Views
3 years ago

§. 1. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv er en ... - Billund Kommune

§. 1. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv er en ... - Billund Kommune

§. 1. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv er en ... - Billund

FORENINGSMODELLEN FORSLAG Vedtægter for Grindsted Lokalhistoriske Arkiv §. 1. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv er en forening med hjemsted i Grindsted. Dets arbejdsområde er Grindsted sogn i Billund Kommune. §. 2. Arkivets/Foreningens formål er, at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed - og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke kommunal og ikke statslig proveniens med tilknytning til Grindsted Sogn, dets borgere, foreninger og virksomheder og institutioner i fortid og nutid. Og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Grindsted sogns historie. §. 3. Det indsamlede materiale ejes af det offentlige og dets forbliven som sådan garanteres. §.4. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv samarbejder med de øvrige lokalarkiver i Billund Kommune som er organiserede i Billund Kommunes Arkivudvalg og deltager i møder, kurser, fællesregistreringer og andet arrangeret af dette. §. 5. Grindsted Lokalhistoriske Arkiv er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Arkivet er desuden medlem af den regionale kreds. I øvrigt samarbejder Grindsted Lokalhistoriske Arkiv med andre arkiver og beslægtede organisationer og kan afstemme sin arbejdsplan herefter. §. 6. Arkivets/Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker ved avertering lokalt eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Grindsted - Billund Kommune
Grindsted Engsø Miljøtilstand og ... - Billund Kommune
12. årgang nr. 1 - Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør Kommune
Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2013 - Billund Kommune
VVM rapport - Billund Kommune
kulturskole - Billund Kommune
12. årgang nr. 2 - Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør Kommune
Trafiksikkerhedsplan - Billund Kommune
25. årgang nr. 4 - Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør Kommune
her - Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv
Visiteret kørsel - Billund Kommune
Vadehavet - Billund Kommune
Ringkøbing Fjord - Billund Kommune
SWECO Arcitects A/s med Entasis A/S og ... - Billund Kommune
Naturkvalitetsplan - Billund Kommune
Affalds ABC - Billund Kommune
Mission og Vision for Campus Grindsted - Billund Kommune
Dispensation fra åbeskyttelseslinje, Grindsted ... - Billund Kommune
Tilsynsrapport, Bofællesskaber Grindsted og ... - Billund Kommune
Billund Kommune Jorden Rundt 7200 Grindsted Dispensation efter ...
Hornstrup Vandværk - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
18. årgang nr. 1 - Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør Kommune
Budget 2013 – 2016 - Billund Kommune
22. årgang nr. 1 - Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør Kommune
Arkiver i Varde Kommune - Varde Lokalhistoriske Arkiv
Limfjordsmuseet - Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør Kommune
23. årgang nr. 1 - Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør Kommune
Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune
Vedtægter, revideret 2010 - Lokalhistorisk Arkiv
Årsskrift 2008 - Lokalhistorisk Arkiv for Gjern kommune