27.12.2014 Views

IW Nyt nr. 118 - Inner Wheel Denmark

IW Nyt nr. 118 - Inner Wheel Denmark

IW Nyt nr. 118 - Inner Wheel Denmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INNER WHEEL DANMARK<br />

INNER WHEEL<br />

NYT<br />

Nr. <strong>118</strong><br />

Sept.<br />

2009<br />

31.<br />

Årgang<br />

Fra øverst venstre:<br />

Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe,<br />

Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard,<br />

Åse Bønneløkke, Anne Nymann, og Anna Langballe<br />

Nederst fra venstre:<br />

Kirsten Dahl-Sørensen, Benedicte Overgaard, Ellen Egsgaard,<br />

Jannie Sauer og Edith Johansen.


2 3<br />

Indhold<br />

Nationalrepræsentanten skriver...............................................................................4<br />

Medlemstilbagegang – hvad gør vi......................................................................12<br />

Tak fra verdenspræsidenten...................................................................................23<br />

Postkort fra Hillerød <strong>IW</strong> klub...............................................................................24<br />

Suzanne Nielsen –Aktivt æresmedlem..................................................................26<br />

Hvor blev færgerne af..........................................................................................30<br />

Forårsdistriktsmøde i D47.....................................................................................37<br />

Bladet udkommer 4 gange årligt<br />

i 3.600 eksemplarer<br />

næste nummer udkommer december 2009<br />

Deadline til næste nummer er:<br />

Søndag den 1. november 2009<br />

Som sædvanlig gerne indlæg og billeder (der ikke er komprimeret)<br />

hver for sig.<br />

Rådskasserer<br />

Else Storgaard<br />

Erikholmsvej 6<br />

4390 Vipperød<br />

Tlf.: 5918 1715 / 5123 9767<br />

e-mail: kasserer@innerwheel.dk<br />

Årsindsamlingen<br />

Betaling til Alm. Brand Bank:<br />

Reg.<strong>nr</strong>. 7681 konto <strong>nr</strong>. 1569862<br />

Indbetalingen bedes mærket med<br />

Klubnavn<br />

Medlemsregistrator<br />

Tove Galmstrup Christensen<br />

Engvej 2<br />

8370 Hadsten<br />

Tlf.: 8698 0236 / 4017 2236<br />

e-mail: register@innerwheel.dk<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Kirsten Jakobsen, Margrethe Allé 15<br />

2690 Karlslunde<br />

Tlf. 4223 8339<br />

e-mail: kj@sepro.dk<br />

Redaktøren skriver<br />

Så er vi startet på et nyt<br />

<strong>IW</strong> år og forhåbentlig er<br />

alle bestyrelser kommet<br />

godt i vej og startet deres<br />

arbejde.Siden sidst er der<br />

unægtelig sket meget.<br />

Jeg har været til 7 kædeoverrækkelser<br />

– de 5 af<br />

dem var på 1 uge, så mon ikke det er rekord<br />

i <strong>IW</strong> I Ejby på Fyn holdt de 2 kædeoverrækkelser<br />

på en gang, både i klubregi<br />

og distriktsregi. I mit eget distrikt 48 deltog<br />

jeg samt i min klub. Jeg nåede lige at<br />

lande i Kastrup kl. 18.50 fra en tur i New<br />

York og nåede lige kædeoverrækkelsen kl.<br />

20.00. Så deltog jeg i kædeoverrækkelsen<br />

i distrikt 47 og i den nationale kædeoverrækkelse.<br />

Sidst men ikke mindst havde jeg<br />

forespurgt et medlem i Kastrup <strong>IW</strong> om jeg<br />

måtte komme på besøg i denne klub, da de<br />

skulle have kædeoverrækkelse. Og sikken<br />

en modtagelse jeg fik. Jeg blev inviteret<br />

på mad og deslige. Jeg kvitterede med, at<br />

fotografere hele overrækkelsen samt alle<br />

de fremmødte klubmedlemmer, se andet<br />

sted i bladet. Jeg kan anbefale andre, at<br />

prøve det samme – ring og spørg om I må<br />

komme – I vil blive glædelig overrasket<br />

over gæstfriheden og glæden ved, at man<br />

vil besøge en anden klub.Så har jeg deltaget<br />

i den 14. Convention i Malaysia og<br />

sikken en oplevelse. Jeg startede med at<br />

holde 4 dages ferie i Singapore. Her boede<br />

jeg fantastisk. En del af de andre danske<br />

deltagere boede på samme hotel. Vi havde<br />

alle tegnet os for en fælles heldags bustur i<br />

Singapore. Efter 4 dage rejste vi så til Malaysia,<br />

hvor vi dagen efter vor ankomst,<br />

skulle melde os til registrering. Her fik vi<br />

vores flotte gule mulepose udleveret, som<br />

var fyldt med en del gaver og alle vore<br />

papirer. Bare selve registreringen var en<br />

oplevelse. Alle de forskellige nationaliteter<br />

– så farvestrålende – det skal opleves.<br />

Registreringen foregik om tirsdagen, onsdag<br />

var der åbningscermoni og om torsdagen<br />

startede selve Convention. Suzanne<br />

Nielsen afviklede det så flot, så man var<br />

virkelig stolt af, at være dansker derude.<br />

Lørdag over middag sluttede Convention<br />

med et fantastisk show og der var så tid<br />

til fotografering af den danske delegation.<br />

Herefter startede ferien på ny. Jeg skulle<br />

rundt flere steder på Borneo og opleve kulturen.<br />

Størst af det hele var nok at komme<br />

ud til Turtle Island på den anden side af<br />

Borneo og se havskildpadderne lægge æg<br />

om natten, tage æggene op og lægge dem<br />

hen i det hul, hvor de udklægges og så være<br />

med til at søsætte et kuld nye udklækkede<br />

skildpadder. Alt dette foregår om natten.<br />

Det var en helt fantastisk oplevelse.Næste<br />

Convention (om 3 år) foregår i Tyrkiet.<br />

Jeg håber, at mange vil give sig selv denne<br />

oplevelse. Bare samværet med så mange<br />

forskellige <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere fra så mange<br />

forskellige lande, ja – det bør opleves.<br />

Jeg håber, at alle har haft en god sommer<br />

og er klar til endnu et godt <strong>IW</strong>-år.<br />

Kirsten Jakobsen<br />

Redaktør


4 5<br />

Hilsen fra nationalrepræsentanten<br />

Meddelelse fra nationalrepræsentanten<br />

Kære <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>’er<br />

Så er vi godt i gang med<br />

det nye <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år.<br />

Vi er mange som er nye<br />

på vores poster, og jeg<br />

tror at vi alle er spændte<br />

på, hvad netop ”vores” år vil bringe. Vi har<br />

alle gjort os tanker om, hvordan vi gerne<br />

vil have at året skal forme sig, og jeg for<br />

mit vedkomne har formulere mit mål for<br />

det nye år således:<br />

Forenkling, Fællesskab og Fornyelse<br />

Forenkling: Der er nedsat et udvalg som<br />

skal arbejde med forenkling at de mange<br />

danske bye-laws. Det er mit store håb at<br />

dette udvalg kan udvirke, at vi får at lettere<br />

arbejdsgang i det daglig <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

arbejde.<br />

Fællesskab: Jeg tror at det er vigtigt at vi<br />

arbejder for at alle <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>’ere får en<br />

opfattelse at de er en del af en større sammenhæng.<br />

Jeg vil opfordre Jer til at lave<br />

arrangementer på tværs af klubberne og<br />

på tværs af distrikterne.<br />

Fornyelse: Vi skal sørge for at tænke kreativt,<br />

således at vi kan tiltrække nye medlemmer.<br />

I <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> står vi over for et<br />

generationsskifte. Desværre er det sådan,<br />

når vi ser på vores medlemsstatistik, falder<br />

mange at de gamle medlemmer væk<br />

i disse år. En medlemsnedgang kan kun<br />

imødegås ved at vi gør det attraktivt at<br />

blive medlem af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>. Så der for<br />

er der brug for nytænkning, hvis vi skal<br />

have medlemstallet op.<br />

Jeg vil gerne sige tak til Annelise Andersen<br />

for de pæne ord i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> juni 2009.<br />

Da Annelise tiltrådte da befandt rådet sig<br />

i en noget kaotisk situation, men Annelise<br />

har i sin periode formået at få samlet rådet,<br />

så det arbejder sammen til gavn for<br />

hele <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Danmark. Jeg har efter<br />

Annelise overtaget et <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, hvor<br />

alt køre på skinner, så nu er det min opgave<br />

sammen med alle jer at få de næste<br />

to år til at køre lige så fint.<br />

Til slut en STOR tak skal min egen klub,<br />

Virum <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub. Den 20. juni<br />

havde de arrangeret en fantastisk national<br />

kædeoverækkelse. Også tak til alle de som<br />

var mødt frem og var med til at gøre dagen<br />

så festlig, og tak for alle de hilsener som<br />

jeg har modtaget.<br />

Mange hilsener<br />

Benedicte Haubroe<br />

Årsindsamlingen<br />

Pengene fra årsindsamlingen for <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> året 2008/2009 vil på landsmødet søndag<br />

den 4. oktober blive overrakt til Inge Marie Hornshøj fra foreningen ”La Vida”<br />

Årsindsamlingen 2009/2010 går igen til ”La Vida”<br />

Vicenationalrepræsentant 2010/2011<br />

Så er der mulighed for at få et rigtigt spændende <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> job.<br />

På distriktsmøderne den 3. oktober skal distrikterne vælge kandidater til posten som<br />

vicenationalrepræsentant 2010/2011, og på landsmødet om søndagen har kandidaterne<br />

mulighed for at præsentere sig. Så hvis DU er kvalificeret til posten som VNR<br />

2010/2011, så har du chancen nu. Det er din klub som indstiller dig til distristriktsbestyrelsen,<br />

og den vil hel sikkert glæde sig over at kunne opstille dig. Se evt. mere om<br />

valg af VNR i lovbogen.<br />

Kastrup <strong>IW</strong><br />

Kædeoverrækkelse og medlemsoptagelse.<br />

Den 15. juni var jeg til kædeoverrækkelse i Kastrup <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>. Jeg havde forespurgt den afgående præsident<br />

om jeg måtte kigge forbi til deres møde, da jeg er ”gammel<br />

amagerkaner”. Født og opvokset derude og først<br />

fraflyttet dagen efter min 21 års fødselsdag. Jeg havde<br />

så den glæde at opleve, at de samtidig skulle have medlemsoptagelse<br />

i forbindelse med deres kædeoverrækkelse. Det var helt igennem en gennemført oplevelse<br />

– dejlige, søde positive piger i Kastrup <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>. Tak for en dejlig aften hos Jer.<br />

Kirsten Jakobsen<br />

Redaktør<br />

Sommertræf på tværs af distrikterne.<br />

Selvom <strong>IW</strong>-klubberne holder sommerferie i juli, er der ”sommer-træf” flere stede<br />

Det første fandt sted i 1985 og var ”Rågeleje-træf”, som Agnete Gotfredsen, Søllerød<br />

<strong>IW</strong> arrangerede. ”Når de kan holde sommermøde i Båstad i Sverige, så kan vi også<br />

i Rågeleje”, sagde hun. På et af møderne i år den 7. Juli fortalte past I<strong>IW</strong> præsident<br />

Suzanne Nielsen om sit år som verdenspræsident – hvilket eventyr.Alice Waldner og<br />

distrikt 48 holdt ”Rørvig-træf” den 1. Juli, hvor vi hørte om Rørvigs kendte personer<br />

og om Rørvigs historie. Men også andre ”feriebyer” har grebet ideen, til stor glæde<br />

for ferierende og fastboende <strong>IW</strong>-medlemmer.Det er en god chance for at deltage i et<br />

Intercity-møde.<br />

Kirsten B. Hansen<br />

Virum <strong>IW</strong>


6 7<br />

Distrikt 44 Distrikt 45<br />

Grib chancen, Piger!<br />

I de sidste par dage har<br />

jeg ofte spurgt mig selv<br />

om; hvorfor var det nu<br />

lige at jeg sagde ja til<br />

at blive DISO Det har<br />

selvfølgelig rigtig meget<br />

at gøre med min glæde<br />

ved at være medlem af<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, og det har jeg efterhånden<br />

været i 20 år.<br />

Glæden kommer til udtryk i form af det<br />

gode kammeratskab, spændende og inspirerende<br />

møder og indlæg, ja i det hele<br />

taget sætter jeg stor pris på <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s<br />

grundlæggende principper. Et af dem er<br />

det internationale samvirke, og i den sammenhæng<br />

har jeg en lille historie som jeg<br />

gerne vil dele med jer.<br />

I slutningen af juni måned modtog jeg<br />

”<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong>” fra Norge. Midt på billedet<br />

