN

OGF

guldspring

➜ side 6

Held i bamser ➜ side 19

TARUP ARUP

v/ Jakob Nielsen & Morten Nielsen

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Rugårdsvej 210, Tarup, 5210 Odense NV

tarup@home.dk

Tlf. 66 16 50 66

www.home.dk

Hvordan får

du solgt din

bolig bedst?

- Spørg home Tarup!

Ring eller kom ind i

vores forretning for en

gratis og uforpligtende

salgsvurdering.

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

VI SÆTTER SPOT PÅ DIT LOKALOMRÅDE

UGE 11

ONSDAG D. 14. MARTS

Banegårdspladsen 1, 5100 Odense C

Salgskonsulent: Bendt Birk Larsen, 40 45 59 35 - bbl@lanv.dk

Salgsleder: Leif Lind Madsen, 40 45 19 25 - llm@lanv.dk

LADY VÆG PURE COLOR

Supermat

Unik farveoplevelse

Suveræn vaskbarhed

���������� �� � ����� � ���� ������ � ���� ��������

������ � ����� � �������������� � �������


2

tlf. 66 11 42 00

En hjælpende hånd i en svær tid

v/ bedemand Isabella Troldeberg

Rugårdsvej 40 ·5000 Odense C·www.byensbegravelser.dk

HOLMBEGRAVELSER.DK

Næsby-Søhus

Bogensevej 56 · Odense N

66 18 58 13

Tommy Holst

Bedemand-Fyn.dk

Tryghed iensværtid

Tlf. 30 48 55 55

Telefonen er altid åben.

Vi dækker hele Fyn

Kontor/Udstilling

Malervænget 2-5560 Aarup

Faaborgvej 33 -5250 Odense SV

Business House, Vestergade 11, 5540 Ullerslev v

Tryghed gennem personlig vejledning

Kim Bøilerehauge Gunnar Bundgaard

Bolbro-Korup Begravelsesforretning

65 92 30 11

Middelfartvej 135, 5200 Odense V

Tarup-Paarup &Næsby Begravelsesforretning

66 16 51 32

Risvangen 10, 5210 Odense NV

Vi træffes døgnet rundt og

aftaler gerne et møde ihjemmet

Begravelse fra 9.900,-

Bisættelse fra 10.800,-

Vi hjælper i en svær stund.

Kan kontaktes alle ugens dage.

Bisættelse

Elegant, enkel hvidlakeret kiste.

Miljøurne

Ilægning på sygehus

Kørsel til kapel/kirke (0-8 km)

Kørsel til Krematoriet (0-15 km)

Forsendelse af urne

Ordning af bisættelsen

Ialt inkl.moms kr.9.995,-

Begravelse

Elegant, enkelt hvidlakeret kiste

Ilægning på sygehus

Kørsel til Kapel/Kirke (0-8 km)

Ordning af begravelsen

Ialt inkl. moms kr.9.495,-

Yderligere kørsel: kr.18,- pr.km

Weekend og aftentillæg: kr.495,-

Ønsker man at tilkøbe flere ydelser,erdet naturligvis muligt.

Foruden udgift til bedemanden, kan der være udgifter til

krematoriet, kirkegården, gravsten, blomster,dødsannoncer

og evt. kaffebord.

Erik Skree

Bedemand-Fyn.dk og

Børn, Unge &Sorg indbyder til

Foredrag om ”Når børn sørger”

Onsdag den 28. marts 2012 kl.19

i”Druidernes Hus”,

Dalumvej 96, 5250 Odense SV

”Når børn sørger

-Tør du møde et barn isorg”

foredrag af Erik Sassersen Møller

Hvad sker der,

når du ser et sørgende barn iøjnene?

Kan du? Tørdu?

Og veddu, hvad barnet har brug for?

Præsentation af ”Børn, Unge og Sorg”,

en social hjælpeorganisation.

Entré kr.50,-

Ring for yderligere information. Eller læs mere på vores hjemmeside www.bedemand-fyn.dk

&

Nils-Peter Holm

Rugårdsvej158

5210 Odense NV

66 17 28 81

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Tlf: 65 92 32 11

Eksamineret bedemand

V/Karsten Ottosen - Assensvej 35, 5853 Ørbæk -

Karstenottosen@gmail.com - www.bedemandottosen.dk dk

det sker

lokalt Middelfartvej: Forfatteren

Jo Hermann gæster Bolbro

Bibliotektirsdag13.marts.Her

Jubilæum

hos linedancerne

næsBy: Næsby Linedancers i

Næsby IF, har 10 års jubilæum,

og det fejres med et stort arrangement

på søndag.

Der er inviteret dansere fra

alle klubberne rundt om i landet,ogmed140tilmeldtebliver

der gang i både tramp og hujen.

I den forbindelse Susanne

Mose, der betragtes som lidt af

en instruktør-guru i linedance,

hyret som gæsteinstruktør.

Hun kommer og giver nogle

workshops til danserne, og der

erogsånoglesælgeremedCountry

tøj og udstyr, samt en som

sælger dansesko til alle genrer.

Arrangementet varer fra klokken

11 til 16.

64 82 10 71

hele døgnet

Kik på sten

indendørs

Bedemand for jer

Stenhuggeri

Begravelse

Sally Kelbøl

Ørkebyvej 5 ∙ 5450 Otterup ∙ 64 82 10 71

www.stenhuggeri-begravelse.dk

“Jeres ønske

- min opgave”

skumringstime på

biblioteket i Bolbro

vil hun læse op fra og fortælle

om sin nyeste bog ”Kejserens

klarsyn”, der foregår i det antikke

Rom

Skønt foråret har meldt sin

ankomst, holder Bolbro Bibliotek

endnu en hyggelig skumringstime

med oplæsning.

Denne gang er det den odenseanske

forfatter, Jo Hermann,

der vil læse op fra sin nye bog

”Kejserens Klarsyn”, der er en

historisk roman.

Bogenerspændendeisigselv,

Spaghetti

Gudstjeneste

i Bolbro Kirke

onsdag d. 14. marts kl. 17

Efter en kort gudstjeneste går vi over

i Sognehuset til et hyggeligt aftensmåltid.

Menu: Spaghetti m/ kødsovs og råkost

Dessert: Is og sodavand, - samt kaffe til de voksne

Tilmelding:

Vi beder om, at du tilmelder dig på

Kirkekontoret, tlf. 6614 2302

- senest d. 12. marts kl. 13.

Vi vil gerne vide nogenlunde, hvor mange

portioner vi får brug for, - men vi køber

lidt ekstra for en sikkerheds skyld.

Velkommen til børn og forældre.

Menighedsrådet

Frisk med nyhederne!

Åbakkevej 56, Odense NV

65 94 25 62

Sognearrangement

i Bolbro Kirke

”Brød til Verdenen”

søndag d. 11. marts kl. 14

Vi starter i kirken med en kort Gudstjeneste.

Herefter fortsætter vi i Sognehuset med

gavebanko og ostebord.

Entré: 25,-

Spilleplader og amerikansk lotteri betales særskilt.

Der indsamles til FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP.

Sognets handlende har doneret gaver til spillet.

Menighedsrådet

mengiverogsåetoverordentligt

levende indblik i det antikke

Rom - det er, som at gå der selv.

Jo Hermann vil også fortælle

om den grundige research, der

ligger til grund for bogen. Hun

er cand. mag. i latin og dansk

og har opholdt sig i Rom, mens

hun skrev bogen.

Jo Hermann er for nyligt blevet

valgt til formand for Dansk

Forfatterforening. Hun har sit

eget forlag, Arzig, og har desuden

skrevet flere bøger, både

romaner og faglitteratur.

Arrangementetfinderstedpå

BolbroBibliotektirsdagden13.

Onsdag den 7. marts 2012

★ Jo Hermann. pr-Foto

Møde i Tarup om sikker færdsel

tarup: ”Støt op om sikker

færdsel i Tarup!”

Sådan lyder opfordringen fra

Trafikgruppen, der inviterer til

borgermøde mandag 12. marts

fra klokken 19 til 20.30 på Tarup

Skole.

Om anledningen til mødet

skriver gruppen:

Der skal gøres noget

”Flere hundrede børn og unge

krydser hver dag de stærkt trafikerede

veje Rugårdsvej og Ris-

marts klokken 16.15.

Det er gratis at deltage, men

tilmelding ses gerne på biblioteket

eller på tlf. 65 51 43 04.

Derserveresenkopkaffeeller

et glas vin.

marksvej. Odense Kommune

forventer, at det bliver værre:

Den kommende ringvej vil øge

trafikken markant, og politikerne

skal snart beslutte, om de

vil gøre noget ved situationen.”

På mødet deltager blandt andre

en række byrådspolitikere

som Anders W. Berthelsen, der

også er forfatter til Tarup-Paarupbogen,

foreninger og andre

aktøreriTarupsamtTarupSkole

Du kan læse mere om initiativet

og aftenens program på

www.taruptrafik.dk.

Kravlegudstjeneste

og

aftensmad

i Stige Kirke

stige: De mindste børn - og

deres forældre kan se frem til en

gudstjeneste målrettet de helt

små på søndag i Stige Kirke.

Kravlegudstjenesten begynder

klokken 17 og varer en halv

time.

Det er Werner Elof Sørensen,

som har gudstjenesten denne

aften. Det er en god lejlighed til

at tage børnene med

i kirke. Efter gudstjenesten er

der spisning i Stige Sognehus,

og aftenen slutter senest klokken

19.

Af hensyn til madindkøb vil

kirkekontoret blive glade for en

tilmeldingpåtlf.66187066eller

e-mail: lumby.sogn@km.dk

gudstjenester

sØndag den 11. Marts

Lumby.......................... 11.00

Stige.............................. 17.00

Allesø............................ 10.30

Næsbyh. Broby ................9.00

Næsby........................... 10.00

Ubberud ....................... 11.00

Ravnebjerg.....................ingen

Bolbro.............10.30 og 14.00

Korup ........................... 10.00

Hans Tausen ................. 10.30

Paarup........................... 10.00


ONSDAG den 7. marts 2012 3

ONSDAG

7. marts

Sangeftermiddag med nye

melodier og fællessang.V/

komponist Poul Raaby i selskab

med sangerinden Nina

Rask Andersen. Kl. 14.30-

16.30: Hans Tausens Kirke,

Rugårdsvej 62.

Forår uden fald. Hvad kan

du selv gøre? Temamøde for

ældre. Kl. 13-15: Seniorhus

Odense, Toldbodgade 5-7. SE

OMTALE

TORSDAG

8. marts

Generalforsamling. Kl.

13.30: Blomsterklubben,

Bolbro Ældrecenter, Stadionvej

50 K.

Virksomhedsbesøg - Gartneriet

PKM. Arr.: Odense Højskoleforening.

Kl. 8.30-10.30:

Gartneriet PKM, Slettensvej

207-215.

Kvindernes Internationale

Kampdag. Oplæg v/Karen

Th isted. Kl. 17: LO Odense,

Lumbyvej 11 A.

FREDAG

9. marts

Nik & Jay. Support: Electric

Lady Lab. Kl. 20: Odense

Idrætspark, Højstrupvej 5,

Bolbro.

LØRDAG

10. marts

Fynsmesterskab i teamgym

(spring-rytme gymnastik).

Arr.: Bolbrogymnasterne i

samarbejde med DGF Fynskredsen.

Kl. 10-20: Odense

Idrætspark, Højstrupvej 5,

Bolbro.

Fodboldkamp Superligaen

- OB mod FC Nordsjælland.

Kl. 17: Tre-For Park,

Højstrupvej 7.

