3. juni 2007 - Dansk Døve-Idrætsforbund

deafsport.dk

3. juni 2007 - Dansk Døve-Idrætsforbund

døveidræt

april 2007 · 41. årgang

MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND · www.deafsport.dk

ISSN 1399-9966


I N D H O L D · D Ø V E I D R Æ T

M E D L E M S B L A D F O R D A N S K D Ø V E - I D R Æ T S F O R B U N D

41. ÅRGANG · NR.2, APRIL 2007 · ISSN 1399-9966

5

LEDER:

ÅRETS PRISER

U-23 POKAL CUP

7

11

DDIs NYE IDRÆTSKONSULENT

HVEM ER HUN

U-23 POKAL CUP

I KVINDEFODBOLD

11

14

DEN 40. ICSD - KONGRES

13

JUNIORBUM

FYN D. 2.-3. JUNI 2007

NYT FRA GOLFAFDELINGEN

13

FRIVILLIGE SØGES

TIL JUNIORBUM

14

DEN 40. ICSD-KONGRES

I SALT LAKE CITY, USA

17

SPORTSFESTIVAL

PÅ ÅLANDSØERNE I 2008

18

NYT FRA

GOLFAFDELINGEN

21

SPÆNDENDE LEDERKURSUS

23

AKTIVITETSKALENDER

18

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Grafisk design: FL Reklame · 70 22 18 70

UDGIVET AF: Dansk Døve-Idrætsforbund • MEDLEM AF:

International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), European

Deaf Sports Org (EDSO), Nordisk-baltiske Døveidrætsforbund

(NBDSF), Dansk Handicap Idrætsforbund • ADRESSE: Dansk

Døve-Idrætsforbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-

2605 Brøndby, Teksttlf: 43 26 20 88, Telefon: 43 26 20 89, Fax:

43 26 20 90, ddi@deafsport.dk, www.deafsport.dk • KONSU-

LENTER/REDAKTION: Jesper Ditlevsen, Margit Sander

Andreasen (ansvarlig) - msa@deafsport.dk • BETALING: Dansk

Døve-Idrætsforbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Giro 9 06

33 15 • ABONNEMENT: 1. A-medlem/licenstager: gratis, 2. B-

medlem i døveidrætsklubber: kr. 175/år, 3. Øvrige medlem: kr.

275/år • FORBEHOLD: Redaktionen påtager sig intet ansvar

for uopfordret materiale og forbeholder sig ret til at forkorte og

redigere stoffet, der optages i bladet. Synspunkter, fremført af

de enkelte skribenter, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse

med forbundets eller redaktionens standpunkt • LAYOUT:

FL reklame ApS, Danmarksvej 30 G2, 8660 Skanderborg •

TRYK: Silkeborg Bogtryk, Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg •

ANNONCER: Søballevej 2 D, Veng, 8660 Skanderborg, Tlf. 86

95 05 92, E-mail: deaf@handicapinfo.dk • FORSIDEFOTO:

Arkiv.

17 7

SPORTSFESTIVAL

13

JUNIORBUM

HVEM ER HUN

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 3


4

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


ÅRETS PRISER

• AF OLE FAUSTRUP · DDIs NÆSTFORMAND · E-MAIL: OF@DEAFSPORT.DK

Leder

I læsere vil måske studse over, at vi bringer omtalen

af årets priser her på lederpladsen. Og det med rette,

for hvad er en leder i et blad eller avis En leder

er nemlig en artikel i en avis eller et blad, som udtrykker

bladets/avisens holdning om aktuelle spørgsmål.

En leder i dette blad udtrykker således DDIs holdning

til, hvad der rører sig i døveidrætten. Men vi har ikke

altid brugt lederpladsen til dette formål, et par gange

i de sidste to år har ledere handlet om, at døveidrætten

er døende og at ildsjæle efterlyses - eller så

har vi brugt lederpladsen på at sige godt nytår, at sige

farvel, at sige velkommen og så videre i den dur.

Når vi vælger at give en kort omtale af årets priser her

på lederpladsen er det fordi, de er et udtryk for DDIs

holdninger og værdier. Desuden er årets priser også

en påskønnelse af godt lederarbejde og forældreopbakning.

Prisen ”Årets idrætspræsentation 2006” gik til

Jannich Andersen, AHORN.

Sidst i august 2006 blev badmintonspilleren Jannich

Andersen europamester for 4. gang i træk! Første

gang, han blev mester var helt tilbage i 1994. Hans

præstation sættes i relief, idet han blev opereret for

en sprængt achillessene halvt år forinden – og at

badmintonsporten er i rivende udvikling i europa

Prisen ”Årets leder 2006” gik til Brian Jørgensen,

START.

Brian Jørgensen blev valgt som formand for START i

foråret 2006. Ene mand reddede han faktisk klubben,

ligesom han i flere år har udført et godt stykke

arbejde for B&U-afdelingen. Klubbens hjemmeside

blev også lavet af Brian, og hjemmesiden er flittigt

opdateret.

Prisen ”Årets fund 2006” gik til Brian Blinaa.

Allerede som 15-årig blev han stamspiller på

Døvanias DøveLigahold, og hans tegnnavn, siden

han begyndte på Skolen på Kastelsvej, var også ”fodbold”.