på forsiden af bladet stod Sissel Michelsen,<br />

som er vicerådspræsident i Norge.<br />

Sissel er medlem af Lørenskog <strong>IW</strong>, som<br />

er en forstad til Oslo. Lørenskog er Sindal<br />

<strong>IW</strong>´s venskabsklub og har været det<br />

i mange år, og vi har haft flere gensidige<br />

besøg. Jeg vil fortælle om det sidste besøg.<br />

Sindal <strong>IW</strong> var i Lørenskog sidste år<br />

i maj i anledning af Norges nationaldag.<br />

Vi var 11 piger fra min klub, som sejlede<br />

fra Hirtshals i strålende solskin og varme<br />

iført sandaler og sommertøj. Vi blev modtaget<br />

i Oslo og fordelt mellem de forskellige<br />

medlemmer, som vi skulle overnatte<br />

hos. Jeg boede sammen med Gunvor<br />

Johnsen hos Sissel. Stor var vores overraskelse,<br />

da vi den næste morgen vågnede<br />

op til snevejr. Vi tog alt, hvad vi havde af<br />

tøj på, fordi vi skulle ind til Kongeslottet,<br />

hvor mange mennesker var samlet for at se<br />

optoget af skoleklasser, der skulle defilere<br />

forbi de kongelige, der stod og vinkede fra<br />

balkonen.<br />

Hele forsamlingen af danskere frøs bitterligt<br />

til trods for adskillige lag sommertøj,<br />

og vi var så misundelige på vores norske<br />

værter, som var iført smukke og varme<br />

nationaldragter, hvor mange af dem var<br />

hjemmesyede i dejligt uldstof.<br />

Vi var så imponerede af den tradition<br />

nordmændene har med at stadig bruge deres<br />

nationaldragter i særlige anledninger.<br />

I løbet af eftermiddagen fik vi danskere<br />

varmen igen efter en god frokost, hvor<br />

vi alle hyggede os gevaldigt sammen. Vi<br />

kender hinanden rigtig godt, og det var<br />

på det tidspunkt mindre end to år siden,<br />

de besøgte os i Sindal. Jeg ser frem til<br />

fremtidige møder med dem. Af de modtagne<br />

ISO-rapporter kan jeg se at mange<br />

har venskabsklubber både i Danmark og<br />

i udlandet, men kun få har haft gensidige<br />

besøg. Man udveksler blot breve en gang<br />

eller 2 om året.<br />

Det er mit første indlæg i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

nyt. Jeg vil hermed byde nye som gamle<br />

ISO `er velkommen. Jeg håber, vi vil få et<br />

godt samarbejde. Jeg håber også at møde<br />

mange af jer til Nyborg Strand mødet den<br />

3.-4, oktober.<br />

Kirsten Kirketerp<br />

DISO Distrikt 44<br />

Så er chancen her for en<br />

helt unique <strong>IW</strong> oplevelse<br />

for alle innerwheel´ere i<br />

Distrikt 45 !<br />

Vi har nemlig fået invitation<br />

fra vores venskabsdistrikt<br />

i Bulgarien til en<br />

genvisit. Ja, I læste rigtigt!<br />

– Invitationen gælder alle innerwheel<br />

´ere i Distrikt 45 – ikke kun et begrænset<br />

antal, ikke kun distriktsbestyrelsen eller f.<br />

eks. én fra hver klub – men alle!<br />

Som I sikkert husker underskrev vi på sidste<br />

års kædeoverrækkelsesmøde en venskabs<br />

aftale med distrikt 248 i Bulgarien i<br />

forbindelse med Nellys og Marinas besøg<br />

hos os. De var som distriktspræsident og<br />

tidl. distriktspræsident initiativtagere til<br />

venskabsidéen, da de som helt nye i <strong>IW</strong><br />

regi, følte de havde behov for kontakt udadtil<br />

for at lære mere om inner wheel.<br />

Distrikt 45 var med på idéen. Vi kendte til<br />

venskabsklubber på tværs af landegrænserne,<br />

men så vidt vides er vi vist de første,<br />

der har etableret et formelt samarbejde på<br />

distriktsplan.<br />

Vi har i årets løb korresponderet meget og<br />

udvekslet idéer og erfaringer, og helt konkret<br />

førte det til, at Nelly ”vovede” at deltage<br />

i Convention i Malaysia i år, da hun<br />

nu ikke længere skulle stå helt alene, men<br />

var med i den danske gruppe, og vi kunne<br />

chaperone hende gennem hele forløbet.<br />

På convention er der altid stor opmærksomhed<br />

omkring de nye medlemmer – og<br />

I vil således i det netop udsendte <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> News Letter kunne se et dejligt billede<br />

af Nelly og Bodil Porsbjerg med vores<br />

venskabsaftale. ( det var de to, der som<br />

distriktspræsidenter underskrev den originale<br />

aftale.) Læs bladet – Lad være med at<br />

smide det væk. Der er et fyldigt referat fra<br />

convention. Hver klub modtager 5 eksemplarer,<br />

der er beregnet til at cirkulere.<br />

Det er utrolig spændende at være til convention<br />

– men det er rart at have et tilhørsforhold,<br />

for det kan være temmelig<br />

kompliceret at følge med – så vi støtter<br />

naturligvis hinanden!<br />

Men nu har I altså også mulighed for selv<br />

at opleve en international kontakt. Deltag i<br />

venskabsbesøget i Bulgarien.<br />

Vi vil have vores base i Varna – helt konkret<br />

på et hotel, som ejes og drives af Nelly.<br />

Vi bliver således ikke indkvarteret privat<br />

– men vi får masser af kontakt med de<br />

bulgarske innerwheel´ere, da de er vores<br />

”værter” under hele besøget. Det betyder<br />

på den anden side, at det ikke er nødvendigt<br />

at være god til engelsk, da vi alle vil<br />

være sammen og kan hjælpe hinanden.<br />

Vi flyver fra København til Varna Mandag<br />

d. 21 sept og tilbage igen fredag d. 25<br />

april om aftenen.<br />

Om vi kører selv eller tager bus/tog til og<br />

fra København afhænger af endeligt deltagerantal<br />

og DSB´s nye køreplan.<br />

De bulgarske piger har planlagt et afvekslende<br />

program for os alle dage med<br />

masser af sightseeing, kultur og hyggeligt<br />

samvær.<br />

Hele turen kan gøres for ca. 4.000 kr. pr.<br />

person og I kan stadig nå at melde jer til.<br />

Eneste begrænsning kan være flybilletterne,<br />

men i skrivende stund, er der stadig<br />

pladser.<br />

Foreløbig er vi 11 piger, der tager af sted<br />

– det er rigtig flot – men vi håber naturligvis<br />

på ,at vi bliver mange flere. Hvis I er<br />

interesseret, kan I kontakte pastdistriktspræsident<br />

Benedicte Overgaard – hun er<br />

behjælpelig med flybilleterne. Hele turen<br />

kan gøres for ca. 4.000 kr.


8 9<br />

Hjulet har drejet endnu<br />

en omgang med mange<br />

nye medlemmer på bestyrelsesposterne,<br />

så til<br />

lykke og velkommen til<br />

alle, både nye og ”gamle”<br />

og god fornøjelse i<br />

arbejdstøjet.<br />

Tirsdag den 9. juni var der kædeoverrækkelse<br />

til ny distriktspræsident og klubpræsident<br />

i Ejby på Fjeldsted Skov Kro, hvor<br />

det var dejligt at se, at så mange var mødt<br />

op, heriblandt <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong>s redaktør<br />

Kirsten Nygaard Jakobsen. Kæder og<br />

past-nåle blev behørigt overrakt, og nye<br />

bestyrelser blev præsenteret. Distriktspræsident<br />

Inge-Lise Jørgensen lagde i sit<br />

indlæg vægt på det fantastiske i, at <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> er en verdensomspændende organisation,<br />

der giver os alle et kæmpe netværk.<br />

Tænk, hvis vi benyttede os meget mere af<br />

det, når vi er hjemmefra. Det minder mig<br />

om en tidligere verdenspræsident med<br />

mottoet ”En fremmed er blot en ven, du<br />

endnu ikke har mødt”.<br />

”Royalt” besøg og underholdning af bakkesangerinde<br />

og på-min-lysegrønne-ø<br />

de muligheder for fantastiske oplevelser<br />

– og opbygning af såvel et nationalt som<br />

internationalt netværk. Men det kræver, at<br />

I selv er aktive og griber de chancer, der<br />

byder sig. Gør det! Gør det Nu! I morgen<br />

kan det være for sent.<br />

Mange inner wheel sommerhilsener<br />

Inge Haas<br />

Diso d. 45.<br />

Distrikt 46<br />

Til brug for convention fik distrikt 45 lavet<br />

ikke blot bannere – men også en rigtig<br />

sød <strong>IW</strong> nål: et dobbeltflag bestående af<br />

dannebrog og det spanske flag. De kan købes<br />

hos vores distrikts kasserer – eller på<br />

landsmødet og koster kun 35 kr ( 10 for<br />

300 kr.) Overskuddet går til I<strong>IW</strong> project:<br />

Girls education. En rigtig god gave at have<br />

med på en tur i udlandet – eller blot som<br />

identifikantion.<br />

Der er grøde i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> – der er uanesangerinde<br />

samt lektion i hvordan man<br />

også kan fortolke nogle af sangene fra<br />

”De små synger”. Vældigt underholdende<br />

og et fint arrangement leveret af Ejby <strong>IW</strong><br />

og med mange gode ønsker fra alle sider<br />

til de nye bestyrelser.<br />

Jeg fik 2 store portioner dåseringe med<br />

hjem, som jeg har givet videre, og jeg vil<br />

også gerne fremover hjælpe jer med dette.<br />

Endvidere er der en indsamling i gang i<br />

<strong>IW</strong> af brugte briller til en ny øjenklinik<br />

på Masanga hospitalet i Sierra Leone (se<br />

mere på <strong>IW</strong> Danmarks hjemmeside under<br />

Øvrige indsamlinger). Jeg kan modtage<br />

brillerne og videregive dem. Det samme<br />

gælder brugte frimærker.<br />

Fra distriktets ISO’er har jeg modtaget<br />

skemaer med oplysning om klubbernes<br />

aktiviteter, donationer, m.v., som jeg<br />

vil fortælle om i beretningen til Nyborg<br />

Strand. Der er masser af stof til inspiration.<br />

Tak til jer alle for et godt samarbejde<br />

i det forgangne år.<br />

I mit indlæg i forrige <strong>IW</strong> <strong>Nyt</strong> skrev jeg, at<br />

vi glæder os til at høre fra Convention deltagerne<br />

om deres oplevelser. I juni måwned<br />

har daværende Past-Distriktspræsident<br />

Elisabeth Jørgensen sendt et brev til<br />

alle klubpræsidenter i distriktet, hvor hun<br />

fortæller om den store oplevelse, det var<br />

at være med til Convention. Bl.a. blev der<br />

til direktør Steen Andersen, Unicef Danmark<br />

overdraget 1.050.000 £ indsamlet på<br />

verdensplan til projektet Girls Education.<br />

Elisabeths beretning er bestemt værd at<br />

læse. Convention 2012 holdes i Istanbul,<br />

Tyrkiet.<br />

Distriktskasserer Anne E. Nielsen modtager<br />

stadig forespørgsler vedr. Årsindsamling<br />

og Distriktsopgaven. Jeg henviser til<br />

forrige nummer af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong>, hvor<br />

der er en uddybning af projekterne og forskellen<br />

på dem.<br />

JA DET VAR SÅ DEN<br />

SOMMER – og jeg håber<br />

for jer alle, at I har<br />

haft en lige så spændende<br />

og dejlig sommer,<br />

som jeg har.<br />

Min sommerferie har<br />

været en tur i Grønland<br />

hvor jeg bl.a. har afleveret <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

materiale til Præsident Elect i Nuuk Rotary,<br />

med det forfængelige håb, at vi på længere<br />

sigt kan få en <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub op<br />

og stå i Nuuk. Der har før været en <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> Klub i Nuuk, der desværre måtte<br />

lukke efter få år – MEN nu er det heldigvis<br />

nye tider, også indenfor <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>,<br />

så måske er der nu en chance for, at noget<br />

kan lykkes for nogle ildsjæle deroppe.<br />

Jeg er sikker på, at vi alle har nydt sommeren,<br />

og så ind imellem tænkt på hvad vi<br />

For det nye <strong>IW</strong> år har jeg som tidligere<br />

år inviteret ISO fra alle distriktets klubber<br />

til ISO træf den 21. september, hvor<br />

der drøftes mange forskellige emner. Jeg<br />

glæder mig til igen at mødes med jer og<br />

have en udbytterig og hyggelig aften, hvor<br />

vi lærer hinanden at kende. Referatet vil<br />

blive sendt til ISO samt lagt på distriktets<br />

hjemmeside.<br />

Jeg ønsker alle et rigtig godt <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

år og god fornøjelse med alle jeres gøremål,<br />

og jeg frem til samarbejdet med<br />

klubbernes ISO.<br />

Birgit Jelstrup<br />

DISO Distrikt 46<br />

Distrikt 47<br />

vil med det nye <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>- år.<br />

Hvis du hører til de mange, der har påtaget<br />

sig en af de talrige opgaver, som <strong>IW</strong> så<br />

dejligt altid byder på, enten på klubbasis<br />

eller distriktsplan evt. rådsplan, så har du<br />

måske tænkt mere på <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> i sommerferien,<br />

end jer der tager et år uden forpligtigelser.<br />

Jeg skriver nok uden forpligtigelser - men<br />

et eller andet sted, har vi alle en eller anden<br />

forpligtigelse overfor både os selv<br />

som <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>er som sådan, og for vores<br />

klub.<br />

At være medlem af en <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

forpligter altid, enten du er med i bestyrelsesarbejde<br />

eller ”bare” er med.


