Læs urafstemningsavisen som PDF-fil - CO-industri

co.industri.dk

Læs urafstemningsavisen som PDF-fil - CO-industri

2004

OK 2004 er udgivet af Centralorganisationen af industriansatte i Danmark.

Vester Søgade 12, 2. 1790 København V

Tlf.: 3363 8000

Ansvarshavende: Bjarne Kjær (DJ)

Februar 2004

Oplag: 350.000

Layout: Lise Trampedach

Tryk: Hafnia Grafi sk/GraphX

Foto: Johnny Wichmann, Thomas Yde/Chili, ScanPix og Harry Nielsen

CO-Meddelelsesnr.: 2004/020

ISBN: nr. 87-9108-93-2

OK 2004 er blevet til på baggrund af de aftaler, som CO-industri og Dansk Industri indgik 1. februar

2004. Vi skal gøre opmærksom på, at det er de underskrevne protokollater, der er juridisk bindende.


Industriens

2004

Overenskomster


Industriens

Overenskomster 2004


Industriens

2004

Overenskomster


Industriens

Overenskomster 2004

Lønforhold og betalingssatser

Forskudt tid, skiftehold,

overarbejde

Genebetalinger

Samtlige genebetalinger forhøjes med 3 procent

hvert år:

Forskudt tid

Satserne for forskudt tid forhøjes

pr. 1. marts 2004 med 0,90 kr.

pr. 1. marts 2005 med 0,90 kr.

pr. 1. marts 2006 med 0,90 kr.

Holddrift

Mindstebetaling

Industriens Overenskomst:

Mindstebetalingen forhøjes fra de nuværende

88,40 kr. i timen for voksne arbejdere med 3

gange 2,25 kr. og for ungarbejdere fra de nuværende

50,60 kr. i timen med tre gange

1,40 kr.:

Pr. 1. marts 2004

for voksne arbejdere

for ungarbejdere

90,65 kr.

52,00 kr.

Satserne for holddrift forhøjes

pr. 1. marts 2004 med 0,90 kr.

pr. 1. marts 2005 med 0,90 kr.

pr. 1. marts 2006 med 0,90 kr.

Overarbejde

Satserne for overarbejde m.v. forhøjes

pr. 1. marts 2004 med 3 pct.

pr. 1. marts 2005 med 3 pct.

pr. 1. marts 2006 med 3 pct.

Søgnehelligdagsbetaling

Søgnehelligdagsbetalingen ændres fra 1. januar

2005 fra 3,5 til 4 procent incl. betaling for

den 24. december.

Pr. 1. marts 2005

for voksne arbejdere

for ungarbejdere

Pr. 1. marts 2006

for voksne arbejdere

for ungarbejdere

92,90 kr.

53,40 kr.

95,15 kr.

54,80 kr.

Søgnehelligdagsforskudsbetaling

For voksne

arbejdere

For ungarbejdere

u. 18 år

1.3.2004 1.3.2006

545,00 kr. 555,00 kr.

360,00 kr. 365,00 kr.

Uddannelsesfond

Bidraget til Industriens Uddannelsesfond

hæves med 3,5 øre med virkning fra

1. januar 2005 til i alt 38,5 øre pr. time.

Elever, lærlinge og praktikanter

I både Industriens Overenskomst og i Industriens

Funktionæroverenskomst forhøjes elev-,

lærlinge- og praktikantsatser med 4,5 procent

i hvert overenskomstår.

6


Industriens

2004

Overenskomster


Industriens

Overenskomster 2004

More magazines by this user
Similar magazines