Han blev også indlemmet i EM-truppen, men

måtte melde fra pga. eksamen. Endelig imponerede

han stort under Teenager-BUM i Slagelse efteråret

2006, og han blev også hædret for bedste idrætspræstation

i Teenager-BUM.

De tre prismodtagere modtager priserne i forbindelse

med årsmødet den 12. maj i Århus.

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 5


6

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


DDIS NYE IDRÆTSKONSULENT

HVEM ER HUN

• AF MARGIT SANDER ANDREASEN · DDI · E-MAIL: MSA@DEAFSPORT.DK

Helt ”ny” er jeg faktisk ikke… hverken

i verden i almindelighed – jeg er 29

år gammel – eller i døveverden – jeg

startede på tegnsprogstolkeuddannelsen

i 1996 - eller i idrætsverdenen

- jeg startede i ”organiseret” sport

som 8 årig med svømmetimer.

Ny er jeg tilgengæld som Idrætskonsulent

her hos DDI, hvor jeg startede

1. marts. Når du sidder med

dette blad i hånden, er jeg forhåbentlig

allerede kommet godt ind i

alle rutinerne, men mens jeg sidder

og skriver denne præsentation af mig

selv, ja så har jeg kun været her i

godt tre uger, og jeg føler mig meget

ny.

Hvordan er det så at være ”ny” Jeg

synes, det er vældig spændende,

som alt nyt jo er. Samtidig er det

også udfordrende, da der er meget,

jeg hverken ved eller kan endnu -

hvordan skaffer man sponsorer

Hvordan skaber man de bedste rammer

for idrætsudøverne, så de får

lyst og mulighed for at dygtiggøre

sig indenfor deres sport Har vi et

dansk hockeyhold Hvem er det nu,

der er leder for håndbold Alt sammen

ting jeg skal lære og blive rigtig

god til, så DDI kan komme til at fungere

endnu bedre, og Danmark kan

stille med et nogle topmotiverede

idrætsfolk til Deaflympics i 2009.

Jeg er opvokset i Bruxelles, Belgien

og kom til Danmark i 1996, hvor jeg

tog 8 måneder på Gerlev Idrætshøjskole.

Efter højskolen startede

jeg på tegnsprogstolkeuddannelsen,

som jeg afsluttede i februar 2000. I

september 2000 startede jeg på

Folkesundhedsvidenskab på Københavns

Universitet, og var fjernstuderende

mellem 2001-2003, hvor jeg

arbejdede som administrator for den

Europæiske Union af Døve (EUD) i

Bruxelles. Jeg har sideløbende med

studiet og mit arbejde i Bruxelles

tolket til forskellige sportsbegivenheder,

både mindre skiture og større

begivenheder som Deaflympics i

Melbourne i 2005, hvor jeg var international

tolk. I februar i år afsluttede

jeg min uddannelse i Folkesundhedsvidenskab,

og det passede

perfekt, med at stillingen som

Idrætskonsulent her hos DDI var slået

op. Jeg søgte og fik jobbet, og her

er jeg så!

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 7


Sponsoreret

8

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


U-23 POKAL CUP

- KVINDEFODBOLD NYBORG D. 29. APRIL KL. 10.00

• AF JESPER DITLEVSEN · B&U-IDRÆTSKONSULENT · E-MAIL: JD@DEAFSPORT.DK

Ved EM futsal i november sidste år

og ved Deaflympics i Melbourne i

2005, var det danske kvindefodboldlandshold

begge gange tæt på medalje.

For at forberede holdet bedst

muligt til VM futsal til efteråret 2008

i Bulgarien og Deaflympics i 2009 i

Taiwan, arrangerer DDIs B&U-afdeling

en U-23 Pokal Cup turnering i

Nyborg Idrætspark søndag d. 29.

april 2007. Det er gratis for holdene

at deltage. Vinderen får en pokal til

ejendom, ligesom der er kåring af

turneringens bedste U-23 fighter.

I skrivende stund vides ikke hvor

mange hold der tilmeldes, så følg

derefter med på www.deafsport.dk ,

hvor der ugen op til arrangementet

vil være en turneringsoversigt.

Foto: Jesper Ditlevsen – ”U21 træning 2004” Foto: Jesper Ditlevsen – ”U21 træning 2004”

Sted: Nyborg Idrætspark, Storebæltsvej 15, 5800 Nyborg

Dato: Søndag d. 29. april 2007

Tid: Kl. 10.00 – ca. 14.15

Regler:

- 2 x 10min. pr. kamp

- Mindst 4 spillere under 23 år på banen pr. hold.

- Lille bane (7 mandsfodbold)

- 1 timeout pr. hold pr. kamp (1 min.)

- Fri udskiftning

- Max 3 reserverer pr. kamp

- Alle mod alle – alt efter antal tilmeldte hold

- 1 dommer pr. kamp (ingen linievogtere)

Samme dag kl. 14 spiller KI mod Ahorn i Døveligaen

- mød op til en spændende dag i Nyborg Idrætspark!

