Krudtslam Nr. 3-2006 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr. 3-2006 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

AUGUST 2006

3

MEDLEMSBLADET FOR

DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER

28. ÅRGANG

1


REDAKTØRENS SIDE

EFTERLYSNING!

Vi søger en person som vil påtage sig at være

REDAKTØR AF KRUDTSLAM

Du skal have kendskab til In Design, som er et

redigeringsprogram i Adobe. Dybere kendskab er ikke

nødvendigt, da bladet vil blive

fremstillet efter en fast formular hver gang.

DET VIGTIGSTE er at du har lyst til at LAVE ET BLAD

4 GANGE OM ÅRET. Alle udgifter m.m. vil blive

betalt af forbundet.

Yderligere oplysninger hos Henrik Elmer.

BESTYRELSEN

FORMAND: Henrik Elmer

Havnegade 40 - 4941 B andholm

tlf.54788787 - h.elmer@mail.tele.dk

NÆSTFORMAND: Kurt Kjær

Egeskoven 178 - 2600 Glostrup

tlf. 43426534 - egeskoven@mail.tele.dk

KASSERER: Palle Mallinger

Sortland 4, Sø . Svenstrup - 4130 Viby, Sjælland

pallem@ruc.dk

SEKRETÆR: Kenneth Astrup

Birkemose 4 - 2640 Hedehusene

tlf. 46592280 - kenneth.astrup@mail.dk

BEST.MEDLEM: Jens Westermann

Stavnsbjerg allé 82 - 2730 Herlev

tlf. 44846353 - jwgts@tiscali.dk

BEST.MEDLEM: Jørgen E. Andersen

Hundige Strandvej 114 - 2670 Greve

tlf.43904465 - jeandersen@webspeed.dk

GIROKONTO: 162-6388

Kig også ind på

Krudtslams hjemmeside

www.sortkrudt.dk

FORSIDEFOTO:

Kirsten Rose og

Erik Henningsen,

feststemte og festklædte

til NM i Musse

KRUDTSLAM

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE

SORTKRUDTSSKYTTER

Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af

Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes

formål er: Gennem træningsskyd

ninger og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangemenger, hvor der skydes

med gamle våbentyper - at fremme interessen

for disse våben, samt færdig heden

i at betjene sådanne våben. Forbundet vil

ved selv at arrangere konkurrencer og

ved direkte informationsformidling,

medvirke til at interessen for

konkurrencer - den militære-

og kulturhistoriske

side af dette område

vinder udbredelse

i ind- og udland.

REDAKTION

Redaktør: Ingen for tiden

Alle indlæg kan mailes eller sendes til

Henrik Elmer

Medlemsindlæg og annoncer skal være

redaktøren i hænde senest 1/11

Artikler, læserbreve, fotos og andet, der

ønskes trykt i bladet sendes til redaktionen.

Annoncepris oplyses af formanden.

Abonnement på KRUDTSLAM koster

80,- kr. pr. årgang = 4 numre.

Blade i løssalg kan købes hos redaktøren

for 25,- kr. pr. stk.

BLADET UDKOMMER

1. marts - 1. maj

1. september - 1. december

2 3


KRUDTKASSEN

MINDEORD

Paul Erik Termansen er afgået ved døden

efter kortere tids sygdom.

Paul var igennem mange år en aktiv

sortkrudtsskytte, især i sin egen forening

Slesvigske, og ligeledes ved stævner

rundt omkring i landet.

Paul var stifter af Slesvigske, og han

virkede adskillige år i forbundets bestyrelse,

dels som kasserer i en årrække, men

også som forbundsformand i den sidste

del af hans tid i forbundets bestyrelse.

Æret være hans minde.