10 11<br />

Nu kan alle jo ikke sidde med i bestyrelsen<br />

hvert år – og heldigvis har vi jo netop<br />

rotationsprincippet, så ikke de samme hele<br />

tiden sidder ”fast i stolen”.<br />

Jeg er sikker på, at vores klubbestyrelser<br />

føler de har forpligtelser. De har naturligvis<br />

lagt et stort arbejde i at finde og få<br />

nogle foredragsholdere – men den primære<br />

forpligtigelse er, at bestyrelsen sørger<br />

for, at det er attraktivt at komme til vores<br />

møder – der skal være hyggeligt og nærværende<br />

for alle i klubben, det skal være<br />

spændende (det er jo op til hvert enkelt<br />

medlem, hvad det betyder !) foredrag, og<br />

frem for alt skal vi gå fra møderne med<br />

en følelse af at være oplivet og inspirerede<br />

– samtidig med at vi føler, at vi har haft<br />

nogle glade fritimer sammen med vores<br />

klubmedlemmer.<br />

Klubudvalgene, det være sig litteraturudvalg,<br />

velgørenhedsudvalg, kulturudvalg<br />

eller andre udvalg har deres forpligtigelser<br />

til, at gøre disse sær-møder hyggelige og<br />

inspirerende for alle der deltager.<br />

I klubmedlemmer, der i år enten ikke magter,<br />

ikke har tid, har taget jeres tørn flere<br />

gange eller af anden grund foretrækker et<br />

slags ”sabatår” fra dissiderede faste pligter<br />

– ja I skal/må heller ikke glemme, at I alligevel<br />

har forpligtigelse over for både jer<br />

selv og over for de andre klubmedlemmer.<br />

Det er vigtigt at møde op til flest mulig<br />

møder, så sammenholdet styrkes, og dernæst<br />

glæde jer over de hyggelige timer, det<br />

giver jer, ved at være sammen om jeres <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> Klub.<br />

I klubmedlemmer, som i år har påtaget<br />

jer opgaver, enten med bestyrelsesarbejde<br />

i klubben, distriktet og/eller Rådet, I ved<br />

alle, at det er et arbejde der forpligtiger,<br />

men samtidig giver stor glæde og sammenhold<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere imellem bl.a.<br />

på tværs af klubskel og distriktsskel, også<br />

fremover når arbejdet er tilendebragt ved<br />

årets udgang.<br />

Med disse ord, vil jeg byde jer alle hjertelig<br />

velkommen og se frem til et nyt og<br />

inspirerende <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>-år.<br />

Kirsten Kann<br />

DISO D47<br />

købing F, hvorfra de afsendes til Masanga<br />

Leprosy Hospital i Sierra Leone. Inden da<br />

skal brillerne checkes, så styrken er bestemt,<br />

når de når frem til øjenafdelingen<br />

på hospitalet. I kan læse meget mere om<br />

indsamling af briller i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong> <strong>nr</strong><br />

115 / december 2008, side 39-40.<br />

Den 13. juni holdt Nakskov <strong>IW</strong>-klub distriktskædeoverrækkelse<br />

for Anne Nymann.<br />

Det var en rigtig festlig dag, hvor<br />

et medlem havde lavet en ”bryllupskage”<br />

med roser. Det musikalske indslag var<br />

med organist Erik Lauge Mikkelsen, operasanger<br />

Annette Creuzberg og tidl. kgl.<br />

kapelfløjtenist Verner Nicolet. En dejlig<br />

oplevelse! Som opfølgning på festligheden<br />

for Anne bragte det lokale dagblad ”Folketidende”<br />

en hel side om <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>.<br />

I årets løb har der været en del udmeldelser<br />

rundt om i klubberne. Ligeså festligt<br />

og dejligt det er at optage nye medlemmer,<br />

ligeså trist er det at sige farvel til medlemmer,<br />

som man har kendt i flere år. Måske<br />

bør vi være særlig opmærksomme på medlemmer,<br />

som i nogen tid ikke har deltaget i<br />

møderne, og som kan have brug for støtte<br />

fra klubberne.<br />

Vordingborg Storstrømmen <strong>IW</strong>-klub planlægger<br />

nu ”Get Together” den 4-6 september<br />

for udvekslingsstudenter i distrikt 48.<br />

Der venter klubben et stort arbejde, men<br />

også en dejlig week-end med de unge studenter.<br />

Jeg glæder mig til at deltage.<br />

Den 19 september bliver der ISO-træf i<br />

Ringstedhallerne. ISO´erne lærer hinanden<br />

at kende og udveksler erfaringer. Jeg<br />

håber, vi bliver rigtig mange (som tidligere).<br />

Endelig er der distrikts- og landsmøde på<br />

Nyborg Strand den 3-4 oktober. Det er en<br />

dejlig oplevelse at møde <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere<br />

fra hele landet, så har I mulighed for at<br />

deltage – måske kun en af dagene – kan<br />

det varmt anbefales.<br />

God fornøjelse i <strong>Inner</strong><strong>Wheel</strong> 2009/2010.<br />

P.S. Supplement til lovene er lagt på distrikt<br />

48`hjemmeside under login.<br />

Mange hilsener<br />

Margit Jørgensen<br />

DISO, distrikt 48<br />

Distrikt 48<br />

Så er <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> hjulet<br />

igen drejet, og vi er parate<br />

til at begynde et nyt<br />

år. De nye klubbestyrelser<br />

og distriktsbestyrelsen<br />

ser frem til et godt år<br />

i samarbejde med aktive<br />

I W- medlemmer.<br />

De fleste klubber i distrikt 48 har sendt<br />

rapporter til mig om klubbernes aktiviteter<br />

i det <strong>IW</strong>-år, som lige er afsluttet. Det<br />

er spændende læsning om fadderbørn,<br />

venskabsklubber i ind- og udland, og ikke<br />

mindst om gode foredrag, virksomhedsbesøg<br />

og udflugter til smukke og interessante<br />

steder i landet.. Jeg sender et sammendrag<br />

af rapporterne til jeres ISO`er i løbet af<br />

august måned.<br />

Ved forårsdistriktsmødet den 21. marts i<br />

Næstved modtog jeg bl.a. en mængde briller,<br />

indsamlet i jeres klubber. Jeg har nu<br />

afleveret dem på et opsamlingssted i Ny-


12 13<br />

Medlemstilbagegang – hvad gør vi<br />

Jeg har været til convention i Malaysia.<br />

Det var en kæmpeoplevelse – naturmæsssigt/oplevelsesmæssigt,socialt<br />

og ikke<br />

mindst rent <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>-mæssigt.<br />

Det er det sidste, jeg har lyst til at fortælle<br />

lidt om her. Altså den del af programmet,<br />

der omhandler de forslag til lovændringer,<br />

som vi allerede kendte til hjemmefra. Det<br />

jeg særligt vil berette om, er de lovforslag,<br />

der omhandler medlemstilgang og afgang.<br />

Kort sagt: hvordan vi bedre kan vende<br />

medlemstilbagegangen både herhjemme<br />

og på verdensplan.<br />

Den klub, jeg er medlem af, Kalundborg<br />

<strong>IW</strong>, har det sidste års tid fået 5 nye medlemmer<br />

- alle med tilknytning til Rotary,<br />

så vi har sådan set ikke noget problem lige<br />

i øjeblikket. Vi er ca. 30 medlemmer, og<br />

det er en rigtig god størrelse, synes vi selv.<br />

Jeg ved selvfølgelig godt, at der er klubber<br />

i Danmark, der har problemer med at<br />

få medlemmer og vi hører jo af og til om<br />

klubber, der må nedlægges. Men det gik<br />

op for mig ved at lytte til de mange spændende<br />

forslag/indlæg vedrørende dette<br />

emne på Convention at der er en alvorlig<br />

tilbagegang ude i verden (vistnok mest i<br />

Europa). Fx fortalte den franske nationale<br />

repræsentant, at der på et år i Frankrig<br />

var en tilbagegang på 5000 medlemmer!<br />

Jeg fornemmede en form for panik for at<br />

få International <strong>IW</strong>’s tilslutning til de forslag,<br />

der skulle til afstemning vedrørende<br />

honorære medlemmer. De handlede selvfølgelig<br />

alle om, hvordan der kunne gives<br />

en lettelse i optaget af nye ikke-Rotaryrelaterede<br />

medlemmer. (Også Danmark<br />

havde et forslag med).<br />

Men AK! – alle de forslag, der gik på netop<br />

dette, blev stemt ned. Hvem,der stemte<br />

dem ned, ved vi ikke. Vi kan kun gætte,<br />

for der jo skriftlig, hemmelig afstemning.<br />

Det var næsten ved at blive pinligt, hvordan<br />

alt blev stemt ned, selvom nogle af<br />

forslagsstillerne næsten tiggede de stemmeberettigede<br />

om at stemme for. (Det er<br />

ikke nemt at få et forslag vedtaget, for der<br />

skal 2/3 stemmer for).<br />

Samtidig blev der fremført, at en af de<br />

væsentlige grunde til medlemstilbagegangen<br />

var, at der i verden bliver flere og flere<br />

Rotary-klubber, som kun består af kvinder.<br />

En af debattørerne mente ligefrem, at<br />

Rotary ikke længere er vore samarbejdspartnere,<br />

men vore konkurrenter!<br />

His det virkelig er fremtiden , skal vi så<br />

ikke til at kridte skoene og blive ved ihærdigt<br />

at arbejde på nye måder at få nye medlemmer<br />

på Måske et retorisk spørgsmål.<br />

En af måderne kunne måske være<br />

en bedre kommunikation på internationalt<br />

plan - ikke kun på conventions hvert 3. år,<br />

- men i de tre år, der ligger imellem conventions.<br />

For det er vel helt umuligt at få<br />

lavet reglen om 2/3 flertal om <br />

Lone Pramming<br />

Kalundborg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Sammen laver vi drømmerejsen<br />

Rundrejse med dansktalende<br />

rejseleder Sven Fenger<br />

Cuba fra 16.795,-<br />

Kultur, musik & natur<br />

Inkl. fl y t/r, skatter, transport, visum til Cuba, 12 nætter på<br />

hotel inkl. diverse måltider og guidede ture som beskrevet i<br />

program samt dansk talende rejseleder Sven Fenger.<br />

Rejsedatoer: 28/12 2009 – 10/01 2010.<br />

Salgsperiode: 10/08 – 20/10 2009.<br />

Dit Cuba fra 8.695,-<br />

Kør selv ferie på Cuba<br />

Inkl. fl y t/r, skatter, 6 nætter på hotel med morgenmad samt<br />

6 døgns billeje af en Hyundai Atos. Ekstra nætter fra 345,-<br />

Rejsedatoer: 17/08 – 13/12 2009.<br />

Florida fra 5.995,-<br />

Disney og kørselv familieferie<br />

Inkl. fl y t/r, skatter, 7 nætter i eget hus med pool nær Disney<br />

World, billeje inkl. fuld forsikring samt fri km.<br />

Ekstra nætter fra 295.-<br />

Prisen er baseret på 2 voksne og 2 børn under 12 år.<br />

Rejseperiode: 01/09 2009 – 13/12 2009.<br />

Hawaii fra 10.695,-<br />

Palmesus og bølgebrus<br />

Inkl. fl y t/r, skatter, transport til og fra lufthavnen samt 7<br />

nætter på hotel beliggende ved Waikiki Beach.<br />

Ekstra nætter fra 925.-<br />

Rejseperiode: 01/09 - 21/12 2009.<br />

Malaysia fra 12.495,-<br />

Borneo Deluxe<br />

Inkl. fl y t/r, skatter, transport, 2 nætter på hotel i Kuala<br />

Lumpur, 7 dages rundrejse på Borneo samt 5 nætter på<br />

strandhotel ved Damai Beach inkl. morgenmad.<br />

Ekstra nætter fra 295,-<br />

Rejseperiode: 16/06-09 – 02/10-09.<br />

Malaysia fra 13.995,-<br />

Borneo Highlights<br />

Inkl. fl y t/r, skatter, transport, 2 nætter på hotel i Kuala<br />

Lumpur samt 10 dages rundrejse på Borneo inkl. diverse<br />

måltider. Ekstra nætter fra 195,-<br />

Rejseperiode: 16/06-09 – 02/10-09.<br />

Seychellerne fra 9.895,-<br />

Badeferie med kridhvide sandstrande og azurblå vand<br />

Inkl. fl y t/r, skatter, transfer og 7 nætter på guest house med<br />

morgenmad.<br />

Ekstra nætter fra 325,-<br />

Rejseperiode: 17/08 – 22/10 og 28/10 – 15/12 2009.<br />

Trinidad & Tobago fra 10.895,-<br />

Calypsostemning<br />

Inkl. fl y t/r, skatter, transport, 10 nætter på guesthouse og<br />

hotel inkl. morgenmad.<br />

Ekstra nætter fra 245,-<br />

Rejsedatoer: 01/01 – 15/04 2010.<br />

Kan bestilles på cpt@cpt.dk • Tlf.: 86 13 77 44 • Se mere på vores hjemmeside www.cpt.dk<br />

Giv et gavekort<br />

til én du holder af.<br />

Telefonen er åben alle hverdage fra 9-17 og lørdage fra 10-13 • Medlem af Rejsegarantifonden Nr. 1321


