Fjernkøling i Odense

fjvu.dk

Fjernkøling i Odense

Fjernkøling i Odense

Et samarbejde mellem Fjernvarme Fyn og

Vattenfall Varme Norden

18. november 2008, Jan Strømvig


Fjernkøling i Odense

• Fjernvarme Fyn A/S udarbejdede et skitseprojekt for et fjernvarmebaseret

køleanlæg til Rosengårdscenteret i 2002 og et forstudie for absorptionskøling til

OUH i 2005.

• På grund af store udvilkingsplaner for nye byggeprojekter i Odense besluttede

FvF i efteråret 2007 at udarbejde en mere generel undersøgelse af de tekniske og

markedsmæssige muligheder for etablering af fjernkøling.

• I foråret etableredes et samarbejde med Vattenfall AB om et fælles grundlag for

etablering af et fjernkøleprojekt i Odense.

• Endelig beslutning om realiseringen af fjernkøling i Odense og dannelse af et

fjernkøleselskab kan først tages når en mere detaljeret undersøgelse er

gennemført. Denne forventes at være færdig i starten af det nye år.

• Da der er meget få store kunder er det af afgørende betydning for mulighederne

for fjernkøling at alle potentielle store kunder slutter sig på ved nyetableringer

eller større reinvesteringer i anlæg.

• Hensigten med projektet er at kunne levere et konkurrencedygtigt og miljøvenligt

alternativ til traditionel køling.

2


Fordele ved fjernkøling

• Høj tilgænglighed og leveringskvalitet

• Enkelt og bekvemt

• Støj- og vibrationsfrit

• Kontrol med energiforbruget/-udgifterne

• Ingen kølemidelhåndtering med rapportering

• Mindre elbehov (miljø / prisudvikling)

• Frigør kapacitet i elnettet

• Frigør plads

• Arkitektoniskt bedre

• Minimal drift og vedligehold

• Ingen uventede omkostninger

3


Fjernkølingens udvikling i Sverige

GWh/år

Udvikling fjernkøling 1992-2006

800

700

600

500

400

300

200

100

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Stockholm (Fortum) Solna/Sundbyberg (Norrenergi AB) Lund (Lunds Energi AB)

Göteborg (Göteborg Energi AB) Malmö (E.On) Linköping (Tekniska Verken i Linköping AB)

Västerås (Mälarenergi AB)

Övriga

4


Fjernkøling i Odense - miljøkommunen

1. Odense Havn

4. Odense Musik og

teaterhus mm

9. Bolbro-området med

isstadion, varehuse mm

7. Odense Congress Centre,

DR/Fyn mm

2. Slagterigrunden, TV2,

Odense BanegårdCenter mm

5. Odense Universitets

Hospital mm

8. Tietgen Byen mm

3. Rosengård Centret, Bilka-byen, SDU mm

6. Roulunds fabriker mm

5


Marked for fjernkøling i Odense

ca 1 km

befintlig

fjärrvärmeledning

Zon 1

Zon 2 Zon 3

6


Havneområdet – lejligheder, kontor, service

Byggeperiod nu

Kølebehov X MW, X GWh/år

7


Vandkulturhuset mm

Byggeperiod nu

Kølebehov X MW, X GWh/år

8


Koncerthus

Indvielse år 2014

Kølebehov X MW, X GWh/år

9


Universitetet

10


Arena Fyn og Odense kongres center

11


Rosengårdcenter, Bilka, IKEA

IKEA bygges i 2009

ca 34.520 m 2 i 18 m højde

Kølebehov 1,5 MW, X GWh/år

Rosengårdcenter og Bilka

Eksisterende 85.000 m 2

Kølebehov 7 MW, X GWh/år

12


Produktion af køling miljøfaktorer

Kompressorkøleanlæg

(decentralt)

Kompressorkøleanlæg

(centralt)

Ét-trins absorptionskøleanlæg

To-trins

absorptionskøleanlæg

Grundvandskøling

Køleproduktion 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW

Energitilførsel -

varme

1,4 kW 0,8 kW

Energitilførsel - el 0,33 kW 0,18 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,10 kW Note 1

Virkningsgrad -

varme

300% 150%

Virkningsgrad - el 45% 45% 45% 45% 45%

Primær

energiforbrug

0,70 - 0,80 kW 0,35 - 0,45 kW 0,44 - 0,55 kW 0,50 - 0,60 kW 0,15 - 0,25

kW

Index 100% 55% 66% 77% 25 %

13


Grundvandskøling

14


Grundvand på Fyn

15


Grundvand i Odense

16


Kritiske udviklingsfaktorer

•Timing med nyetablering.

•Salgsudvikling.

•Markedsvurdering.

•Investeringsvurdering.

•At investeringer matches med udbyggningen.

•Flow, effekt, behov, tryk for indkopling af AVP.

•Dimensionering for sommer- och vintersituation herunder

kapacitet i ledning med lille dT for at drive AVP.

•Samtidighedsfaktor.

•Mulighed for frikøling.

•Alternativt vurderes mulighed for udnyttelse af

overskudsvarme fra eksisterende anlæg.

17


Forudsætninger for en fjernkøleforretning

A. Fjernkøleforretningen skal drives på markedsmæssige vilkår og

markedet er begrænset til Odenses nærområde

B. Et fælles ejet fjernkøleselskab er en mulighed

C. Miljøaspektet i fjernkøleproduktet er vigtigt både for Vattenfall og

Fjernvarme Fyn f.ex. køling produceret i fjernvarmedrevne

absorptionsvarmepumper fra kraftvarme med høj virkningsgrad eller fri

køling

D. Den tænkte fjernkøleforretning har store potentielle synergier med

Fjernvarme Fyn og Vattenfalls eksisterende virksomhed i Odense

ü

ü

ü

Potentielle fjernkølekunder i Odense er sandsynligvis også en kunde hos

Fjernvarme Fyn

Leverance af fjervarme i sommertid fra Vattenfall og Fynsværket. Denne

varme kan transiteres til køleforretningens absorptionsvarmepumper på

Fjernvarme Fyn fjernvarmesystem

Sandsynligvis muligt for køleforretningen på omkostningseffektiv vis

udnytte eksisterende resourcer og funktioner i Fjernvarme Fyn og

Vattenfall ( f.ex. kundeservice, fakturering, administration, drift og

vedligehold, lokaler )

18

More magazines by this user
Similar magazines