Henrik Elmer

INDHOLD

Redaktørens side 2

Redaktionelle oplysninger 3

Mindeord 4

Krudtkassen 5

Westernskydning 7

Resultatlister 9

Uberti Cup 12

Uberti Cup invitationer 13

Nagant revolveren 15

VELKOMMEN TIL DETTE, redaktørløse, nummer

af vores blad. Redaktørløst, fordi Hans

Werner Wolf, vores hidtidige redaktør valgte

at trække sig på repræsentantskabsmødet

i maj måned. Endnu en gang tak til Hans

Werner for det store arbejde han har gjort

for at lave et godt blad. Dette nummer har

jeg så prøvet at samle lidt stof til, og vores

udmærkede trykkeri har lavet det nye layout,

samt sat bladet sammen. Vi står altså

og mangler en redaktør til Krudtslam. Det er

Deltagerne til DM

i Westernskydning

ikke gratis, 300 kr. pr. side, at få trykkeriet

til at lave det for os. Det har vi ikke råd til

ret mange gange. Jeg håber virkelig at der

i vores medlemskreds findes en person der

vil påtage sig opgaven med at være redaktør

for Krudtslam. Se ”stillingsopslaget” andetsteds.

DET 25. NORDISKE MESTERSKAB, planlægningen

og forberedelserne fyldte en del af min

fritid i månederne op til den 14.-16. juli, hvor

4 5


det løb af stablen i Musse Skyttecenter på

Lolland. 115 skytter, heraf var de 46 danske,

377 skydninger skulle afvikles, og det blev

de, uden problemer. Knapt 150 mennesker

deltog i festmiddagen lørdag aften, hvor

der efter middagen var opvisning i linedans.

Aftenen sluttede med et festfyrværkeri der

varede i knapt 10 minutter. Et stort tak til alle

som hjalp med afviklingen af dette stævne.

Billeder og resultater fra NM 2006 kan ses

på vores hjemmeside. Gå ind på ”Billedgalleriet”.

Der blev skudt en del gode resultater

af danske skytter, både individuelt og holdmæssigt,

men det var nu ikke Danmark der

løb med hovedparten af medaljerne. Et enkelt

dansk resultat synes jeg lige skal nævnes.

Just Petersen kom alvorligt til skade for 1½

år siden ved et styrt fra en stige og er aldrig

rigtig kommet over det. Han kan ikke skyde

pistol med højre arm mere, altså begynder

han på at skyde pistol med venstre arm, og

sætter en ny dansk rekord i Cominazzo original

med 65 point, og det i en alder af 78 år.

Sejt gået. Jeg har efterfølgende fået rigtig

mange positive tilbagemeldinger på NM i

Musse.

DM BLEV AFHOLDT på Ulfborg Skyttecenter

og arrangeret af Nordjyske. Vi var knapt 50

skytter som deltog i årets DM. Tak til Nor-

djyske for et godt danmarksmesterskab. Resultaterne

kan ses på hjemmesiden.

Danmark var repræsenteret med 4 skytter ved

verdensmesterskaberne i Bordeaux, Frankrig.

Hvordan det gik, og hvilke beslutninger

der blev taget på mødet dernede, kommer der

selvfølgelig noget om i næste nummer.

I skrivende stund er der ikke så forfærdelig

lang tid at vores 25 års jubilæumsskydning

afholdes på Københavns Skyttecenter. Det

forlyder fra Kurt Kjær at knapt 100 personer

har tilmeldt sig. Rigtig godt. 3 af deltagerne i

skydningerne og festen kommer fra Finland.

Der kommer selvfølgelig lidt om hvordan

det gik i København i næste nummer af vores

blad.

HERMED ET LILLE CITAT som du kan reflektere

lidt over, eller lade være: Jeg synes, der er

sørgeligt, at så mange blot forventer, at andre

”gør noget” uden selv at ville yde et bidrag.

Tendensen er at finde overalt, og foreningslivet

lider under, at kun få personer tør

og vil tage et ansvar. At have muligheder og

evner forpligter, men hvis mageligheden for

overtaget, så er det synd ...

Rolf Skovløkke, formand for

Danske Motorcyklisters Råd

DMC bladet nr.1-2006

Henrik Elmer

DANMARKS MESTERSKAB

I WESTERNSKYDNING

LØRDAG D. 21. MAJ afholdte vi for anden gang

DM i Westerns skydning i Esbjerg.

Som sidste år viste det sig, at der ikke er den

store interesse for denne skyde disciplin, da

der kun var 2 tilmeldte fra andre klubber. Vi

håber herfra, at der i dette år vil komme flere

gæster fra andre klubber for, at prøve denne

disciplin. Hvis du ikke er i besiddelse af de

våben der skal bruges er der mulighed for, at

afprøve medlemmers våben, mod en lille be-

Claus og Kaj under

DM i Westernskydning

taling af ammunition, samt en lille betaling

for brug af vores skydemateriale.