14 15<br />

Distriktspræsidenten skriver<br />

Distriktspræsidenten skriver<br />

Verdenspræsidenten til Kædeoverrækkelse<br />

Det er højsommer, vejret<br />

er til sol og strand. Roserne<br />

blomstrer flot, men<br />

lider af mangel på vand.<br />

Så kom regnen, alt det<br />

svedne bliver grønt igen.<br />

Solen titter frem mellem<br />

skyerne, det er stadig<br />

lunt vejr, det er sådan den danske sommer<br />

skal være.<br />

Jeg nyder det i vores dejlige store have<br />

med udsigt til Karup Å. Grønne og gule<br />

marker, blomstrende hyld, violette gederams,<br />

gule og blå vikker og hvide skarntyder<br />

pryder landskabet. Det har været min<br />

inspiration til dette indlæg.<br />

Hjulet har drejet endnu en omgang, og<br />

distriktspræsidentens kæde er blevet overdraget<br />

til mig for det næste år.<br />

Det skete d. 9. juni i Kulturcenter Limfjord.<br />

Der er grund til at takke Skive <strong>IW</strong>-<br />

Klub for en storslået aften, som jeg tænker<br />

tilbage på med glæde. Skive er en af<br />

de ældste klubber i Danmark med over 40<br />

medlemmer. De fleste af dem var til stede,<br />

og sammen med alle de fremmødte gæster<br />

deriblandt Nationalrepræsentant Annelise<br />

Andersen og Verdenspræsident Suzanne<br />

Nielsen, var der lagt op til en flot aften.<br />

Tak til alle jer der mødte op.<br />

Indbydelsens forside viste Skives flotte<br />

designede Rundkørsler, og alle fik et hæfte<br />

om historien bag. Kreative klubpiger<br />

havde syet bordpynten: Urtepotteskjulere<br />

iplantet lavendler, små duftposer og store<br />

poser m. snøre, alt sammen holdt i <strong>IW</strong>`s<br />

farver, forskellige blå mønstre med <strong>IW</strong>logoer<br />

og guldbånd. Dette sammen med<br />

vore servietter også m. logo gjorde det<br />

fuldendte bord.<br />

Efter instruktionerne fra distriktets præ-<br />

sident, sekretær, kasserer og ISO var det<br />

tid til Kædeoverrækkelse. Det foregik højtideligt<br />

ja, den store dag var endelig kommet,<br />

man kunne begynde at glæde sig til<br />

alt det, der skulle ske i løbet af det næste<br />

år.<br />

Aftenen fortsatte med klaverspil af Karen<br />

Kjeldgaard, vores dygtige pianist til vore<br />

klubmøder. Hun spillede et causeri over<br />

populære melodier. Tak Karen.<br />

Skive <strong>IW</strong> klubs Intercitymøde indeholdt<br />

bl.a.morsomme 3 min.v. Annalise Riis-<br />

Sørensen og dagens specielle digt v. Dorte<br />

Houmøller. Der blev sunget flere dejlige<br />

sange.<br />

Den veloplagte Suzanne Nielsen bidrog<br />

til underholdningen med spændende og<br />

inspirerende oplevelser om sin hverdag i<br />

jobbet som Verdenspræsident. De mange<br />

berigende oplevelser det gav hende, at<br />

besøge vidt forskellige steder i verden og<br />

med egne øjne at kunne se, at <strong>IW</strong> virkelig<br />

kan gøre en forskel. Også at erfare hvor<br />

svært det kan være at ”få lov” at hjælpe.<br />

Rigtig mange rejsedage i løbet af året, gav<br />

ikke ret mange dage hjemme i Frederiksværk.<br />

Jeg og klubben var meget beæret over hendes<br />

besøg. Tak Suzanne, du var med til at<br />

gøre aftenen uforglemmelig.<br />

Velkommen til vore 3 nye best.medl. i Distriktsbestyrelsen:<br />

Lene Krüger Schade,<br />

Kirsten Hansen og Kirsten Kirketerp. Håber<br />

vi får et godt samarbejde og nogle hyggelige<br />

og produktive møder i det nye år.<br />

I Distriktsbestyrelsen er derforuden Åse<br />

Bønlykke og Dora Kirkeby Kjærsgaard.<br />

Jeg glæder mig til samarbejdet.<br />

Edith Johansen<br />

Distriktspræsident i Distrikt 44<br />

Så har præsidentkæderne<br />

atter skiftet ejermænd og<br />

et nyt <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år er<br />

begyndt. Både klub- og<br />

distriktsbestyrelser er i<br />

gang med at gøre klar til<br />

nye spændende oplevelser<br />

i dist. 46.<br />

Forhåbentlig har alle nydt det smukke forår,<br />

som vi har haft i år. Alle de dejlige solskinstimer,<br />

som har været perfekte rammer<br />

til at nyde alle de skønne forårsfarver<br />

og det spirende liv.<br />

Sommeren har nok også lidt mere at byde<br />

på, måske har enkelte også ferieoplevelserne<br />

til gode, inden vi overgiver os til<br />

vintersyslerne.<br />

For mig har foråret også været spændende,<br />

fordi jeg har skullet forberede mig<br />

på, at det nu er mig som skal være dist.<br />

46’s præsident. Jeg skal prøve at sætte mit<br />

præg på udviklingen og ikke mindst lære<br />

en masse nye mennesker at kende, hvilket<br />

jeg ser meget frem til.<br />

Jeg har haft et meget inspirerende og lærerigt<br />

år, hvor alle i bestyrelsen har været<br />

med til at guide mig igennem mit elev-år.<br />

Så jeg føler mig godt klædt på til opgaven.<br />

Den 9 juni havde jeg en fantastisk dejlig<br />

aften i forbindelse med min kædeoverrækkelse.<br />

Jeg vil gerne endnu engang<br />

takke alle som kom fra nær og fjern for<br />

at være med til at gøre aftenen festlig, tak<br />

for blomster og pæne ord. Det var meget<br />

overvældende. Selvfølgelig også stor tak<br />

til Inge - Lise og den øvrige bestyrelse i<br />

Ejby <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> for en meget fin aften.<br />

Først i februar arrangerede vi en ”get together”<br />

for vice. dist præsidenterne, hvor<br />

vi fik talt om hvad der rører sig, og ikke<br />

mindst fik vi lært hinanden lidt bedre at<br />

kende.<br />

Den 3 maj havde jeg nogle hyggelige timer<br />

sammen med de vice klubpræsidenter<br />

som havde takket ja til min invitation<br />

til en uformel sammenkomst med samme<br />

formål - nemlig at lære hinanden bedre at<br />

kende.<br />

Til alle, som jeg endnu ikke har mødt,<br />

vil jeg sige, at jeg glæder mig meget til at<br />

møde jer alle på mine besøg i klubberne,<br />

ved distrikts- og interdistriktsmøder og<br />

hvor vi ellers har mulighed for at mødes<br />

i årets løb.<br />

Der tales meget om krise i disse tider. Jeg<br />

ved ikke om <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> er i krise, men<br />

en kendsgerning er det, at vi er præget af<br />

et faldende medlemstal. I nogle klubber er<br />

der problemer med at besætte bestyrelsesposterne.<br />

Der er givet flere dispensationer<br />

til medlemmer som vil påtage sig dobbeltposter<br />

i bestyrelsen. Det er dejligt at nogle<br />

vil påtage sig en dobbelt arbejde for deres<br />

klub, men det er næppe holdbart på længere<br />

sigt. Jeg vil opfordre alle som måske<br />

har lyst men mangler det fornødne mod til<br />

at indtræde i bestyrelsen - prøv det, for det<br />

er et fantastisk spændende arbejde, samtidig<br />

er det meget givende og ikke mindst er<br />

det lærerigt.<br />

Søren Kirkegård har engang skrevet de<br />

vise ord ” At vove er at miste fodfæste for<br />

en stund, ikke at vove er at miste sig selv”<br />

Det har jeg fortalt mig selv hver gang jeg<br />

har vovet mig ud på en opgave som jeg<br />

syntes oversteg mit formående.<br />

Det er rigtig vigtigt at få nye medlemmer.<br />

Det kniber det meget med mange steder,<br />

og muligheden for at optage medlemmer,


16 17<br />

Distriktspræsidenten skriver<br />

Distriktspræsidenten skriver<br />

som ikke har tilknytning til Rotary er i<br />

øjeblikket på dagsordenen.<br />

Det er der naturligvis forskellige meninger<br />

om. Det er vanskeligt at sige om den vej<br />

er den rigtige. Der er dog åbnet lidt op og<br />

mange klubber har da også optaget honorære<br />

medlemmer - måske er det den vej vi<br />

bliver nød til at gå.<br />

Rotary har 12000 medlemmer her i Danmark.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har 3000. Måske skulle<br />

vi i stedet prøve at finde ud af hvorfor vi<br />

ikke kan tiltrække de mange piger, som er<br />

gift med rotarianere og dermed oplagte<br />

medlemmer af en <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub.<br />

Heldigvis er der også ting som går rigtig<br />

godt for os, nemlig på IT fronten vi er efterhånden<br />

alle kommet på nettet og de forskellige<br />

hjemmesider fungerer fint.<br />

Det er også et stort arbejde som er lagt i<br />

det og vi er vore dygtigt IT piger stor tak<br />

skyldig. Når vi så alle lærer at manøvrere<br />

i cyber space, og på den måde kan følge<br />

med i hvad de andre klubber laver rundt<br />

i landet, det er en meget stor inspirationskilde<br />

og det er nemt og hurtigt at kommunikere<br />

på mail.<br />

Jeg kan allerede nu oplyse at Forårsdistriktsmødet<br />

bliver den 20 marts 2010<br />

med Åabe<strong>nr</strong>å <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> som arrangør.<br />

Jeg håber rigtig mange vil møde op der.<br />

Hermed ønsker jeg alle et rigtig godt <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> år og til bestyrelserne god arbejdslyst.<br />

Inge-Lise Jørgensen<br />

Distriktspræsident D.46<br />

at komme i gang med arbejdet. Jeg ser<br />

frem til at komme rundt på klubbesøgene,<br />

dels for at lære klubberne bedre at kende<br />

og dels at deltage i spændende dialogmøder,<br />

der tager udgangspunkt i ”min <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>s Blomst” hvor kronbladene viser,<br />

hvilke områder jeg gerne vil arbejde med<br />

og være med til at udvikle og ikke mindst<br />

via dialogmøderne at lytte mig til, hvad<br />

der rører sig ude i klubberne, og hvad der<br />

skal til, for at vi fortsat kan være et meget<br />

attraktivt socialt netværk, som fremover<br />

også kan tiltrække spændende og engagerede<br />

kvinder.<br />

De erfaringer og den viden vi får via klubbesøgene/dialogmøderne<br />

vil vi prøve at<br />

samle i et fælles notat, som forhåbentlig<br />

kan være med til at danne baggrund for<br />

de kommende års <strong>IW</strong> arbejde. Vi vil også<br />

i Distrikt 47 arbejde på<br />

at lave et lille nyhedsbrev,<br />

der udsendes via<br />

mail til medlemmerne<br />

i Distrikt 47 via klubbestyrelserne<br />

samt til<br />

relevante samarbejdspartnere.<br />

Første nyhedsbrev<br />

forventes udsendt<br />

i første halvdel af<br />

september.<br />

Jeg glæder mig meget<br />

til at komme rigtig i<br />

arbejdstøjet til august, hvor alle er vendt<br />

tilbage efter en forhåbentlig god ferie og<br />

”med sol på næsen”<br />

Kirsten Dahl-Sørensen<br />

Distriktspræsident D.47<br />

Distriktspræsidenten<br />

Distrikt 47 skriver:<br />

Søndag, den 14. juni<br />

2009 blev en meget stor<br />

og smuk oplevelse for<br />

mig. Mine klubkammerater<br />

i Søllerød <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> klub havde arrangeret på Hotel Frederiksdal<br />

en dejlig dag, som startede med<br />

instruktionsmøder for nye bestyrelsesmedlemmer,<br />

derefter en god frokost, rigtige<br />

sigende 3 minutter ved Vivi Dollerup,<br />

og ikke mindst underholdning ved koret<br />

Hammer Nice. Jeg havde også den store<br />

glæde, at vor verdenspræsident Suzanne<br />

Nielsen deltog i dagen. Suzanne Nielsen<br />

er tillige gudmor til Søllerød <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Klub. Nationalrepræsentant 2009-11 Benedicte<br />

Haubro var også til stede. Som<br />

noget nyt deltog også Rotarys Distriktsguvernør<br />

2009/10 Peter Stærmose. Desuden<br />

rigtig mange dejlige <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere. Tusind<br />

tak til alle, at I ville bruge en søndag<br />

på mig og være med til at gøre dagen meget<br />

festlig for mig. Tak for gode ord, som<br />

jeg vil gemme dybt inde i mig.<br />

Også stor tak til min nye distriktsbestyrelse,<br />

som så beredvilligt har sagt ja til<br />

bestyrelsesarbejdet i 2009/10.<br />

Jeg vil bære kæden med megen stor ydmyghed<br />

og håber, at jeg kan leve op til alles<br />

forventning og være med til at fortsætte<br />

den positive udvikling, der er i Distrikts<br />

47, samt være med til fortsat at skabe et<br />

godt rådsarbejde, som er båret af loyalitet,<br />

åbenhed og udvikling. Den kæde, som jeg<br />

glæder mig til at bære i det kommende år,<br />

indeholder tillige navne på de 2 verdenspræsidenter,<br />

som Danmark har haft.<br />

Til august glæder jeg mig rigtig meget til<br />

I November 2007 blev<br />

jeg spurgt om jeg kunne<br />

tænke mig at blive indstillet<br />

til vicedistriktspræsident<br />

i D.48. Lidt<br />

overrasket sagde jeg først<br />

nej, men så sagde jeg ja,<br />

for jeg ville da have fortrudt<br />

ikke at have taget imod denne dejlige<br />

opfordring til at gå videre i mit I.W. liv,<br />

udover klub liv og de par Landsmøder og<br />

distriktsmøder jeg havde deltaget i som<br />

sekretær og klubpræsident. Jeg er rigtig<br />

glad for at jeg ikke tøvede, og sagde ja!<br />

Det er nu, 1½ år efter, kun et par uger siden<br />

min kædeoverrækkelse i Nakskov I.W.<br />

klub, hvor 50 søde og glade damer gjorde<br />

dagen til en utrolig festlig begivenhed. Det<br />

er en dag jeg aldrig glemmer. Tak til min<br />

egen klub for det dejlige arrangement, for<br />

dagens taler og roser, sange, festkage lavet<br />

af medlemmer af min egen klub, professionel<br />

og skøn musik, og mest af alt, den<br />

hjertelighed jeg følte var omkring mig! Jeg<br />

vil gerne benytte lejligheden til at takke<br />

alle dem der gjorde dagen festlig for mig<br />

ved at deltage, mange skulle jo køre en del<br />

timer til vores vestlige del af Lolland!<br />

Et nyt I.W. år er startet, huskelisterne er<br />

læst, og jeg håber jeg kan efterleve dem<br />

der hører under min del! Min ”past”, Jannie<br />

Sauer, er der til at vejlede sammen<br />

med distriktsbestyrelsen, og Inge Skafte<br />

Jensen , som meget venligt straks tilbød at<br />

være min sekretær, er en dejlig medspiller<br />

og støtte på vores Tur de Sjælland, Møn og<br />

Lolland-Falster!