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 9


10

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


JUNIORBUM

D. 2. – 3. JUNI 2007 Årgang 1994 - 1997

• AF JESPER DITLEVSEN · B&U-IDRÆTSKONSULENT · E-MAIL: JD@DEAFSPORT.DK

Sted: Højby skole/hal

Nørrelunden 20

5260 Odense S

DDI arrangerer d. 2. – 3. juni 2007 JuniorBUM i Odense for

10-13-årige. På programmet er der badminton og fodbold.

Pris:

Det koster kr. 250,- pr. person.

Tilmelding:

Sidste frist for tilmelding er 1. maj 2007 til Jesper Ditlevsen,

jd@deafsport.dk

Tilmeldingen sker kun via idrætsforening og klub under

DDI. Er man ikke medlem, vil DDI gerne være

behjælpelige med at finde en forening / klub til dig.

Program:

Lørdag d. 2. juni 2007

Kl. 09.00 – 10.00

Kl. 10.25

Kl. 10.30 – 12.00

Kl. 12.00 – 13.00

Kl. 12.15 – 12.45

Kl. 13.30 – 17.00

Kl. 18.00 – 20.00

Kl. 20.00 – 24.00

Kl. 00.30

Ankomst og indkvartering

Åbning af BUM

Badminton

Frokost

Ledermøde

Badminton

Festmiddag m.m.

Diskotek

Godnat

Søndag d. 3. juni 2007

Kl. 07.30 – 08.15 Morgenmad

Kl. 09.00 – 11.45 Fodbold

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.15 – 12.45 Ledermøde / evaluering

Kl. 13.15 – 13.45 Medaljeoverrækning og diverse priser

Kl. 14.00

Hjemrejse – farvel og tak!

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 11


12

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


FRIVILLIGE SØGES

TIL JUNIORBUM I ODENSE D. 2. – 3. JUNI 2007

Honorar gives!

Vi har brug for:

• Dommere til badminton lørdag

• Dommere til fodbold søndag

• Nattevagt lørdag til søndag

(hørende der kan tegnsprog)

• Personer der sørger for underholdning

lørdag aften

• En person med kendskab til

idrætsskader og førstehjælp

• En person til at tage billeder og

opdatering af resultater

Kontakt DDIs børne- og ungdomsidrætskonsulent,

Jesper Ditlevsen:

jd@deafsport.dk senest 15. maj 2007,

hvis DU er interesseret i at være frivillig

hjælper ved JuniorBUM i weekenden

den 2. – 3. juni 2007 i Odense.

Honorar gives efter aftaler og opgaver.

Send en mail med oplysninger som

navn, alder, bopæl og erfaringer med

døveidræt. Har man ikke tidligere

været med i BUM, som leder eller

frivillig hjælper, skal man udfylde en

børneattest. Det er noget DDI er behjælpelig

med.

Alle vil efterfølgende blive indkaldt

til et intromøde på Højby skole / hal

i begyndelsen af uge 21.

CASTBERGGÅRD GAV KR. 7.500

- TIL DDIS BØRN OG UNGE!

I weekenden den 2. - 4. marts afholdt

Castberggård og DDI det store mixvolleystævne

“Castberggård Open

2007”. Stævnet blev en succes med

omkring 150 deltagere i løbet af dagen.

Ved præmieoverrækningen lørdag

aften gav højskolen DDIs børne-

og ungdomsafdeling en check

på kr. 7.500.

Stævnet blev for øvrigt vundet af forrige

års vinder, Ogbomosho. De gik

ubesejret igennem hele turneringen.

Næste stævne finder sted den første

weekend i marts 2008.

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 13


DEN 40. ICSD-KONGRES

I SALT LAKE CITY, USA - DANMARK VAR MED

• AF OLE FAUSTRUP · DDIs NÆSTFORMAND · E-MAIL: OF@DEAFSPORT.DK

Jeg deltog som DDIs repræsentant i

kongressen på Sheraton Hotel i Salt

Lake City den 1. og 2. februar 2007.

Salt Lake City var samtidigt værtsby

for Winter Deaflympics hvortil der

deltog 298 sportsfolk fra 22 lande.

Byen Salt Lake City reklamerede

også for deres værtskab med, at det

er første gang i de olympiske leges

historie, at en by er vært for de tre

olympiske lege – vinterolympiaden i

2002, vinterparalympiske lege også i

2002 og endelig Winter Deaflympics.

Kongressen

Til kongressen var hele 62 lande forhåndstilmeldt,

men da det kom til

stykket, mødte der kun 48 stemmeberettigede

lande op. Vores Knud

Søndergaard var sammen med den

tidligere præsident for CISS, Jerald

Jordan dirigenter. Barbara Søndergaard

var en af de tre stemmetællere,

og hun kom rigtigt på arbejde

idet hele 66 forslag blev behandlet,

hvoraf de tre var indsendt af

Danmark.

På forslag af Sverige og Kroatien blev

det vedtaget, at ICSD (tidligere CISS)

nu hedder IDC, International Deaflympic

Committée, altså en pendant

til IOC (International Olympic

Committée) og IPC (International

Paralympic Committée).

Navneændringen blev vedtaget til

trods for, at IOC på forhånd ikke vil

godkende benævnelsen IDC! Dertil

bemærkede forsamlingen, at når IPC

hedder, som de nu hedder, så hvorfor

ikke os!