Det sker lokalt

FÅ ET RENT OG FLOT TAG

Jeg algebehandler dit tag

forkun 1.000 kr.inkl. moms

www.fynstagrens.dk •Tlf.22964061

Hør godt efter!

Bestil tid til en gratis, uforpligtende høretest

allerede i dag på telefon 82 130 150

Altid 4 års garanti og fri service

samt 2 mdr. fuld returret.

v/ Hørespecialist Michelle Møller-Bertram

Østergade 11 G 5492 Vissenbjerg

Telefon: 82 130 150 www.byenshk.dk

SØNDAG

11. marts

Udstilling med kursisterne

fra Odense N Kurser og Husflidsforeningen.

Kl. 13-17:

Spurvelundskolen, Spurvelundsvej

16.

Kravlegudstjeneste. For de

mindste børn. Kl. 17: Stige

Kirke, Skippervej 11 A, Stige.

MANDAG

12. marts

Word-shop. Der arbejdes

individuelt med alt fra ansøgninger

til e-mails. Tilmelding.

Kl. 09.30: Bolbro Bibliotek,

Middelfartvej 81.

Nettet i din hverdag. Tilmelding.

Kl. 10: Tarup Bibliotek,

Rugvang 40.

Sikker færdsel i Tarup. Borgermøde

om Rugårdsvej, Rismarksvej

og den kommende

ringvej. Med bl.a. byrådsmedlem

Anders W. Berthelsen (S).

Kl. 19-20.30: Tarup Skole,

Tarupgårdsvej 1.

TIRSDAG

13. marts

Stifinder. Lær at holde styr på

diverse filer. Kurset fortsætter

14. marts. Tilmelding. Kl.

Jens Nicolaisen

jen@lanv.dk

Har du en historie at fortælle

eller et foto at vise,

så mail til mig, ring 66 14

14 10 eller send et brev

til Lokalavisen Nordvest,

Banegårdspladsen, 5000

Odense C.

Kvalitet Rådgivning Tryghed

...vi glæder os til at se dig!

9.30: Bolbro Bibliotek, Middelfartvej

81.

Skumringstime med forfatteren

Jo Hermann. Tilmelding.

Kl. 16.15: Bolbro Bibliotek,

Middelfartvej 81.

Det onde. Foredrag v/forfatter,

mag.art. i filosofi Peter

Th ielst. Kl. 19.30: Hans Tausens

Kirke, Rugårdsvej 62.

Aftensang. Med Lara Besserier.

Kl. 19.30: Næsby Kirke,

Bogensevej 92, Næsby.

FORÅRSTILBUD

GRATIS

Markise sæsonen er opmåling!

startet og vi har en

masse kvalitetsmarkiser

til gode forårspriser.

Kig ind og få et uforpligtende tilbud

og bliv inspireret af vores udvalg.

25%

på rulle-, plisse

og lamelgardiner

Wilton afpassede

tæpper

Orientalsk mønster i lækker

kvalitet 100% PP heavy

heatset

60x110 = 299,-

80x250 = 899.-

137x195 = 1199.-

170x240 = 1699,-

200x290 = 2599,-

240x330 = 3599,-

300x400 = 5499,-

Lige nu giver vi 15%

som fratrækkes

ved kassen

Walk-in-swing. Kl. 19.30-

21: Seniorhus Odense,

Toldbodgade 5-7.

Skat på nettet. Personale fra

SKAT orienterer. Husk nøglekort

til NemID. Tilmelding.

Kl. 16.30: Tarup Bibliotek,

Rugvang 40.

ONSDAG

14. marts

Musik og helbred. Foredrag

v/praktiserende psykolog og

musiker Gert Barslund. Kl.

19: Bolbro Brugerhus, Stadionvej

50 H, Bolbro.

Forårstid er terrassetid

Perfekt tæppe til

terasser & altaner

200 & 400 cm i br.

Fåes i 3 gode farver

Fast lav pris pr. m 2 kun

69.-

Solidt stue og

værelsestæppe

Begrænset parti! 400 cm br.

Før 139,- Nu kun

99.-

Så længe lager haves!

Lækkert

uld tæppe

-luner i en kold tid!

Ege Lexus i 4 gode farver

400 & 500 cm br.

Før 326,- pr. m2

Nu kun pr. m 2

279.-

Visesang. Med Odense Viseforening.

Kl. 19.15-21.15:

Bolbro Ældrecenter, Stadionvej

50 K.

På studietur til Kirgistan.

Foredrag v/Inger Lund,

Seniornetværket FKN. Kl.

14.30-16.30: Hans Tausens

Kirke, Rugårdsvej 62.

Gigtforeningens åbne rådgivning.

Kl. 10-12: Seniorhus

Odense, Toldbodgade

5-7.

ÅBNINGSTIDER:

Man.-tonsdag .....kl. 9.30 17.30

Fredag .................kl. 9.30-18.00

Lørdag .................kl. 9.30-13.00

Lukket kassette markise

Med motor og fjernbetjening.

Råhvid dug 300x200 cm.

KUN12.499.-

Svensk kvalitets trægulv

14 mm lamelaprket. Ask og Eg robust.

Hvid mat lak (proteco)

Før op til 519.- pr. m 2

NU KUN PR M 2 279.-

Gulvbelægningsbranchens

Arbejdsgiverforening.

Gulvbranchens

Samarbejds- og Oplysningsråd

Gulvbranchens Vådrumskontrol

- med GAF-garanti

Fri p-plads lige ved døren

HVER DAG

Bolbro Brugerhus, Stadionvej

50 H, Bolbro - Til 30.

marts: Mette Th orsen. Malerier

inspireret af ugeblade,

reklamer og naturen. Man-tor

kl. 8.30-16 og kl. 19-21, fre

kl. 8.30-14.

Korup Sognegård, Korupvej

40, Gammel Korup - Til 31.

marts: Tekstil/billedkunstner

Anne Bjørn. Tir-fre kl. 9-13.

Paarup Sognegård, Solgårdsvej

40 - Til 29. marts: Sonia

Brandes, papirklip. Tor kl.

17-19.

SPAR

220.-

TC GULVE ERHVERV

Vores konduktører giver gerne

tilbud på renovering af badeværelser

eller store som små opgaver i

linoleum samt tæpper.

TÆPPE CARLSEN BOLIG

Tal med vores konsulenter,

hvis De er igang med renovering

af Deres bolig.


4

KUN 3 DAGE!

TORS. 8. MAR. 10 00 -19 00

FRE. 9. MAR. 10 00 -19 00

LØR. 10. MAR. 10 00 -16 00

300

100.-

00

Taske

rød eller brun

Normal 300,-

Outlet pris 100,-

250

100.-

00

Ofelia bluse

Normal 250,- 50,-

Outlet pris100,s100,- Frasorteret Pilgrim smykker

Normal op til 379,-

Outlet pris 100,-

Gant Silver

EDT 75 ml.

Outlet pris 150,-

379

100.-

00

40.-

L`oreal

Age Re-perfect anti-spot

concentrate

Outlet pris 40,-

150.- 40.-

Nivea

DNAge day care

Outlet pris 40,-

Så går det atter løs - mange nye varer til bundpriser

100

40.-

00

Jeva penalhus

Model 351

Flere farver

Normal 100,-

Outlet pris 40,-

Jeva Skoletaske

Model 307

Normal 500,-

Oulet pris 150,-

- i Tarup Center ved Matas ved indgang D

500

150.-

00

SPAR

50%

På Cecil, Esprit

Remind, Street One

5495 Frit valg

.-

Toni&Guy

Conditioning for

maximum shine eller

Shampoo for

maximum shine

Outlet pris 54,95,-

Sima toilettasker

med kosmetiktaske - sæt

Normalt op til 330,-

Outlet pris

fra 150,-

799

400.-

00

K KKaren

bby simonsen i jjeans

NNormal

799.- Outlet pris 400.-

SPAR

50%

Esprit

undertøj

Outlet pris ÷50%

75.-

Biotherm

Sun Vivo

SPF 50

Outlet pris 75,-

Onsdag den 7. marts 2012

330

fra150.-

00


Onsdag den 7. marts 2012 5

SUPERBEST RUGÅRDSVEJ

15 ÅRS JUBILÆUM

Møre bøff er,

medalions

eller

peberbøff er

ca. 600 g

Frit valg

Lambiitoiletruller toiletruller

6 ruller

FRUGT & GRØNT

Stenfri grønne

DRUER

500 g

Kl. 1

Små hurtige

KARTOFLER

800 g

Ta’ 3 stk.

HYACINTER

Mange farver

UNDER

½ PRIS

4 stk.

69 95

2 pk.

25,-

SPAR 3.-

Pr. bk.

12,-

Pr. ps.

10,-

DET ER BILLIGT!

SPAR 30,-

KUN

10,-

6 stk.

smørebrød

3 stk. store ferske

danske mørbrad

ca. 1500-1700 g

Hakket oksekød

8 - 14%

DELIKATESSEN

Åbningstider: Mandag-fredag d f d 99-20 20 · Lørdag 8-18 · Ved søndagsåbent 10-17

SUPER BEST · RUGÅRDSVEJ 211

Tilbudene gælder fra onsdag d. 7. marts til lørdag d. 10. marts, begge dage incl.

Pr. ½ kg

24 95

Odense

Classic - Pilsner - 1859

33 cl. 30 fl.

Afhentningspris.

Stjernekaster 30 fl.

30,-

100,-

3 stk.

11995 SPAR OP

TIL 59,-

109 95

+ pant

Se flere tilbud på www.superbest.dk


6

Første dM-guld til OgF

Hørt

& set

BOlBrO:VedweekendensDM

i trampolinspring for piger og

drenge i aldersgrupperne U12 og

U14lykkedesdetOGF’strampolinspringereathivedetførsteguld

hjem til klubben.

StævnetfandtstediLundtofte-

FANTASTISK PRIS!!

Brille med

usynlig/glidende

overgang

KÆMPE

steludvalg

Vores briller med glidende overgang findes i 3 kategorier:

Standard 799,- Guld 1.499,- til 1.999,- Platin 2.699,-

Kan ikke kombineres med andre tilbud.

RENTEFRI

KONTO

GEBYR0,

Vores

OPTIK

Århus, Klostertorvet 6,

briller med glidende overgang findes i 3 kategorier:

Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c,

Standard 799,- Guld 1.499,- til 1.999,-Odense, Platin 2.699,-. Fisketorvet 5,

Kan ikke kombineres med andre tilbud. Hillerød, Slagerupgade 2,

Randers, Rådhustorvet 6,

Roskilde, Hersegade 1A,

Silkeborg, Vestergade 35,

Frederiksberg, Falkoner Allé 47,

-

799,

inkl. stel, glas m.

glidende overgang

og synsprøve.

1999,-

Danmarks bedste priser

www.optikhuset.dk

8613 6008

4587 1078

6613 7135

4828 7899

4466 6008

4632 4800

8681 0102

3810 1468

NY HYGGELIG BLOMSTERBUTIK I NÆSBYHOVED BROBY

Frk.Blomst

Søde forårsinspirerede

zinkspande

i forskellige str.

fra 85 KR.

hallerne,ogmedaljenblevvundet

afBenPakesidrengeU14,ogBen

gentog dermed sejren fra sidste

år, hvor han også stod øverst på

skamlen - dengang for Bellingegymnasterne.

SølvetblevvundetafBenjamin

Kjær, og bronzen gik til Lucas

Chung, begge Haslev.

Derudover var der en bronzemedalje

til Kristoffer Klingenbjerg

der - efter en rigtig god

gang trampolinspring - fortjent

fik bronzen om halsen.