18 19<br />

Distriktspræsidenten skriver<br />

Sammen skal vi i distriktsbestyrelsen løse<br />

de opgaver der er på det faste program, og<br />

tage os af de ting der opstår, og hjælpe de<br />

klubber der har brug for opbakning. Rotationsprincippet<br />

er en god ting, så mange<br />

kan bidrage til at holde vores organisation<br />

levende og især fælleskabs bringende.<br />

Dog synes jeg, jeg har været i gang med<br />

distriktsarbejdet længe, ikke bare i distriktsbestyrelsen<br />

som vice- og ”lærling”,<br />

men især fordi D. 48 skal arrangere<br />

Landsmøde weekenden i oktober. Allerede<br />

i januar mødtes Jannie og jeg med 3<br />

velforberedte I.W. medlemmer fra Holbæk<br />

Østre, som fremlagde et festprogram vi<br />

straks synes lød rigtig godt. Derefter gik<br />

jeg i gang med at finde en egnet foredragsholder<br />

til lørdagens foredrag inden middagen<br />

og efter distriktsmøderne. Budgettet<br />

var restriktivt, men Rådet foreslog selv et<br />

emne, som jeg har taget kontakt til. Glæd<br />

jer til at opleve hende , og den festaften der<br />

bliver usædvanlig! Deltag, selvom I ikke<br />

er præsident eller sekretær, giv jer selv en<br />

oplevelse, og mærk at <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> ikke<br />

bare er klub liv hjemme, men føl at vi er<br />

bundet sammen i et netværk i hele landet.<br />

Alle skulle opleve et Landsmøde.<br />

Bedst at alt, tag med til Convention, og<br />

oplev at <strong>Inner</strong> wheel er den største kvindeorganisation<br />

i verden. Det gjorde jeg for<br />

første gang, og jeg glæder mig allerede til<br />

at deltage i næste Convention i Tyrkiet om<br />

3 år, (desværre blev det ikke i København)<br />

og til at mærke stemningen at være en lille<br />

del af en meget stor gruppe mennesker<br />

der arbejder på I.W.s motto om venskab,<br />

hjælpsomhed og international forståelse,<br />

og som igennem velgørenhed indsamler<br />

til mange humanitære projekter. Det<br />

er rigtig fascinerende at møde mennesker<br />

fra hele verden, både kvinder og mænd,<br />

og opleve den kontakt der er, fordi vi har<br />

samme mål og mødes med samme forventning<br />

om fælleskab.<br />

Ved at tale med damer fra andre lande<br />

kunne man få idéer, og høre om hvor meget<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> gør en forskel med mange<br />

store og små tiltag. Vi kan læse om det i<br />

Newsletter, men det er noget helt andet at<br />

høre en dame fra Indien fortælle, hvordan<br />

de i deres ikke velstillede område, kunne<br />

give til andre ved at tage bare en håndfuld<br />

ris fra egen husholdning hver dag, som jo<br />

på en måned kunne blive en pæn pose at<br />

give til andre mere trængende. Flere var<br />

interesseret i at høre mere om vores dåseringe<br />

projekt. Vi var 38 der tog til Sabah<br />

i øst Malysia til Convention, meget fordi<br />

Suzanne Nielsen var verdenspræsident,<br />

og det var jo helt fantastisk at opleve, men<br />

også fordi jeg selv så kunne lære mere om<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> og havde noget at fortælle<br />

når jeg skulle på klub besøg. Der blev talt<br />

engageret om lovforslagsændringer, og om<br />

de forandringer der på sigt VIL komme<br />

for at <strong>Inner</strong> wheel kan bestå. Desværre<br />

blev mange ændringsforslag nedstemt,<br />

især om friere optagelseskriterier, som<br />

mange argumenterede for. Tiden er måske<br />

mere moden til ændringer efter næste<br />

Convention, men ærgerligt var det, selvom<br />

debatten var lærerig. Man må jo konstatere<br />

at Rotary ikke bare er vores partnere<br />

men også konkurrenter!Ved samtaler med<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere fra andre lande og af alle<br />

aldre (en ældre dame fra New Zealand<br />

jeg talte med havde været med til 7 Conventions!)<br />

blev man klar over det værdisæt<br />

der ligger i at ville yde noget sammen<br />

med andre, og dermed få gode venskabelige<br />

relationer og mange hyggelige timer<br />

sammen, først og fremmest i sin egen<br />

klub, og tilmed med udvekslingstudenterne<br />

og Rotary og Rotaract kontakter. Så<br />

sig nu ja, når opfordringen kommer til at<br />

tage en post i klubben eller distriktet. Det<br />

er det personlige engagement som er det<br />

bærende for vores organisations fremtid.<br />

Venskabsklubber<br />

Der tales meget i klubberne , om det er<br />

vigtigt at have venskabsklubber, og om<br />

man har overskud til at pleje dem, når en<br />

del er udearbejdende. Vi i Frederiksberg<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har 3 nordiske venskabsklubber,<br />

nemlig Skøyen <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> i Norge,<br />

Malmø Møllevang og Karlshamm i Sverige.<br />

Samværet med vor norske venskabsklub<br />

kører helt fast. Fra 1995 har vi besøgt hinanden<br />

på skift, og i år mandag d. 25.maj<br />

kl. 17.00 drog 19 <strong>Inner</strong>wheelere fra Frederiksberg<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub afsted med<br />

Oslo færgen ,og vi blev modtaget på kajen<br />

af vor venskabsklub fra Skøyen.<br />

Vore norske venner havde arrangeret en<br />

rundvisning med guide i deres nye operahus,<br />

det var en helt fantastisk bygning.<br />

Bagefter var der arrangeret en let frokost i<br />

operahusets restaurant. Vi vandrede så tilbage<br />

til færgen og var hjemme igen tidlig<br />

onsdag morgen, så for de der arbejdede,<br />

var det kun 1 fridag, de måtte tage.<br />

Vi havde en dejlig dag med vore norske<br />

venner, og jeg synes, det er meget vigtigt<br />

at nævne, at turen med DFDS Pearl<br />

of Scandinavian også var af stor betydning<br />

for en rigtig god trivsel i klubben. Til<br />

næste år kommer Skøyen <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> til<br />

Jeg havde ikke forestillet mig, hvor mange<br />

dejlige oplevelser jeg selv ville få ved at<br />

sige ja til denne post, og jeg har jo kun lige<br />

fået den smukke kæde om halsen!<br />

Anne Nymann<br />

Distriktspræsident D48<br />

Danmark, og datoen er allerede fastlagt<br />

til den 11.maj,2010, hvor vi vil forberede<br />

et træf med alle vore 3 nordiske venskabsklubber.<br />

Grethe Dresner ISO<br />

Frederiksberg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>


20 21<br />

Stafetten<br />

lige begivenheder, eller også hvordan man<br />

støtter hinanden i tilfælde af sygdom eller<br />

dødsfald.<br />

Jeg har ikke fortrudt et sekund mit medlemskab.<br />

I år er jeg klubmester og jeg glæder mig<br />

til opgaven.<br />

Som hvert år har jeg været på ferie i Frankrig,<br />

og derfor ville jeg fortælle lidt om den<br />

lille ferie by, hvor jeg har tilbragt mange<br />

somre både som barn og med min voksne<br />

familie.<br />

Byen ligger i Normandiet og hedder Etretat,<br />

eller et-to-tre som mine danske venner<br />

kalder den.<br />

Det er en lille perle, som ligger på vejen til<br />

selve invasions kysten.<br />

Etretat fik sin ekspansion i 1900, hvor det<br />

borgerlige selskab fra Paris, begyndte at<br />

rejse til kysten for at bade og nyde stranden.<br />

Selve byen ligger mellem høje stejle<br />

hvide kalkstenklipper og udsigten er fantastisk<br />

fra toppen. Erosionen har dannet<br />

en elefant snabel i klippen og en meget<br />

stejl spids, som er spekulation for mange<br />

krimiforfattere og et tilløbs stykke for turister.<br />

På klippen findes der en af de bedste golfbaner<br />

kreeret i 1908 med 18 huller og en<br />

unik udsigt over vandet. I godt vejr er solnedgang<br />

fra en vestvendt strand en fantastisk<br />

oplevelse.<br />

Byen har beholdt en del af sin datids charme,<br />

hvor man finder mange små fiske huse<br />

af flint sten og bindingsværkshuse. Den<br />

gamle markedsplads er et besøg værd.<br />

Etretat har inspireret mange impressionist<br />

malere Delacroix, Monet, Corot, Courbet<br />

samt mange forfattere som Guy de Maupassant,<br />

Maurice Blanc…<br />

For de ”fin gourmet”, ville jeg nævne<br />

Mit navn er Nelly Lysgaard, jeg er fransk<br />

født og har boet i Danmark i 40 år.<br />

Jeg blev optaget i Hadsten <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> d.<br />

8. januar 2008 som honorere medlem, eller<br />

som vi kalder det medlem uden tilknytning<br />

til Rotary.<br />

Jeg kendte ikke noget til <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, og<br />

jeg havde kun hørt lidt om Rotary.<br />

Jeg mistede min mand i januar 2007, og jeg<br />

følte mig meget ulykkelig og meget alene.<br />

Det var på det tidspunkt, at jeg mødte en<br />

dame, som jeg kendte lidt fra byen, og som<br />

gav sig tid til at snakke til mig, til at spørge<br />

til mig og det bedste af det hele, gav mig<br />

forslag til at komme videre.<br />

Hun foreslog at jeg startede med at spille<br />

golf og inviterede mig til en aften i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>.<br />

Min mand var ikke rotarianer, og jeg blev<br />

derfor lidt i tvivl, om jeg ville være velkommen.<br />

Allerede fra den første aften blev jeg modtaget<br />

med varme og med åbne arme.<br />

Det var en meget positiv oplevelse, hvor<br />

damerne fra Hadsten <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> levede<br />

op til mottoet: venskab og hjælpsomhed.<br />

Jeg har oplevet mange gange, hvordan<br />

man husker hinanden både ved glædenogle<br />

fantastiske madoplevelser, så som<br />

spændende fiskeretter, skaldyr, mejeriprodukter<br />

som crèmefraiche, camembert, kager<br />

(la tarte tatin) og ikke at forglemme en<br />

velsmagende cider og for at afslutte en god<br />

middag en Calvados (æblebrændevin).<br />

Jeg elsker dette sted, som er fyldt med<br />

mange minder fra min barndom, og som<br />

nu bliver mine børnebørns ferieminder.<br />

For flere oplysninger: www.Etretat.net.<br />

Nelly Lysgaard<br />

Hadsten <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Stafetten går næste gang til: Bodil Lethenborg, Skanderborg I.W.<br />

Lidt fra medlemsregistratoren<br />

Det sker ofte, at jeg modtager formularer, hvor det er den udmeldte eller det nye<br />

medlem, der selv har udfyldt og sendt den. Min tanke er så: Mon klubben godt<br />

ved, at de har mistet eller fået et nyt medlem<br />

Det er nok ikke altid rigtigt, at det er medlemmet selv, der sender, men derimod<br />

kassereren, der skriver forkert afsender på formularen.<br />

På formularerne står der øverst DIT navn og telefonnummer og DIN e-mailadresse,<br />

altså er DU afsender. Længere nede på formularen skal den udmeldtes<br />

eller indmeldtes navn og data stå.<br />

Jeg har brug for at vide, hvem afsenderen er, når der er tvivl om det indsendte.<br />

HUSK ALTSÅ AT SKRIVE DIT NAVN ØVERST PÅ FORMULARERNE.<br />

Tove Galmstrup<br />

medlemsregistrator


22 23<br />

Nye distriktsbestyrelser<br />

Distriktsbestyrelse D 44 Distriktsbestyrelse D 45<br />

Tak fra Verdenspræsidenten<br />

Kære <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Venner<br />

Når I læser dette nummer af vores medlemsblad,<br />

er det nye <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år godt i<br />

gang. Kæderne har skiftet plads, og de nye<br />

bestyrelserne er begyndt deres arbejde.<br />

Jeg ønsker jer alle, uanset om I er i bestyrelse<br />

eller ej, et dejligt <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år<br />

fyldt med gode oplevelser.<br />

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige<br />

en stor tak til <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Danmark, og<br />

ikke mindst til mine klubkammerater,<br />

for den store opbakning jeg har fået i mit<br />

år som Verdenspræsident. Tak til jer alle<br />

fordi I troede på mig – tak fordi så mange<br />

tog den lange vej til Malaysia for at være<br />

med til Convention. Det var skønt at se så<br />

mange klædt i rødt og hvidt med viftende<br />

dannebrogsflag.<br />

Et fantastisk år for mig er også slut. Det har<br />

været et travlt år med store udfordringer og<br />

dejlige oplevelser. At møde <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

medlemmer i mange forskellige lande, og<br />

besøge nogle af de mange projekter støttet<br />

af engagerede medlemmer, har været en<br />

oplevelse jeg aldrig vil glemme. Det har<br />

været et år, som jeg er meget taknemmelig<br />

for at have fået lov til at opleve.<br />

Bestyrelsesarbejde er et team-work, og<br />

jeg har haft en fantastisk bestyrelse til at<br />

bakke mig op og give mig inspiration. Vi<br />

har arbejdet, og vi har også haft det sjovt<br />

sammen.<br />

Jeg er ofte blevet spurgt om, hvor mange<br />

rejsedage, jeg har haft. Det er blevet til<br />

ca. hundrede – fly timerne har jeg ikke tal<br />

på.<br />

Endnu en gang TAK og et godt år til jer<br />

alle<br />

Mange hilsener<br />

Suzanne<br />

Distriktsbestyrelse D 46<br />

Distriktsbestyrelse D 47<br />

Eksklusivt tøj til aktive kvinder<br />

Distriktsbestyrelse D 48<br />

Slankende design i str. 38-54.<br />

Topkvalitet – holder faconen.<br />

God bevægelsesfrihed.<br />

Køb det på vores webshop:<br />

www.buttercupdesign.dk


24 25<br />

Oslo tur<br />

Den 17. maj - Norges Nationaldag - drog<br />

11 oplagte <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>er fra København<br />

I.W.af sted til Oslo.Vi havde prøvet det før<br />

- en behagelig 16 timers sørejse med festlig<br />

3 retters menu om aftenen, en kahyt til<br />

disposition på både frem - og tilbageturen<br />

og ankomst kl. 9.00 i Oslo.<br />

På kajen blev vi hjerteligt modtaget af vor<br />

venskabsklubs præsident og ca. halvdelen<br />

af de 20 norske I.W. veninder, der skulle<br />

gøre dagen spændende for os.Vi spadserede<br />

til Rådhuset, hvor den sidste halvdel<br />

af den norske gruppe samt en yderst kompetent<br />

guide sluttede sig til os. Her fik vi<br />

en grundig rundvisning med forklaring til<br />

de historiske billeder og gobeliner.<br />

Derefter gik turen til Akershus, hvor guiden<br />

fortalte om slottets historie og specielt<br />

om Dronning Margrethe I. På vej til frokosten<br />

havde vi lejlighed til at hvile bentøjet i<br />

baren på et moderne hotel, hvor forfriskende<br />

drinks stod klar til os.Frokosten blev<br />

indtaget i højt humør på Operaens Cafe,<br />

der er placeret i hallen. Nu, hvor vi flere<br />

gange har besøgt hinanden, får de personlige<br />

relationer lidt mere vægt. De fleste af<br />

os følte nok, vi besøgte gamle venner, og<br />

sådan blev vi også behandlet.Den norske<br />

præsident, Kirsten Ulvestad, havde til hver<br />

syet en indkøbs pose af de flotteste stoffer;<br />

en meget personlig gestus, der blev modtaget<br />

med begejstring.<br />

Efter frokosten så vi på Operaen udefra. Et<br />

nok så fantastisk syn, der samtidig symboliserer<br />

Norges stejle bjerge.I små grupper<br />

blev vi herefter fulgt tilbage til båden. De<br />

7 timers ophold i Oslo havde igen givet os<br />

en masse gode oplevelser og frem for alt<br />

en bekræftelse på, at venskabsklubber er<br />

guld værd- både på det menneskelige plan<br />

og som inspirationskilde.<br />

Efter hjemkomsten har jeg fået en henvendelse<br />

fra en klub uden for Oslo, der søger<br />

en Dansk venskabsklub.