De tre danske forslag blev alle vedtaget.

Det betyder, at trøjesponsor nu

er tilladt, at dommere skal være neutrale

(så vi ikke igen oplever det samme,

som da pigerne spillede bronzekampen

mod England i Melbourne

2005 med engelsk dommer!). Og

sidst men ikke mindst blev det vedtaget,

at kvalifikationskampe til

Deaflympics genindføres, idet kongressen

i Melbourne vedtog at lade

de regionale mesterskaber være adgangsgivende

til Deaflympics. Det

sidste forslag tog udgangspunkt i, at

der for eksempel med hensyn til fodbold

er mange europæiske lande der

er utilfredse med, at EM er adgangsgivende

til Deaflympics.

Jeg argumenterede med, at de europæiske

lande, i modsætning til de

andre regioner, skal gennem to nåleøjer

for at kunne deltage i Deaflympics.

Først skal europæiske lande

spille om kvalifikation til EM og

dernæst til EM slutte blandt de bedste

for at deltage i Deaflympics.

Indirekte var det Kroatien og

Tyskland, der stod for kongressens

mest dramatiske islæt, da begge lande

foreslog, at man erklærede den

sovjetiskfødte amerikanske statsborger

Rafael Pinchas for ”persona non

grata”. Navnet Rafael Pinchas siger

måske ikke så mange af jer læsere

noget, men han er kendt blandt lederne

i døveidrætten. I mange år har

han anklaget amerikanske præsidenter

af CISS for magtmisbrug, for at

have bøjet reglerne, og for at amerikanske

døve sportsfolk har deltaget

ulovligt i international sammenhæng.

I det hele taget har han systematisk

forfulgt ICSD og det amerikanske

døve-idrætsforbund ved at

bombardere de forskellige nationale

døveidrætsforbund med mails.

Så oprulledes der en retslignende

seance – altså man følte sig hensat

til en retssal med vor Knud Søndergaard

som dommer, tyske og kroatiske

delegerede som anklagere,

Rafael Pinchas som den sigtede og

præsidenten for amerikansk døveidrætsforbund

som forsvarer! Og endelig

os delegerede som nævninge –

vi skulle tage stilling til en eventuel

eksklusion af Rafael Pinchas.

Rafael Pinchas spillede sin rolle som

uskyldig meget dygtigt, og at han var

overbevisende kunne ses af afstemningstallene:

34 stemte for eksklusionen,

27 stemte imod, og 32 afstod fra

at stemme og endelig var en stemme

ugyldig. ”Dommer” Knud Søndergaard

afsagde så dommen: Rafael

Pinchas erklæres for ”persona non

grata” Hvert land har nemlig 2 stemmer

og kun 17 lande ud af 48 stemte

altså for eksklusionen!

Med dette punkt sluttede kongressens

første dag. Da kongressen skulle

starte igen næste morgen, var kongressen

ikke beslutningsdygtig idet

mange lande endnu ikke var mødt

op. Dette på trods af at klokken var 9,

og hovedparten af delegerede boede

på hoteller umiddelbart i nærheden.

14

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


Så faldt der en bombe, præsident

Donalda Ammons meddelte forsamlingen,

at hun trak sig tilbage som

præsident med omgående virkning.

Hun var meget skuffet over at kun

17 lande stemte for eksklusionen af

Rafael Pinchas – og hun følte ikke, at

hun havde fået kredit for det store arbejde,

hun havde lagt i ICSD siden

1995. Meget teatralsk pakkede hun

sine papirer og skred fra scenen –

slæbende på sin trolleykuffert og ud

af salen.

Vicepræsidenten David Lanesman,

Israel overtog ledelsen af kongressen.

Bestyrelsesmedlemmet og

Sportsdirektør, Josef Willmerdinger,

Tyskland og bestyrelsesmedlemmet

Siv Fosshaug, Norge trak sig begge

pga. manglende opbakning fra forsamlingens

side.

Ophidsede diskussioner opstod nu

mellem delegerede og bestyrelsen,

og det resulterede i en tillidsafstemning.

80 stemte for og 18 imod, og

Donalda kunne sætte sig i præsidentsædet

igen. Og Willmerdinger

og Fosshaug gentrådte i bestyrelsen.

Nu kunne kongressen så tage fat på

at behandle de resterende 65 forslag

under ledelse af d’herrer Søndergaard

og Jordan.

I middagspausen sad jeg til bords

med svenske Anna Polivanchuk. Hun

var kommet for at modtage prisen

som årets sportskvinde i 2006 indenfor

døveidrætten. Før hun skulle op

for at modtage prisen, sagde jeg for

sjov til hende, at hun skulle huske at

takke sin familie, sin træner - ja ligesom

ved oscaruddelingen. Men søreme

ikke om hun sagde præcis de

ord, jeg sagt til hende i frokostpausen!

Til sidst skal det nævnes, at kongressen

tildelte Athen, Grækenland værtskabet

for Sommer Deaflympics 2013

– men Athen var nu også den eneste

ansøger.

