Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Indholdsfortegnelse

LEDELSESBERETNING

Hovedtal

Resume

Markedsudviklingen

Nye tiltag i 2008

Kunder og service

Udenlandske aktiviteter

Risikostyring

Investeringsstrategi

Kontribution og overskudspolitik

Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer

Årets resultat

Begivenheder efter balancedagen

Forventninger til 2009

REGNSKAB

Koncernregnskab

Moderselskabsregnskab

Koncernoversigt

LEDELSESHVERV

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Revisionspåtegninger

2

3

3

4

4

5

5

7

9

10

10

14

14

16

51

67

69

70

71

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2008 1/72

More magazines by this user
Similar magazines