26 27<br />

Er nogen interesserede, kan de kontakte<br />

DISO Kirsten Kann, Tel. 48260880- kirstenkann@hotmail.com<br />

eller undertegnede,<br />

Tel. 33161607 – inerwheel@alicewaldner.dk<br />

Alice Waldner<br />

København <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Suzanne Nielsen<br />

- Aktivt æresmedlem af Frederiksværk <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

På <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> årets sidste klubmøde i<br />

Frederiksværk blev, den nu afgåede Verdenspræsident,<br />

Suzanne Nielsen udnævnt<br />

til aktivt æresmedlem af klubben.<br />

Det var klubpræsident Lise Winthers sidste<br />

officielle opgave inden gav hun kæden<br />

videre, og det var ikke svært for Lise at<br />

finde begrundelse for denne sjælne hæder.<br />

Suzanne Nielsens række af poster i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> er meget lang, og fortæller om det<br />

dybe engagement og den store arbejdsindsats<br />

som har været Susannes kendetegn<br />

i hele hendes medlemsperiode.Suzanne<br />

Nielsen blev optaget i vores klub i 1987.<br />

Hurtigt blev hun en del af bestyrelsen, og<br />

i 1991 overtog hun klubpræsidentposten.<br />

Siden er det gået slag i slag.<br />

1994 blev hun Distrikstpræsident, 1997<br />

Rådsmedlem, i 2000 overtog hun posten<br />

som National Repræsentant, i 2004 blev<br />

hun medlem af Borden, og i 2007 blev<br />

hun valgt til Verdenspræsident 2008-09.<br />

En imponerende indsats i løbet af de 22<br />

år Susanne har været medlem af <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>, men der er ligger også et dybt og<br />

varmt engagement bag hendes ”karrierer”.<br />

Suzanne selv beskriver forløbet meget<br />

beskedent. ”Jeg er aldrig gået efter nogen<br />

bestemt post, jeg brænder bare for ideen<br />

bag <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, og det vil jeg altid gøre.<br />

Jeg har mødt så mange dejlige mennesker<br />

og så megen varme i løbet af årene, det<br />

er en gave for livet. Da jeg blev valgt til<br />

Verdenspæsident var der nogen der sagde:<br />

” Vær nu opmærksom på at du også vil få<br />

nogle mindre positive oplevelser”. Nu står<br />

jeg her, mit hverv er næsten slut, og jeg<br />

kan ikke komme i tanke om en eneste negativ<br />

oplevelse. Det har været et vidunderligt<br />

år. Suzannes store engagement i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> har vist sig mange gange. Allerede<br />

i 1997 tog Suzanne initiativ til et stormøde<br />

i Gjethuset i Frederiksværk med temaet:<br />

”<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s fremtid”. Suzanne var også<br />

den første til at opfordre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> til<br />

at samarbejde med andre organisationer.<br />

Det blev ikke positivt modtaget i første<br />

omgang, men hun gav ikke op. At hendes<br />

tanke var rigtig kan nok ikke bevises på<br />

flottere måde end på den netop overståede<br />

”Mælkebøtten” Nuuk, Grønland<br />

Convention, hvor hun på <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s<br />

vegne kunne overrække Generalsekretær<br />

Steen Andersen, Uniceff en check på<br />

£ 155.000 til det fælles projekt ”Girl’s<br />

Education” Madagascar.<br />

Samtidig kunne hun præsenterer fællesprojektet<br />

for 2009/2010, ”Girls Education,<br />

Bolivia”.<br />

En flot finale på en usædvanlig flot <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> karrierer, som har været til stor<br />

gavn og glæde for alle <strong>IW</strong>’er i hele verden.<br />

Vi er blevet en organisation hvis motto:<br />

”Venskab og hjælpsomhed” nu betyder<br />

noget i Internationale samhænge. Tak Suzanne.<br />

Merete Soland Jensen<br />

Frederiksværksværk <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Under min mands og min sommerferietur<br />

2009, som i år gik til Grønlands Vestkyst<br />

fra Ilulissat (Jakobshavn) til Narsarsuaq,<br />

havde jeg/vi et møde i Nuuk med Nuuks<br />

Rotarypræsident 2008-2009, Bjarne Graversen.<br />

Jeg havde hjemmefra mailet med<br />

BG, og aftalt at vi skulle mødes under vores<br />

8 dages ophold i Nuuk, - det blev på<br />

BGs kontor, hvor jeg afleverede noget materiale<br />

vedr. <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, som BG kunne<br />

give videre til deres næste Rotarymøde.<br />

Måske kunne der blive interesse for igen<br />

at få en <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub op og stå i Nuuk<br />

– hvem ved !!<br />

Heldigvis fortalte Bjarne os i den forbindelse<br />

en hel del om Nuuk, og gav os flere<br />

forskellige forslag til, hvad vi skulle se og<br />

opleve under vores ophold i Nuuk.<br />

Én af de ting som blev kraftigt foreslået,<br />

og som vi heldigvis også tog til efterretning<br />

(det gjorde vi i det hele taget med det<br />

han foreslog !) var et besøg i Børne- og<br />

Ungehuset ”Mælkebøtten”, som ligger ved<br />

den gamle Kolonihavn i Nuuks gamle bydel<br />

(også et besøg værd!).<br />

Det var en stor glæde og fornøjelse.<br />

Udefra ser ”Mælkebøtten” ikke ud af ret<br />

meget!! – MEN vi blev meget hjerteligt


28 29<br />

modtaget af lederen cand.psych. Kirsten<br />

Ørgaard, som med stor entusiasme viste os<br />

rundt i hele det dejlige nyistandsatte, lyse,<br />

venlige, hyggelige og velorganiserede hus,<br />

for derefter at give sig tid til at invitere os<br />

på en kop kaffe i sit også meget hyggelige<br />

kontor. Nu fortalte KØ levende om ”Mælkebøttens”<br />

funktion.<br />

I 2004 tog Red Barnet, Lions Club Nuuk,<br />

Nuuk Rotary Klub og Grønlands Arbejdsgiverforening<br />

initiativ til at forbedre vilkårene<br />

for omsorgssvigtede børn og unge<br />

i Nuuk. Det lykkedes for de fire organisationer<br />

at indsamle 7 millioner kr., som gik<br />

til køb og etablering af et hus samt driften<br />

i 2005 og noget af 2006.<br />

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten fungerer<br />

som et fristed og værested for udsatte<br />

børn og unge i Nuuk. Selvom huset<br />

er tænkt til målgruppen omsorgssvigtede<br />

børn og unge i Nuuk, så er alle børn og<br />

unge mellem 0-18 år meget velkomne i<br />

huset. Formålet for Mælkebøtten er at forbedre<br />

vilkårene for omsorgssvigtede børn<br />

og unge i Nuuk, samt naturligvis at forebygge<br />

yderligere omsorgssvigt. Formålet<br />

millioner, som organisationerne selv må<br />

tage initiativ til at indsamle. Dette er i<br />

sig selv et stort arbejde, både for lederen<br />

af Mælkebøtten og de 4 organisationer. I<br />

2009 bidrager Kommunerafik Sermeersooq<br />

med 1 million og Grønlands Selvstyre<br />

med 1.1 million til driften af Mælkebøtten.<br />

Det resterende beløb skal hentes<br />

hjem via fundraising og takstbetaling for<br />

de børn der overnatter.<br />

Flere Rotary Klubber i Danmark har været<br />

blandt de mange der heldigvis har givet<br />

større og mindre bidrag til driften. Vi skal<br />

alle tage et socialt ansvar. Omsorgssvigt af<br />

børn og unge er alles ansvar og et samfundsmæssigt<br />

problem, som vi ikke passivt<br />

skal vente på, at offentlige myndigheder<br />

alene løser. Med indsatsen over for<br />

bekæmpelsen af omsorgssvigt, medvirker<br />

vi til at skabe et stabilt menneskeligt<br />

fundament, med en stærk og veluddannet<br />

generation, der skal sikre Grønlands samfundsmæssige<br />

udvikling.<br />

I de 5 uger jeg har rejst i Grønland, har<br />

jeg mødt en glad og imødekommende befolkning,<br />

der er stolt af deres smukke land,<br />

og som glad og gerne viser deres kunstneriske<br />

evner og fortæller om deres kultur<br />

og dagligdag. Det er et stolt folk der venter<br />

sig meget af fremtiden, specielt efter<br />

at har fået selvstyre – og en ny regering.<br />

Grønlands børn og unge og Nuuks børn og<br />

unge fortjener virkelig at vi støtter op om<br />

dem, både for deres skyld og landets skyld<br />

– og her er Mælkebøtten med til at hjælpe<br />

foreløbig i Nuuk, og det er KØs ønske og<br />

håb, at der kan startes<br />

”Mælkebøtter” op i andre byer efter samme<br />

koncept, indenfor de nærmeste år. Der<br />

arbejdes på sagen !! Herfra skal lyde en<br />

stor tak til Kirsten Ørgaard for en fantaer<br />

også helt klart at bryde den negative<br />

sociale og psykologiske arv.<br />

Mælkebøtten er en ny institutionstype med<br />

både aktivitetscenter med ungdomscafé,<br />

netcafé og kreative værksteder, og fungerer<br />

samtidig som et krisecenter for børn i<br />

nød, i rammer der skaber hjemlig hygge<br />

og hvor børn og unge kan få et måltid mad.<br />

Efter aftale med Kommunerafik Sermersooq<br />

(tidligere Nuuk Kommune) er der<br />

desuden mulighed for overnatning for de<br />

børn, der ellers går rundt på gaden om natten<br />

på grund af problemer i hjemmet, som<br />

følge af forældrenes druk og vold.<br />

Som jeg indledte med at skrive – så Mælkebøtten<br />

ikke ud af ret meget udefra, men<br />

som KØ jo rigtig nok sagde, det er bedre<br />

at det indre er hyggeligt og fungerer godt,<br />

så må det ydre komme når vi får råd, og<br />

her arbejder man meget kraftigt på sagen.<br />

I år har man bl.a. fået doneret en dejlig terrasse<br />

foran huset, så man bl.a. kan spise<br />

udendørs når vejret tillader det. Der skal<br />

naturligvis mange penge til at drive sådan<br />

et hus. Som KØ fortalte, så er det nemmere<br />

at få penge/donationer i form af computere,<br />

cykler m.m., end pengedonationer til<br />

drift og vedligeholdelse.<br />

Kronprins Frederik og Kronprinsesse<br />

Mary har bidraget med økonomiske midler,<br />

og Kronprinseparret følger udviklingen<br />

tæt. De besøgte netop Mælkebøtten<br />

i forbindelse med deres besøg i Nuuk i<br />

anledning af Grønlands nationaldag 21.<br />

juni 2009. I forbindelse med at Dronning<br />

Margrethe og Prins He<strong>nr</strong>ik naturligvis<br />

også deltog i nationaldagen, var også Prins<br />

He<strong>nr</strong>ik på besøg i Mælkebøtten, og kunne<br />

overrække Lions Prisen til Kirsten Ørgaard.<br />

De årlige driftsudgifter beløber sig til 7,1<br />

stisk eftermiddag – og stor beundring for<br />

det arbejde KØ udfører sammen med sin<br />

stab af dygtige medarbejdere.<br />

Jeg håber meget at mange bl.a. <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>ere/<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klubber ( I ved,<br />