Winter Deaflympics

På forhånd havde jeg besluttet mig

for at kombinere deltagelsen i kongressen

med vinterferie, således kunne

jeg dels overvære Winter Deaflympics

og dels stå på ski. Alle, som

står på ski, drømmer netop om at

stå på ski i USA og Canada. De amerikanske

skiområder er nemlig kendt

for den fantastiske sne. Den meget

tørre luft gør sneen særdeles let og

luftig, og mindre iset. Der findes

mange skiområder i USA. De mest

kendte af områderne er beliggende i

Utah, og indenfor højst halvanden

times bilkørsel fra Salt Lake City findes

der ikke færre 12 skiområder.

Hver for sig er lige så store, som mellemstore

europæiske vintersportssteder

– altså med 100 nedfarter.

Åbningsceremonien foregik den 3.

februar – altså dagen efter kongressen.

Det var et rigtigt flot show, amerikanerne

havde stablet på benene.

Under åbningsceremonien sad jeg

ved siden af norske Bjørn Røine, og

da landene marcherede ind i alfabetisk

orden, drillede jeg Bjørn med, at

nordmændene burde komme ind efter

hollænderne, der jo hedder

Netherlands på engelsk. ”Så vil jeg

blive glædeligt overrasket” replicerede

han. Bjørn var nemmelig lidt beklemt

ved situationen, idet Norge

for første gang i døvevintersports historie

ikke stillede med aktive.

Under Winter Deaflympics fulgte jeg

ishockey og curling om aftenen,

mens dagene blev brugt på at stå på

ski. Jeg fik sandelig bekræftet, at skiløbet

i "Guds eget land" er sagen.

Der er næsten ingen liftkøer og ved

lifterne hænger der gratis kleenex - ja

amerikanerne har, nok som de første,

gjort noget ved det problem, at min

næse altid begynder at løbe, når jeg

stiller mig i køen.

En anden ting der gør skiløbet lidt

mere hyggeligt, er at pisterne har

navne i stedet for et kedeligt nummer.

Godt nok har de farver som vi

kender i Europa - men ”over there” er

der kun tre farver - grøn, blå og sort

- så egentlig svarer de til blå, rød og

sort. Navnene gør at man tænker en

ekstra gang før man vælger en piste.

Hedder pisten Widow-maker, Waterfall,

No man Land, Challenger eller

Free Fall, så må der være en grund til

det. Jeg styrede uden om de farligstklingende

navne, da jeg ikke længere

er den fartdjævel, jeg var i min

unge dage. Jeg nød at suse nedad i et

adstadigt tempo.

Jeg havde købt et superpas til 4

skiomraåder og kørte med skibussen

dertil. Først var jeg på det vildeste

kultsted i Utah! Og det bedste var

næsten, at området er totalt lukket

for snowboardere. Jeg har altid problemer

med dem - de fylder for meget,

og jeg er ikke meget for at stå

bag dem i liftkøen - fordi de ofte vælter,

når de skal stige af stoleliften, så

jeg må undvige. Jeg må dog konstatere,

at amerikanere er bedre snowboardere

end europæerne, så jeg

havde ingen problemer med dem

ved lifterne.

Før jeg tog ud til de fire skiområder

løb jeg også på ski i Park City, hvor

de alpine konkurrencer fandt sted.

Jeg fik afprøvet styrtløbsbanen – men

først efter portene blev fjernet, så

jeg ikke susede ned og samlede flagene

sammen!

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 15


Som sagt deltog Norge ikke i Winter

Deaflympics – men hæderskronede

skisportsnationer som Sverige og

Finland sendte deltagere. Først på

sidstedagen fik Sverige medalje,

bronze i de nordiske discipliner,

Team Sprint. På forhånd nærede

svenskerne store forventninger til

snowboarderen Petter Hedlund – i

disciplinen HalfPipe. Men han endte

udenfor medaljerækken, og det

var ifølge svenskerne, fordi at sneen

var for blød. Jeg spurgte dem lidt

drillende om, hvem der havde vundet

guld Svaret var nemlig en finne,

der til daglig bor i Stockholm! Så

svenskernes undskyldning med det

bløde sne holdt vist ikke!

Ishockey blev vundet af USA foran

Canada og Rusland. Finnerne var tæt

på medaljerne. Og curling blev vundet

af – ja selvfølgelig Canada, såvel

damer som herrer. I de nordiske discipliner

var det Rusland der tog alle

medaljerne med hjem.

Salt Lake City

Og hvordan er Salt Lake City - tjah

SLC er som amerikanske byer er flest

- med højhuse i Downtown - og kedelige

industrikvarterer med mange

bilforretninger. Mit hotel lå midt i

industrikvarteret - men der var blot

15 minutters gang til Downtown.

SLC er hovedstaden i staten Utah.

Byen blev grundlagt i 1847 da de første

mormoner ankom. Nu er byen

hovedsæde for "Jesu Kristi Kirke af

Sidste Dages Hellige". 51% af dagens

befolkning er mormoner, så udskænkning

af alkohol egentlig forbudt.

Mange cafeer omgår forbudet

ved at kalde sig for private klubber,

hvor kun medlemmer har adgang til

cafeen, men medlemskabet koster

kun $4 for 3 uger. Så hver gang man

kommer ind i en ny bar/cafe, ja så må

man af med $4 første gang man frekventerer

baren. Jeg mødte 3 svenskere,

der allerede var medlemmer af

4-5 caféer. Den ene af svenskerne

kendte jeg i forvejen, mens de 2 andre

var hørende fædre til to af ishockeyspillerne

på det svenske hold! Ja

forældreopbakning så det batter.