...Lige nu kan du få

10 stk fl otte dobbelte

kvalitets tulipaner

i et vælg af farver for

KUN 25 KR.

Tilbuddet gælder fra onsdag t.o.m

lørdag - eller så længe lager haves Frk.Blomst leverer alt

indenfor blomster:

Buketter

Mor-/barnbuketter

Variationsbuketter

Dekorationer til fest

Frk.Blomst kører GRATIS

ud til Næsby, Næsbyhoved

Broby og Allesø kirker.

Han måtte se sig slået af Lucas

Chung, fra Haslev og Mathias

Højby fra Greve som vandt guld

og sølv.

DagenssidstemedaljetilOGF

blev vundet i Pige Synkron U12,

hvor Sarah Steinmejer sammen

med Martina Dybdahl Jensen

fra Nordjylland vandt bronze.

Her gik guldet og sølvet til to par

fra KøbenhavnTrampolinklub.

Desudenvarderenfinaleplads

tilNajaHunnicheiU14pigerog

JensTinggard i drenge U14.

Højstrup: Lopperne kommer

- men spejderne er klar!

Sådan lyder parolen fra Sct.

Knuds-gruppen, der søndag 11.

marts er parate til at støvsuge

Odense for loppeeffekter forud

forderesmarkedugenefter-lørdag

17. marts.

- Igen i år, er vi så heldige at

have en af de store haller på

Højstrupgammelkaserne(krydset

Rismarksvej - Bystævnevej).

Der vil være alt lige fra møbler

til B&O anlæg, fra børnebøger

til gallakjoler, fra antikviteter til

Barbiedukker, fra køkkengrej til

cykler - nævn en ting og spejderne

er leveringsdygtige i alt,

fortæller Thomas Laugesen fra

Sct. Knuds-gruppen.

- Vi har allerede fået en del effekter

- men kan godt bruge en

massemere”brugt,godtoggammelt”

- så derfor kører 40 friske

Nyd forårsstemningen i

Frk.Blomst og lad dig blive

forført af de skønne

forårsblomster...

Plantedesign

Brudebuketter mm.

Begravelsesbinderi

Mange forårshilsner fra Dorte Frk.Blomst

ÅBNINGSTIDER:

Mandag: Lukket

eller efter aftale - ring til Frk.Blomst.

Tirsdag: 10-17 - Onsdag: 10-17

Torsdag: 10-17 - Fredag: 10-18

Lørdag: 9-13

Søndag: Lukket

eller efter aftale - ring til Frk.Blomst.

spejdereogderesledereogforældre

rundt på søndag og henter,

hvad indbyggerne i Odense kan

undvære.

- Vi kan som sagt bruge alt

(undtagenbilledrørsfjernsyn,sengeogstoresamleselvklædeskabe),

fortæller Thomas Laugesen.

Overskuddet går i år til primærttoområder.Allespejderne,

både de store og de små, skal i

år på ”Spejdernes Lejr” i sommerferien

- her vil tusinder af

spejdere fra både ind- og udland

mødes til aktivitet, spejderliv og

sociale sammenkomster. Det

Onsdag den 7. marts 2012

★ Ved weekendens DM i trampolinspring for U12 og U14 drenge og piger, lykkedes det OGF’s trampolinspringere

at hive det første guld hjem til klubben. Privatfoto

det sker lokalt

Spejdere støvsuger for lopper

Husflid på

skolen

spurvelundsvej: På

søndag 11. marts fra klokken

13 til 17 er der udstilling på

Spurvelundskolen.

Kursisterne fra Odense N

Kurser og Allesø-NæsbyhovedbrobyHusflidsforeningudstillerderesarbejdefravinterensaftenskolesæson.Alleervelkomneog

der er fri entré.

bliver en oplevelse udover det

sædvanlige - en oplevelse som

Sct. Knuds gruppe gerne vil give

alle i deres gruppe en mulighed

foratopleve.Såderforskalendel

afoverskuddetgåtilatnedbringe

deltagerbetalingen, da denne

type lejre er forholdsvis dyre at

deltage i.

Desuden træner spejderhuset

til nyt køkken. Det er fra husets

oprindelse - og er brugt og slidt.

Har man gode loppeeffekter

til spejderne, kan man ringe til

25 67 31 10, så vil tingene blive

afhentet.

Det onde

åløkke: På tirsdag den 13.

marts klokken 19.30 taler

forfatter og mag. art. i filosofi

Peter Thielst om ”Det onde”

i Hans Tausens Kirke på

Rugårdsvej 62.

Foredraget er det første i

en række af fire med fællestemaet

”Det onde.”

Billeter til ”Det onde” koster

50 kroner og kan købes

ved indgangen.

Bente

Bente

Jensen

Jensen

er

er

en

en

af

af

landets

landets

mest

mest

erfarne

erfarne indenfor

inden for

permanent

permanent

make-up,

makeup, og

og

hun

hun

træffes

træffes

i klinikken

i klinikken

tirsdag

onsdag

den

den

13.

4.

marts

maj.

Kom ind og få en snak evt. også mulighed for behandling.

Lad os i fællesskab finde frem til den løsning,

der understreger dit naturlige udseende.

Der arbejdes efter etisk og forsvarlig metoder og

der benyttes udelukkende EU godkendte farver.

Personlig info tlf. 2016 8627

Tidsbestilling tlf. 29604099

v. Lone Jakobsen - Nedergade 26 - Odense C


Onsdag den 7. marts 2012 7

Vores faglærte slagtere står

klar med følgende tilbud.

Svinekam

med spæk, og

UDEN ben

Faxe kondi

BOOSTER

energidrik

25 cl

Pr. kasse

109 Odense

Pilsner

alm./ classic / 1859

95

+ pant

kasse m/ 30 flasker.

1/4

Neutral

Guld-Ost

med fedtkant

Gode tilbud fra SuperBest

Pr. ½ kg

19 95

2stk.

24 95

+ pant

Max. 2 kasser

pr. kunde

Ugens

fredagshug

KUN

FREDAG

19 95

Pr.½kg

Friskhakket

svinekød

8-14 %

X-Factor hygge iSuperBest!

Gælder kun fredag...

X-factor

Pr.stk.

kage

fra Kappendrup

Bageri

500 g

8-14%

Sodavand

25 cl. Pepsi, Pepsi Max,

Nikoline eller Faxe Kondi.

30 flasker

54 95

+pant

15 ÅRS JUBILÆUMSTILBUD

HUSK vi holder åben hver lørdag:

Til kl.18.00 i Næsby og til kl.20.00 i Korup

Tilbudene gælder torsdag, fredag og lørdag hvor ikke andet er nævnt.

Købmand Jens Leermann

Korup

Åbakkevej 69 ·DK-5210 Odense NV

Butik tlf: 6594 1210

Slagter tlf: 6594 1489

Der tages forbehold for leveringssvigt,

afgiftsændringer, billed- og trykfejl.

Pr. ½ kg

19 95

30,-

Triptico Tempranillo

Shiraz 2009

75 cl - Spanien

91 point af Robert Parker!

Denne vin fra Spanien er lavet på 67%

Tempranillo og 33% Shiraz. Fadlagres i 12

mdr på nye franske egetræsfade og til sidst

6 mdr. på flaske før den frigives til salg.

Vinen fremstår med en intens og mørk

farve. Bouqueten og smag er fremragende

og med en bred vifte af nuancer. Det er

et konge glas vin, som vinguruen Robert

Park-er da også har givet hele 91 point i

denne gode årgang 2009. Ren nydelse!

Fra Kappendrup Bageri

Schackenborgbrød

Stk.

22,-

X-factor menu

DANSK SVINEKØD

- NATURLIGVIS!!

Ferske

Danske

svinmørbrad

Forret: Asparges m/Parmaskinke

Hovedret: BaconKylling med pestokartofler

og græsk salat.

Dessert: Citronfyldte pandekager 120,-

Købmand Michael Jensen

Næsby

Karlavej 2B · DK-5270 Odense N

Butik tlf: 6618 0076

Slagter tlf: 6618 0076

HUSK!Dukan betale medalle disse kort iSuperBest

HUSK!Dukan betale medalle disse kort iSuperBest

Pr. ½ kg

34 95

Pr. flaske

79 95

1/1

Walesstang esstang

Stk.

30,-

Noktil 2


8

RÅD TIL OG OM TÆNDER

Når tandproteser giver besvær, er der i reglen også andre muligheder

end blot at få nye. Det er så let, men også dyrt bare at kassere og

købe nyt.

Vi sætter en ære i at renovere og bevare alt bevaringsværdigt – også

tandproteser. Kom og få råd.

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI

FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Odense C

Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

Aarup

Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22 00

Behandlinger finansieres.

Middelfart

Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00

Små afdrag over op til 5 år. www.tpt.dk

www.sakko.dk

Åbner netbutik med salg

af garn og tilbehør fra

Netbutikken har åben 24 timer i døgnet,

men kig også ind på adressen

Regstrupvej 1, Avnslev,

men kun efter forudgående aftale på

mobil 21464654 eller

e-mail: sakko@mail.dk

Onsdag den 7. marts 2012

jette Pedersen stod på stilke,

da tv kom til slettensvej

brudebuket:

Kan du lave en brudebuket,

der skal kunne

deles i tre uden at det

kan ses? Jette Pedersen

fra Enoflora kunne

TeksT og foTo: Jan Bonde

bonde@lanv.dk

slettensvej: Så duTV2programmet”Hva’

brudenikke

ved” i aftes?

Her kunne man følge brudeparret

Thomas og Sheena

fra Odense - med Thomas som

bryllupsarrangør.

Programmet er naturligvis

optaget for en rum tid siden,

og da det skete, kom det til at

involvere blomsterbinder Jette

PedersenfrafirmaetEnoflorapå

Slettensvej.

Hun har 19 års erfaring i at

arbejde med blomster, og hendes

læremester har altid fortalt

hende, at intet er umuligt.

Derfor var hun også klar,

da TV2 ringede hende op og

spurgte, om hun ville kunne

klare en helt særlig brudebuket,

som Sheena ønskede sig.

En brudebuket, der skulle

kunne deles i tre - og stadig

ligne én buket, når man tog en

tredjedel fra.

- Det var specielt, og det var

ikke let. Men jeg klarede det

på en eftermiddag, og så havde

jeg også lavet blandt andet en

knaphulsblomst og et hjerte,

der skulle stå på jorden, siger

Jette Pedersen, der i bogstaveligste

forstand stod på stilke for

projektet.

Hun fortæller, at det især var

kunsten at få faldet i buketten

til at være til stede efter en

★ JettePedersenfikbrugforallesine19årsblomsterbindererfaring,dahun

blevspurgt,omhunkunnelave brudebukettentil”Hva’brudenikkeved”.

tredelingen, der voldte hende

besvær.

Det er ikke hverdag, at der

dukker tv-hold fra landsdækkendekanaleroppåSlettensvej,

så medejer Kenneth Nielsen var

naturligvis stolt.

- Vi er den eneste blomsterbutik,

der har været med i de

programmer, siger han.

Enoflora er kombineret butik

og engros-forretning med

10 ansatte.

Det er stiftet af Erik Nielsen,

der fortsat ejer virksomheden,

som han driver sammen med

sønnen Kenneth Nielsen.

Og brudebuketten i tre dele?

Den skulle laves sådan, fordi

tv-bruden ønskede en del til en

familiegrav, en del til at kaste

over skulderen - og en del til at

beholde.

Og det er ganske vist.

