Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator - Partnerskabet UNIK

lvvl.dk

Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator - Partnerskabet UNIK

AARHUS

UNIVERSITY

Sammenhæng i praksis:

End2EndDemonstrator

4. juni 2013

Michael Christensen

Datalogisk Institut

Aarhus Universitet


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

UNIK

Use of New

technologies in

Innovative

solutions for

Chronic patients

› Fokus: Kronisk Syge

› Vision

› øget brug af nye teknologier

› selvmonitorering

› fjernovervågning

› videokonsultationer

› give kontrollen tilbage til den enkelte kroniker

› øge livskvalitet

› øge tilknytning til arbejdsmarkedet

› mindske presset på sundhedsvæsenet

Kronikerjournal

Connect2Care

Use Driven End2EndDemonstrator

Innovation

› Connect2Care: Develop the foundation for an open

technical infrastructure supporting:

› Development of standards based, scalable and secure

telemedical solutions

› Communication across ICT-based health and social

products in the home, in hospitals, at GPs, in home care

services…

2


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Problem

› Ønsker

› Dele data på tværs af sektorer, borgere, systemer og faggrænser

› Gøre det nemt at sammenkoble innovative telemedicinske løsninger med eksisterende

sundheds-IT

› Problemer:

› tekniske infrastrukturer og dataformater udvikles ad-hoc fra projekt til projekt

› manglende gennemskuelighed og stejle indlæringskurver – det er for svært og for dyrt

3


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Baggrund

› Projekter

› Connect2Care (-> dec 2013)

› Bedre Liv med KOL (-> dec 2013)

Tutorials&guides

Net4Care Platform

HL7 CDA : PHMR

virtual app

server

XDS.b

access

event

handling

OpenCare

Sekoia


Home & mobile

Hospitals

› NPI Demo (-> april 2013)

XDS home monitoring database

registry

XDS/HL7

proxy

National

Service

Platform

Physiotherapist

GPs

repo

repo

repo

Home Care Services

End2EndDemonstrator (jandec

2013)

› Datalogisk Institut, Aarhus Universistet

› Alexandra Instituttet

› NSI

› CSC

› Systematic

› …

4


AARHUS

UNIVERSITY

Referencearkitektur for opsamling…

Forretningsmæssige principper

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

5


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Referencearkitekturen for opsamling… - systembillede

6


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

End2EndDemonstrator formål

› Demonstrere flow af sundhedsdata mellem

hjem, kommune og sygehus

› via standardiserede nationale services,

› der overholder internationale standarder.

› Eksperimentelt udpege og beskrive kritiske

elementer i forbindelsen mellem

› dataopsamling hos borger og

› systemer de professionelle anvender i kommune og på sygehus

EOJ

EPJ

› Afprøve referencearkitekturerne

NSP

NPI

(XDS)

C2C

(XDS+HL

7)

Hjem

7


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Flow a sundhedsdata…

› At deles om data

XDS

XCA

a. infrastruktur

b. dataformater

› Infrastruktur:

repo

document registry

repo

repo

XDS

repo

document registry

repo

repo

› Cross Enterprise Document Sharing (IHE XDS)

› Cross Community Access (IHE XCA)

› National Service Platform (NSP)

› Dataformater:

HL7 Personal Health Monitoring Report - PHMR

› Clinical Document Architecture (HL7 CDA)

› Personal Health Monitoring Report (PHMR)

8


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Connect2Care/Net4Care

www.net4care.org: Tutorials, downloads, guides…!

9


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Referencearkitekturen - systembillede

10


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

End2End: Cases

› Bedre Liv med KOL – Holstebro

(UNIK)

› Dreaming – Langeland

› Teledi@log (UNIK)

› NPI Demo

› EPJ / EOJ:

› Systematic Columna

› CSC Vitae og Clinical Suite

› Telemedicin og

dataopsamling:

› Sekoia

› Sårjournal / Pleje.net (via NPI Demo)

› Health Insigt Solutions

› KMD CareConnect

› I dialog:

› Avaleo

› Trifork / Next Step Citizen m.fl.