mange bække små ….) har lyst at give et<br />

bidrag til at videreføre dette arbejde.<br />

Bliv fadder for Børne- og Ungehuset Mælkebøtten<br />

i Grønland.<br />

Individuelle fadderskaber pr. år<br />

Dkr. 350,00<br />

Virksomheds-fadder pr. år<br />

Dkr. 5.000,00<br />

Fadderskabet gælder 1 år og kan hvert år<br />

opsiges inden 1. feb.<br />

Konto i Grønlandsbanken:<br />

6471 7774777<br />

Se i øvrigt den flotte opdaterede hjemmeside<br />

www.mb.gl<br />

Kirsten Kann<br />

DISO D47


30 31<br />

Hvor blev færgerne af<br />

I rigtig mange år var Nyborg og Korsør<br />

Danmarks største og mest betydningsfulde<br />

færgebyer. Både jernbane- og bilfærger<br />

krydsede hele tiden Storebælt, og hvilken<br />

dansker har ikke fået Storebæltskaffe<br />

Nu er det mere end ti år siden, den sidste<br />

tur blev sejlet, først forsvandt jernbanefærgerne,<br />

og året efter forsvandt bilfærgerne,<br />

da verdens næstlængste hængebro åbnede,<br />

og vi er vist alle godt tilfreds med at kunne<br />

krydse Storebælt i det tempo.<br />

Nogle af færgerne kunne bruges på andre<br />

overfarter, nogle var for gamle til at kunne<br />

afhændes, de blev skrottet, nogle af dem<br />

under stor mediebevågenhed, da de skulle<br />

skrottes på strandene i Indien, hvilket ikke<br />

foregik efter foreskrevne miljøregler.<br />

Først i firserne byggede DSB tre nye superfærger<br />

til jernbanedriften, hvor der skulle<br />

overføres tog hver time, det var store flotte<br />

færger, som vi alle godt kan huske. En af<br />

dem hed ”Dronning Ingrid”, den blev solgt<br />

til en rigmand i England, som havde fået<br />

den gode ide for egne midler at bygge den<br />

om til hospitalsskib og sejle ned til Afrika<br />

og hjælpe syge og fattige dernede, som in-<br />

gen muligheder havde for at blive hjulpet.<br />

Ombygningen foregik i Newcastle og stod<br />

på fra 1999-2005.<br />

Her i januar måned har min mand og jeg<br />

været på et krydstogt ved de Canariske<br />

Øer. Den næstsidste dag på togtet kom<br />

vi til Santa Crus på Tenerife, og da vi om<br />

morgenen stod ved rælingen og nød den<br />

flotte udsigt over byen, som kravler op<br />

ad bjergsiden med sine hvide huse, fik<br />

min mand øje på ”gamle Dronning Ingrid”,<br />

som lå ved kajen lige over for os.<br />

Jeg kunne ikke kende den, den var blevet<br />

forklædt med andre farver og det karakteristiske<br />

skorstensmærke var naturligvis<br />

også væk. Navnet var jo også et andet, nu<br />

hedder skibet ”Africa Mercy” Min mand<br />

har fulgt med i dette projekt og vidste, at<br />

styrmanden var dansk og hed Lars, så vi<br />

gik om bord og spurgte efter Lars, og vi<br />

var så heldige, at han var om bord og gerne<br />

ville vise os rundt.<br />

Det første syn vi mødte var måtten ved<br />

indgangen, hvorpå der stod DSB. Da vi<br />

kom længere ind i skibet, var det meget<br />

genkendeligt det hele med færgetorvet og<br />

trapperne med væggene hvor Dannebrog<br />

stadig figurerede. Togdækket var bygget<br />

helt om, der var der lavet hospital i to etager.<br />

Der var tre operationsstuer, røntgenog<br />

scannerrum, laboratorier og hvad der<br />

eller skal være på et moderne hospital. Der<br />

er 78 sygesenge ombord og der bliver foretaget<br />

ca 7.000 operationer årligt. I den<br />

hospitalsstue vi så, lå der en lille strikket<br />

dukke i hver seng og ventede på den næste<br />

lille patient, det var nemlig mest børn<br />

de tog sig af. Når de kom i havn blev det<br />

fortalt ved ophængte reklamer i byen, at<br />

de, der trængte til hjælp kunne møde op på<br />

byens stadion, så udvalgte lægerne dem,<br />

de mente skulle hjælpes. Der blev set meget<br />

på ydre handicap, et barn der er født i<br />

Afrika af fattige forældre og ikke har muligheder<br />

for at blive behandlet, er udstødt<br />

af samfundet og kan stadig blive sat ud i<br />

skoven, så de havde mange ”skønhedsoperationer”,<br />

for på den måde at give et sådan<br />

barn et værdigt liv. Et af barnets forældre<br />

var indlagt sammen med barnet, da de ofte<br />

boede langt derfra.<br />

Der er rigtig mange ansat på skibet,der er<br />

plads til 470 besætningsmedlemmer, og<br />

alle er ulønnede og betaler for at være der.<br />

Lars havde sin kone og to små piger med,<br />

de havde været der i tre år, den lille var<br />

kun to måneder, da de kom om bord, så<br />

de regnede kun med at blive et år mere, så<br />

skulle børnene hjem og følge skolegangen<br />

i Danmark. Man kan jo ikke klare at betale<br />

penge hver måned i et samfund, hvor<br />

vi alle er vant til at tjene penge, men det er<br />

Pinsemissionen her i Danmark, som klarer<br />

det økonomiske for Lars og hans familie.<br />

Alle kan donere penge til projektet gennem<br />

Pinsemissionen i Danmark.<br />

Sidste år havde ”Africa Mercy” ligget i<br />

Liberia, i år skulle de til Benin, behovet<br />

er bare så stort alle steder, derfor skifter<br />

de mellem landene. To måneder om året<br />

ligger skibet på Tenerife for eftersyn og<br />

afvikling af ferie, så mange havde været<br />

hjemme i julen. ”Africa Mercy er ankommet<br />

til Benin den 10. februar og skal ligge<br />

der til 10. december.<br />

Det er ikke kun ved sygdom, der bliver<br />

gjort en indsats, skibet havde en hel hær<br />

af firhjulstrækkere, som kører ind i landet<br />

og hjælper med gode råd til bl.a. dyrkning<br />

af jord, nye brønde og gode råd m.h.t. husdyrhold<br />

og i det hele taget være med til at<br />

bygge landet op, så de kan blive selvforsynede.<br />

I dag er der ikke meget i Korsør, der minder<br />

om, vi har været en af Danmarks største<br />

færgebyer. Vi har fået fyret ”Koen”<br />

taget på land, den står nu ved ”Pier2”, som<br />

er en af de blokke, der nu er bygget i de<br />

gamle jernbanefærgelejer. Desuden er der<br />

senere i samme område blevet rejst en lille<br />

statue af en tjener, som jo serverede for<br />

alle de rejsende.<br />

Hjemme i vores have har vi også minder<br />

fra færgetiden, da min mand på et tidspunkt<br />

var ansat ved færgeoverfarten fik<br />

han lov til at købe ankeret fra ”Sjælland”,<br />

da den blev sendt til ophugning. Fra ”Storebælt”<br />

har vi en flot teaktræsbænk af<br />

dem, der stod på promenadedækket, da<br />

de blev skiftet ud til fordel for nymodens<br />

plasticbænke, som ikke krævede så meget<br />

vedligeholdelse, så vi har minderne herhjemme,<br />

så morsomt var det så også, at vi<br />

endnu engang kom om bord på en Storebæltefærge.<br />

Birte Skjold Hansen<br />

Korsør <strong>IW</strong>


32 33<br />

Drejer hjulet for hurtigt<br />

Gummiklovne og cykelakrobater<br />

Affødt af uheldige omstændigheder blev<br />

jeg nødt til at fortsætte endnu et år som<br />

distriktspræsident i distrikt 47. Det har<br />

været en dejlig periode og giver anledning<br />

til nogle overvejelser om, hvorvidt posten<br />

burde være 2-årig.<br />

Set i bakspejlet var der meget, jeg ville<br />

have gjort anderledes, hvis jeg fra start af<br />

havde vidst, at jeg ville få 2 år på posten.<br />

Lad mig sige det straks – det har været en<br />

helt fantastisk chance – en mulighed for<br />

at færdiggøre en lang række ting. Det er<br />

meget få forundt i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>.<br />

Når et præsident år er slut, siger mange, at<br />

det var alt for kort tid – de har ikke nået<br />

at sætte deres præg på <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, inden<br />

det var for sent. Alle de gode ideer og intentioner<br />

om fornyelse mv. - dem nåede de<br />

ikke at realisere. Den erfaring de har fået,<br />

kan nu ikke bruges til ret meget. Specielt<br />

ikke hvis de skal (som man bør) give god<br />

plads til deres efterfølger.<br />

Set med en distriktspræsidents øjne er fordelene:<br />

1. Mulighed for at lave projekter/tiltag,<br />

der går ud over 1 år<br />

2. Mulighed for at følge op på de ting,<br />

der er sat i gang i det første år.<br />

3. En distriktsbestyrelse, hvor der er<br />

bedre tid til at diskutere fremtid og<br />

nye tiltag – og hvor erfaring ikke bare<br />

er noget man får, men også noget der<br />

bruges.<br />

4. Vicepræsidenten vil efter 2 år som<br />

vice, være klædt på til jobbet som<br />

distriktspræsident og klar til at gå i<br />

gang fra dag 1.<br />

5. Bedre tid til klubbesøgene – de kan<br />

fordeles over 2 år<br />

Det er sådan i dag (sådan var det i hvert<br />

fald for mig), at det første halve år går med<br />

at finde ud af, hvordan ”rollen” skal udfyldes.<br />

Så er der et kort, komprimeret forår<br />

med masser af aktivitet og pludselig, skal<br />

kæden gives videre. De erfaringer, den viden<br />

du har erhvervet dig i distriktspræsidentåret,<br />

den er mere eller mindre spildt,<br />

for nu skal du finde ud af pastdistriktspræsident<br />

rollen og huske at give plads til den<br />

nye distriktspræsident, som også gerne vil<br />

sætte sit præg på arbejdet.<br />

Den store fordel ved at lade distriktspræsidenten<br />

sidde i 2 år er, at vi vil få distriktsbestyrelser<br />

med mulighed for et godt og<br />

fasttømret samarbejde. Og det er vigtigt.<br />

Man lærer hinanden rigtig godt at kende<br />

og får afstemt mål og midler. Det vil betyde,<br />

at der er større chance for, at en ny distriktsbestyrelse<br />

fortsætter den tidligeres<br />

arbejde – og det vil skabe den dynamik<br />

i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, som vi har så hårdt brug<br />

for. Rotation er godt – men vi mangler<br />

noget kontinuitet – ellers kommer vi ikke<br />

videre.<br />

Vi har for en del år siden valgt, at Nationalrepræsentanten<br />

skal sidde i 2 år – i dag<br />

sætter ingen spørgsmålstegn ved den ordning.<br />

Hvad er så ulemperne Set med mine øjne<br />

kun, at det bliver et 6-årigt forløb, hvilket<br />

måske kan få nogle til at vælge det fra.<br />

Solveig Bisgaard<br />

Pastdistriktspræsident<br />

distrikt 47<br />

88 voksne og børn fra Bornholmske<br />

Flygtningevenner, danskere såvel som<br />

flygtninge fra Burma og Buthan fik sig en<br />

god oplevelse, da de var i Cirkus Arena.<br />

Arrangementet lod sig gøre takket være<br />

<strong>Inner</strong>wheel, der er en del af Rotary ”familien”<br />

og som havde sponsoreret med 5000<br />

kr til billetterne.<br />

Cirkus Arena besøger hvert år Bornholm<br />

og allerede sidste år var billetterne bestilt<br />

og alle klar til at tage i cirkus. Men en<br />

kraftig sommerstorm fik Arena til at aflyse<br />

forestillingen. Cirkusfolket var simpelthen<br />

bange for, at det store telt skulle<br />

vælte ned over publikum.<br />

Men i år strålede solen så,<br />

og Cirkus Arena bød på<br />

alt, hvad der hører sig til<br />

for et rigtigt cirkus: akrobater,<br />

klovne, dresserede<br />

heste og kæmpeelefanter,<br />

som børnene – mod betaling<br />

- fik lov at ride på i<br />

pausen.<br />

Den belgiske gummiklovn,<br />

Barto kravlede<br />

gennem både en bøjle og<br />

en tønde og der blev kikket,<br />

klappet og sagt Åh i<br />

passende mængder hver<br />

gang artisterne viste noget<br />

særlig flot. Masimah<br />

fra Cambodia var især<br />

begejstret for de glitterbehængte<br />

cykelakrobater,<br />

der jonglerede rundt med<br />

og på deres selvlysende<br />

cykler, som havde de aldrig<br />

gjort andet.<br />

Og alle holdt spændt vejret, da en knivkaster<br />

entrerede scenen med sin kone. Det lod<br />

ikke til at berøre hende særligt, da hendes<br />

mand begyndte at kaste med skarpe knive<br />

med hende som mål. Godt han ikke ramte<br />

for så havde det nok været sidste gang, han<br />

lavede det nummer. Selv med en sort hætte<br />

over hovedet formåede han lige præcis at<br />

ramme ved siden af konen.<br />

Alle morede sig over de mange artister<br />

fra hele verden og især børnene kunne gå<br />

hjem en oplevelse rigere.<br />

Rønne <strong>IW</strong>


34<br />

Hillerød <strong>IW</strong> på tur til Maribo<br />

Fredag den 1.maj 2009 tidlig morgen startede<br />

flere biler fra Hillerød med 15 glade<br />

forventningsfulde <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> piger, der i<br />

det skønneste solskinsvejr drog på 2-dages<br />

tur til Maribo.<br />

Vi skulle samles hos Anne Lise og Henning<br />

Jørgensen på deres InspirationsCenter<br />

i Hunseby lige uden for Maribo. - Kl.<br />

11.00 var alle samlet til hyggelig kaffe/te<br />

i haven som velkomst - og efterfølgende<br />

rundvisning på centret. Et dejligt og hyggeligt<br />

sted.<br />

Vi kørte i kortege til restaurant Bangs<br />

Have, hvor vi blev hjerteligt modtaget af<br />

3 <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> piger fra Maribo <strong>IW</strong>, præsident<br />