★ Sådan blev resultatet af den udfordrende brudebuket. Foto: Enoflora

REGSTRUPVEJ 1 • AVNSLEV • TLF. 21 46 46 54 • E-mail: sakko@mail.dk


Onsdag den 7. marts 2012 9

www.bygma.dk

Her finder du altid vores aktuelle tilbudsaviser

BYGMA TARUP

Hans Egedes Vej 9-11

5210 Odense NV

Tlf. 88 32 30 85

ÅBNINGSTIDER:

Man-torsdag 9-17.30

Fredag 9-18 . Lørdag 9-14

1. søndag i måneden 10-14

Så skal græsset igang...

Trim

Plænegødning 249,-

Kongerslev

Dolomitkalk 49 95

Trim

Perlekalk 59,-

Bayer

Helårsgødning 179,-

Trim

Plænegødning 129,-

Studenterjob tilbydes

til weekend og ferie, ca 4 - 6 timer pr. uge.

Du er 16 - 17 år.

Henvendelse til Frank


10

Også dem, der altid har en

halv bolle og en brikjuice

med i sin Marc Jacobs

KLUBBEN

givhverdagvinger.dk

Radiofor

alle kvinder!

Onsdag den 7. marts 2012


Onsdag den 7. marts 2012 11

STÆRKE TILBUD

BEGRÆNSET MÆNGDE

Kan ikke reserveres pr. telefon – sælges

efter "FØRST TIL MØLLE" princippet.

PR. M 2 KUN

KANSAS ROYAL

Kraftig og komfortabel boligvinyl med kraftig slidlag

med PUR-overflade der sikrer nem rengøring

og er en slidstærk løsning. Bredde 300 og 400 cm.

Vejl. Pr. m 2 179,-

TALIA KELIM

100% uld.

149,-

SPAR 20,-

50 x 80 cm. Vejl. 199,- nu 159,- Spar 40,-

80 x 150 cm. Vejl. 699,- nu 559,- Spar 140,-

80 x 250 cm. Vejl. 1.199,- nu 959,- Spar 240,-

140 x 200 cm. Vejl. 1.599,- nu 1.279,- Spar 320,-

170 x 240 cm. Vejl. 2.299,- nu 1.839,- Spar 460,-

200 x 300 cm. Vejl. 3.399,- nu 2.719,- Spar 680,-

220 x 220 cm. Vejl. 2.499,- nu 1.999,- Spar 500,-

250 x 300 cm. Vejl. 4.299,- nu 3.439,- Spar 860,-

0,i

udbetaling,

renter og

gebyrer

BEHOLD DINE

PENGE P I BANKEN!

– lad os finansiere dit nye trægulv

Eksempel: 28 m2 askeparket

til stuen ekskl. montage.

Kontantpris 28x249,- = 6.972,-*

Finansieret over 24 måneder:

SKYND DIG IND TIL

Garant har lige nu frasorterede

udgåede dessins til priser fra kr. 59,-

KOM IND OG SE UDVALGET!

291,-

* Samlede kreditbeløb og det beløb, der skal betales tilbage, er det samme som varens

kontantpris. Samlede omkostninger er 0 kr. Fast debitorrente er 0,00%. ÅOP er 0,0%.

Ikke alle varer kan finansieres. Spørg for yderligere info i butikken.

pr. mdr.

SPAR SP

20% 20

Kig ind i forretningen

- og på www.garant.nu

311

BOGENSEVEJ

THORSLUNDSVEJ

NÆSBYVEJ

NÆSBYVEJ

GARANT ODENSE C

Gulve & Gardiner

Thorslundsvej 2 B

5000 Odense C · 66 15 97 35

www.garant.nu

GARANT!

ROYAL GLASMOSAIK 8 MM

Kom ind til Garant og se

det store udvalg.

Vejl. Pr. m2 Vejl. Pr. m 999,-

2 999,-

PR. M 2

799,-

SPAR 200,-

ASK 3-STAVS

3-stavs lamelparket med hvidpigmenteret

matlak og med 30

års garanti. 13,3 mm tykt. Konstrueret

på fyr-/grantræskerne

og egnet til det danske klima.

Vokset i alle samlinger. Monteres

med limfrit kliksystem.

Vejl. pr. m 2 299,-

SPAR

15%

FRATRÆKKES

VED KASSEN

TRÅDGARDINER

Fås i mange flotte farver. Vejl. pris 199,-

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 10.00 - 17.30 · LØRDAG: 10.00 - 14.00

PR. M 2 KUN

199,-

SPAR 100,-

BEGRÆNSET LAGER!

MÅTTER

Priseksempel:

DESIGNMÅTTER

50 x 80 cm.

Vejl. 249,-NU 210,- SPAR 39,-

TRÅDGARDINER

NU KUN

149,-

SPAR 50,-

TÆPPER – TRÆGULVE – KLINKER – LINOLEUM – VINYL – GARDINER – SOLAFSKÆRMNING


12

★ I weekenden blev der afholdt ”Bo Rigtigt - Go’ Fritid”-messe i Marienlystcentret i Skibhuskvarteret. På messen

havde Allesø Næsbyhovedbroby Husflidsforening en stand, hvor de vidste nogle af de mange ting, foreningens

medlemmer har lavet i træ. Der var fade, kuglepenne, kaffeskeer og pingviner. Alt sammen lavet i træ. Her

er det næstformand i foreningens bestyrelse Erwin Svendsen, der ser til nogle træfugle i bur.

Foto:ChristinaFrederiksen

Michel Gollubits,

Ellekratvej 28,

Ønskes tillykke med de 12 år,

onsdag den 7. marts

Du ønskes tillykke af:

André - patrick og mor

Mille Dorka

ønskes tillykke med de 11 år

fredag den 9. marts.

Du ønskes tillykke af

Mads, Camilla, far og Lene

Casper F. Jensen

Rydsåvej 37

ønskes tillykke med de 13 år,

onsdag den 7. marts.

Du ønskes tillykke af:

Mormor og morfar

Maia Rechnagel Sørensen,

Fristedet 10,

ønskes tillykke med de 12 år,

torsdag den 8. marts.

Du ønskes tillykke af

Victor og mor

Frederik Eggert Jørgensen,

Strandager 211,

ønskes tillykke med de 7 år

tirsdag den 13. marts.

Du ønskes af:

Viktor, Mathilde, Far og Mor

Semih Sevik,

Hjejlebakken 168

ønskes tillykke med de 4 år,

torsdag den 8. marts.

Du ønskes tillykke af

Baba, Isabell og mor

Magnus Knudsen,

Villestoftedalen 22,

ønskes tillykke med de 4 år,

søndag den 11. marts.

Du ønskes tillykke af

Mormor og morfar

Rasmus Bergholdt.

Østrupvej 30,

ønskes tillykke med de 6 år,

fredag d. 9. marts.

Du ønskes tillykke af:

Mormor og morfar.

Fødselsdagskupon

barnets navn og adresse:

Fylder år dag den

Indsendt af:

børnefødselsdag

Nikoline Røntved Rydahl,

Kanalvej 126,

ønskes tillykke med de 5 år,

onsdag den 7. marts.

Du ønskes tillykke af

Malene Røntved Rydahl

Cathrine Lindegaard,

Stigevej 333,

ønskes tillykke med de 14 år,

fredag den 9. marts.

Du ønskes tillykke af:

Caroline, Christoffer, mor

og far

Hvad laver du?

send kupon og billede til: Lokalavisen nordvest, banegårdspladsen,

5100 Odense C, eller mail til annoncer@lanv.dk.

Vi skal have oplysningerne senest mandag kl. 9.00.

Mærk kuverten/e-mailen ”børnefødselsdag”.

Tre generationer

fiskede i fjorden

næsby: Lørdag klokken 7

blev fiskesæsonen skudt i gang

med en ordentlig raket på Stige

Ø. Nogle af dem, der var mødt

frem for at fange havørreder

var familien Markussen.

- Vi har været oppe siden

ved fem-tiden, men vi har ikke

fanget noget som helst, sagde

11-årige Patrick Hørup Kolbech,

der er søn af Bo Markussen

og barnebarn af Kurt

Markussen fra Næsby.

Familien havde overnattet

i en campingvogn på Stige

Ø. Selv om målet med turen

blandt andet var at fange fisk,

så var det ikke fisk, der stod

på menukortet fredag aften.

Familien havde i stedet hentet

mad på Burger King.

★ Bagerst fra venstre er det Bo

Markussen og Kurt Markussen, og

forrest er det Patrick Hørup Kolbech.

Foto:ChristinaFrederiksen

Malthe Beck,

Rugårdsvej 143 C,

ønskes tillykke med de 9 år,

søndag den 4. marts.

Du ønskes tillykke af

Bente og Gyda

Marie Thorenfeldt Nyrnberg,

Ejlstrupløkken 16,

ønskes tillykke med de 2 år,

onsdag den 7. marts.

Du ønskes tillykek af:

Mor og Far

Julie Johansen,

Kærvangen 4,

ønskes tillykke med de 8 år,

fredag den 9. marts.

Du ønskes tillykke af

Faster, farfar og farmor

Amalie Vedel Büchmann-Møller,

Saxovej 65 B,

ønskes til lykke med de 7 år,

søndag den 11. marts.

Du ønskes til lykke af:

Farmor og Farfar

KOnKURREnCE FOR bØRn sådan gør du

Kender du et barn mellem 1-17 år,

Vind en

kagemand

Hver uge

trækker vi

lod om en

kagemand

blandt de

indsendte

børnehilsner.

Ugens vinder blev:

Michel Gollubits

Ellekratvej 28

5200 Odense V

Sara Panduro,

Bygmarksvej 36,

ønskes tillykke med de 7 år,

søndag den 4. marts.

Du ønskes tillykke af

Simon, far og mor

William Westphal,

Hjulkronevænget 14,

ønskes tillykke med de 3 år,

mandag den 12. marts.

Du ønskes tillykke af:

Mormor og morfar.

Kagemanden kan afhentes

hos:

Kornbageren

Kornvej 2, 5210 Odense

NV.

Kornvej 2, 5210 Odense NV., Tlf. 66 16 20 11

Onsdag den 7. marts 2012

Maja Andersen,

Rugårdsvej 598,

ønskes tillykke med de 3 år,

tirsdag den 6. marts.

Du ønskes tillykke af

Mor, far og Emil

Isabella Madsen,

Skovfyrvangen 12,

ønskes tillykke med de 8 år,

onsdag den 7. marts.

Du ønskes tillykke af:

Farmor og farfar

som du kunne tænke dig at overraske

med en hilsen i anledning

af deres fødselsdag.

(Børnene skal bo i det område

hvor Lokal Avisen udkommer).

Du skal blot udfylde kuponen på

denne side med navn, adresse,

fødselsdato og evt. billed af

barnet, så vil hilsenen med foto

blive bragt i næste oplag.

Du kan også sende billede og

oplysninger på e-mail til

annoncer@lanv.dk

Billedet skal vedhæftes som

.jpg format og i størst muligt

opløsning.

Hvis foto’et skal returneres, bedes

der medsendes en frankeret

kuvert.

Blandt de indsendte fødselsdagshilsner

trækkes der hver

gang lod om en kagemand.


ONSDAG den 7. marts 2012 13

Odense NV - Tarupvej

29. februar kl. 08:11: Indbrud.

Indstigning gennem opbrudt

ovenlysvindue, stjålet diverse

George Jensen og Piet Hein

varer samt flere køkkenmaskiner,

formentlig de samme gerningsmænd

som ved tidligere

indbrud.

Odense NV - Bøgeløkken

29. februar kl. 07:50: Indbrud.

Stuevindue opbrudt. Liste tilgår.

Forsøgt udgang via terrassedør.

Familien har sovet under

indbruddet og har ikke hørt

noget.