11


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Eksempel: Bedre Liv med KOL

Systematic

Columna

Avaleo EOJ

NSP

Dokumentdelings

Services

Sikkerhed og

samtykke

HL7 PHMR

XCA

XDS - End2End projektdomæne

(hjemmemonitorering)

XDS – Interreg. Billedindeks

Net4Care Server

Vægt, saturation,

spirometri, …

+

træningsdata

Sekoia platform

- Holstebro Kommune

12


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

End2EndDemonstrator og referencearkitektur

XCA

Legend:

ITI-18: Registry Stored Query

ITI-38: Cross Gateway Query

ITI-39: Cross Gateway Retrieve

ITI-41: Provide&Register Document Set

ITI-42: Register Document Set-b

ITI-43: Retrieve Document Set

ITI-61 Register On-Demand Document Entry

13


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator – XDS-del

To-be arkitektur – fase 2

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Initiating

Gateway

ITI-18 *

ITI-43 *

ITI-18

(DGWS,

HSUID,

SOAP 1.1)

Document

Consumer

NSP

National Dokumentdelingsservice

Dokumentdeling

Frontend

Dokumentdeling

Kontroller

Nationalt fællesskab

ITI-43

(DGWS,

HSUID,

SOAP 1.1)

Samtykkeverifikationsservice

SOAP 1.1

SOAP 1.1

Legend:

ITI-18 Registry Stored Query

ITI-38 Cross Gateway Query

ITI-39 Cross Gateway Retrieve

ITI-41 Provide and Register Document Set-b

ITI-42 Register Document Set-b

ITI-43 Retrieve Document Set

DGWS Den Gode Webservice

HSUID Healthcare Service User

Identification (bruger-attributter) header

SOAP 1.1 SOAP 1.1-binding anvendes

* (asterisk) Brugerviden og -kontekst

overføres

STS

End2End projektets affinitetsdomæne (Hjemmemonitorering)

ITI-38 * ITI-39 *

”End2End”

Responding

Gateway

ITI-43 *

ITI-18 *

Consent

Checker

ITI-43

Connect2Care/

Net4Care

XDS Repository

ITI-42

ITI-41

ITI-43

Net4Care

XDS Adaptor

ITI-18

Connect2Care/

Net4Care

XDS Registry

ITI-18

14


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Flow af sundhedsdata i praksis

› At deles om data

› Grænsen for en 'god' iltsaturation, er meget forskellige fra borger til borger. Nogen klarer sig fint

med en saturation på 70%, mens andre besvimer blot den ryger under 92. Og det kan ændre sig

periodevist for den samme borger afhængig af bl.a. træningsindsats.

› Advis, som kommunen modtager fra sygehuset, der er nødvendig for at søsætte den rette

rehabilitering. F.eks.: en FEV-værdi for lungefunktionen ikke altid er nok, nogen gange skal man

vide, hvor skaderne på lungerne sidder for at kunne tilbyde den rigtige fysioterapi. Terapeuten vil

gerne hente det seneste røntgenbillede.

› Kontekst for måling og device information

› manuel / maskinaflæst, klinisk, …: profilering af PHMR

› Brugerviden og kontekst

› Den Gode Web Service, IHE XUA, … : hvilke krav stiller vi til XDS’en

15


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Status

› Arkitektur:

› 1. version konsolideret

› Justeringer efter NPI projektet

› Sammenkobling i lab:

› Columna + NSP + XDS gange 3-4 stykker +

Net4Care + Sekoia

› Nationale registre og PHMR

› NPI demo

› National Service Platform(NSP) med 4 forskellige

XDS services der er udvidet til dansk kontekst

› Den gode webservice og håndtering af samtykke,

minlog, STS og Behandlingsrelation

› Cases:

› BedreLiv:

› Opsamling af kontekst og device info

› Avaleo integration

› Langeland:

› Feltstudier gennemføres nu

› HIS integration

› Teledi@log:

› Efter sommer

› Samarbejde med KIH / TCN

› XDS og PHMR i kontekst af OpenTele

dataopsamling / KIH database

16


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Generelle observationer

› Kommuner er trætte af silo-systemer og ser den nye nationale

referencearkitektur som et skridt hen imod større interoperatibilitet imellem de

mange separate løsninger

› Telemedicinske leverandører: fra kildens synspunkt er det en fordel at man kan

indgå i en større klinisk fortælling uden at man skal forholde sig til integration af

flere fagsystemer, og uden at man skal give køb på at have styr på sine egen

data sideløbende med at den kan spilles ind i andre sammenhænge

› Anvendere: Dyrt at integrere med de mange ad-hoc løsninger. Hellere en

snitflade, som vi kan integrere med en gang for alle og genanvende fra

kommune til kommune, region til region.

› Generelt: Det er for svært at komme igang.

17


AARHUS

UNIVERSITY

End2EndDemonstrator / 4. juni 2013

Michael Christensen

Byggesten til et økosystem

internationale standarder og nationale services

sammen med

open source software, communities, tutorials og guidelines

referencearkitekturer

sammen med

referenceimplementationer

testmiljøer

sammen med

afprøvning i praksis

18

More magazines by this user
Similar magazines