Byens byplan er baseret på et planlagt

kort efter grundlæggelsen i 1847.

Byen består således af blokke arrangeret

i kvadrater på 4 HA, og blokkene

er delte op af gader, der er 40 meter

brede, eller som det i sin tid blev

formuleret: brede nok til at en spand

på fire okser kan vende!

Der bor ca. 185.000 i SLC - men i

hele byområdet bor der ca. 1,6 mill -

altså som Stor-København.

Alt i USA er som bekendt stort

XXXXL. En aften var jeg sulten og

bestilte en sandwich - men den fyldte

hele tallerkenen - og tallerkenen

var også stor. Og sandwichen kostede

i danske kroner 30 kr!

En small pizza er lige så stor som

en familiepizza i Danmark. Jeg sov i

en seng, som var bredere end en

dobbeltseng, selv om jeg sov i et værelse

med to senge! Og menneskene

er også store. En morgen var jeg

nede i fitnesscenteret, hvor der var

en pige, som næsten ikke kunne

være på løbebåndet - så bred varhun.

Og hun løb ikke - hun gik. Hun

må have vejet mindst 200 kilo. Når

hun cyklede, kunne man ikke se sadlen.

Med skam må jeg meddele, at jeg

én gang var på MacDonalds - En

Bigmac-menu - dobbelt så stor som

her i Danmark - kostede kun $5! – 28

kr. i danske penge.

Winter Deaflympics sluttede med

Farewell Party i et kæmpestort

Ballroom - vi var vel 3.000 mennesker

ialt i salen, som er lige så stor som

tre håndboldbaner! Ja igen XXXL.

Takkehilsen fra en 90 års fødselar

Tusind tak for opmærksomheden i forbindelse med

min 90 års fødselsdag den 11. marts.

Det glædede mig meget.

Jeg havde en dejlig dag med rigtigt mange gæster.

Erna Frederiksen

Foto: Døvania.

16

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


SPORTSFESTIVAL

PÅ ÅLANDSØERNE I 2008

- KUN DØVANIA OG GLOBEN SPORT ER FORHÅNDSTILMELDT!

• AF OLE FAUSTRUP · DDIs NÆSTFORMAND · E-MAIL: OF@DEAFSPORT.DK

Nordisk-baltiske Døveidrætsforbund

(NBDSF), som består af Sverige,

Finland, Norge, Estland, Letland,

Litauen og Danmark, arrangerer en

såkaldt Sportsfestival den 22. – 27.

juni 2008 på Ålandsøerne. Fra arrangørernes

side er Sportsfestivalen

tænkt som klubbernes olympiade.

Finske og svenske døveidrætsforbund

er tekniske arrangører af

Sportsfestivalen.

Ålandsøerne ligger i Østersøen midt

mellem Sverige og Finland. Den lille

østat har 25.000 indbyggere og har

eget flag og frimærke. Administrativt

hører Åland til Finland og det officielle

sprog er svensk!

Og så har Åland flest soltimer i hele

Norden!

I 2009 skal Ålandsøerne være vært

for ”Island Games” – Ø-legene, der er

et alternativ til de store nationers

Olympiske Lege. Således er Grønland,

Færøerne, Malta etc. indlemmet

som medlemmer af Island

Games Association.

Og som en slags generalprøve vil organisationen

bag Ø-legene på

Ålandsøerne afholde sportsfestivalen

for døve sportsfolk i 2008. Og

Sportsfestivalen i 2008 og Island

Games i 2009 afvikles i skolernes

sommerferie. Deltagerne indkvarteres

på i skolerne.

NBDSF regner med 800-1000 deltagere.

Der konkurreres i følgende

sportsgrene: Atletik, Badminton,

Beachvolley, Street Basket, Park

Orientering, golf, minigolf, håndbold,

fodbold (5 mands), Cross

Country, bordtennis, floorball,

sportsfiskeri, bridge, svømning og

Tennis. Og så er tovtrækningen også

på programmet,”det er jo en festival”,

som finnerne siger.

I skrivende stund er det kun Døvania

og Globen Sport, som er forhåndstilmeldt

festivalen. Hvis du er interesseret

i at deltage i Sportsfestivalen

næste sommer, så kontakt

din klub. Det kan stadig nåes at tilmelde

sig.

Lidt statistisk om Ø-legene:

År Ø Sportsgrene Øer Deltagere

1985 Isle of Man 7 15 700

1987 Guernsey 9 18 1049

1989 Faroe Islands 11 15 800

1991 Aland 13 17 1500

1993 Isle of Wight 14 19 1448

1995 Gibraltar 14 18 1214

1997 Jersey 14 19 2000

1999 Gotland 14 22 1858

2001 Isle of Man 15 22 2020

2003 Guernsey 15 23 2129

2005 Shetland 15 24

2007 Rhodes 14 25

2009 Åland

Grønland regner med at sende 90 deltagere til Rhodos til sommer.