Odense N - Munkemaen

29.februarkl.09:28:Gerningsmandforsøgtopbrydningafterrassedør,vindueogdørigarage.

Angiveligt i indbrudshensigt.

Odense N - Tønnesvej

29. februar kl. 17:30: Vindue

brudt op og alarm gået i gang.

Rodet i soveværelset.

Odense NV - Tarupvej

29. februar kl. 21:39: Tyveri

fra bil. VW Polo, rød. Uaflåst.

Stjålet: rød ryg-skindtaske, indeholdende

pung, kørekort,

dankort, Danske Bank, diverse

kortogpapirer,briller,mobiltlf,

Samsung.

Odense V - Elmelundsvej

1. marts kl. 22:24: Indbrud.

Vindue opbrudt. Indstigning.

Stjålet computer.

UDSTILLING

I forbindelse med min

fagprøve harjeg lavet

2 udstillinger i butikken.

Kig ind i denne uge

og gør en god handel.

Hilsen Louise Hoffmann,

elev i KC SuperBest

Skærekager

Dancake

2stk.

30,-

Der tages forbehold for leveringssvigt,

afgiftsændringer, billed- og trykfejl.

Odense V - Elmelundsvej

1. marts kl. 17:03: Lommetyveri.

Fra anmelders baglomme

er stjålet en sort læderpung indeholdende

visakort.

Odense NV - Rugårdsvej

1. marts kl. 14:46: Færdselsuheld.

En cyklist trak med sin

cykel på det sydlige fortov ad

Rugårdsvej i nordvestlig retning,

hvor hun blev påkørt af

en lille hvid personbil. Ingen

personskade. Bilen fl ygtet fra

stedet.

Odense V - Middelfartvej

1. marts kl. 15:40: Spirituskørsel.Føreren

af en personbil

virker påvirket. Kørt hasarderet.

Købt øl i en butik og drak

en af dem.

Odense N - Tanggårdvej

2. marts kl. 00:40: Spirituskørsel.Sigtede

fremførte uindregisteret

personbil, uagtet han

havde indtaget spiritus over

den tilladte grænse og at køretøjet

ikke var forsikret.

Odense NV - Rådyrløkken

2. marts kl. 23:15: Indbrud.

Vindue opbrudt. Stjålet smykker,

fotoudstyr og bærbar pc.

Odense N - Bogensevej

3. marts kl. 00:58: Indbrud i

forretning.

Hængelås på bagindgang på

Kiosk klippet op. Gerningsmændene

overrasket af overbo.

Købmand Jens Leermann

Korup

Åbakkevej69·DK-5210 Odense NV

Butik tlf: 6594 1210

Slagter tlf: 6594 1489

HUSK!Dukan betale medalle disse kort iSuperBest

HUSK!Dukan betale medalle disse kort iSuperBest

Odense N - Slettensvej

3. marts kl. 09:10: Indbrud

hos virksomhed. Indstigning

gennem opbrudt dør til værksted,

ej gennemrodet, stjålet

malepistoler og maling mm.

Odense V - Møllemarksvej

2. marts kl. 13:41: Scooter

stjålet. XM9682 PGO, ukendt

farve, stjålet fra adressen.

Odense V - Elmelundsvej

3. marts kl. 01:50: Tyveri af

taske. Sportstaske/sort mrk.

Intersport, Initialer NS påskrevet

tasken. Indeholdende

beklædningsgenstande/ Nørregaard

trøje, sportstøj, gave

med sølvørering, gave med

guldøreringe, sølvbilledramme.

Odense NV - Tarupcentret

2. marts kl. 11:34: Gerningsmand

har fra forurettedes

indkøbspose stjålet sort skindpung

indeholdende kontanter

samt diverse kort.

Odense NV - Rugårdsvej

3. marts kl. 13:45: Fra taske

stjålet sort skindpung med

bl.a. kontanter.

Odense V - Stegstedvej

4. marts kl. 08:57:

Færdselsuheld. Part 1,

personbil,påkørte under

bakning i indkørsel boks til

internet samt husmur. Ved

besigtigelse af skaderne på bi-

Müsli bar

Royal Biscuit

2stk.

11 95

FREDAG:

Gratis smagsprøver

ml. kl. 12.00-18.00

Døgnrapport

len følgende dag kl. 0930, sås

større frisk skade på forreste

højre hjørne, som ikke kunne

stamme fra dette uheld.

Odense N - Søhusvej

4. marts kl. 15:07: Hærværk

mod varebil, Nissan Primastar,

hvid. Begge venstre dæk stukket

med kniv.

Oplysninger om

arrangementer,

mærkedage og andet

til den førstkommende

avis, skal være

redaktionen i hænde

senest fredagen før.

Mail til

red@lanv.dk

eller ring til

redaktionen på tlf.

7022 1925

TUSINDÅRSSKOVEN, ODENSE

PINSEDAG 27. MAJ KL. 10.30 -24.00

HOVEDNAVN OFFENTLIGGØRES

MIDT IMARTS ·MEDINA ·KATO

KIM LARSEN &KJUKKEN ·

TIM CHRISTENSEN &

THE DAMN CRYSTALS ·

MAGTENS KORRIDORER

CHRISTOPHER ·CLARA SOFIE ·

THEIS ·RASMUS THUDE ·

BJÖRNSKOV

HØRETAB?

BESTIL TIDTIL ET

TJEK AF DIN HØRELSE

Høreapparatererikkebare høreapparater.

Vi giverostid til,isamarbejde meddig,

at finde denrigtigeløsning.Det er sammeperson,

somfølgerdig igennemprocessen.

•4årsservice

•4årsgaranti

•1måneds returret

FRAKR.

0,-

*)efter off.tilskud

Kongensgade 71 ·Odense C·Tlf. 66 12 01 81

Klerkegade8·Faaborg·Tlf. 62 60 22 81

Korsgade 15 ·Svendborg·Tlf. 62 80 01 81

SøndreRingvej 2·Assens ·Tlf.66100181

PRIS

250

+ gebyr og KODA/

Gramex tillæg

SPAR

140

Ved køb af billet før

19. marts

,-

BØRN 0-9 år

GRATIS

Se mere og købbillet på:

VIROCKER.DK

,-


14

Max

24 23 24 83

- Tømrer

- Snedker

- Murer

- Maler

- Isolering

- Låse

Tømrer- og snedkerservice

Montering af køkkener, døre og vinduer. Alt ireparationer.

DK køkken- og Vinduescenter

Salg af køkkener, bad, gulve, døre, vinduer og garderobeskabe.

Besøg vor udstilling på Rullekrovej 4, kælderen

v. Spar Søhus

Der er åbent onsdag, torsdag og fredag kl. 15-18

-eller efter aftale -ring

66 18 77 83

www.mlj-fyn.dk

Alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde.

Hoved- og totalentreprise

Tømrerfirmaet Ove Barslund ApS

Paarupvej 31 • 5200 Odense V.

Tlf. 66 16 72 34 • Biltlf. 22 27 66 71

- Så behøver du

kun en god

håndværker!

Vi bygger på

kvaliteten

Kontakt os for et gratis

og uforpligtende tilbud!

Allround Byg ApS

Søren Eriksensvej 5

Odense N

66 16 08 08

Al-byg.dk

Fokus på din lokale

Fagmand

Morten

40 59 63 61

UDSKIFTNING AF TERMORUDER UDFØRES BILLIGT

EL-INSTALLATØR

• Solcelleanlæg

• Hvidevarerservice

• Tyverialarm

• Videoovervågning

ALT MALERARBEJDE UDFØRES

Privat &erhverv

Tlf 6619 0608

www.e-tomrer.dk

Egestubben 5

5270 Odense N

Højeløkkevej 18 B · 5690 Tommerup

Rugårdsvej 296 · 5210 Odense NV

Tlf. 63 76 60 90

kontakt@sikker-el.dk · www.sikker-el.dk

Uforpligtende tilbud gives!

MALERFIRMAET O.B.

Paarupvej 31 • 5200 Odense V

Tlf. 66 16 72 34

Biltlf. 22 27 66 71

Lad solen skinne på din el-måler...

Ved installation af et solcelleanlæg kan

du spare på el-regningen.

Ja, du kan endda få din el-måler til at

”køre baglæns”, så du tjener penge på

el-forbruget.

Ring til os for et uforpligtende møde,

hvor vi kan fortælle om dine muligheder

for at installere solcelle-anlæg.

ALT BLIKKENSLAGERARBEJDE

UDFØRES

Tagrender, kviste, karnapper og indækninger

i zink, kobber, aluminium og skiffer

EGESTUBBEN 4 • 5270 ODENSE N

TELEFON 66 18 44 58 • MOBIL 40 25 47 05

www.skovhavens-vvs.dk

Højeløkkevej 18 B · 5690 Tommerup

Rugårdsvej 296 · 5210 Odense NV

Tlf. 63 76 60 90

kontakt@sikker-el.dk · www.sikker-el.dk

UGENS BILER

Ford Fiesta 1,3i 3-dørs pr. md. kr. 537,-

Opel Vectra 1,8i St-Car pr. md kr. 599,-

NELTOFT BILER

Brugt bil fra pr. måned

kr. 268,www.uden-udbetaling.dk

mellem 80 - 100 biler på lager

Eksempel her 23 ud af 100 tilbud

Peugeot 1,4 306 5-dørs, c-lås, træk, airbag, CD-radio pr. md. 344,-

Toyota Corolla 1,3 XLi 3-dørs, servo, alufælge, ABS pr. md. 707,-

3 stk. Nissan Primere 1,6i 4-dørs, alt i udstyr, CD pr. md. 707,-

Toyota Carina 1,6i 4-d, c-lås, servo, ABS, aribag pr. md. 707,-

Skoda Felicia 1,3i 5-dørs, servo, airbag, træk, ABS pr. md. 428,-

Suzuki Wagon R 1,2i 5-d, el-ruder, ABS, CD/radio pr. md. 929,-

4 stk. Ford Escort 1,6i 5-dørs, airbag, radio, c-lås pr. md. 922,-

2 stk. Suzuki Swift 1,3i 4&5-dørs, træk, service ok pr. md. 707,-

2 stk. Mazda 626 1,8i 4-dørs, airbag, abs, servo pr. md. 559,-

Audi A6 1,8i 4-dørs, airbag, c-lås, el-ruder, træk pr. md. 581,-

3 stk. Mitsubishi Lancer 1,5i 5-dørs, el-ruder, træk pr. md. 407,-

Audi 80 2,6 Limo 4-dørs, servo, c-lås, alt i udstyr pr. md. 559,-

Multi Bilhus www.Neltoft-Gruppen.dk

Bygmestervej 21 Midtfyn . 5750 Ringe Telefon nr. 70 20 37 36

Åbningstider : Lørdag og Søndag 13-17 - Mandag til Fredag kl. 12-18

1. kl.s autoværksted

Løwe’s

Autoservice ApS

V. HENRIK LØWE

Tyrsbjergvej 114 ·5210 Odense NV.

Tlf. 65 94 23 26

Åbent mandag -fredag 7.30 -17.00

•Alt iblikkenslagerarbejde

•Nyt badeværelse •Fjernvarme

Onsdag den 7. marts 2012

��� �������

Freddy Hansen VVS

v/Claus Hansen

VVS og Blikkenslagerarbejde

Villestoftemarken 24 .5210 Odense NV .Tlf. 66 16 20 50 .Mobil 40 45 90 50

www.freddyhansenvvs.dk

Slukefter

Tømrer- & Snedkerfirma

Totalentreprise - Tilbygninger og Reparationer

Palle Jørgensen: 40 42 8481

Tlf. 6594 2008 Fax: 6594 2089

Pederstrupvej 60 - 5210 Odense NV

E-mail: slukefter@mail.dk · www.slukefter-toemrer.dk

tryk


Onsdag den 7. marts 2012 15

Håndværkere

• Murer, tømrer

&snedker

• Nybygning

• Ombygning

TAGDÆKNING Vi anvender

tagpap med 15 års materialegaranti.

Enggårdsvej 15,

5270 Odense N

Tlf./Fax 66 18 79 05

Mobiltlf. 40 43 72 03

Tømrer- og snedkerfi rma

Tlf. 20 48 16 09 / 64 87 22 00

www.cnj-byg.dk · carsten@cnj-byg.dk

• Nybyg - Tilbyg -

Ombyg

• Alt i tømrer- og

snedkerarbejde

• Tagarbejde

• Vinduer og døre

på specialmål

• Havearbejde/beskæring

• Hækklipning

• Træfældning

• Anlægsarbejde

det sker lokalt

Bowls kommer til Korup

KOrup: Aktivitetsgruppen

AKTIV KORUP afholder inspirationsdag

i Bowls søndag

11.martsfraklokken14-16.45.

Bowls er en blanding af curling

og petanque, og pointtællingen

ligner petanque.

Spillet foregår på et 13 x

2 meter stort tæppe, og der

bruges nogle skævt vægtede

kugler, som deltagerne i en

bue skal rulle eller trille uden

om en forhindring på midten

af banen for at komme så tæt

på målkuglen, Jack.

Både mænd, kvinder og

Din, min

og deres

konfirmation

næsBy:Torsdagden8.marts

klokken 14.30 vil sognepræst

Marie Holm i Næsby Sognegårdafholdeetmødemedtitlen:

”Din, min og deres konfirmation”.

Marie Holm vil under mødet

fortælle om konfirmationsritualets

historie, som har rødder

tilbage i 1700-tallet. Alle

opfordres til at tage fotografier,

salmebøger og andet fra deres

konfirmandtid med til mødet.

Deltagelse er gratis, mens kaffe

og kage koster ti kroner.

40 51 60 27

www.multihaand.dk

• Reparation

• Tegninger

• Byggetilladelse

• Totalentreprise

• Udskiftning af

termoruder

• Efterisolering

• Levering og

montering af

køkken- og

badinventar

børn i alle aldre kan konkurrere

på lige fod på alle niveauer

af spillet.

Man skal bare møde op i

Korup Hallen medbringende

skiftesko og 30 kroner, der

også dækker kaffen.

Hvis interessen er stor nok,

vil AKTIV KORUP starte et

hold med Bowls med spil en

gang om ugen.

Der kan læses mere om spillet

på www.Korupportalen.dk

eller www.korup-gymnastik.

dk, alternativt kan man ringe

på tlf.: 65941207.

Oplysninger om arrangementer,

mærkedage og

andet til den førstkommende

avis, skal være

redaktionen i hænde

senest fredagen før.

Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i det

tilsendte.

Mail til

red@lanv.dk

Alt

indenfor

murer-,tømrerog

snedkerarbejde

Alt indenfor

listedækning,

serviceaftaler,

betontage, altaner.

Mange års erfaring,

samt faguddannet.

• Gulve

• Opførelse og

renovering af

fritidshus

• Totalentreprise

• Forsikringsskader

BENT

Alt-mulig-mand NIELSEN

Vinduespudsning samt alm. havearbejde er fradragsberettiget

• Lev.oglægning af fliser

• Gravearbejde m. minigraver

• Malerarbejde

• Andet forefaldende arbejde

Tlf. 65 39 16 28 •Biltlf. 30 66 70 56

www.bentaltmuligmand.dk

Overalt på Fyn

•Slamsugning •Tømning af tanke

•Højtryksspuling •TV-inspektion

Døgnvagt tlf.70221620

VVS

BLIK

OLIE OG

NATURGAS

SERVICE

UDSTILLING

www.fksslamson.dk

KORUP VVS

Totalrenovering af badeværelser

Vand · Varme · Sanitet · Blik · Kobber · Skifer

Jordvarme · Varmepumper

KALØRVEJ 100, 5200 ODENSE V

Tlf. 65 94 26 38 · Mobil 26 16 51 27

Entreprenør og

aut. kloakmester

Tony Hofstedt

Heden 29, 5450 Otterup

Tlf. 64 85 18 48

Bil. 40 57 51 02

Gravearbejde og pæleboring. Beton- og anlægsarbejde.

Alt i kloakarbejde. Alt i flisebelægning.

MALERMESTER KARINA QUIST

Tlf. 2042 3949

karina@facaderne.dk

Højløkke Allé 39 - 5270 Odense N

PAARUP VVS&

BLIKKENSLAGERFORRETNING

aut. VVS-installatør

VVS-installationer

Energioptimering

Alternativ energi

Køle- og klimaanlæg

VVS INSTALLATØR

GERT H. HANSEN

HANS EGEDES VEJ 18B ·5210 ODENSE NV.

TLF. 6616 3916 ·MOBIL 2818 3916

Gas- og

oliefyrsservice

Stålkonstruktioner

Rådgivning

Farsbøllevej 2 · 5471 Søndersø · Tlf. 6483 1880 · dewa-smeden.dk

-forvent mere..

Tømrerfirmaet Thuesen

Alt i tømrerarbejde

udføres

Uforpligtende tilbud gives

Steffen Thuesen

28 930 646 - 66 117 426

Generalforsamlinger

KORUP ANTENNELAUG INDBYDER TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 22. MARTS 2012 KL. 19.00

PÅ KORUP SKOLE - CENTRALRUM 2

DAGSORDEN:

Pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år

ved formanden

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren

4. Indkomne forslag

5. Forslag fra bestyrelsen (vedtægtsændring)

6. Kontingent og budget for det kommende år

7. Valg af:

a) Bestyrelse Jørgen Madsen

Finn Pedersen

b) Suppleanter Niels Møller

Frank Schiønemann Petersen

c) Revisorer Egon Nielsen Skovgaard

Jens Møller Sørensen

d) Revisorsupp. Bent Hye Nielsen

Rune Munch-Andersen

8. Eventuelt

Bestyrelsen

Regnskab og budget kan rekvireres hos kassereren, eller hentes på

vor hjemmeside. Fremlagt på generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af betalt kontingent

for januar kvartal 2012.

Klinikker

Tlf. 64 82 31 57

Mobil 40 25 31 57

Søndergårdsvænget 16

5450 Otterup

Bemærk nu også

med elafdeling

��� ��� ��� ��� ������ ������ ������ ������ ��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ����� ��

��

���������� ��������� ������� ������ ����� ������

���������� ��������� ����������� ������������

������� ������� ������� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������������� �� ������� �����������������

���������� ���������� ���������� ���������� ������� ������� ������� ������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������

��������

��������

��������

HYPNOSE - KLINIKKEN

Få hjælp til fx. rygestop, stress, depression eller fobier

Faaborg afd. Ø.Hæsingevej 44a. - Nyborg afd. Nørrevoldgade 32.

Book tid på www.jannisoeberg.dk eller ring tlf. 2576 6585.

FÅ DET LIV DU DRØMMER OM

Genveje til dine drømme og mål

Gratis foredrag

Fredag d. 2. marts kl. 19.30 Nørrevoldgade 32, Nyborg.

Torsdag d. 8. marts kl. 19.30 Kulturmaskinen, Odense.

Tilmelding nødvendig:

janni.soeberg@gmail.com. eller sms til 2576 6585.


16

Forskelligt sælges

Gigantisk loppemarked

lørdag den 17. marts kl. 10-15

I en kæmpe hal ved den Gamle Højstrup Kaserne

(krydset ved Rismarksvej/Bystævnevej)

Forlystelser

GRATIS INDGANG

Se loftet, kælderen og gemmerne igennem, hvis der er noget I kan undvære.

Ring på følgende nummer og så henter vi det hos jer:

Søndag 11. marts ml. kl 10-15.

Tlf.: 2567 3110. Eller har du mulighed for at aflevere det selv på adressen; i

vores spejderhus på Bystævnevej 26. Mandage og tirsdage ml. 19-20.

Vi kan bruge næsten alt: små møbler, lamper, glas, skåle, billeder, legetøj, bøger,

køkkenting og tøj. Det eneste vi ikke kan bruge er: billedrørsfjernsyn,

dyner/puder og hårde hvidevarer og store møbler (senge/klædeskabe m.v.).

På forhånd tak · KFUM Sct. Knuds Spejdergruppe · Tlf. 2567 3110

Hjemmeservice

LYNGS RENGØRINGSSERVICE

•Rengøring til private og erhverv •Rengøring af kontorer

•Rengøring af butikker

•Rengøring af institutioner

Ring for uforbindende tilbud. Lone 6118 0077, www.lyngsservice.dk

TILSLUTTET HJEMMESERVICE

Kørsel og fl ytning

Kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser

Flytter alle ugens dage.

Inkl. helligdage

Flytter for private og erhverv

Ned og udpakning af deres indbo.

David T Flytteforretning

Tlf: 71424205 . 5000 Odense C

Konfirmand MENU

• 2 tarteletter med høns i asparges - tomat og persille til pynt

• Svinekam - stegt som vildt med vildtsauce, hvide, brunede

og franske kartofler, ribsgelé, asier og waldorfsalat

• Gammeldags isbombe med nødder og chokolade

Alle 3 retter - KUN

Kalvesteg i stedet for svinekam + kr. 10,-

KÆMPE forårsbuffet

• Tunmousse pyntet med rejer

og asparges

- hertil dilddressing og

hjemmebagt fl ûtes

• Kalkunbryst i baconnet

• Jordbærmarineret kamsteg

• BBQ-stegt svinemørbrad

• Coleslaw salat

• Forårssalat med dressing

Levering over hele Fyn - kr. 150,-

(dog Ryslinge, Ringe, Gislev,

Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Gråbjergvej 16 - 5856 Ryslinge - Tlf 62 67 13 32 - Mobil 29 29 96 08

ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslinge-forsamlingshus.dk

129.-

• Pestomarineret pastasalat

• Flødebagte kartofler

• Jordbærtrifli

Alle 3 retter - KUN

Anke & Martin’s

Oksemørbrad i stedet for

svinemørbrad + kr. 20,-

159.-

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2012

Se også vores folder med en masse

gode tilbud!

HENRIK´S

Dinér & Smørrebrød

DINER TRANSPORTABLE TLF. 62 62 30 34

Tidligere vært i Ryslinge Forsamlingshus gennem 17 år

Langgade 41, Espe - 5750 Ringe

BRUNCH alt inclusive á kr. 99,-

Ferskrøget laks med asparges, scramble egg, ristede coctailpølser, ristet bacon, kold skinke,

rullepølse m. løg og sky, lun leverpostej, pandekager m. ahornsirup, nutella. Skæreost og brie,

marmelade og frugtfad. Rugbrød, franskbrød, rundstykker, og smør samt wienerbrød.

FORÅR OG KONFIRMATION

• 2 tarteletter m. høns i asparges eller aspargessuppe m. boller

• Gl.dags.flæskesteg m. svær og rødkål eller stegt som vildt med waldorfsalat. Tilbehør 1/2

æble m. gele, asier, brune- hvide og franskekartofler samt sovs.

• Henrik’s hjemmelavede isbombe m. choko og nødder.

Pr. couvert for 3 retter kr. 124,- Hertil anbefales vinmenu 1. Ring for info.

VINMENUER

tilbydes. Priser fra 59,-

- Ring for yderligere info.