Datoerne for vores Western skyde dage er

tidligere vist i Krudtslam. En kørsels vejledning

kan fås ved, at ringe til Kassen eller

formanden af vores klub.

ELLERS VAR DET ET MESTERSKAB som blev

afholdt af lokale skytter, på trods af, at de

højere magter havde besluttet det skulle

6 7


egne og blæse, men man er vel seje vestjyder

så stævnet blev afhold som planlagt og

resultaterne blev, som der kan læses nedenunder.

Vinderen i år blev Kaj Jensen tillykke til

ham.

Med venlig hilsen

Klaus Nielsen ”Sitting Cowboy”

Ribestiftsortkrudtskytter

DM i Western skydning

Lørdag d. 20. maj 2006

PLACERING NAVN: BEDSTE TID (SEK.)

1. Kaj N. Jensen 35,04

2. Ib 43,99

3. Kalle 49,34

4. Poul Due 50,17

5. Conny Panduro 57,49

6. Klaus Nielsen 59,33

7. Anders 70,58

8. Jan Birkemose 82,31

9. Mette 84,47

10. Torben 86,35

11. Flemming 85,08

REGIONSMESTERSKAB

Himmerlandske Sortkrudtsskytter og De

Broderlige Danske Forladerskytters Selskab

har i samarbejde afholdt Regions Mesterskab

i sortkrudtsskydning for Region Nordjylland.

Ja vi er lidt på forkant med tiden, men hellere

komme i gang i år end at vente til år 2007.

Der var blevet sendt en invitation rundt til de

forskellige Sortkrudtsforeninger i Nordjyllands

Amt. Vi fik tilmelding fra 4 foreninger,

så det var meget flot af en start at være.

Det var lørdag d. 27/5 – 06 på banen i Vodskov,

lidt nord for Aalborg stævnet blev afholdt

og her deltog der 4 foreninger (De Broderlige

Danske Forladerskytters Selskab, Himmerlandske

Sortkrudtsskytter, Nordjyske

KRONBORG 25 M.

RESULTATLISTE 27/05-2006

Sortkrudtsskytter og Frederikshavn) med i

alt 16 skytter og der blev afholdt 27 skydninger

i forskellige klasser.

Her blev der affyret omkring 400 skud og der

var store brag og masser af røg, så det var en

god dag i sortkrudtens tegn.

Dagen og aftenen sluttede af med en god

middag med mad fra Vodskov Kro. Der er

allerede blevet snakket sammen om hvor og

hvem der kunne tænkes at skulle afholde regionsskydningen

for Nordjylland i 2007. Så

der er noget at glæde sig til.

Med mange hilsner

Per Jacobsen

De Broderlige Danske Forladerskytters

Selskab

ERLAN JENSEN FR. HAVN 9-9-6-6-6-5-5 46

COLT 25 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVN 9-9-9-9-8-7-7-7-7-7-6-6-6 79

COMINAZZO 25 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVN 9-9-8-7-7-6-6-6-5-5-5-5 68

KUCHENREUTER 25 M.

MAJKEN D. HANSEN HIMMERLANDSKE 9-9-9-8-8-8-8-8-7-7-6-6-5 81

OLE D. HANSEN HIMMERLANDSKE X10-9-8-8-7-7-6-6-5-5-5-5 71

PER JACOBSEN DBDFS 8-7-6 21

8 9


RESULTATLISTE 27/05-2006 (fortsat)

RESULTATLISTE 27/05-2006 (fortsat)

TANZUTU 25 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVN 9-9-8-8-7-7-6 54

SMITH & WESSON 25 M.