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 17


NYT FRA GOLFAFDELINGEN

• AF TOMMY ANDERSEN, GOLFLEDER

2007 bliver et meget aktivt år i DDIs Golfafdeling, med mange fællestræninger

og deltagelse i flere turneringer både i og udenfor

Danmark. De vigtigste turneringer kan du læse mere om herunder,

og på www.deafgolf.dk kan du holde dig orienteret om andre turneringer,

og hvordan det går de danske golfspillere.

DANISH OPEN

Deaf Golf Masters 2007

Fra fredag d.17. til søndag d.19. august

afholder Golfafdelingen Danish

Open Deaf Golf Masters i Horsens.

Danish Open Deaf Golf Masters er et

stort internationalt golfstævne i

samarbejde med Castberggard.

Mesterskaberne skaber rammerne

for en weekend med god golf og sjovt

samvær med tegnsprogsgolfere fra

hele verden. Selve turneringen finder

sted lørdag og søndag på Horsens

Golfklubs mesterskabsbane. Indkvarteringen

er på det nærliggende

Castberggård kursuscenter og døvehøjskole

i en smuk, gammel præstegård.

Deltagerprisen er 1850 kr - hvilket

dækker alle udgifter (ophold, fuld

forplejning, greenfee, festmiddag lørdag

aften, bustransport mellem

Castberggård og Horsens Golfklub,

præmier). Sidste frist for tilmelding

er 1. juni 2007. Se www.deafgolf.dk

for tilmeldingsblanket mm.

DM I GOLF

DM i Golf afholdes d. 22. – 23. september

i Svendborg.

Tilmeldingsskemaer bliver sendt ud

ca. 3 måneder inden DM skal afholdes,

og golfere, der ønsker at deltage,

skal være medlemmer af en

sportsklub under DDI. Mesterskaberne

starter fra Tee 1.

Hvis du overvejer at stille op i DM,

må du gerne give besked til

Golfudvalget allerede nu, så vi kan se

om hvor mange golfere, der gerne

“KOM OG PRØV”

vil overnatte evt. på vandrehjem eller

lign.

Fire gange om året ønsker

Golfudvalget at afholde et såkaldt

”kom og prøv” arrangement. To gange

om foråret og to gange efter sommerferien.

Hvad er et ”kom og prøv”

arrangement og hvad koster det

Arrangementet henvender sig til alle,

der kunne tænke sig at prøve golf.

Det koster ikke noget at være med,

og det vil typisk være en aften i en

18

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


døveforening eller en idrætsklub

med foredrag om hvad golf går ud

på, gennemgang af reglerne bag golf,

demonstration af udstyret mm, efterfulgt

af en dag, hvor man tager ud i

en golfklub og prøver at spille selv.

”Kom og prøv” arrangementer forventes

afholdt i Aalborg, Fredericia,

Odense og København.

”Kom og prøv på Odder golfbane . Foto: Tommy Andersen.

VM 2008

VM i golf for døve afholdes d. 30.

sept. – 3. okt. 2008 i Perth,

Australien. Golfudvalget har endnu

ikke udtaget de spillere, der skal af

sted og repræsentere Danmark, da

det afhænger af den enkelte spillers

individuelle træning, deltagelse i turneringer,

deltagelse i fællestræning,

samt ikke mindst gode resultater

m.m. før Golfudvalget kan udtage de

gode golfere.

Indtil videre har Golfudvalget besluttet

at arbejde med 2 grupper, en A og

en B gruppe.

A-gruppe Hans Elgaard, Jannik Kusk,

Troels Dyhr, Morten Jørgensen og

Tommy Andersen.

B-gruppe består af Erik Thomsen,

Niels Jørgensen, Ole Jørnaa, Sten

Fischer og Jesper V. Jensen.

WWW.DEAFGOLF.DK

Du kan få flere oplysninger om ovennævnte

arrangementer og holde dig

orienteret om hvad der sker i DDI’s

Golfafdeling på www.deafgolf.dk.

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 19


20

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


SPÆNDENDE LEDERKURSUS

– NOGET FOR DIG! CASTBERGGÅRD D. 24. – 30. JUNI 2007

Er du interesseret i at være leder eller frivillig hjælper på de forskellige børne-, junior- og ungdomslejre

indenfor DDI og DDU eller måske være medarbejder på familiehøjskolen - Eller er

du blot interesseret i at styrke din faglige og personlige udvikling Hvis ja så læs mere her:

Indhold:

Kursets program vil bl.a. indeholde

både teoretiske og praktiske elementer:

- lederroller

- teamwork

- døvekultur og dansk tegnsprog

- konflikthåndtering

- en dags oplevelsestur ude i naturen

med overnatning

- førstehjælpskursus

- Omgang med børn, grænser og

rollemodel

Efter lederkurset vil alle deltagere få

et kursusbevis, som du kan bruge

når du skal ud og arbejde med børn

eller unge.

Noget for dig

Det eneste krav er, at du er over 18 år,

og har lyst og motivation til at opleve

udfordringer og blive udviklet såvel

personligt som fagligt. Vi kan garantere,

at du efter kurset vil komme

hjem og føle dig beriget både socialt

og fagligt. Desuden vil det også se

rigtigt flot ud på dit CV! Så der er ingen

undskyldning for at gå glip af

dette kursus.

Du skal være mere end

velkommen til at kontakte

Stine Bergmann på

stine@bergmanns.dk eller

Karen Talks fra DDU

på karen@ddu.nu, hvis

du har spørgsmål angående

dette kursus.

Pris:

kun 600 kr. inkl. alt.

Tilmeldingsfrist: den 1.

maj 2007. Tilmeldinger

foregår på e-mail til DDUs sekretariat

ved Alex Stensholm på:

alex@ddu.nu

Begrænset deltagerantal,

så skynd dig!

SAMARBEJDSAFTALE

MELLEM TAASTRUP FC OG HERRELANDSHOLDET I FODBOLD

• AF TONNY MUNDT, LANDSTRÆNER, HERREFODBOLD

Fra årsskiftet 2006 til 2007 er der blevet

lavet en samarbejdsaftale mellem

Taastrup FC og herrelandsholdet

i fodbold. Aftalen er kommet i stand

mellem Taastrup FC og landstræner

Tonny Mundt, og indeholder bl.a.:

• Træning på grusbaner og græsbaner

hele sæsonen i Høje Taastrup

og Taastrup Idrætspark 2007 (fra

januar 2008 bliver der mulighed

for at træne på kunstgræs i

Taastrup Idrætspark)

• Lån af materialer til kamp og træning.

• Benyttelse af stadionbanen til

landskampe på hjemmebane.

Herrelandsholdet har allerede benyttet

sig af aftalen og spillede søndag

den 18. februar mod et kombineret

1. og 2. ynglinge fra Taastrup FC,

hvor det blev til en sikker 5-1 sejr

med blandt andet 2 mål af kampen

helt store profil, Nassor Salim.

Herrelandsholdet i fodbold træner

lige for tiden til EM, der skal afholdes

i Lissabon, Portugal den 10.-23. juni

2007.

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 21


22

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


DDI’S KALENDER 2007

‘RIV UD OG HÆNG OP’

Her er en oversigt over hvad der sker

i resten af 2007 indenfor Døveidræt.

Kalenderen er lige til at rive ud af

bladet og hænge op. Så kan du nemt

holde øje med, hvad der sker hvor og

hvornår. Når der er et lille dansk flag

ved siden af en international begivenhed,

betyder det at der er danske

deltagere.

Du vil på www.deafsport.dk kunne

følge med i hvordan de danske deltagere

klarer sig til de internationale

stævner. Der kan forekomme ændringer

i løbet af året så vi anbefaler

at du holder øje med DDI’s opdaterede

kalender på www.deafsport.dk

= Dansk deltagelse

Aktivitetskalender

Dato Aktivitet Hvor

Maj

02 KI - DAN (Døveliga) Nyborg

02 Ahorn - Døvania (Døveliga) Roskilde kl. 18.00

02 KI - DAN (Døveliga) Nyborg kl. 19.00

06 Døvania - Globen Sport (Døveliga) Sundby kl. 14.00

10 - 19 7. EM i volleyball (www.deafvolleyec07.eu) Kortrijk, Belgien

12 DDIs årsmøde Århus

12 Ahorn - Globen Sport (Døveliga) Roskilde

13 Døvania - KI (Døveliga) Sundby kl. 14.00

19 - 20 DM i badminton København

20 DAN - Døvania (Døveliga) Odense KFUM kl. 13.30

Juni

02 - 03 NBDSF-kongres København

02 - 03 JuniorBUM Fyn

08 - 09 DM i bowling Odense

10 - 23 6. EM i fodbold (www.lpdsurdos.org.pt) Lissabon, Portugal

21 - 24 Nordisk- Baltisk Mesterskab i Orienteringsløb Sydøstjylland

22 - 30 2.VM i Basketball (www.dibf.org) Guangzhou, Kina

28 - 1 juli NBM i bowling Tallinn, Estland

Juli

08 - 14 7. EM i atletik Sofia, Bulgarien

21 - 28 VM i Tennis (www.dresse-maere-cup2007.de) München, Tyskland

August

09 - 18 VM i Svømning (http://w2007.ncpes.edu.tw) Taipei, Taiwan

18 - 19 Danish Open Deaf Golf Masters (www.deafgolf.dk) Horsens

26 - 01 sep 2. EM i Beach Volleyball Halkida, Grækenland

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 23


24

Døve Idræt · nr. 2 · 2007


Aktivitetskalender - Fortsættelse

= Dansk deltagelse

Dato Aktivitet Hvor

September

03 - 08 4. EM i brydning Odessa, Ukraine

10 - 15 11. EM i skydning Geneve, Schweiz

15 - 16 DM i Orienteringsløb Sjælland

22 - 23 DM i Golf (www.deafgolf.dk) Svendborg

28 - 7 okt VM i Badminton (www.badminton-wc.dg-sv.de) Muelheim, Tyskland

Oktober

15 - 19 Efterårsidrætslejr Castberggård

November

08 - 18 VM i Futsal Sofia, Bulgarien

December

Ingen aktiviteter

Døve Idræt · nr. 2 · 2007 25


26

Døve Idræt · nr. 2 · 2007

More magazines by this user
Similar magazines