Masser M af spændende

konfirmationsbuffeter

k

Se mere på hjemmesiden

HUSK!

vi leverer stegene varme

og klar til servering.

Bestilling og evt. spørgsmål vedr. tilbuddene, besvares på tlf. 62 62 30 34

eller se meget mere på www.henriksdinerogsmørrebrød.dk

Alle retter - minimumsbestilling 10 couverter.

Forskelligt købes

KØBES TIL STOR PRIS

ALT IDØDSBOER OG ANDET BOHAVE

Totalrydninger gl. møbler og nyere møbler ipalisander, teaktræ, syret

eg, og design m. fl. Kgl/bg stel, figuer, platter, sølvtøj, smykker, glas,

keramik, gl. legetøj, PH. lamper alt iandre småting m.m. Få altid et

tilbud fra os, vi har ry for at give den helt store kontante pris.

Venligst Mogens, www.antikcity.dk

5000 Odense C, Tlf. 66147020 el. mobil 26747020

Stort loppe og antik marked

hver lørdag fra kl. 10 -16

www.antikcity.dk ·Kochsgade 58 ·5000 Odense C

SØLV-SØLV

Købes

Vi køber dit gamle sølv,ogvihar

ingen former for gebyr.

Du skal ikke vente på dine penge,

dem får du med det samme.

Prisen ligger fra

3til 5kr. pr.gram

Antik Fyn

Blommenlyst tlf. 65 96 71 70

www.antikfyn.dk

Belægning

Brolægning

Planering

Udgravninger

Entreprenør

Snerydning

Have og hus

★ Beskæring og nyanlæg

★ Sten- og flisearbejde

★ Træfældning

Ring og få et uforbindende tilbud.

ANLÆGSGARTNER

B. EGEBERG ANDERSEN ApS

V/ IB RASMUSSEN

Odense · Tlf. 66-13-68-22

www.egeberg-andersen.dk

Vedligeholdelse og nyanlæg af

hus og have

Guilander Ring handymand bindes hele op året

Lars Rasmussen, tlf. 20535205

Nordfyns Brolægning

Sandvadgyden 30 . 5471 Søndersø

Telefon: 64 89 11 58

Mobil: 23 43 68 90

www.nordfyns-brolaegning.dk

mail: nbh@firma.tele.dk

OVERGAARD

Have og anlæg

Claus O. Madsen · Krogsbøllevej 169 · 5450 Otterup

Tlf. 6048 9845 · 6487 2045 · www.overgaardhave.dk

• Alt i fl isebelægninger • Havearbejde • Nyanlæg af haver og græsplæner

• Ejendomsservice • Alt i gravearbejde • Ophugning af betongulve • Traktorfræsning

Skal huset sælges...

Tilstandsrapport og energimærkning

kun kr. 6.900

inkl. moms. Energimærkning

alene kr. 4.000 inkl.

moms. Udføres af beskikket

bygningssagkyndig.

Ring tlf. 40 88 12 30

BILPLEJE

VASK

POLERING

RENGØRING

LAKFORSEGLING

www.BILPLEJE-ODENSE.dk

Ågade 17, Næsby

Tlf. 21 65 81 90 21 84 80 44

������� ������������

�� ������ ���� ������

����������� ��� ����� ������ �

���� �����������������

ALT I AUTOREPARATION

Ondt i koblingen..?

Vi har altid et godt TILBUD

til fast lav pris. Ring og hør

om prisen til din bil.

Sig farvel til din elregning

Solceller er blevet en god forretning - sig goddag til en miljøvenlig løsning.

Kom ind og se, føl, duft, lyt til og endda smag vores testanlæg hvis du

virkelig vil... og lad os se på, hvad netop DU kan spare.

Vi har solcelleanlæg til ethvert behov - og priser fra kun 45.000 kr.

Den lille familie

Areal: ca. 13 m 2

Placering: 2 rækker á 4 paneler

www.relacom.dk/pakke1

Den mellemstore familie

Areal: ca. 23 m 2

Placering: 2 rækker á 7 paneler

www.relacom.dk/pakke2

Den store familie

Areal: ca. 38 m 2

Placering: 2 rækker á 12 paneler

www.relacom.dk/pakke3

Også åbent for

bilsalg lør./søndag

kl. 11-15.

Autoskader - Vi klarer både bilen og papirarbejdet!

FAST TILBUD PÅ:

Rustarbejde/opretning samt klargøring til syn

BILER KØBES OG SÆLGES!!!

OLIESKIFT FRA 130,- hver fredag fra kl. 1230 3 lit. og oliefilter incl. arbejdsløn og moms HUSK AT BESTILLE TID!

Vanellus Semisyntetisk let- Fuldsyntetisk let- Fuldsyntetisk let-

Multigrade

15/40130,løbsolie

Visco 3000

10/40 230,løbsolie

Visco 5000

5/40 320,løbsolie

Visco 7000

0/40 410,-

BILUDLEJNING Udlejning af ca. 10 år gl. gamle.

FRI KM fra kr. 250.- PR. DØGN

Ring og hør om vi har den bil du skal bruge!

KOCHGADE 120 ved rundkørslen

Tlf. 66 11 85 89 • Fax 66 11 85 79 • www.norkilde.dk

Husk: - vi bruger kun BP olieprodukter

Hvem er Relacom?

Onsdag den 7. marts 2012

Kontakt os!

solcelle@dk.relacom.com

70 10 85 85

Relacom er ejet af nordens stærkeste bankkonsortium bestående

af Nordea Bank, DnB, NOR og HSH Nordbank. Vi beskæftiger 5000

medarbejdere med stærk nordisk og dansk tilstedeværelse og har

over 100 års erfaring.

Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com


17

Udsigt over kanalen

Sagsnr. 211073 1- familieshus

Odense C

Kanalvej 82

Fritliggende villa, skønt beliggende

med Næsbyhovedskoven i

baghaven og m. udsigt over

kanalen. Indeh.: Entré, badevær. m.

kar. Køkken, spise- og opholdsstue.

1. sal m. sovevær., 3 mindre

gennemgangsvær., toilet. Lille kld.

Stort udhus med vaskefaciliteter og

plads til opbevaring. Dejligt og

veltilgroet haveanlæg, overdækket

terrasse samt carport.

Pris:

Udb.:

1.695.000 Brt.:

85.000 Nt.:

Alternativ finansiering:

Pauselån®F1

Brt./net: 4.617/4.476

10.327

9.027

116/26 640 1/4 3 1895

KONTAKT OS FOR GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Lys og nydelig bolig

Sagsnr. 211079 Rækkehus

Odense NV

Saxovej 166

Renoveret, indflytningsklart

rækkehus tæt v. Tarupcenteret.

Tag, vinduer er udskiftet. Boligen

fremtræder meget lys og indeh.:

entré m. trappe. Bagindgang.

Åbent køkken i forb. m. stue m.

spise- og oph.afd. Nydeligt

badevær. m. brus. 1. sal m. 2 vær.

og stort sovevær. Flisebelagt

baghave med skur/udhus bagest i

haven.

Pris:

Udb.:

1.159.000 Brt.:

60.000 Nt.:

Alternativ finansiering:

Pauselån®F1

Brt./net: 3.500/3.365

7.320

6.423

78 146 1/3 2 1951

Flot energimærke Nedl. landbrug

Allesø - Odense N

Allesøvej 97

Sagsnr. 211083 Nedl.landb. m.

udhus/garage velegnet t. div.

formål - fx mindre dyrehold. Indeh.:

vinkelentré, vær. (2 vær. sammenlagt)

m. adg. t. sovevær. Vinkelstue.

Vær., sovevær. Badevær.

m. brus. Ældre køkken, baggang.

Villa m. mange vær.

Sagsnr. 210039 1- familieshus

Paarup - Odense NV

Musvågevej 64

SOLGT

204 882 1/5 1 1967

Pris:

Udb.:

1.745.000 Brt.:

90.000 Nt.:

Alternativ finansiering:

Pauselån® F1

Brt./net: 4.488/4.138

10.278

8.766

170 16.550 1/4 1 1963

Villa m. underetage

Sagsnr. 211050 1- familieshus

Paarup - Odense NV

Gransangervej 13

SOLGT

149/105 1.124 2/1 2 1969

Centralt beliggende 1- familieshus

NY PRIS

Tarup - Odense NV

Rugårdsvej 185

Sagsnr. 211012 Velindrettet villa

m. entré, åbent køkken i forb. m.

fin spisestue samt opholdsstue. 1.

sal m. 2 sammenh. vær., sovevær.

m. skabsvæg. Meget flot badevær.

m. sorte granitfliser. Kld. m. fl. disp.

rum.

Pris:

Udb.:

1.575.000 Brt.:

80.000 Nt.:

Alternativ finansiering:

Pauselån® F1

Brt./net: 4.116/3.917

9.329

8.083

115/64 471 2/3 3 1935

Centralt i det gamle Næsby 1- familieshus

NY PRIS

Næsby - Odense N

Gudrunvænget 5

Sagsnr. 28035 Nydelig villa m.

kælder beliggende i dejligt kvarter.

Indeh.: 2 badevær. St. vær. samt

sovevær. Vinkelstue m. pejs. Baggang

m. adg. t. vær. Nyere lyst køkken

m. nedg. t. kælder m. vaskehus,

alrum m.m.

Pris:

Udb.:

1.700.000 Brt.:

85.000 Nt.:

Alternativ finansiering:

Pauselån® F1

Brt./net: 4.530/4.594

10.169

9.099

135/50 650 1/3 2 1963

SOLGT ELLER GRATIS*

HOS OS ER DET SOLGT ELLER GRATIS!

*gælder ikke tilstandsrapport og energimærke

Se prisen

Jan Mortensen 2331 6966

mts@estate.dk

Sagsnr. 211062 Rækkehus

Højstrup - Odense NV

Njalsvej 1

SOLGT

78 329 1/3 2 1951

Centralt i Næsby

Sagsnr. 210072 1- familieshus

Næsby - Odense N

Thune Nielsens Vej 10

SOLGT

126/97 703 1/2 2 1959

Estate Mortensen & Grill

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLERFIRMA, MDE

Bogensevej 5

5270 Odense N

Tlf. 66 18 32 32

Højt beliggende

Sagsnr. 211017 1- familieshus

Lumby Odense N

Kanefarten 30

Fritliggende 1 familiesvilla

beliggende i lukket vænge m.

veltilgroet haveanlæg. Boligen

indeh.: entré, Gæstetoilet m. brus.

Vinkelstue m. spiseafd. og udgang

til terrasse. Køkken med

spiseplads. 2 vær., samt sovevær.,

badevær. m. kar og brus. Bryggers

m. udgang til carport under husets

tag.

Pris:

Udb.:

1.485.000 Brt.:

75.000 Nt.:

Alternativ finansiering:

Pauselån®F1

Brt./net: 4.167/4.212

9.092

8.150

129 723 1/3 1 1978

Dalumvej 5

5250 Odense SV

Tlf. 66 14 55 47

www.estate.dk

Spændende villa

Sagsnr. 211072 1- familieshus

Næsby - Odense N

Kroggårdvej 5

Spændende villa i 2 plan m.

integreret garage. Sort Decratag

fra år 2011. Indeh.: forstue m.

trappe til boligplan. Vaskerum

samt adgang til carporten.

Boligplan indeh.: fordelingsentré, 2

mindre vær. samt sovevær.

Badevær. m. kar. Køkken, God

opholdsstue i vinkel med udgang

til overdækket terrasse og en let

skrående baghave. Lofter i kip, en

del vinduer er skiftet. (dødsbo)

Pris:

Udb.:

1.295.000 Brt.:

65.000 Nt.:

Alternativ finansiering:

Pauselån®F1

Brt./net: 3.735/3.643

8.050

7.090

86/44 689 1/3 2 1962

Højt beliggende ejd. m. god kælder 1- familieshus

NYHED

Næsby - Odense N

Store Klaus 39

Sagsnr. 211070 Villa i bunden af

lukket vænge m. udsigt over Stavis

Å dalen. Indeh.: stor entré, stue,

køkken og spiseplads m. parketgulve.

2 badevær., 4 vær i alt. Bryggers

m. nedg. til god kælder m. flere

disp. rum. Dejlig have, carport.

Centralt beliggende

Sagsnr. 211066 1- familieshus

Næsby - Odense N

Bogensevej 15

SOLGT

74/47 620 1/2 3 1936

Onsdag den 7. marts 2012

Pris:

Udb.:

2.145.000 Brt.:

110.000 Nt.:

Alternativ finansiering:

Pauselån® F1

Brt./net: 5.581/5.753

12.808

11.513

165/86 1.475 1/4 2 1979

Velindrettet bolig

Sagsnr. 211067 Andelsbolig

Kirkendrup - Od N

Vimmelsbækløkken 11

SOLGT

87 1/2 2 1990


18

YDERST VELHOLDT VILLA TÆT PÅ HOLE SKOV

Odense NV - Korup -Kirsebærlunden

Virkelig nydelig og velholdt villa beliggende i roligt og børnevenligt vænge nær den dejlige

natur ved Langesøstien og Hole Skov. Der er gode stiforbindelser til skole og idrætshal

samt kort afstand til bybus. Indeh.: entre, lys vinkelstue, nydeligt køkken m. spiseplads,

sovevær., 2 børnevær., flisebadevær., bryggers. Hyggelig gårdhave foran og stor dejlig

lukket have m, sydvendt terrasse. Muret garage og udhus. Udestue. Sagsnr. 105311.

Knt./udb. 1.345.000/70.000 Bolig

94

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

8.145/7.495 Grund

værelser

4.427/4.431 Byggeår

ROLIGT VÆNGE

NYDELIG OG PRÆSENTABEL VILLA M. NYERE VINDUER/DØRE

920

4

1964

Odense NV - Korup -Mosevej

Virkelig nydelig og velholdt vinkelvilla belig. i roligt vænge nær den flotte natur ved Hole

Skov og med gode stiforbindelser til skole, idrætshal og indkøb. Moderniseret i 2007 med

bl.a. nye vinduer(træ/alu) og døre samt nyt badevær. Indeh.: entre, stort køkken, lys

spisestue, stue m. pejs, sovevær., 3 vær., flot badevær. m. bruseniche, bryggers. Stor

sydv. terrasse m. udv. pejs. Nyere dobb. carport m. redskabsrum. Sagsnr. 104611.

Knt./udb. 1.500.000/75.000 Bolig

148

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

8.856/8.229 Grund

Stuer/værelser

4.506/4.713 Byggeår

SPÆNDENDE VILLA I SPEDSBJERG

FLOT BADEVÆRELSE

754

2/4

1963

Odense Vest - Spedsbjerg -Middelfartvej

Spændende ejendom (tidligere skole) beliggende op til mindre skovområde. Skolebus til

Ubberud Skole. Indeh: entre, lys stue m. udg. til terrasse, spisestue, flot nyere køkken,

sovevær., vær., kontor/alrum m. brædneovn, flot nyere badevær. m. spa-bad og brus, lille

kælder. På 1.sal: stort værelse/stue m. udg. t. altan, nyere flisebadevær. m. brus, Stort

uudnyttet loftsrum på. Muret garage samt en stor sydvendt have. Sagsnr. 104711.

Knt./udb. 1.170.000/60.000 Bolig/kælder

165/16

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

GOD PLADS - MANGE MULIGHEDER

6.923/6.575 Grund

Stuer/værelser

3.430/3.760 Byggeår

SPÆNDENDE VILLA I BLOMMENSLYST

1.131

2/3

1916

Odense Vest - Blommenslyst -Middelfartvej

Utraditionel og spændende villa beliggende på kun 10 min. kørsel fra Odense Centrum og

hurtigt til motorvejen. Indeh.: entre, pænt toilet, mellemgang, dejligt køkken m.

spiseplads, spisestue, vær. På 1.sal: stort sovevær., m. kvist, hyggelig stue m. stor kvist

og udg. t. altan, stort vær., kontor. Kælder m. bl.a. stort vaskerum. m. bruser. Desuden 2

disp. rum samt udhus og garage. God nem have op t. grønt område. Sagsnr. 101211.

Knt./udb. 895.000/45.000 Bolig/kælder

129/16

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

Din personlige ejendomsmægler med den gode service

5.387/5.206 Grund

Stuer/værelser

2.760/3.082 Byggeår

NY PRIS

911

2/3

1958

Åbakkevej 69 C

5210 Odense NV

Tlf. 6594 3300

info@errebo.dk

www.errebo.dk

SKØN BELIGGENHED I ROLIGT VÆNGE

Odense NV - Korup -Korup Åbakke

Dejlig villa med særdeles god beliggenhed på toppen af Korup Åbakke i lukket og roligt

børnevenligt vænge tæt på indkøb og bybus og med gode stiforbindelser til skole,

idrætshal og sportsplads. Indeh.: entre, gæstetoilet, stor stue m. brændeovn, pænt

køkken m. spiseplads, sovevær., 2 vær., flisebadevær. m. bruseniche, baggang og stort

grovkøkken. Muret garage samt udhus. Pragtfuld stor sydvendt have, Sagsnr. 104111.

Knt./udb. 1.595.000/80.000 Bolig

132

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

9.731/8.939 Grund

Stuer/værelser

5.010/5.133 Byggeår

STOR DEJLIG HAVE

SPÆNDENDE OG MODERNISERET EJENDOM I UBBERUD

1.080

1/3

1962

Odense Vest, Ubberud -Hovhavevej

Flot og moderniseret ejendom i hyggeligt landsbymiljø i Ubberud tæt på skole og skov.

Hurtigt til motorvejen og Od. C. Indeh.: entre, stort flot nyt køkken/alrum, hyggelig

opholdstue m. udg. gårdhave, sovevær., skønt nyere flisebadevær. m. bruseniche, stort

bryggers, stort disp. rum. På1.sal p.t. et stort alrum samt vær., men kan nemt deles op.

Dobb. carport. Skøn lukket sydv. gårdhave samt stor flot anlagt have. Sagsnr. 100312.

Knt./udb. 1.995.000/100.000 Bolig

164

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

10.811/9.504 Grund

Stuer/værelser

4.998/4.699 Byggeår

TÆT PÅ SKOLE OG BYBUS

VELINDRETTET ANDELSBOLIG I KORUP

1.010

1/3

1729

Odense NV - Korup -Grævlingløkken

Spændende, velindrettet og attraktivt rækkehus(andelsbolig) i forskudt plan og med god

beliggenhed i gå-afstand fra indkøb og bybus. Indeh.: entre, skøn lys stue m. stor karnap

og udg. t. terrasse, pænt hvidt køkken m. spiseplads, flisebadeværelse m. bruser. På

1.sal: stort soveværelse og værelse. Pæn forhave samt carport og udhus. Terrasse og lille

nem have bagved. Haven grænser op til et lille fælles grønt område. Sagsnr. 103011.

Knt./udb. 545.000/545.000 Bolig

92

Brutto/netto

2.800/750 plan

Byggeår

SE PRISEN - LAV YDELSE

Stuer/værelser

3

1/2

1988

NYDELIG VILLA PÅ ROLIG LUKKET VEJ

Odense NV - Korup -Hjertegræsvej 11

Nydelig 1-plans villa på rolig lukket villavej i Korup. Gå-afstand fra bybus og gode

stiforbindelser til skole og børnehave. Indeh.: entre, pænt elementkøkken m. klinkegulv,

vinkelstue m. udg. t. terrasse, stort soveværelse m. adg. stort nyere badevær. m. bruser,

værelse, bryggers. Muret udhus samt redskabsrum. Stor sydvendt og ugenert terrasse m.

markiser. Nyere termovinduer og døre. Pæn forhave m. stor indkørsel. Sagsnr. 107411.

Knt./udb. 1.395.000/70.000 Bolig

101

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

8.298/7.588 Grund

Stuer/værelser

4.046/4.170 Byggeår

GEDIGEN VILLA TÆT PÅ SKOLE

ÅBENT HUS

Søn. d. 11/3 kl. 13.00-13.45

748

1/2

1970

Vissenbjerg - Skallebølle -Bygmarken 3

Nydelig vinkelbygget Ideal-villa fra 1998 beligg. i pænt kvarter tæt skole og børnehave og

hurtigt til motorvejen. Villaen er højt beliggende og fra terrassen er der udsigt over

området og marker. Indeholder: entre, stue m. karnap og brændeovn, stort dejligt

køkken/alrum m. udg. t. terrasse, sovevær., badevær. m. bruseniche, 2 vær.,

gæstebadevær., bryggers. Muret garage under husets tag. Stor terrasse. Sagsnr. 106011.

Knt./udb. 1.695.000/85.000 Bolig

141

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

9.899/8.868 Grund

Stuer/værelser

4.844/4.850 Byggeår

ÅBENT HUS

Søn. d. 16/3 kl. 14.15.-15.00

GOD BELIGGENHED

FLOT OG SPÆNDENDE VILLA I BREDBJERG

760

1/3

1998

Morud - Bredbjerg -Bredbjergvej

Virkelig flot og spændende villa i Bredbjerg lige uden for Odense i gå-afstand fra

Langesøskoven.Kun ca. 15 min. i bil til Od. C og til motorvejen kun ca. 10 min. Indeh.:

entre, pænt HTH-køkken, skøn lys stue m. brændeovn, spisestue, sovevær., 2 store vær.,

flot flisebadeværelse m. bruseniche, bryggers. Manøvrerum/udhus. Muret og opvarmet

garage på 48 m2. Lukket og ugenert have med stor sydvendt terrasse. Sagsnr. 100612.

Knt./udb. 2.095.000/105.000 Bolig

156

Brutto/netto

Alternativ finansiering:

Afdragsfrit rentetilpasningslån

11.855/9.976 Grund

Stuer/værelser

5.933/5.217 Byggeår

STOR OPVARMET GARAGE

FLOT FRITLIGGENDE ANDELSBOLIG

739

2/3

1958

Odense V - Ejlstrup -Birkelunden

Særdeles nydelig og velholdt fritliggende 1-plans andelsbolig(seniorbolig) beliggende i

roligt vænge i Ejlstrup tæt på bybus og den dejlige natur. Ialt 95 m2 bolig m. entré, skøn

lys stue m. loft til kip, flot køkken m. spiseplads og karnap, sovevær., stort vær., dejligt

flisebadevær. m. bruseniche, bryggers. Parketgulve. Godt udhus. Nem lille have med 2

terrasser. Egen carport. Stort fælleshus. En rigtig lækker bolig. Sagsnr. 107111.

Knt./udb. 325.000/325.000 Bolig

95

Brutto/netto

6.059/918 plan

Onsdag den 7. marts 2012

Stuer/værelser

Byggeår

ANDELSBOLIG

1

1/2

2001


Onsdag den 7. marts 2012 19

★ Frede Hansen med Rasmus Klump. Peter Plys er dog den mest populære tegneseriefigur i bamseform, som Frede Hansen har solgt.

Bamsefar er så sød og rar

I 60 år


20

Onsdag den 7. marts 2012

More magazines by this user
Similar magazines