Resultatkontrakt 2009-2012 - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

Resultatkontrakt 2009-2012 - Søfartsstyrelsen

- 3 -

Sammenhængen mellem Søfartsstyrelsens mission og vision, overordnede strategi, kerneprocesser og resultatmål

og -krav kan illustreres som følger:

Overordnet

SSM

strategi:

Mission

Vision

”Danmark

som Europas

førende sø-

Økonomiske

rammebet.

Resultatmål

og -krav

fartsnation”

Maritime

kompetencer

Ud over de 3 – faglige – kerneprocesser har Søfartsstyrelsen de internt rettede støtteprocesser.

2.1 Søfartsstyrelsens opgavehierarki

Søfartsstyrelsens opgavehierarki er en model for gruppering af styrelsens arbejde på forskellige niveauer, så

strategi, opgaver og kerneprocesser, produkter, aktiviteter, resultater og ressourcer bliver relateret til hinanden.

Søfartsstyrelsens 3 kerneprocesser udgør ”opgaver” i opgavehierarkiets terminologi – se nedenstående figur.

More magazines by this user
Similar magazines