Komplet brandsikringsprogram - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Komplet brandsikringsprogram - Schneider Electric

Komplet

brandsikringsprogram

ABA komponenter fra ESMI

version 2


Indhold

Brandsikringsløsninger fra Schneider Electric...........................................4

FX analog brandcentraler og komponenter................................................6

Reservedele og batterier............................................................................8

Skabe til FX centraler.................................................................................9

Øvrige centralprodukter...........................................................................10

Strømforsyninger, kabler og nøgleafbrydere............................................11

Intellia analoge adresserbare enheder.....................................................14

Intellia lydgivere og blink..........................................................................18

System Sensor analoge og adresserbare enheder..................................20

System Sensor adressserbare moduler...................................................23

System Sensor lydgivere.........................................................................24

System Sensor konventionelle detektorer................................................26

Intellia Conventia - sokler og alarmtryk....................................................28

Intellia analoge EX detektorer .................................................................30

System Sensor konventionelle EX enheder.............................................31

Aspirationscentraler ................................................................................32

Tilbehør til aspirationscentraler ...............................................................33

Reservedele til aspirationscentraler.........................................................34

Nøgleboks og andet tilbehør....................................................................36

Monteringstilbehør til detektorer...............................................................37

Testudstyr og testgas...............................................................................38

ABDL-automatisk branddørslukning.........................................................40

Servicemåleværktøj.................................................................................41

Grafisk præsentationssoftware................................................................42

Reservedele til konventionelle centraler...................................................43

Reservedele til ESA 1 + 2........................................................................44

Forsidebillede: Ar

3


Brandsikringsløsninger fra Schneider Electric

Det er yderst vigtigt, at en brand opdages så hurtigt

som muligt. Hurtig detektering er med til at redde liv og

materiel. Automatiske brandalarmeringssystemer (kaldet

ABA-anlæg) fra Schneider Electric giver beskyttelse

hele døgnet.

Vores åbne anlæg kan skræddersyes til den specifikke

bygning, det skal beskytte. Vi har et stort sortiment af

specielle detektorer, som muliggør brandsikring af alle

typer og størrelser af bygninger.

Systemerne sikrer ligeledes mod de driftsforstyrrelser,

som en brand medfører for en virksomhed. Er bygningen

brand- eller vandskadet kan det tage måneder før

virksomheden igen kan fungere normalt, og man oplever

at miste kundegrundlaget under genopbygning og renovering.

Schneider Electric er ABA certificerede og kan derfor

godkende den færdige installation. Derved kan ikkecertificerede

installatører udfordre dette spændende og

lovgivningsregulerede område. Har man ingen kendskab

til ABA området på forhånd, udbyder vi desuden kurser

i brandsikring.

Innovativ brandsikring hos Lalandia Billund

At sikre pålidelig, automatisk brandalarmering

i Nordeuropas største vandland på

10.000 kvadratmeter og et 20.000 kvadratmeter

stort aktivitets- og oplevelsescenter

er ikke nogen nem opgave.

Med løsninger fra Schneider Electric er

det lykkedes at sætte helt nye grænser

for, hvordan et komplekst ABA-anlæg kan

installeres i perfekt samspil med Lalandias

arkitektur og design, og selvfølgelig i overensstemmelse

med myndighedernes krav.

“Det er nok et af de største og mest komplekse

af sin art i Danmark”, siger projektleder

Martin Riis fra Schneider Electric, der

har samarbejdet tæt med alle projektets

involverede i mere end et år.

Usynligt aspirationsanlæg over kunstig

himmel

Når gæsterne i Lalandia Billund træder ind

i aktivitets- og oplevelsescentret, træder de

ind i en helt anden verden. En illusion af en

sydeuropæisk by med restauranter, butikker,

cafeer og underholdningstilbud under åben

himmel. Netop den kunstige himmel gav

en af de helt store udfordringer, hvad brandalarmeringen

angår. Hvordan sørger man

for branddetektering i det gigantiske rum,

når der helst ikke skal hænge detektorer

ned fra himmelen, som ødelægger illusionen

Udfordringen blev løst med et ESMI aspirationsanlæg,

forklarer Martin Riis:

“Den kunstige himmel er reelt et forsænket

loft, og anlægget er faktisk placeret over

4


loftet. I loftet er der boret et antal små huller, som ikke

kan ses med det blotte øje. Fra hvert hul går der en

slange til aspirationsanlægget, som består af fem lange

rør, der strækker i hele rummets længde, og som hver

er tilsluttet en Securiton ASD 516 aspirationscentral”.

For yderligere at sikre optimal detektering overalt i

centeret er aspirationsanlægget suppleret med flammedetektorer,

Intellia EDI-30 multidetektorer samt Intellia

EDI-50 termiske detektorer i køkkenerne.

Multidetektorerne detekterer både røg og varme og er

derfor velegnede til publikumsområder som fx restauranterne.

Intellia EDI-30 har desuden den fordel, at de

er intelligente og løbende justerer deres tolerance efter

forholdene på det sted, de er monteret. Den termiske

Intellia Apollo EDI-50 detektor er valgt til køkkenerne,

hvor røgudvikling ikke er usædvanlig, mens der stadig

skal alarmeres, hvis temperaturen overstiger, hvad der

er normalt for et køkken.

Høj sikkerhed og nem vedligeholdelse i vandland

I Lalandia Billunds enorme vandland, Aquadome, er

ABA-anlægget primært baseret på linjerøgdetektorer.

Her var en af udfordringerne - foruden at enhederne

helst ikke skal være alt for synlige - at sikre jævn detektering

overalt. En anden var at sikre nem adgang til

service og vedligeholdelse.

Selve kuplen over Aquadome er placeret så højt, at det

ville være næsten umuligt at installere detektorer, som

også kan serviceres uden, at det er nødvendigt at lukke

hele vandlandet.

“Der er ingen elektriske installationer oppe under

kuplen, og dermed kan der ikke opstå brand deroppe.

Derfor besluttede vi sammen med brandmyndighederne

at dække hele området under kuplen på en måde,

så opstigende røg fra en eventuel brand længere

nede altid vil blive opdaget. Løsningen blev at placere

omkring 20 Fireray linjerøgdetektorer forskudt i tre

niveauer, så de “kigger efter røg” i forskellige niveauer

og tilsammen sikrer detektering i op til 27 meters højde”,

fortæller Martin Riis.

De mange forskellige enheder i Lalandias brandalarmeringsanlæg

er bundet sammen med tre ESMI FX

brandalarmeringscentraler i et FX netværk. Centralerne

er placeret i hvert af Lalandias tre hovedområder, så

medarbejderne kan yde en optimal indsats i tilfælde af

brand og evakuering.

Overordnet er ABA-anlæggene zoneopdelt med forskellige

reaktions- og evakueringsmønstre alt efter, hvor

og fra hvor mange detektorer brandmeldingen kommer.

5


ABA komponenter

FX analoge brandcentraler og komponenter

Varetekst

FXM-NET/DK

Analog brandcentral til 1 eller 2 sløjfer FXM-NET/DK.

Kan bestykkes individuelt. Leveres som standard uden sløjfekort.

Kan bestykkes med sløjfekort til System Sensor eller Apollo/Intellia detektorer.

Sløjfekort, I/O kort og RS485 kort monteres efter behov.

- 2 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Plads til 2 stk. 12 Ah batterier i kabinet

- Kompatibel med FX/DK, FXL/DK, ESA, ESA1 og MESA

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt: 6 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1613

FX-NET/DK

Analog brandcentral til 2-8 sløjfer. Kan bestykkes individuelt. Leveres som

standard uden sløjfekort. Kan bestykkes med sløjfekort til System Sensor eller

Apollo/Intellia detektorer.

Sløjfekort, I/O kort og RS485 kort monteres efter behov.

- 5 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Plads til 2 stk. 17 Ah batterier i kabinet

- Kompatibel med FXM/DK, FXL/DK, ESA, ESA1 og MESA

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm

- Vægt: 11 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1500

FXL-NET/DK

Analog brandcentral til 2-8 sløjfer. Kan bestykkes individuelt.

Leveres som standard uden sløjfekort. Kan bestykkes med sløjfekort til System

Sensor eller Apollo/Intellia detektorer.

Sløjfekort, I/O kort og RS485 kort monteres efter behov.

- 9 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Batterier anbringes i særskilt kabinet

- Kompatibel med FXM/DK, FX/DK, ESA, ESA1 og MESA

- Mål (H x B xD ): 575 x 425 x 130 mm

- Vægt: 11 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1500

FX-S DK

FX-S betjeningspanel fra 1 - 32 FX-centraler i ét samlet system. Fuld betjening

af alle funktioner på alle centraler fra dette panel.

Centralen er uden batteri og strømforsyning, og skal derfor forsynes redundant

fra anden FX.

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

FMPX

Informationspanel anvendes bl.a. hvor man ønsker information og alarm fra

ABA-anlægget i f.eks. vagtstuer og lignende.

Vare/EAN-nr.

EMI00703822DK

5702 969 083 951

EMI00703612DK

5702 969 083 968

EMI00703712DK

5702 969 083 975

00703810DK

5702 969 083 821

EMI00703831

6430 030 841 627

MPOX

Protokolkonverter der kan overføre tekst til dect-telefoner, personsøger eller kaldenalæg

v.h.a. ESPA 4.4.4. protokol

Mulighed for overvåget kommunikation til tilsluttede anlæg.

EMI00703851

6430 030 848 428

MPOX-OB

Indstikskort til FX. Protokolkonverter der kan overføre tekst til decttelefoner,

personsøger eller kaldenalæg v.h.a. ESPA 4.4.4. protokol

Mulighed for overvåget kommunikation til tilsluttede anlæg.

EMI00703852

6430 030 848 435

6


ABA komponenter

FX analoge brandcentraler og komponenter

Varetekst

MCOX

Programmerbar enhed til styringer og kontrolopgaver på FX - ESA / MESA systemet.

Vare/EAN-nr.

EMI00703834

6430 030 841 658

MCOX-OB

Indstikskort til FX

Programmerbar enhed til styringer og kontrolopgaver på FX systemet.

REPX

Indeholder 2 stk 485 udgange og 1 stk 232 udgang

Anvendes som signalforstærker på RS485 linie ved mere end 1000 m

samt ved behov for ekstra RS485 eller RS232 udgange.

Demo FXM/DK

Demokuffert FXM leveres som standard med Intellia/Apollo sløjfekort.

I låget er monteret 4 detektorer, 1 brandtryk, IO modul og blitz IO modul og

detektorerneer forsynet med testknapper og LED’s central udstyret med programmeringskabel.

- Mål (H x B x D): 450 x 380 x 220 mm

- Vægt: 8 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1500

FX-SLC

Sløjfekort med 2 sløjfer. Bruges med System Sensor AP200 detektorer.

Monteres i slots i centralen til udvidelse af antal sløjfer.

Kan ikke bruges med ældre System Sensor detektorer.

Her skal anvendes FX-LC, se afsnit FX Reservedele.

FX-ALCB

Sløjfekort med 2 sløjfer (Apollo/Intellia).

Monteres i slots i centralen til udvidelse af antal sløjfer.

EMI00703835

6430 030 841 665

EMI00703832

6430 030 841 634

00703899DK

5707 439 803 671

EMI00702511

6430 030 848 565

00702517

5707 439 802 780

FX-CLC

Indstikskort til 16 konventionelle grupper af detektorer eller alarmtryk.

Kan også bruges som 16 overvågede indgange.

00702512

5707 439 802 797

FX-SAB

Seriel kommunikation, 2 RS485 forbindelser. Kommunikationskort til forbindelse

til MCO, FMP eller MPO, samt i slaveenheder i FX-net.

00702521

5707 439 802 377

FX-SAC

Seriel kommunikation til FX-net, med 3 RS485 udgange.

Kommunikationskort til forbindelse til MCO, FMP eller MPO, samtidig med 2

RS485 udgange til FX-net.

Kortet skal bruges i masterenheden i FX-net.

00702522

5702 969 083 807

LB-32

32 LED til FX-net master. Print til montage i FX-net mastercentral. Indikerer

visuelt hvilken FX-net central der er i alarm på netværket. Kortet skal bruges i

masterenheden i FX-net.

00702541

5702 969 083 814

7


ABA komponenter

Reservedele & batterier

Reservedele til FX centralen

FX-OCA

Indstikskort til FX central med 16 potentialfrie relæ udgange.

Vare/EAN-nr.

EMI00702531

6430 030 841 207

FX-IOC

Input/output kort.

Modulet har 4 input, 2 relæudgange og 4 udgange til lydgivere.

FX-UI

Løst betjeningspanel til FX-centralen.

00702530

5707 439 802 384

00702540

5707 439 802 421

FX-LC

Sløjfekort med 2 sløjfer (System Sensor).

Monteres i slots i centralen til udvidelse af antal sløjfer.

00702510

5707 439 802 353

FX-MC NET

Master controller print til FX og FX-NET.

FX-PS

Strømforsyning til indbygning i FX.

FX-PSA

Strømforsyning til indbygning i FXM.

00702551

5702 969 086 860

00702560

5707 439 802 445

00702565

5707 439 803 640

Batterier

DJW batteri 12V/0,8 Ah

PG 12/8.

EMI80011

5707 439 802 056

DJW batteri 12V/2,1 Ah

PG12/20.

EMI80002

5707 439 801 653

DJW batteri 12V/3,5 Ah

PG12/30.

EMI80008

5707 439 800 397

DJW batteri 12V/7 Ah

PG12/170.

EMI80005

5707 439 800 496

DJW batteri 12V/12 Ah

PG12/170.

EMI80010

5702 969 085 207

DJW batteri 12V/18 Ah

PG12/170.

EMI80016

5707 439 800 502

8


ABA komponenter

Skabe til FX centraler

Varetekst

FXM-BAT

Batteriskab til FXM central, til ekstra batterier.

Hvor det er nødvendigt, kan batterierne placeres i dette skab, der er specielt

beregnet til dette.

Kapacitet op til 4 stk. 12Ah /12V batterier.

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt: 4 kg

- Farve: Grå

FX-BAT

Batteriskab til FX og FXL, til ekstra batterier.

Hvor det er nødvendigt, kan batterierne placeres i dette skab, der er specielt

beregnet til dette.

Kapacitet op til 4 stk. 17Ah /12V batterier.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm.

- Vægt: 7 kg

- Farve: Grå

Vare/EAN-nr.

00704605

5707 439 802 810

00704600

5707 439 802 391

FXM-CAB

Tomt skab i FX design til FXM.

Såfremt der er behov for montering af ekstra enheder i særskilt skab, kan dette

anvendes.

Design er som FXM-centralen.

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt 4 kg

- Farve: Grå

FX-CAB

Tomt skab i FX design til FX.

Såfremt der er behov for montering af ekstra enheder i særskilt skab, kan dette

anvendes.

Design er som FX-centralen.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm

- Vægt 7 kg

- Farve: Grå

FX-MAP/DK

O-planskab i FX design/DK tilpasset (A4 O-planer).

Skabet har indbygget en plade, der automatisk falder frem som bord når skabet

åbnes.

Med plads til ATU-kort.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm

- Farve: Grå

00704615

5707 439 802 827

00704610

5707 439 802 407

00705631

5707 439 802 834

Ramme til planforsænkning FX-M

Planforsænkning af brandcentral FX-M og batteriskab FX-M BAT

EMI00702577

Ramme til planforsænkning FX og FM-L

Ramme til Planforsænkning af brandcentral FX og batteriskab FX BAT

EMI00702582

9


ABA komponenter

Øvrige centralprodukter

Varetekst

ATU til ABA

Konnektorprint 1, asynkron/parallel. Bundprint til tilslutning af ATU fra teleselskabet.

Nødvendig enhed ved overførsel til brandberedskabet.

Vare/EAN-nr.

EMI325224

5707 439 801 660

IP Konnektorprint

IP ATU til ABA, bundprint til tilslutning af IP ATU fra teleselskabet. Nødvendig

enhed ved overførsel til brandberedskabet via ADSL.

EMI336563

5702 969 090 676

RJ11 telefonledning

Telefonledning med RJ11 modulstik, 2,5 meter.

EMI5482101030

5707 439 801 677

CODI modemadapter 19200 Baud

Anvendes til FX-net 485 udgang til 232 udgang og omvendt.

00398001

6410 071 254 501

Modemadapter 9600

CODIS modemadapter. Erstatter gammel CODI. Til konvertering af kommunikationssignal

fra 485 udgang til 232 udgang og omvendt.

INFOLON

LON gateway.

Protokolkonverter der kan overføre til LON protokol.

EMI00398002

5702 969 084 019

200079DK

5702 969 083 999

COMM server

RS485/RS232 omformer til TCP/IP.

Skal bruges hvor forbindelse til ABA central skal etableres via TCP/IP.

EMIWT58631

5707 439 900 059

10


ABA komponenter

Strømforsyninger, kabler & nøgleafbrydere

Varetekst

Ekstra strømforsyning

Ekstern EN 54-4 godkendt 24 VDC, 70W strømforsyning

Velegnet til eksterne enheder eks. Aspirationscentraler, som ikke forsynes fra

brandalarmeringscentralen.

Data: Output 27,6 V DC, max. 2,5 A/70 W

Kræver 2x 12V 7A batterier.

Vare/EAN-nr.

EMI82425BG

5702 969 096 333

Ekstern EN 54-4 godkendt 24 VDC, 140W strømforsyning

Velegnet til eksterne enheder eks. Aspirationscentraler, som ikke forsynes fra

brandalarmeringscentralen.

Data: Output 27,6 V DC, max. 5 A/140 W

Kræver 2x 12V 18A batterier.

EMI82450BG

5702 969 096 340

Strømforsyning 24VDC 0,6A 15W

ABL8MEM24006

3389 119 405 553

Konfigurationskabler

Konfigurationskabel for FX-2, FXL og FXM

Færdigsamlet kabel til programmering af FX-central.

50500440

5707 439 802 667

Nøgleafbrydere

USB dongle til Winfx32 og Winfxnet

Konfigurationsprogram til FX med licensfil.

Nøglegreb, spring return

Med 1 NO kontakt.

00393016

5707 439 802 612

XB5AG61

3389 110 134 520

Nøglegreb, 2 stillinger

Med 1 NO kontakt. Nøgle kan udtages i venstre position.

XB5AG21

3389 110 903 485

Trykknapkasse

Tom, med 1 hul.

XALD01

3389 110 114 737

Elektrisk kontaktblok

Med 1 SL.

ZBA5AZ101

3389 110 924 398

11


Intellia

13


ABA komponenter

Intellia

Analoge og adresserbare enheder

14

Varetekst

EDI-50

Intellia termodetektor, multiprogrammerbar. Anvendes med sokkeltype EBI-10,

EBI-20 eller EBI-11. Adressering sker via plastadresseringskort.

EDI-20

Intellia optisk røgdetektor, programmerbar. Anvendes med sokkeltype EBI-10,

EBI-20 eller EBI-11. Adressering sker via plastadresseringskort.

EDI-30

Intellia multidetektor optisk/termo, programmerbar. Anvendes med sokkeltype

EBI-10, EBI-20 eller EBI-11.Adressering sker via plastadresseringskort.

EDI-60

Intellia CO detektor, til suplerende sikring. Anvendes med sokkeltype EBI-10,

EBI-20 eller EBI-11. Adressering sker via plastadresseringskort.

EBI-10

Intellia standard lav sokkel til Intellia detektorer. Indføring af kabel bagfra.

EBI-12

Intellia standard høj sokkel til Intellia detektorer. Indføring af kabel bagfra eller fra

siden.

EBI15-HTR

Intellia sokkel med indbyggede varmelegemer.

Kræver ekstern 24V.

EBI-20

Intellia relæsokkel til Intellia detektorer.

EBI-11

Intellia isolatorsokkel med indbygget isolator.

ECI-30

Intellia kortslutningsisolator, til montering i sokkel på sløjfen.

Der anvendes en speciel sokkel EBI-30 til montering.

EBI-30

Intellia sokkel til isolatorenhed ECI-30.

Intellia ukodet detektornummer brik

Ukodet detektorbrik til Intellia sokler.

Intellia detektornumre 1-63

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

Monteres i detektorsokkel.

Intellia detektornumre 64-126

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

Intellia detektornumre 1-126

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

Intellia sokkel med varme EBI-15HTR

Sokkel med indbygget varmelegeme.

Varmelegeme forsynes fra ekstern 24 V DC.

Højt underlag, metal.

Sikrer mod indtrængen af vand i sokkel.

ERI-10

Fjernindikering til Apollo detektor.

Vare/EAN-nr.

EMI58000400ESM

5707 439 802 865

EMI58000600ESM

5707 439 802 872

EMI58000700ESM

5707 439 802 889

EMI58000300ESM

5707 439 802 896

EMI45681210ESM

5707 439 803 022

EMI06720012

5702 969 084 071

EMI06720015

5702 969 084 088

EMI45681242ESM

5707 439 803 039

EMI45681321ESM

5707 439 803 046

EMI55000720ESM

5707 439 803 053

EMI45681211ESM

5707 439 803 060

EMI06720019

EMI45682500

5707 439 803 367

EMI45682501

5707 439 803 374

EMI45682502

5707 439 803 381

EMI0672 0015

5702 969 084 088

EMI06720065

6430 030 842 082

EMI53832070ESM

5707 439 803 077


ABA komponenter

Intellia

Analoge og adresserbare enheder

Varetekst

Tilbehør til Intellia sokler

Linierøgdetektorer

Intellia flammedetektor

Detektoren er opbygget af 2 IR sensorer som arbej-der i 2 forskellige frekvensområder.

Blind alarm der skyldes sollys, forebygges ved hjælp af en kombination

af filtre og signalbehandling. IP=65, Temp. interval: -10°C til 55°C.

Monteringsbeslag

Til flammedetektor.

Dreje- og kipbeslag, i rustfrit stål.

Beskyttelsesskjold

Til flammedetektor.

Til beskyttelse mod regn og andre vejrforhold.

Intellia flammedetektor til sokkel, Single UV

Detektoren har en enkelt UV føler, med smalt lysspektrum for at skelne imellem

flammer og de mest almindelige typer lys indfald, detekterer flammer.

Følsom overfor UV stråling og lav frekvent IR stråling fra flammer i forbrændingsprocessor.

Bruger alm. EBI-10 og EBI-12 sokkel, forsynes fra sløjfen.

Intellia flammedetektor til sokkel, UV/Dual IR

Detektoren har en UV og dobbelt IR følere, som reagerer på forskellige bølgelængder

for at sikre flammedetektering og være immun mod lys indfald, detekterer

flammer. Følsom overfor UV stråling og lav frekvent IR stråling fra flammer

i forbrændingsprocessor. Falske alarmer fra gnister, svejsning og sollys på

detektoren undgås. Bruger alm. EBI-10 og EBI-12 sokkel, forsynes fra sløjfen.

Intellia flammedetektor til sokkel, UV/Triple IR

Detektoren har en UV og tre IR følere, som reagerer på forskellige bølgelængder

for at sikre flammedetektering og være immun mod lys indfald, detekterer

flammer. Følsom overfor UV stråling og lav frekvent IR stråling fra flammer

i forbrændingsprocessor. Falske alarmer fra gnister, svejsning og sollys på

detektoren undgås. Bruger alm. EBI-10 og EBI-12 sokkel, forsynes fra sløjfen.

Intellia linierøgdetektor, 50 meter

Detektoren er fabriksindstillet til en røgtæthed på 35%, men kan ændres

til enten 25% eller 50% alt efter miljiøet den sættes i.

Detektoren kompenserer automatisk for gradvis til-smudsning af optikken.

- IP=50

- Temp. interval: -20°C til 55°C

Intellia linierøgdetektor, 100 meter

Detektoren er fabriksindstillet til en røgtæthed på 35%, men kan ændres

til enten 25% eller 50% alt efter miljiøet den sættes i.

Detektoren kompenserer automatisk for gradvis til-smudsning af optikken.

- IP=50

- Temp. interval: -20°C til 55°C

Vare/EAN-nr.

EMI55000280APO

5707 439 803 428

EMI29600203APO

5707 439 803 435

EMI29600206APO

5707 439 803 442

EMI06725283

6430 030 844 741

EMI06725284

6430 030 844 758

EMI06725285

6430 030 844 765

EMI55000268APO

5707 439 803 473

EMI55000273APO

5707 439 803 480

Kanaldetektering

EBI-50 Intellia- Adresserbar kanal detekteringshus

Hus med sokkel til Intellia EDI-20 eller EDI-30 adresserbar detektor. Denne

monteres på siden af ventilationskanaler. Leveres med 360 mm rør. Dette passer

til ventilationskanaler op til 540 mm.

Rør til hus EBI-50

Rørlængde 150-750 mm.

Rør til hus EBI-50

Rørlængde 750-1500 mm.

Rør til hus EBI-50

Rørlængde 1500-3000 mm.

EMI06720050

6430 030 842 044

EMI06720051

6430 030 842 051

EMI06720052

6430 030 842 068

EMI06720053

6430 030 847 124

15


ABA komponenter

Intellia

Analoge og adresserbare enheder

Intellia alarmtryk

Varetekst

EPP-21

Intellia adresserbar alarmtryk med indbygget isolator.

Leveres ekskl. underlag.

Samme underlag som MCP5.

SR2G

Underlag til alarmtryk type MCP5 og EPP.

Vare/EAN-nr.

EMI58100908ESM

5707 439 802 902

EMISUP554W

5707 439 802 650

Intellia IP67 adresserbart brandtryk

Vandtæt adresserbart alarmtryk.

Leveres med underlag

06723850

5702 969 087 799

Intellia sorte detektorer

Apollo XP95 Optisk detektor, sort

XP95 optisk røgdektektor, programmerbar.

Apollo XP95 sokkel, sort

XP95 sort sokkel.

EMI06725221

6430 030 847 193

EMI06720021

6430 030 847 209

Intellia trådløs detektering

XPA-IN sløjfe Interface t. 15 enheder

Trådløs Interface til detektorer. Denne transciever kobles på Intellia sløjfen,

og giver mulighed for op til 15 enheder. Max. 4 XPA-IN pr. sløjfe

XPA-CB Trådløs optisk detektor incl. sokkel

Optisk detektor. Leveres komplet med sokkel og batterier.

EMI06726001

6430 030 841 771

EMI06726002

6430 030 841 788

XPA-CB Trådløs multikriterie detektor incl. sokkel

Multikriterie detektor. Leveres komplet med sokkel og batterier.

EMI06726003

6430 030 841 795

XPA-CB Trådløs termo A1R detektor incl. sokkel

Termo differential detektor. Leveres komplet med sokkel og batterier.

EMI06726004

6430 030 841 801

XPA-CB Trådløs termo CS detektor incl. sokkel

Termo max. Detektor. Leveres komplet med sokkel og batterier.

EMI06726005

6430 030 841 818

XPA-MC Trådløs alarmtryk incl. underlag

Alarmtryk, rød. Leveres komplet med underlag og batterier.

XPA-TE Trådløs lydgiver 100 dB(A), incl. underlag, rød

Lydgiver 100 dB (A), incl. Batterier og underlag.

EMI06726006

6430 030 841 825

EMI06726007

6430 030 841 832

XPA-TE Trådløs blitz incl. sokkel, rød

Blitz, inkl. Batterier og underlag

EMI06726009

6430 030 841 849

16


ABA komponenter

Intellia

Analoge og adresserbare enheder

Varetekst

Intellia adresserbare moduler

EMI-310

Intellia monitormodul med isolator med 1 overvåget indgang.

EMI-310/CZ

Intellia konventionelt interface med isolatormodul til konventionel sløjfe.

EMI-311

Intellia I/O modul med isolator. 2 relæudgange samt 1 overvåget og 1

uovervåget indgang.

EMI-301

Intellia outputmodul med isolator.

Kontrolmodul med 2 relæudgange.

EMI-301/S

Intellia lydgivermodul med isolator. Kontrolmodul med lydgiverudgang, samt indgang

til fejlovervågning af ekstern strømforsyning.

EMI-311/240

Intellia input-/outputmodul 240V. med isolator.

Kontrolmodul med 1 240 V relæudgang, samt 1 overvåget indgang.

EMI-333

Intellia 3 x input-/outputmodul med isolator.

Modul med 3 parallelle relæudgange og 3 parallelle overvågede indgange.

EMI-400

Intellia DIN dobbelt isolator med 2 kredse.

Til DIN-skinnemontering.

Vare/EAN-nr.

EMI55000843ESM

5707 439 803 152

EMI55000845ESM

5707 439 803 169

EMI55000847ESM

5707 439 803 176

EMI55000849ESM

5707 439 803 183

EMI55000852ESM

5707 439 803 190

EMI55000875ESM

5707 439 803 206

EMI55000588ESM

5707 439 803 213

EMI55000802ESM

5707 439 803 220

EMI-411

Intellia DIN 2 in- og 1 outputmodul. Modul med 1 relæudgang, samt 1 overvåget

og 1 uovervåget indgang. Til DIN-skinnemontering.

EMI55000803ESM

5707 439 803 237

EMI-401

Intellia DIN outputmodul. Kontrolmodul med 1 relæudgang.

Til DIN-skinnemontering.

EMI55000804ESM

5707 439 803 244

EMI-401/S

Intellia DIN lydgiverkontrolmodul med lydgiver udgang samt indgang til

fejlovervågning af ekstern strømforsyning. Til DIN-skinnemontering.

EMI55000826ESM

5707 439 803 251

EMI-410

Intellia DIN monitormodul, med 1 overvåget indgang.

Til DIN-skinnemontering.

EMI55000822ESM

5707 439 803 268

EMI-410/CZ

Intellia konventionelt DIN interface, med isolator.

Modul til konventionel sløjfe. Til DIN-skinnemontering.

EMI55000812ESM

5707 439 803 282

Kasse til DIN modulmontering

Kasse til montering af DIN moduler med plads til 4 enheder.

EMI29600239APO

5707 439 803 459

17


ABA komponenter

Intellia

Lydgivere og blink

Varetekst

Spændingsovervågning af sløjfe, v. ABDL døre

Monteres indbygget i kontrolmodul til styring af ABDL døre.

Vare/EAN-nr.

RM4UA32MW

3389 110 336 337

Strømforsyning til ABDL styring 24VDC 0,6A 15W

ABL8MEM24006

3389 119 405 553

Intellia lydgivere og blink

ESI-10

Sirenesokkel til Intellia detektor eller blink.

Strømforsynes fra sløjfen. Forbruger kun 3 mA.

- 70-85 dB

- Varierer med 990/630Hz

ESI-20

Adresserbar integreret sirenesokkel med isolator. Strømforsynes fra sløjfen.

Forbruger kun 5 mA. Kan synkronisere med andre lydgivere på sløjfen.

To lydniveauer: 55-75 / 75-91 dB.

Adresseres med dil-switch.

Afstandsring til lydgiver og blitz sokler

Afstandring til ESI-10, ESI-20 og ESI-60 ved montage på fast loft,

for at sikre kabelindføring i siden.

EMI45681276ESM

5707 439 803 084

EMI45681277ESM

5707 439 803 107

EMI06728093

6430 030 842 709

Dæksel t. adresserbar sirenesokkel, hvid

Dæksel t. ESI-10, ESI-20 og ESI-60. Bruges hvis lydgiver sokkel monteres

uden anvendelse af detektor.

EMI06728092

6430 030 842 693

ESI-40, IP 66

Udendørs sirene 100 dB - strømforsynes fra sløjfe. Forbruger kun 5 mA.

Kan synkronisere med andre lydgivere på sløjfen.

Lydniveau: 100 dB. Kan justeres ned til 92 +/- 3 dB

Adresseres med dil-switch.

ESI-50

Indendørs sirene 100 dB. Strømforsynes fra sløjfe. Forbruger kun 5 mA.

Kan synkronisere med andre lydgivere på sløjfen.

Lydniveau: 100 dB - kan justeres ned til 92 +/- 3 dB

Adresseres med dil-switch.

ESI-60 LED

Sokkel med indbygget kombineret blink & sirene forsynes fra sløjfen. Med indbygget

isolator.

Forbruger 8 mA ved alarm. Kan synkronisere med andre lydgivere på sløjfen.

To lydniveauer: 55-75 / 75-91 dB. Adresseres med dil-switch.

ESI-80 LED

Blink til montering i standardsokkel på sløjfen, strømforsynes fra sløjfen.

Forbruger 3 mA ved alarm. Max. 20 enheder mellem isolatorerne.

Blinkfrekvens: 1 Hz.

Adresseres via sokkel.

EMI55000274ESM

5707 439 803 121

EMI55000278ESM

5707 439 803 138

EMI45681300ESM

5707 439 803 114

EMI55000877ESM

5707 439 803 091

18


System Sensor

19


ABA komponenter

System Sensor

Analoge og adresserbare enheder

Varetekst

System Sensor adresserbare detektorer

AP200 Optisk røgdetektor (ESMI22051EI, m. Isolator)

Analog optisk røgdetektor med indbyggede algoritmer til forebyggelse

af falske alarmer, og samtidig sikre hurtig detektering ved brand.

Med indbygget isolator i detektor. Detektoren bruges på FX og ESA centraler.

AP 200 Optisk røgdetektor (ESMI22051E, u. Isolator)

Analog optisk røgdetektor med indbyggede algoritmer til forebyggelse

af falske alarmer, og samtidig sikre hurtig detektering ved brand.

Vare/EAN-nr.

EMI06710601

6430 030 844 956

EMI06710602

6430 030844 963

AP 200 Multikriterie, Optisk-Termisk (ESMI22051TEI, m.isolator)

Intelligent detektor der har indbygget både termisk og optisk detektering.

De inbyggede algoritmer forebygger fejlalarmer, og sikrer hurtig detektering.

Detektoren kan programmeres så røgdetektering frakobles i perioder, f.eks.

ved aktivering af tågekanoner. Med indbygget isolator i detektor.

AP 200 Multikriterie, Optisk-Termisk (ESMI22051TE, u.isolator)

Intelligent detektor der har indbygget både termisk og optisk detektering.

De inbyggede algoritmer forebygger fejlalarmer, og sikrer hurtig detektering.

Detektoren kan programeres så røgdetektering frakobles i perioder, f.eks.

ved aktivering af tågekanoner. Detektoren bruges på FX og ESA centraler.

AP 200 Multikriterie (ESMI22051TLEI, 3 element detektor, m.isolator)

Intelligent 3-kriterie detektor. Med indbygget optisk-, termo- og infrarød detektering

er detektoren et godt alternativ til Ion detektorer. Detektoren giver hurtigere

og mere sikkert en detektering end alternative systemer med to-kammer

detektering og optisk-termisk detektering. Integrationen med overvågning fra

tre elementer sikrer hurtig respons ved brand, og giver lille følsomhed overfor

fejlalarmer. De indbyggede algoritmer ændrer dynamisk elementernes følsomheder.

Detektoren kan programeres så røgdetektering frakobles i perioder,

f.eks. ved aktivering af tågekanoner. Med indbygget isolator i detektor.

Detektoren bruges på FX centraler.

AP200 Multikriterie (ESMI22051TLE, 3 element detektor, u.isolator)

Intelligent 3-kriterie detektor. Med indbygget optisk-, termo- og infrarød detektering

er detektoren et godt alternativ til Ion detektorer. Detektoren giver hurtigere

og mere sikkert en detektering end alternative systemer med to-kammer

detektering og optisk-termisk detektering. Integrationen med overvågning fra

tre elementer sikrer hurtig respons ved brand, og giver lille følsomhed overfor

fejlalarmer. De indbyggede algoritmer ændrer dynamisk elementernes følsomheder.

Detektoren kan programeres så røgdetektering frakobles i perioder, f.eks.

ved aktivering af tågekanoner. Detektoren bruges på FX centraler.

AP 200 Multikriterie detektor (ESMI2251CTLE, 4 element detektor)

Intelligent 4 kriterie detektor. Detektoren kombinerer CO-, optisk-, termiskog

infrarød detektering for at sikre ultimativ respons overfor alle tænkelige

typer af brande, og samtidig lavest mulige følsomhed overfor fejlalarmer.

De indbyggede algoritmer ændrer dynamisk elementernes følsomheder.

Detektoren kan programeres så røgdetektering frakobles i perioder, f.eks.

ved aktivering af tågekanoner. Detektoren bruges på FX centraler.

AP 200Termo diff.detektor (ESMI52051REI, m.isolator)

Analog termisk differential detektor. Giver alarm ved temperatur stigning på 10

grader/min eller overstiger 58 grader max. Med indbygget isolator i detektor.

Detektoren bruges på FX og ESA centraler.

AP 200 Termo diff.detektor (ESMI52051RE, u. isolator.)

Analog termisk differential detektor. Giver alarm ved temperatur stigning på 10

grader/min eller overstiger 58 grader max. Detektoren bruges på FX og ESA

centraler.

AP 200 Termo max.detektor (ESMI52051EI, m.isolator)

Analog termisk max . 58 grader detektor. Giver alarm ved fast temperatur.

Med indbygget isolator i detektor. Detektoren bruges på FX og ESA centraler.

EMI06710603

6430 030 844 970

EMI06710604

6430 030 844 987

EMI06710605

6430 030 844 994

EMI06710606

6430 030 845 007

EMI06710221E

6430 030 845 014

EMI06710611

6430 030 845 021

EMI06710612

6430 030 845 038

EMI06710613

6430 030 845 045

20


ABA komponenter

System Sensor

Analoge og adresserbare enheder

Varetekst

Linierøgdetektorer

AP 200 Termo max.detektor, ESMI52051E, u.isolator

Analog termisk max . 58 grader detektor. Giver alarm ved fast temperatur.

Med indbygget isolator i detektor. Detektoren bruges på FX og ESA centraler.

AP 200 Høj temp.termo, ESMI52051HTEI, m.isolator

Analog termisk max . 78 grader detektor. Giver alarm ved fast temperatur.

Med indbygget isolator i detektor. Detektoren bruges på FX og ESA centraler.

AP 200 Høj temp.termo, ESMI52051HTE, u.isolator

Analog termisk max . 78 grader detektor. Giver alarm ved fast temperatur.

Detektoren bruges på FX og ESA centraler.

B501 AP

Analog standardsokkel. Anvendes til alle AP200 detektorer. Højde 20 mm. ,

Ø=102 mm. IP 20.

B501 AP-IV

Analog standardsokkel, anvendes til ældre, elfenbensfarvede detektorer.

Erstatter tidligere B501. Højde 20 mm. , Ø=102 mm. IP 20.

B524RTE-W

Sokkel med indbygget relæfunktion. Anvendes til alle AP200 detektorer.

B524HTR-W

Sokkel med indbygget varmelegeme. Kræver ekstern forsyning.

Anvendes til alle AP200 detektorer.

LZR-1

Laserrøgdetektor - alternativ til aspirationsanlæg. Detekterer røgtæthed ned til

0,001% pr. m. Speciel detektor med ekstrem stor følsomhed og mange specielle

egenskaber. Anvendes på ESA-1 og FX-centralen.

7251E

Analog laserrøgdetektor - alternativ til aspirationsanlæg. Detekterer røgtæthed

ned til 0,07% pr. m. Detektoren har 9 indstillinger for følsomhed, og med de

indbyggede filtre og algoritmer sikrer den mod uønskede alarmer.

Detektornet til 2251EM og 2251TEM detektor

Fintmasket detektornet. Til udskiftning af ældre (før 2005) optiske og multikriteriedetektorer,

hvor der opleves problemer med indtrængen af insekter i

detektoren.

EB-6500S

System Sensor analog adresserbar liniedetektor med rækkevidde op til 100 m.

Detektoren anvender infrarød teknologi til indstilling, og har indbygget testfunktion.

Liniedetektoren leveres med spejl der rækker op til 70 m. Større afstande

klares ved at montere yderligere standardspejle i udsvingsretningen. DBI: 232-

1450. IP=54, Temp.: -30°C til 55°C. Forbrug: 2 mA i standby og 8,5 mA i alarm.

EB-6500RS

System Sensor konventionel liniedetektor med Suretest filter. Rækkevidde op

til 100 m. Detektoren anvender infrarød teknologi til indstilling, og har indbygget

testfunktion. Leveres med spejl der rækker op til 70 m. Større afstande klares

ved at montere yderligere standardspejle i udsvingsretningen. DBI: 232-1450.

IP=54, Temp.: -30°C til 55°C. Forbrug: 2 mA i standby og 8,5 mA i alarm.

Beam-LRK

Langtrækkende reflektor til brug over 70 m. Pakke med 3 spejle.

Monteringsvejledning findes sammen med detektoren. Til EB-6500 serien.

Beam-SMK

Monteringsramme til EB6500. Monteringsvejledning findes sammen med

detektoren. Til EB-6500 serien.

Beam-MMK

Monteringsbeslag til EB6500 - Swirveltype. Monteringsvejledning findes sammen

med detektoren. Anvendes sammen med Beam-SMK. Til EB-6500 serien.

Vare/EAN-nr.

EMI06710614

6430 030 845 052

EMI06710615

6430 030 845 069

EMI06710616

6430 030 845 076

EMI06710600

6430 030 845 182

EMI06710620

6430 030 845 519

EMI06710630

6430 030 084 721

EMI06710631

6430 030 084 722

EMILZR1M

5707 439 801 110

EMI7251

5707 439 801 509

EMIS083903T

5707 439 803 619

EMIEB-6500S

5707 439 801 790

EMIEB-6500RS

5707 439 801806

EMIBEAMLRK

5707 439 801 813

EMIBEAMSMK

5707 439 801 820

EMIBEAMMMK

5707 439 801 837

21


ABA komponenter

System Sensor

Analoge og adresserbare enheder

Varetekst

Linierøgdetektorer, fortsat

Kanaldetektering

Beam-HK

Varmeelement til linierøgdetektor EB6500.

Beam-HKR

Varmeelement til reflektorer/spejle til EB6500.

DNRE

Adresserbar kanaldetekteringshus, med indbygget sokkel. Hus med sokkel til

AP 200 adresserbar optisk detektor. Denne monteres på siden af ventilationskanaler.

Leveres uden rør.

DST1

Rør til 300 mm kanal.

DST1.5

Rør til 300-610 mm kanal.

DST3

Rør til 610- 1220 mm kanal.

DST5

Rør til 1220-2440 mm kanal.

DST 10

Rør til 2440-3600 mm kanal.

RA100Z

Lysdiode til fjernindikering fra kanalføler.

Vare/EAN-nr.

EMIBEAMHK

5707 439 801 844

EMIBEAMHKR

5707 439 801 851

EMI06716421

EMI06716412

EMI06716413

EMI06716414

EMI06716415

EMI06716416

EMI06716417

Tilbehør til System Sensor

WB-1AP

Wetbase underlag til sokkel. Sikrer mod indtrængen af vand eller fugt fra bunden.

Kabelindføring i siden. Hvid som AP200 detektorer og Intellia detektorer.

WB-1AP-IV

Wetbase underlag til sokkel. Sikrer mod indtrængen af vand/fugt fra bunden.

Kabelindføring i siden. Elfenbensfarvet som ældre system sensor detektorer.

MS2001

Gummiunderlag til fugtige lokaler, hvor kondensvand kan kondensere i installation

og inde i sokkel.

Passer til B401 R, B501AP, B501 AP-IV, EBI 10, EBI-11, EBI-12 sokler.

NLY -91200

Parallel indikator.

Tilsluttes som parallel indikator til skjult detektor.

EMI06715496

6430 030 847 919

EMI06715497

6430 030 847 926

EMI06416110

00431200

6410 070 328 074

System Sensor alarmtryk

MCP5-RP02

Adresserbart alarmtryk med indbygget isolator.

Leveres ekskl. underlag.

SR2G

Underlag til MCP5 og EPP alarmtryk.

Underlag til alarmtryk type MCP5 og EPP.

System Sensor IP67 adresserbart brandtryk

Vandtæt adresserbart alarmtryk.

Leveres med underlag.

EMI06423742EN

5702 969 084 101

EMISUP554W

5702 439 802 650

06423667

5702 969 087 805

22


ABA komponenter

System Sensor

Adresserbare moduler

Varetekst

System Sensor adresserbare moduler

EM200XE

Isolatormodul til montage på detektorsløjfen. Maks. 32 enheder mellem hver

enhed i henhold til forskrift fra DBI. Monteres på DIN-skinne med clips eller ved

fastskruning, alternativt monteringsboks.

EM201E

Kontrolmodul med 1 styreudgang, anvendes til styringer og signal til fx ABDL

døre. Ekskl. underlag. Monteres direkte på sløjfen. Adresseres via drejekontakter

på siden. Monteres på DIN-skinne med clips eller ved fastskruning, alternativt

monteringsboks M200E-SMB.

EM210E

Modul med 1 monitorindgang.

Overvågning af signaler fra andre systemer, f.eks. sprinkler ekskl. underlag.

EM220E

Modul med 2 monitorindgange.

Overvågning af signaler fra andre systemer, f.eks. sprinkler ekskl. underlag.

Vare/EAN-nr.

EMIEM200XE

5707 439 801 561

EMIEM201E

5707 439 801 523

EMIEM210E

5707 439 801 516

EMIEM220E

5707 439 802 605

EM221E

Modul med 2 monitorindgange og 1 styreudgang.

Kan monteres på DIN-skinne med clips eller i monteringsboks. Ekskl. underlag.

EMIEM221E

5707 439 801 530

EM201E 240-DIN

Monitormodul med 240V relæudgang.

Monteres med DIN fastgørelse.

ESMI210E-CZ

Konventionelt interfacemodul, tilslutning af konventionelle enheder. Kan ikke

anvendes ved EX installationer, her anvendes ESMIM512ME.

EM210E-CZR

Konventionelt interface modul. Bruges ved tilslutning af konventionelle

EX detektorer 1151EIS og 5451EIS

M200E-SMB

Monteringsboks til modul med låg. Gennem det klare låg kan aktivitet på lysdioder

aflæses. Mål (HxLxB): 40 x 134 x 139 mm. IP20.

M200E-DIN

Monteringsclip til modul til DIN-montage. Fastgøres i plastclippen.

Der kan monteres mange moduler på begrænset plads.

M200E-PMB

Monteringsclip til montering med skruer på underlag.

Denne fastgøres på underlaget med skruer.

EM201E240

Monitormodul med 240V relæudgang.

Monteres ved fastskruning.

Spændingsovervågning af sløjfe, v. ABDL døre.

Monteres indbygget i kontrolmodul til styring af ABDL døre.

Strømforsyning til ABDL styring 24VDC 0,6A 15W

EMIEM201E240DIN

5707 439 801 554

EMIEM210ECZ

5707 439 801 554

EMI06717031

5707 439 802 629

EMIM200ESMB

5707 439 801 578

EMIM200EDIN

5707 439 801 592

EMIM200EPMB

5707 439 801 585

EMIEM201E240

5707 439 801 547

RM4UA32MW

3389 110 336 337

ABL8MEM24006

3389 119 405 553

23


ABA komponenter

System Sensor

Lydgivere

Varetekst

System Sensor lydgivere

Adresserbar sokkel blitz/lydgiver IBSST, hvid med Isolator. Adresserbar

sokkel Blitz/lydgiver med Isolator. IBSST-PR-P36. Lydgiveren forsynes fra

sløjfen og har et lydtryk på max. 95 dB(A). Til AP200 detektorer.

Adresserbar sokkellydgiver IBSOU, hvid, uden Isolator. Adresserbar sokkellydgiver,

IBSOU-PW-P35, hvid. Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk

på max. 95 dB(A). Til AP200 detektorer.

Adresserbar sokkellydgiver IBSOU, hvid, med Isolator. Adresserbar sokkellydgiver

med isolator, IBSOU-PW-P36. Hvid. Lydgiveren forsynes fra sløjfen og

har et lydtryk på max. 95 dB(A). Til AP200 detektorer.

Adresserbar sokkel blitz/lydgiver IBSST, elfenbensfarvet med Isolator

Adresserbar sokkel Blitz/lydgiver med Isolator. IBSST-DR-P36

Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 95 dB(A).

Adresserbar sokkellydgiver IBSOU, Elfenbensfarvet, uden Isolator

Adresserbar sokkellydgiver, IBSOU-DD-P35, Elfenbensfarvet.

Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 95 dB(A).

Adresserbar sokkellydgiver IBSOU, elfenbensfarvet, med Isolator

Adresserbar sokkellydgiver med isolator, IBSOU-DD-P36.

Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 95 dB(A).

Adresserbar blitz til vægmontage WMSTR

Med Isolator. Rød Adresserbar Blitz med Isolator.

Adresserbar blitz/lydgiver til vægmontage WMSST, med Isolator

Rød Adresserbar Blitz/lydgiver med Isolator.

Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max.100 dB(A).

Adresserbar lydgiver vægmontage WMSOU-RR-P35, uden Isolator

Rød Adresserbar lydgiver

Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 100 dB(A).

Adresserbar lydgiver WMSOU-RR-P36, med Isolator

Rød adresserbar lydgiver med isolator.

Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 100 dB(A).

Montagering LPBW til Lydgiver Ibxxx og WMxxx

Montagering til lydgivere/Blitz IBSST, IBSOU, WMSTR, WMSST og WMSOU.

Afstandsring Low profile Base DBSPW til montage på fast loft. Hvid

Afstandring til montage på faste lofter, hvor kabelindføring i siden af sokkel er

nødvendig. Til AP200 detektorer.

Afstandsring Low profile Base DBSPD til montage på fast loft.

Elfenbensfarvet. Afstandring til montage på faste lofter, hvor kabelindføring i

siden af sokkel er nødvendig.

Høj sokkel SDBW

Hvid høj sokkel til Ibxxx og WMxxx enheder.

Montagering LPBW inkluderet.

Vare/EAN-nr.

EMI06711719

6430 030 848 398

EMI06711716

6430 030 848 367

EMI06711717

6430 030 848 374

EMI06711715

6430 030 844 123

EMI06711712

5702 969 090 782

EMI06711713

6430 030 844 109

EMI06711735

6430 030 844 185

EMI06711733

6430 030 844 161

EMI06711730

6430 030 844 130

EMI06711731

6430 030 844 147

EMI06711750

5702 969 090 799

EMI06711754

6430 030 848 411

EMI06711753

6430 030 844 222

EMI06711751

6430 030 844 208

System Sensor adresserbare lydgivere

Vandtæt sokkel WDBR

Vandtæt sokkel rød, vægmonterede blitz og lydgivere WMxxx. Montagering

LPBW inkluderet.

EMI06711752

6430 030 844 215

24


Konventionelle enheder

25


ABA komponenter

System Sensor

Konventionelle detektorer

Varetekst

Konventionelle detektorer

ED2351E

Konventionel optisk røgdetektor, der kan anvendes på Esco og ABDL 231.

Kan programmeres i følsomhed. Tilsmudsning kan udlæses via håndterminal.

Serviceinformation kan ilægges og læses via håndterminal.

Testes med håndterminal eller lasertester. Kan anvendes både til 12/24 V forsyning.

Glidende alarmtærskel og signalbehandling. Erstatter 2151E.

ED2351TEM

Konventionel multikriteriedetektor. Indeholder både optisk kammer og termoføler.

Professionel multikriteriedetektor, der kan programmeres i følsomhed.

Termoelementet er 57°C maksimaldetektortype. Glidende alarmtærskel og

signalbehandling. Kan programmeres og ilægges serviceoplysninger via håndterminal.

Tilsmudsning kan udlæses via håndterminal. Kan anvendes både til

12/24 VDC forsyning. Testes med håndterminal eller lasertester.

ED4351E

Termodetektor– Maksimaldetektor 78°C.

Kan programmeres og ilægges serviceoplysninger via håndterminal. Test med

håndterminal eller lasertester. Kan anvendes både til 12/24 VDC forsyning.

Vare/EAN-nr.

EMIED2351EA

5707 439 801 462

EMIED2351TEMA

5707 439 801 479

EMIED4351EA

5707 439 801 486

ED5351E

Termodetektor 57°C. Maksimal- og differentieldetektor.

Både maksimal- og differentieldetektor i samme enhed. Kan programmeres

og ilægges serviceoplysninger via håndterminal. Test med håndterminal eller

lasertester. Kan anvendes både til 12/24 VDC forsyning.

6295, 60°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med speciel sokkel. Udgang

for parallel indikering. Klasse A2S. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

EMIED5351EA

5707 439 801 493

06406295

5707 439 801 998

6296, 80°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med speciel sokkel. Udgang

for parallel indikering. Klasse BS. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

06406296

5707 439 802 001

6297, 100°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med speciel sokkel.

Udgang for parallel indikering. Klasse CS. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

06406297

5707 439 802 018

6298, 120°C maksimaldetektor

Leveres med speciel sokkel.

Klasse ES. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

06406298

5707 439 802 025

Programmeringsværktøj

Til intelligente konventionelle detektorer. Anvendes til test og programmering af

detektor samt serviceinfo. Med terminalen kan tilsmudsningen aflæses, følsomheden

justeres og informationer om sidste service gemmes i detektoren.

Programmeringsafstand ca. 5-8 cm.

EMIS300RPTU

5707 439 801 615

Termokabel

HDC-68 termokabel 68°C

Kobberdækket stålwire Ø95 mm med speciel isolering der smelter ved høj

varme. Tilsluttes eksempelvis central med adresserbart input-modul.

Alarmtemperatur: 54° - 70°C. Maks. omg. temp. 40°C

Udvendig diameter: 4,3 mm

HDC-105 termokabel 105°C

Kobberdækket stålwire Ø95 mm med speciel isolering der smelter ved høj

varme. Tilsluttes eksempelvis central med adresserbart input-modul.

Alarmtemperatur: 99° - 115°C. Maks. omg. temp. 60°C

Udvendig diameter: 4,5 mm

EMIS25059269

5707 439 802 452

EMIS25059782

5707 439 803 558

26


ABA komponenter

System Sensor

Konventionelle detektorer

Varetekst

ECO 1000 RTU

Testværktøj til 300 serien.

Anvendes til funktionstest af detektorer via lysdiode.

S300 SAT

Signalforstærker til programmering, monteres på detektorer hvorefter den

håndholdte programmeringsenhed kan ud- og indlæse data fra op til 10

meters afstand.

B401R

Sokkel m. indbygget modstand, til konventionel detektor med indbygget 470

Ohm modstand. Højde 19 mm. Ø= 102 mm. IP=20

B401DGR

Høj sokkel m. indbygget 470 Ohm modstand, til installation med rør (indføring

af kabel fra siden). Højde 25 mm. Ø= 102 mm. IP=20

B324RL

12/24V relæsokkel/latching. Detektor skal have resetsignal for tilbagestilling

af relæudgang.

B312NL

12V relæsokkel /non latching (kan anvendes til 12V tyverialarm).

Tilbagestilles automatisk når alarmtilstand er væk, (rød lysdiode i detektor

slukkes).

B312RL

12V relæsokkel/latching (kan anvendes til 12V tyverialarm). Detektor skal

have resetsignal for tilbagestilling (fastholder tændt lysdiode indtil tilbagestilling).

RMK400

Undersænkningsramme til B401R/B501.

Til montering i loftsplade, har afrunding på underside.

SMK400

Monteringsramme til 400/500.

Anvendes som underlag direkte på loft til montering af sokkel og detektor.

EDC-20

EDC-20 Intellia Conventia optisk røgdetektor.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-30

EDC-30 Intellia Conventia multidetektor.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/A1R

EDC-50/A1R Intellia Conventia termo 60°C diffententiel.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/A2S

EDC-50/A2S Intellia Conventia termo 60°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/BR

EDC-50/BR Intellia Conventia termo 75°C diffententiel.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/BS

EDC-50/BS Intellia Conventia termo 75°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/CR

EDC-50/CR Intellia Conventia termo 95°C diffententiel.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/CS

EDC-50/CS Intellia Conventia termo 95°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

Vare/EAN-nr.

EMIECO1000RTUA

5707 439 801 608

EMIS300SAT

5707 439 801 622

EMIB401R

5707 439 800 618

EMIB401DGR

5707 439 800 625

EMIB324RL

5707 439 800 632

EMIB312NL

5707 439 800 649

EMIB312RL

5707 439 800 656

EMIRMK400

5707 439 801 035

EMISMK400E

5707 439 801 042

EMIORBOP12001ESM

5707 439 802 919

EMIORBOH13001ESM

5707 439 802 926

EMIORBHT11001ESM

5707 439 802 933

EMIORBHT11002ESM

5707 439 802 940

EMIORBHT11003ESM

5707 439 802 957

EMIORBHT11004ESM

5707 439 802 964

EMIORBHT11005ESM

5707 439 802 971

EMIORBHT11006ESM

5707 439 802 988

27


ABA komponenter

Intellia Conventia

Sokler og alarmtryk

Varetekst

Konventionelle alarmtryk

EBC-10

EBC-10 Intellia Conventia standardsokkel.

EBC-11

EBC-11 Intellia Conventia dyb sokkel.

EBC-20

EBC-20 Intellia Conventia relæsokkel.

MCP/WR2072/SR-470

Rød alarmtryk med indbygget modstand inkl. underlag.

EN54-11 udgave, front og glas.

MCP/WR2001/SR

Rød alarmtryk med skiftekontakt inkl. underlag.

EN54-11 udgave, front og glas.

Konventionelt IP67 brandtryk

Vandtæt konventionelt alarmtryk.

Leveres med underlag.

EMA1224B4R

Lydgiver standard, 3 toner. Rød, IP44. Lydtryk: 103 dB/1 m. Kan anvendes

til både 12 og 24 VDC. Ekskl. sokkel/underlag.

DBS1224B4W

Lydgiver flad rund. Hvid/hvid låg - 93dB/1 m. Kan anvendes under standardsokkel

B401R og B501eller som stand-alone lydgiver. Leveres uden dæksel:

se vare nr. 8DBSLIDW. Kan anvendes både med 12 og 24 VDC.

Fuga Lydgiver, lysegrå

LK FUGA® indsats lydgiver 24 V d.c. 80DB med sikring. 8,5 mA +/- 1 mA

EN54-3:2001 + A1 + A2. EN50130-4:1995 + A2.

Fuga Lydgiver, hvid

LK FUGA® indsats lydgiver 24 V d.c. 80DB med sikring. 8,5 mA +/- 1 mA

EN54-3:2001 + A1 + A2. EN50130-4:1995 + A2.

Fuga Lydgiver, koksgrå

LK FUGA® indsats lydgiver 24 V d.c. 80DB med sikring. 8,5 mA +/- 1 mA

EN54-3:2001 + A1 + A2. EN50130-4:1995 + A2.

DBSLIDW

Låg til DBS lydgiver. Farve: Hvid.

EMA24FRSSR

Kombineret blink og lydgiver. 14 toner. Lydtryk 103 db/ 1 m ved 24VDC.

Rød med rødt glas. IP55.

EMA24RS2R

Rødt blink med RØD glaslinse 2 W.

60 blink pr. minut. Ekskl. underlag. IP klasse i henhold til underlag.

Xenon blink rød glaslinse - 11 Joule

Udvendig Xenonblink 11 Joule. XFL/UC/D/24/R. Opfylder DBI krav.

ELPBR

Sokkel til lydgiver/blink. IP44. Farve: Rød.

Vare/EAN-nr.

EMIORBMB00001ESM

5707 439 802 995

EMIORBMB00002ESM

5707 439 803 008

EMIORBMB10004ESM

5707 439 803 015

EMIMUS1AR470SG01

5707 439 802 728

EMIMCP3AR000SG01

5707 439 802 711

06424140EN

5702 969 087 812

EMIEMA1224B4R

5055 049 600 624

EMIDBS1224B4W

5055 049 600 686

506D5208

5703 302 098 106

506D6208

5703 302 098 113

506D8208

5703 302 098 120

EMIDBSLIDW

5707 439 802 704

EMIEMA24FRSSR

5055 049 600 693

EMIEMA24RS2R

5055 049 600 877

EMIXFLUCD24R

5707 439 802 179

EMIELPBR

5055 049 600 662

ESBR

Sokkel til lyd/blink. IP54. Rødt plast. Der medfølger nødvendige pakninger.

EMIESBR

5055 049 600 648

ESBRS

Sokkel til lyd/blink. IP66. Rødt plast. Der medfølger nødvendige pakninger.

EMIESBRS

5055 049 600 655

28


EX komponenter

29


ABA komponenter

Intellia analoge EX detektorer

Varetekst

Intellia EX detektor

Intellia EX termodetektor 60°C maksimal.

Klasse: E Ex ia IIC T5 (T4 ved Ta ≤ 60°C).

Vare/EAN-nr.

EMI55000440APO

5707 439 803 299

Intellia EX optisk detektor T5

Intellia optisk røgdetektor opfylder klasse T4.

Klasse: E Ex ia IIC T5( T4 ved Ta ≤ 60°C).

EMI55000640APO

5707 439 803 305

Intellia EX sokkel

Til detektor.

EMI45681215APO

5707 439 803 312

Protokolkonverter 1 kanal

Signalkonverter til EX detektorer.

EMI55000855APO

5707 439 803 336

Protokolkonverter 2 kanaler

Signalkonverter til EX detektorer.

EMI55000856APO

5707 439 803 343

Intellia galvanisk isolator

Galvanisk isolator til EX installation.

EMI29600098APO

5707 439 803 350

Intellia EX - alarmtryk analog adresserbare

EX-Alarmtryk

Intellia EX-alarmtryk.

Anvendes sammen med protokolkonverter og galvanisk isolator - se under exdetektorer.

System sensor adresserbar EX detektor

22051EIS

Analog optisk detektor til EX. Område

Monteres i B501 AP sokkel.

Godkendt til Eex ia IIC T5.

IST200E

Iinterface modul 2251EIS.

Signalomsætter mellem central og galvanisk isolator. Skal monteres i SMB500

boks.

EMI55000940APO

5707 439 803 329

EMI06710248

EMIIST200

5707 439 801 165

Y72221

Galvanisk isolator til bus 2251EIS.

Kan monteres på DIN-skinne. Opfylder EEx ia IIC.

EMIY72221

5707 439 801 172

30


ABA komponenter

System sensor konventionelle EX enheder

Varetekst

1151EIS

Iondetektor til EX område - konventionel.

Anvendes med sokkel B401R.

EAN-nr.

EMI1151EIS

5707 439 800 809

5451EIS

Termodetektor til EX-område, konventionel.

Differentieldetektor 57°C.

Anvendes med sokkel B401R.

EMI5451EIS

5707 439 800 816

EXB-2000/P+F

ZENER barriere. Anvendes til galvanisk adskillelse ved overgang til

EX-område. Til konventionelle EX detektorer og alarmtryk.

Samtidig skal EM210E-CZR konventionel interface-modul anvendes.

00438210

6410 071 254 549

Konventionelle alarmtryk EX

Rødt EX alarmtryk

Med skiftekontakt inkl. underlag. N\O & N/C 30VDC.

Dansk tekst på front og glas.

Opfylder kravene i EN54-11.

EMIMCP3AR000SG01IS

5707 439 803 626

31


ABA komponenter

Aspirationscentraler

Varetekst

ASD 535-1

Aspirationscentral til et enkelt rørs system. Centralen har plads til en detektor.

Display med statusvisning og resetknap. Pot. frie udgange til brand og fejlsignal.

Mulighed for ekstern reset. Kræver ekstern 24 V DC forsyning.

Leveres uden detektor og filter. EN54-20 godkendt.

ASD 535-2

Aspirationscentral til et dobbelt rørs system. Centralen har plads til to detektorer.

Display med statusvisning og resetknap. Pot. frie udgange til brand og fejlsignal.

Mulighed for ekstern reset. Kræver ekstern 24 V DC forsyning.

Leveres uden detektor og filter. EN54-20 godkendt.

ASD 535-3

Aspirationscentral til et enkelt rørs system. Centralen har plads til en detektor.

Display med statusvisning, resetknap og røgniveau indikering på display

Pot. frie udgange til brand og fejlsignal. Mulighed for ekstern reset. Kræver

ekstern 24 V DC forsyning. Leveres uden detektor og filter. EN54-20 godkendt.

ASD 535-4

Aspirationscentral til et dobbelt rørs system. Centralen har plads til to detektorer.

Display med statusvisning, resetknap og røgniveau indikering på display

Pot. frie udgange til brand og fejlsignal. Mulighed for ekstern reset. Kræver

ekstern 24 V DC forsyning. Leveres uden detektor og filter. EN54-20 godkendt.

Detektorer til aspirationssystem

SSD 535-1

Aspirationsdetektor til ASD 535, Følsomhed 0,5%/m - 10 %/m.

SSD 535-2

Aspirationsdetektor til ASD 535, Følsomhed 0,1%/m - 10 %/m.

SSD 535-3

Aspirationsdetektor til ASD 535, Følsomhed 0,02%/m - 10 %/m.

Tilbehør til ASD aspirationssystem

Filterboks til ASD 535, DFU-L

Filterboks til ASD 535, hvor almindelig støv forekommer.

Vare/EAN-nr.

EMI5000623-0101

5702 969 095 169

EMI5000623-0102

5702 969 095 176

EMI5000623-0103

5702 969 095 183

EMI5000623-0104

5702 969 095 190

EMI5000613-0101

5702 969 095 206

EMI5000613-0102

5702 969 095 213

EMI5000613-0103

5702 969 095 220

EMI6900433

Filterboks for ASD 535, DFU-XL

Stor filterboks til ASD 535, hvor kraftig støv forekommer.

EMI6900435

Filter til DFU-L filterboks

EMI6900434

Filter til DFU-XL filterboks

EMI6900436

Relæmodul RIM35 til ASD535

5 Pot.frie relæer. Ekstra relæmodul til ASD 535. Hvis der kræves flere udgange

til brandniveau, signaler.

Memorycard MCM 35

Ekstra hukommelseskort til ASD 535. Giver mulighed for yderligere hændelses

log. Kræver MCM35 hukommelseskort.

Memorycard

1 Gb hukommelseskort til MCM35.

Detektorbox REK511 t. zonedetektering m. ASD535

Ekstra detekteringsboks til montage på aspirationssystemets afgreninger.

Giver dermed mulig for tilbagemelding om, hvilken gren der detekteres rør i.

Skal forsynes med 24V DC, og har potentialfri fejl- og alarmkontakt udgang.

EMI4000287-0101

EMI4000285-0101

EMI4000314-0102

EMI199443

32


ABA komponenter

Tilbehør til aspirationscentraler

Varetekst

Detektor til REK511, SSD511-1S 1.2%/m

Detektor til REK511.

Detektor til REK511, SSD511-2S 0.6%/m

Detektor til REK511.

Detektor til REK511, SSD511-3S 0.3%/m

Detektor til REK511.

Rød clip m. 2 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 2 mm sugehul.

Rød clip m. 2,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 2,5 mm sugehul.

Rød clip m. 3 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 3 mm sugehul.

Rød clip m. 3,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 3,5 mm sugehul.

Rød clip m. 4 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 4 mm sugehul.

Rød clip m. 4,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 4,5 mm sugehul.

Rød clip m. 5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 5 mm sugehul.

Rød clip m. 5,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 5,5 mm sugehul.

Rød clip m. 6 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 6 mm sugehul.

Rød clip m. 6,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 6,5 mm sugehul.

Rød clip m. 7 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m.7 mm sugehul.

Rød serviceclip uden sugehul

Passer t. 25 mm rør. Bruges til afdækning af service/testhul ved central.

Vare/EAN-nr.

EMI5000604-0101

EMI5000604-0102

EMI5000604-0103

EMI3220383

EMI3220384

EMI3220385

EMI3220303

EMI3220304

EMI3220305

EMI3220359

EMI3220386

EMI3220387

EMI3220388

EMI3220389

EMI3220306

33


ABA komponenter

Reservedele til aspirationscentraler

Varetekst

Reservedele aspirationscentraler

AFU 35 ventilatormotor

Ventilator og motorenhed til ASD 535 aspirationscentral.

Vare/EAN-nr.

Display ASD 535 1 og 2

EMI4301220-0101

Display ASD 535 3 og 4

EMI4301220-0102

Bundkort ASD 535 1 og 2

EMI4301218-0101

Bundkort ASD 535 3 og 4

EMI4301218-0102

Airflow sensor ASD 535

EMI4000300

BAF53

LED-display, reservedel til Aspirationscentral ASD516.

ASD 516 ventilatormotor

Kan kun anvendes til ASD516 centralen.

ASD 516 hovedprint

Print som erstatning for defekt print i ASD516. Kan kun anvendes til ASD516

centralen.

ASD 516 hovedprint

Print som erstatning for defekt print i ASD515. Kan kun anvendes til ASD515

centralen.

EMI4300732

5707 439 803 503

EMI4300254

5702 969 084 125

EMI4300720

5702 969 084 132

EMI4300472

5702 969 084 156

34


Tilbehør

35


ABA komponenter

Nøgleboks og andet tilbehør

Skilte og labels

Varetekst

MSB1

Underlag til forsænkning/indbygning af alarmtryk.

Mål: H x B x D: 74,5 x 74,5 x 38 mm.

PS200

Beskyttelseslåg.

Til MCP og EPP - konventionelle/analoge alarmtryk.

P056

Plaststrips til at låse låg på alarmtryk.

Beregnet til MCP og EPP tryk. Pose med 5 stk.

Reserveglas

Til KAC, MCP og EPP tryk. Mål: 76 x 40 mm.

Opfylder EN54 model. Anvendes til M500KAC, MCP og EPP tryk.

Plastglas

Plastglas til alarmtryk MCP og EPP. Mål: 76 x 40 mm.

Opfylder EN54 model. Anvendes til MCP og EPP tryk.

SC070, Testnøgle til alarmtryk.

Anvendes til M500KAC, MCP og EPP tryk.

H-62673

Standard centralskabsnøgle.

KeyBox

Nøgleboks til centralnøgle i rød plast.

X1

Reserveglas til KeyBox.

Skjult detektor

Label - 3 cm. