Hent Faktablad om indkøb af høreværn - BAR Bygge & Anlæg

bar.ba.dk

Hent Faktablad om indkøb af høreværn - BAR Bygge & Anlæg

Fakta om

INDKØB AF HØREVÆRN

Høreværn skal tilbydes alle ansatte, der udsættes for støjbelastning over 80 dB(A).

Det samme gælder, hvis spidsværdierne overstiger 135 dB(C).

Hvis støjbelastningen overstiger 85 dB(A) eller spidsværdierne overstiger 137 dB(C),

skal arbejdsgiveren sikre at høreværn anvendes. Samtidig skal støjen forsøges dæmpet ved kilden.

Der findes forskellige typer af høreværn – fælles for dem er, at de skal være CE-mærkede.

Som tommelfingerregel gælder:

• Ørepropper dæmper i bedste fald med 10-20 dB(A)

• Ørekopper dæmper med 20-30 dB(A) – hvis de bruges rigtigt.

Både propper og kopper fås i elektroniske udgaver, der kan sortere i lyd, så støjen dæmpes,

mens bak-alarmer og lignende stadig kan høres og kommunikation med omgivelserne er mulig.

Når du skal vælge høreværn, er der en række forhold, der skal tages hensyn til:

• Støjniveauet - vær sikker på at høreværnet giver den nødvendige dæmpning

• Er støjen konstant eller impulsstøj

• Behov for kommunikation med omgivelserne

• Komfort

• Udsættelse for støv og snavs

• Sammenkobling med fx hjelm eller sikkerhedsbriller

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg • Bygmestervej 5 • 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

- 1/2 -


Fakta om

Indkøb af høreværn

Tjekliste til valg af høreværn

Spørgsmål ved valg af type af høreværn:

Lydtryksniveauet - hvor kraftig er støjen, der skal dæmpes

Under 85 dB: Prioriter komforten

Over 85 dB: Vær omhyggelig med at sikre tilstrækkelig dæmpning

Over 110 dB: Overvej om der både skal anvendes ørekopper og ørepropper

Forekommer der specielt støjende situationer

Høreværn skal vælges ud fra den kraftigste støj

Er eventuelle perioder eller situationer med kraftig støj forudsigelige

Man skal altid have høreværn på i kraftig støj. Elektroniske høreværn kan være en mulighed, hvis støjen ikke kan forudsiges

Er det kun i begrænsede perioder, at der skal anvendes høreværn

Hvis der ikke er konstant støj, skal man nemt kunne tage sit høreværn af og på

Skal høreværnet anvendes med speciel beklædning eller sikkerhedsudstyr

Hovedtøj, åndedrætsværn, hjelm, beskyttelsesbriller, visir m.m. stiller specielle krav til valg af høreværn

Skal det anvendes i snavset miljø

Undgå høreværn som kan medbringe snavs til øret. Rengøringsvenlighed skal prioriteres

Skal man kunne tale sammen med høreværnet på

Vælg høreværn med lille forvrængning. Elektroniske høreværn med begrænser kan være en mulighed

Skal høreværnet have integreret radio og/eller elektronisk kommunikation

Både ørepropper og ørekopper kan opfylde mange forskellige former for elektronisk kommunikationsbehov

ISBN 978-87-7952-188-9 • Varenummer 132134

Udgivet: August 2012

Læs meget mere om valg og anvendelse af høreværn i vejledningen fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg • Bygmestervej 5 • 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

- 2/2 -

More magazines by this user
Similar magazines