Elsebeth Garrett Walther samt Bente<br />

Frederiksen og Kirsten Lavtsen. Bangs<br />

Have ligger ualmindeligt smukt ved Maribo<br />

sø, og vi kunne nyde udsigten, mens<br />

vi indtog en særdeles lækker frokost, hvor<br />

snakken selvfølgelig gik lystigt.<br />

Efter endt frokost gik vi langs søen til<br />

Maribo domkirke, hvor præsten gav os en<br />

meget spændende og detaljeret historisk<br />

gennemgang af kirken, den gamle klosterkirke<br />

– nu domkirke - plus Maribo by.<br />

Kirken blev ”gennemgået” både ude og<br />

inde.<br />

Det var et meget stort, smukt enkelt kirkerum<br />

hvor udsmykningen er et alter fra<br />

baroktiden, prædikestolen er høj-renæssance,<br />

døbefonten fra omkring 1600- tallet<br />

og korbuekrucifikset er fra slutningen<br />

af 1400-tallet. I landemodesalen fik vi<br />

bl.a. forevist det smukke Margretebæger,<br />

skænket af Margrete I, og kirkens tekstiler<br />

– alt spændende fortalt af præsten.<br />

Turen fortsatte til fods langs søen til kajakklubben,<br />

hvortil Henning på bestilling<br />

! havde bragt kaffe og hjemmebag. Vi nød<br />

det gode vejr og den smukke udsigt før vi<br />

kl. 16.30 skulle overvære vesper i det nybyggede<br />

Sankt Birgittakloster, Habitaculum<br />

Mariae, der blev indviet 2006.<br />

Vi nød at sidde helt stille og overvære<br />

vesper i en halv time, hvorefter én af søstrene<br />

fortalte os om klosteret, fortalte om<br />

sig selv og det at være søster, samt svarede<br />

beredvilligt på vores mange spørgsmål.<br />

Bagefter viste søster os rundt, så vi fik set<br />

hele klosteret.<br />

Det var en helt vidunderlig oplevelse, og<br />

søster var især helt vidunderlig at høre på/<br />

tale med.<br />

Efter atter at have gået en dejlig tur langs<br />

søen tilbage til bilerne, mødtes vi igen hos<br />

Anne Lise og Henning til en lille drink i<br />

deres velholdte have, før aftensmaden.<br />

Der var lavet lækker mad til os, og igen<br />

gik snakken under det hyggelige samvær.<br />

Vi havde alle haft en dejlig dag med mange<br />

spændende og flotte indtryk, så sengen<br />

trak (i hvert fald for mit vedkommende kl.<br />

22.30).<br />

Vi var alle tidligt oppe lørdag morgen, nogen<br />

til en frisk gåtur, andre til kaffe og en<br />

god bog i haven. Kl. 8.45 blev flaget hejst<br />

af Henning og vi sang - smukt ! - morgensang<br />

til.<br />

Der blev igen sørget godt for os med skøn<br />

og nærende morgenmad, før vi igen pakkede<br />

bilerne og begav os ud på nye eventyr.<br />

Vi måtte inden de næste kulturelle indtryk,<br />

lige slå et kort slag ind om Maribo<br />

Torv, hvor der var torvedag med mange<br />

spændende tilbud af blomster, ”hemsløjd”,<br />

loppemarked og lækre hjemmelavede<br />

marmelader m.m.<br />

Der var aftale om at mødes hos præsident<br />

og billedkunstner Elsebeth, en smuk gammel<br />

nedlagt skole, Atelier Vognporten, for<br />

at se hendes dejlige hus/have og spændende<br />

malerier m.m. – og dejligt og spændende<br />

var det bestemt – tak til Elsebeth<br />

fra os alle.<br />

Så gik turen videre til Fuglsang kunstmuseum,<br />

hvor en frokost blev serveret og Elsebeth<br />

fortalte om museets tilblivelse og<br />

indvielse. Dernæst guidede Elsebeth os<br />

alle rundt og fortalte om flere af billederne<br />

og skulpturerne. Flot guidning – også her<br />

en tak til Elsebeth.<br />

Som det sidste skulle vi se en udstilling i<br />

gartnerhuset, som er omdannet til Galleri<br />

Mortensen & Markman. Vi gik en skøn<br />

tur i parken til Fuglsang Hovedbygning<br />

ned til gartnerhuset. Der var fernisering,<br />

så vi blev budt på en forfriskning, og fik<br />

set en fin lille udstilling af to forskellige<br />

kunstnere, Karen Salicath og Bente Olesen<br />

Nyström.<br />

Midt på eftermiddagen var vores hoveder<br />

så endelig fyldt op med indtryk – vi sagde<br />

farvel til de dejlige Maribo <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

piger, med tak for dejlige dage og med<br />

ønsket om, at vi kan gøre gengæld i Hillerød.<br />

Alle er kommet godt hjem, og vi er enige<br />

om at dette var en dejlig og positiv oplevelse,<br />

der kun kan lægge op til, at vi en<br />

anden gang udvælger en by på danmarkskortet,<br />

som vi kan besøge.<br />

Tak for en dejlig tur, til udvalget for et<br />

godt og flot tilrettelagt program, til Anne<br />

Lise og Henning for at vi måtte bo i dejlige<br />

omgivelser og spise hos jer og til Maribo<br />

<strong>IW</strong>-pigerne.<br />

Kirsten Kann<br />

35


36 37<br />

Madpakke-møde<br />

Vi har lige afholdt vores hyggelige martsmøde<br />

- ikke som vi plejer på Skanderborghus,<br />

hvor vi ellers holder til og betaler 150<br />

kr. pr. person for middagen - men privat<br />

hos He<strong>nr</strong>iette, hvor vi hverisær havde vores<br />

egen madpakke med.<br />

Vi betalte som sædvanlig 150 kr. og havde<br />

dermed ”tjent” 2250 kr. som vi nu kan<br />

give videre tilf.eks. Cisem (Center for incestramte<br />

og seksuelt misbrugte).<br />

Vi taler ofte om, hvordan vi kan samle<br />

penge sammen til velgørende formål og<br />

der er mangekreative forslag rundt omkring.<br />

Madpakke – modellen er en nem måde at<br />

finde penge på. I Skanderborg er vi 15 I.W.<br />

– medlemmer og hver mødeaften spiser vi<br />

for tilsammen 2250 kr.<br />

I Danmark er vi ca. 3000 I.W. – medlemmer<br />

og hver mødeaften spiser vi for tilsammen<br />

ca. 45.000 kr.<br />

Dvs. i alt spiser vi for små 5 millioner kr.<br />

om året.Det er rigtig mange penge.<br />

Tænk hvis hele I.W. - DK holdt bare et enkelt<br />

madpakke - møde om året, så havde vi<br />

omkring 45.000 kr., som ville kunne gøre<br />

rigtig megen nytte hos kvinder/børn/familier,<br />

der er helt anderledes stillet end os og<br />

som i den grad har brug for pengehjælp.<br />

Hermed en opfordring til klubberne over<br />

hele landet:<br />

Et madpakke – møde kan jorden gøde for<br />

kvinder og børn som ofte må bøde.<br />

Mange lyse hilsner fra<br />

Skanderborg I.W.<br />

Charlottenlund <strong>IW</strong> fejrer 20 års fødselsdag<br />

Torsdag den 28. maj mødtes 17 raske<br />

<strong>IW</strong>’ere fra Charlottenlund <strong>IW</strong> bag Bellevue<br />

teatret først på formiddagen. Vi var<br />

blevet sat i stævne af festudvalget, som i<br />

anledning af klubbens 20 års fødselsdag<br />

havde arrangeret en endags-tur til Sverige.<br />

Før vi kørte til Helsingør i udvalgets fire<br />

biler, blev vi budt velkommen med vin<br />

og kage. Efter en kort sejltur, som vippede<br />

lidt p.g.a. stærk blæst, kørte vi til<br />

Sofiero, som ligger nord for Helsingborg.<br />

En guide bød os velkommen og gav os en<br />

rundvisning i parken. Hun fortalte levende<br />

om parkens historie – bl.a. at den tidligere<br />

svenske konge benyttede slottet og parken<br />

om sommeren - og vi beundrede især de<br />

fantastiske rhododendron i mange farver<br />

og variationer.<br />

En rundtur i parken giver appetit, så vi spiste<br />

en herlig frokost i Sofiero’s restaurant,<br />

og det dårlige ry svensk mad ofte har, blev<br />

gjort helt til skamme. Efter frokost havde<br />

vi mulighed for at se os om på egen hånd<br />

dels i parken dels i parkens turistbutik, før<br />

turen gik tilbage til Helsingborg. Her var<br />

næste stop Dunkers kulturhus, som ligger<br />

lige ned til havnen. En særlig oplevelse<br />

fik vi før vi gik ind i kulturhuset, idet hele<br />

pladsen foran Dunkers var fyldt med unge<br />

mennesker i festtøj og –stemning. Det viste<br />

sig at være den store gallafest, som byens<br />

studenter skulle deltage i, før de skulle<br />

i gang med eksamenslæsning. Inde i kulturhuset<br />

viste en guide os rundt og fortalte<br />

om huset, som er tegnet af Kim Utzon.<br />

Huset bruges både til koncerter, musikundervisning<br />

og udstillinger. Turen sluttede<br />

med et let måltid i kulturhusets café, før<br />

turen gik tilbage til Danmark og vores<br />

ventende biler ved Bellevue teatret.<br />

Dette indlæg var der desværre ikke plads til i sidste <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong>, hvorved det<br />

derfor kommer her.<br />

Forårsdistriktsmøde i D47<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> er en af verdens største kvindeorganisationer<br />

med ca. 100.000 medlemmer<br />

repræsenteret i over 100 lande. I<br />

Danmark er der ca. 3.300 medlemmer fordelt<br />

på 125 klubber, der igen er delt op i 5<br />

distrikter.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Distrikt 47 afholdt lørdag,<br />

den 14. marts på Hotel Copenhagen Island<br />

deres Forårsdistriktsmøde, arrangeret af<br />

København <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub. Knap 100<br />

oplagte kvinder samledes i et enestående,<br />

topmoderne hotelmiljø, designet af arkitekt<br />

m.a.a. Kim Utzon på en kunstig ø i<br />

Københavns havn. Efter den traditionelle<br />

”get-together” kaffe, hvor der hilses på, og<br />

stemningen er som i en bikube, kommer<br />

den faglige del af mødet.<br />

Taler af bl.a. Rotary’s Guvernør, Jens van<br />

der Watt, Brønshøj Rotary klub og <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>’s National Repræsentant, Annelise<br />

Andersen, et 3 min. indlæg om tiden, der<br />

virkelig stemte til eftertanke, blev holdt af<br />

København <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>’s pastpræsident ,<br />

Anette Mortensen.<br />

Distriktets kommende præsident, Kirsten<br />

Dahl-Sørensen fra Søllerød <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

præsenterede den kommende distriktsbestyrelse,<br />

og Mette Fog, København <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>’s præsident benyttede de festlige<br />

rammer til at optage et nyt medlem, Anne-<br />

Lise Heidelberg i København <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

klub.<br />

Frokosten blev indtaget i den spektakulære<br />

restaurant THE HARBOUR - en langstrakt<br />

glas tilbygning helt ud til vandet.<br />

Under kyndig vejledning af programvært<br />

ved Danmarks Radio og den kendte stemme<br />

bag Giro 413,<br />

Margaret Lindhardt, var der efter frokosten<br />

fællessang. Der blev sunget af hjertens<br />

lyst, fl ot akkompagneret af musiker<br />

Kurt Larsen på harmonika.<br />

Ind i mellem fortalte den charmerende<br />

Margaret Lindhardt om sine mangfoldige<br />

oplevelser med Giro 413.<br />

For yderligere informationer om <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> – se <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Danmarks hjemmeside:<br />

www.innerwheel.dk<br />

Alice Waldner<br />

København <strong>IW</strong>


38 39<br />

Velkommen til nye medlemmer<br />

Distrikt 44 Bjerringbro Else Kristensen<br />

Ebeltoft<br />

Bodil Bast<br />

Frederikshavn<br />

Kirsten S. Kramming Mikkelsen<br />

Hadsund<br />

Joan Pedersen<br />

Hinnerup<br />

Bente Horup<br />

Nørresundby<br />

Lise Schrøder<br />

Skive<br />

Aase Adser-Larsen<br />

Aalborghus<br />

Jette Ravnholt<br />

Distrikt 45 Brædstrup - Ry Karna Nordvig Lindbæk<br />

Esbjerg<br />

Else Lindholt Hagh<br />

Lemvig<br />

Elsa Pedersen<br />

Jonna Fjerritslev<br />

Bodil Vorager<br />

Ringkjøbing<br />

Bodil Vang Hansen<br />

Varde<br />

Hanne Brøndum Stoll<br />

Else Holm<br />

Vinderup<br />

Malli Heshe<br />

Dødsfald<br />

Distrikt 45 Herning Søndre Inga Mølholm<br />

Lemvig<br />

Hanne Nielsen<br />

Distrikt 46 Kolding Kirsten Bähr-Jensen<br />

Middelfart<br />

Ingeborg Nielsen<br />

Rudkøbing<br />

Ruth Jacobsen<br />

Distrikt 47 Frederiksberg Inger Winther<br />

Rønne<br />

Gurli Wandt<br />

Virum<br />

Ester Due Petersen<br />

Distrikt 48<br />

Dianalund-Stenlille-Pernille<br />

Marianne Hedeboe Jensen<br />

Store Heddinge Meta Nielsen<br />

Distrikt 46 Odense Vestre Susanne Merethe Buch Foged<br />

Odense Østre<br />

Dagmar Ellekilde<br />

Rudkøbing<br />

Ulla Madsen<br />

Vibeke Skov Hansen<br />

Svendborg<br />

Susanne Hjorth<br />

Vamdrup<br />

Helle Røder<br />

Lisbet Lyshøj Jensen<br />

Distrikt 47 Frederiksberg Lisbeth Stuer Lauridsen<br />

Herlev<br />

Dorte Misser Ludvigsen<br />

Kastrup<br />

Annette Lykkegaard<br />

Distrikt 48<br />

Dianalund-Stenlille-Pernille<br />

Birthe Wanda Christensen<br />

Sakskøbing<br />

Ida Alsted Hjertholm<br />

Dorte He<strong>nr</strong>iksen Storm<br />

Slagelse-Antvorskov Anette Berg Carlsen


ID-<strong>nr</strong>.: 46668<br />

VIGTIGE DATOER<br />

3. oktober – 4. oktober 2009 Distrikts- og Landsmøde, Nyborg Strand<br />

6. marts 2010 D44 – Forårsdistriktsmøde i Skagen<br />

17. juni 2010 D44 – Kædeoverrækkelse og instruktionsmøde – Års <strong>IW</strong><br />

VIGTIGE ADRESSER<br />

Frimærker afleveres til:<br />

Hanne Dahl, Box 174, Granvænget 20, 5700 Svendborg<br />

Næste nummer udkommer december 2009<br />

Sidste frist for manuskripter til ansvarshavende redaktør<br />

Søndag den 1. november 2009<br />

Udenlandske abonnenter: kr. 100,00<br />

Bestilling til Rådskasserer Else Storgaard – senest 30. juni 2010<br />

E-mail: kasserer@innerwheel.dk<br />

Betaling til: Alm. Brand Bank 7681 – 1568625 senest 30. august 2010<br />

IBAN nummer DK1076810001568625<br />

BIC-kode (Swift-adresse) ALMBDKKK<br />

Obs! Alle bankomkostninger skal betales af ordregiveren<br />

Returblade sendes til medlemsregistret<br />

Tove Galmstrup Christensen – Engvej 2 – 8370 Hadsten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!