LEO NIELSEN HIMMERLANDSKE X10-10-9-9-9-8-8-7-7-7-6-6-6 84

OLE D. HANSEN HIMMERLANDSKE X10-10-9-9-9-8-7-7-7-7-7-7-6 83

BJARNE LEO STEEN NORDJYSKE 9-8-7-7-7-6-6-6-6-5-5 67

CLAUS NECKELMANN HIMMERLANDSKE 8-8-7-7-6 36

PREBEN NECKELMANN HIMMERLANDSKE 8-6-6-5 25

MIQUELET 50 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVN 7-6-5-3-3-2-2-2-2-2 34

TANEGASHIMA LUNTEGEVÆR 50 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVN 9-7 16

ERLAN JENSEN FR. HAVN 5-5-1-1 12

HIZADAI LUNTEGEVÆR 50 M.

SØREN KOGSBØLL FR. HAVN 10-7-6-6-5-5-1 40

ERLAN JENSEN FR. HAVN 8 08

MARIETTE 25 M.

HENRIK NECKELMANN HIMMERLANDSKE 10-9-7-5 31

PREBEN NECKELMANN HIMMERLANDSKE 7-5 12

Vinderen i S&W samt

Winchester,

Leo Nielsen, Aalborg

VETTERLI 50 M.

JAN LASSEN HIMMERLANDSKE X10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-8-8 94

TAGE CARLSEN FR. HAVN 9-9-8-8-8-8-8-7-7-6-6-6-5 78

JENS PETER HASSING HIMMERLANDSKE 9-9-8-8-7-6-6-6-5-5-5-5 69

PER JACOBSEN DBDFS 9-9-8-8-8-7-6-5 60

HANNE BYGERSEN DBDFS 9-7-6-5-5-5 37

CLAUS NECKELMANN HIMMERLANDSKE 00

WINCHESTER 50 M.

LEO NIELSEN HIMMERLANDSKE X10-10-9-9-8-8-8-8-7-7-7-6-6 84

TAGE CARLSEN FR. HAVN 8-8-8-7-7-7-7-6-6-5-5 69

KYHL 50 M.

TAGE CARLSEN FR. HAVN 10-10-9-8-6-6-6-6-6-5-5 72

10 11


UBERTI CUP/PRÆMIESKYDNING

2006/07

Navn:

UBERTI CUP 2006/7

TILMELDINGSBLANKET

SÅ ER DET IGEN ved at være tid til at tænke på

tilmelding til årets Præmieskydning, der skydes

på hjemmebane frem til 23. marts 2007.

Her er virkelig en rigtig god mulighed for at

alle kan være med, også de som normalt ikke

skyder konkurrence.

PRÆMIESKYDNINGEN arrangeres af Sportsudvalget,

og alt overskud går ubeskåret til skytterne.

Tilskud til mesterskaber i udlandet,

uddannelse, og andre tiltag der kan højne

standarden blandt forbundets medlemmer,

vil overskuddet blive anvendt til.

HVER ENKELT SKYTTE tilmelder sig på tilmeldingsblanketten,

som findes andetsteds i

bladet. Når tilmelding sammen med betaling

er modtaget, tilsendes en bekræftelse, samt

et kort til registrering af resultaterne.

Der skydes på egne skiver. Dog kan skytter

der skyder i musketklassen kontakte Henrik

Elmer, såfremt foreningen ikke ligger inde

med den store musketskive.

TILMELDING, som skal være modtaget senest

1. november sendes til:

Flemming Kolstrup

Moseskrænten 2

3140 Ålsgårde

Tlf. 30 24 18 49

Email: flemming.kolstrup@stofanet.dk

HVER SKYDNING koster kr. 60,- Betaling kan

vedlægges i check eller indbetales på Sportsudvalgets

giro: 10043379

AALBORG VÅBENHANDEL ved Leo Nielsen, har

endnu engang været så gavmild at udlove et

prægtigt våben til lodtrækning mellem deltagerne.

Lodtrækningen bliver foretaget ved

forårets repræsentantskabsmøde. Man får et

lod for hver skydning, som der er indleveret

resultater for til tiden.

Sidste frist for indlevering af resultater er

23.marts

DER UDDELES SØLVPLADER til de 3 bedste i hver

klasse, samt diplom til alle deltagere. Når

resultaterne foreligger vil de blive offentliggjort

på www.sortkrudt.dk samt i maj nummeret

af Krudtslam.

God skydning!

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon.

Forening:

Email:

Jeg ønsker at tilmelde mig i følgende klasser (sæt X)

Pistolklasser:

Cominazzo 

Kuchenreuter 

Colt 

Mariette 

Tanzutsu 

Kronborg 

Smith & Wesson 

50m riffelklasser:

Miquelet 

Kyhl 

Winchester 

100m riffelklasser:

Maximilian 

Whitworth 

De Meza 

Bagladeriffel 

Betaling på giro 10043379 

Vetterli 

Pennsylvania 

Minie’

Walkyrie 

Remington 

På vedlagt check

Sendes til:

Flemming Kolstrup - Moseskrænten 2 - 3140 Ålsgårde

Tlf. 30 24 18 49 - Email: flemming.kolstrup@stofanet.dk

Sidste tilmeldingsfrist 1.november.

Vær med og deltag bl.a. i lodtrækningen om den flotte præmie!

12 13


DEN SKANDINAISKE 7,5 MM

NAGANT REVOLVER

Skytterne instrueres inden starten på Regionsmesterskabet.

I EN TID hvor det er de amerikanske revolvere

der har den største interesse blandt samlere

og sortkrudtskytter, med deraf følgende høje

priser, er der en enkelt europæisk revolver

der har fanget interessen blandt de mere prisbeviste,

(læs ”fattige”) skytter. Det er den

svensk/norske 7,5mm Nagant model 1887.

Den svenske og den norske udgave er ens,

bortset fra foreste sigtemiddel. De fleste af

disse revolvere, både svenske og norske, blev

fremstillet af Nagant i Belgien, men en del

blev lavet i Sverige af Husqvarna, og nogle i

Norge af Kongsberg. En lignende revolver, i

samme kaliber, blev indført Sveits i 1882.

Interessen for denne revolver skyldes flere

årsager. En af disse er uden tvivl prisen, som

stadig ligger på under 3000,- kr.for gode

eksemplarer der næsten fremstår som nye,

men også kvaliteten, der er langt højere end

orginale amerikanske revolvere som Colt og

Smith & Wesson.

Der er dog `en kedelig fejl eller detalje hos

denne ellers så perfekte revolver, som man

kan undre sig over, nemlig tromlens kammerboringer.

Kamrene er nemlig boret lige

igennem uden indsnævring foran patronhylstrets

munding. Kamrene er med andre ord

beregnet til en patron med ”heel type bullet”.

Det vil sige at den del af kuglen der sidder

uden for hylstret har samme diameter som

selve hylstret, hvor den del af kuglen der

sidder inde i hylstret har tilsvarende mindre

diameter.

Da Nagant revolveren kom i 1887 var et

sådant system forlængst forældet, da det

samtidig indebærer at kuglesmøringen sidder

på den del af kuglen der er uden for hylstret

og er tilbøjelig til at blive fyldt med skidt.

Man undrer sig endnu mere når man finder

ud af at løbets gangkaliber er

.312”, når kammerboringen er .327”.

De svensk/norsk fabrikerede patroner har

taget højde for disse mål, og har en kuglediameter

på .327”, altså en groft overdimensioneret

kugle i forhold til løbets gangkaliber.

Dette forhold har man taget højde for ved at

give løbet en meget lang overgangskonus,

således at kuglen på skånsom vis blev kalibreret

ned til løbets kaliber. Grunden til at

man har valgt en kugle diameter der svarer

til tromlens boring er den teoretiske antagelse

at en mindre kugle, der svarer til løbets

diameter, vil komme i slinger i den store

tromleboring inden den når hen til løbet. Den

sveitsiske revolver har samme mål i tromle

Pointtælling ved Regionsmesterskabet

14 15


og løb, men alligevel har man her anvendt en

kugle med .312” diameter.

Forsøg med begge patrontyper har vist at den

svenske kugle ikke giver bedre presicion end

den sveitsiske, hvilket er rart at vide når man

selv vil til at lade patroner til revolveren.

Og hvordan gør man så det Ja, det er faktisk

ret enkelt, selv om patronen umiddelbart

virker meget eksotisk. Den italienske fabrik

Fiocchi fremstiller stadig kalibret, så der

kan man selvfølgelig få orginalhylstre, men

bedre og billigere er det at anvende hylstre i

kaliber 32-20 Winchester.

Grunden til at jeg mener de er bedre er, at de

er længere end orginalhylstret der måler 22,5

mm, hvor 32-20 er 33 mm. Bunddiameteren

foran randen er den samme, nemlig 9,0 mm.

Nu kan man selvfølgelig vælge at korte sine

hylstre ned til den orginale længde på 22,5

mm, men bedre er det at anvende dem i fuld

længde, og sætte kuglen så dybt, at den kun er

lige inden for mundingen af kammeret, for at

give kuglen kortest mulig friflugt inden den

når ind i løbet. Det vil sige en færdig patron

med en totallængde på 36mm. Den orginale

patronlængde er for øvrigt 34,5 mm, på trods

af det korte hylster.

Det kan være lidt svært at finde en kugle der

skyder godt i naganten, der ligesom de fleste

andre sortkrudtkalibre er meget sencibel

hvad angår valg af kugle, men gererelt skyder

den bedst med kugler i den tunge ende af

skalaen, kalibreret til en diameter på mindst

.313”. Selv anvender jeg en gammel tang fra

Lee, nr.90303, der desvære ikke fremstilles

mere. Den støber en rundnæset kugle der

vejer 123 grs. Den kugle har jeg i mange år

anvendt i 32-20 med stor tilfredshed, i Naganten

virker den lige så godt. På 25 m. kan

den typisk holde skuddene inden for en cirkel

på 5 cm. skudt med fast anlæg i skydebænk.

En anden kugle jeg kan anbefale er Lyman

311008. Den støber en fladnæset kugle på

115 grs., og må nærmest siges at være standardkuglen

til 32-20.

Kugler der vejer under 100 grs. har jeg aldrig

fået til at skyde godt, hverken i 32-20 eller

7,5 mm.

Hvad angår ladeværktøj er der flere muligheder.

Den ene mulighed er at bestille et

sæt værktøj specielt til 7,5 mm. Nagant hos

R.C.B.S., hvilket er en meget dyr løsning.

Langt billigere, og lige så godt, er det at købe

2 sæt standardværktøj. En til 32-20 og en til

.30 US karabin. Af .30 US værktøjet anvender

man kun hylster kalibrerings matricen,

af 32-20 værktøjet hylsterhalsudvider og

kuglesætter matricerne. Såfremt man afkorter

sine hylstre er det nødvendigt at afkorte

hylsterhalsudvider og kuglesættermatricerne

tilsvarende. Som drivmidel bruger jeg 15 grs.

ch-2, som smøremidel SPG- Lube.

En hel del sortkrudtskytter her i landet har

forsøgt sig med Naganten. Desværre med ret

dårligt resultat, og revolveren har fået ry for

at være upræcis. Det mener jeg er helt forkert,

tværtimod skyder den rigtig godt. Problemet

ligger et helt andet sted (man kalder

det vist en ”fejl 40”), nemlig at revolveren

er både kort og let, hvilket gør at den er vanskelig

at holde stille i skudafgangen, især når

Ingen tvivl, vejviser til Regionsmesterskabet

man anvender 1-håndsfatning, hvilket man

jo skal efter vores reglement, og det er unægtelig

lettere at skyde et godt resultat med

en langløbet næsetung Colt SAA. Alligevel

håber jeg at vi vil se flere af denne historiske

Skandinaviske revolver til vore mesterskaber.

Den fortjener det.

God fornøjelse, Duemanden

16 17


En træt Anders Vium

lige før afslutningen af

DM i Ulfborg

DM medaljeoverrækkelse, fra venstre Verner Jacobsen, Kim Svendsen og Henrik Elmer

18 19


Afsender:

Henrik Elmer

Havnegade 40

4941 Bandholm

“Returneres ved varig adresseændring“

B - Post

Broderet stofmærke

ca. Ø 85 mm

Kr.

40

Klistermærke

ca. Ø 90 mm

Kr.

12

Emaljemærke

Brochenål Ø 28 mm

Kr.

Kr.

50

Knaphuls Ø 19 mm

20

Mærkerne kan bestilles hos:

Palle Mallinger - pallem@ruc.dk

Girokort til betaling medsendes

20

More magazines by this user
Similar magazines