Download Velkomst til borgere i erhvervsafklaring ... - Center for døve

cfd.dk

Download Velkomst til borgere i erhvervsafklaring ... - Center for døve

www.cfd.dk

100%

SUccesfyldt arbejde

· Vaskeriet · Teknisk afdeling

· Kørsel · Systuen

· Udehold · Kontor

· Kantine

Der er også brug for dig


Velkommen på Døves Vaskeri

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen på Døves Vaskeri. I denne folder kan du læse om

vores hverdag og alle mulighederne for at prøve kræfter med vores arbejdsplads.

I løbet af dit ophold vil vi sammen afklare dine kvalifikationer i forhold til din fremtid på

arbejdsmarkedet. Vi vil bl.a. se på dine faglige, praktiske og sociale kompetencer, dine fysiske

ressourcer, omstillingsparathed og samarbejdsevne.

Et afklaringsforløb eller en virksomhedspraktik strækker sig normalt over tre måneder, men kan

eventuelt forlænges med tre måneder. Glæd dig til nogle spændende måneder, som vil berige din

hverdag både fagligt og socialt.


Arbejdsområder

Døves Vaskeri hører under Center for Døve i Gladsaxe.

Vi er et moderne, industrielt vaskeri med arbejdsopgaver

inden for både produktion og service. Dine

arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt individuelt.


Arbejdsområder

Vaskeriet

I vaskeriet får du indblik i et industrivaskeris vaskeprocesser

og i håndteringen af forskellige tekstiler.

Du stifter bekendtskab med presning, rulning og sammenlægning

af linned og beklædning samt pakning og

klargøring til distribution.

Systuen

På systuen får du rutine i syning på industrimaskiner,

og du lærer samtidigt kriterierne for kassering af for

dårlige emner. Du får også mulighed for at udnytte dine

kreative evner ved fx at lave ting til den årlige julebazar

eller andre arrangementer.

Kørsel

Her får du mulighed for at udvikle kompetencer, som er

relevante for transportfagene. Du vil opnå erfaring med

selve chaufførfunktionen, pakning og levering af varer

samt kundebetjening.

Kontor

På kontoret løser du lettere kontoropgaver som fx renskrivning,

arkivering, kopiering og intern postomdeling.

Udehold

Teknisk afdeling

I teknisk afdeling får du erfaring som medhjælper inden

for en bred vifte af håndværksmæssige fagområder.

Du arbejder med opgaver, der knytter sig til den daglige

drift og vedligeholdelse af Center for Døve.

Kantine

I kantinen kan du være med til at tilberede varm mad

og smørrebrød, bage brød og kager i bageafdelingen,

eller tilberede salater og lignende i den grønne

afdeling. Du får også kendskab til rengøringsplaner

og hygiejneregler.

Slutrapporten

Ved afslutningen af dit forløb bliver der udarbejdet

en slutrapport. Rapporten indeholder beskrivelser og

udtalelser fra de områder, hvor du har arbejdet. Der

kan også indgå udtalelser fra fysioterapeut, psykolog

eller egen læge. Inden slutrapporten sendes til dit

Jobcenter, får du mulighed for læse den igennem og

komme med dine egne kommentarer. Afslutningsvis

holder vi et møde, hvor du, en jobkonsulent, en

repræsentant fra Døves Vaskeri og evt. en døvekonsulent

deltager. Der deltager desuden tolk ved mødet.

På udeholdet lærer du at håndtere små og lette maskiner

til havebrug og renholdelse af udendørsarealer.

Derudover er du med til opstilling og nedtagning af

materialer ved kurser, møder og lignende.


Kontakt og information

Døves Vaskeri

Generatorvej 2A

2730 Herlev

Tlf.: 4439 1165

E-mail: vask@cfd.dk

www.cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines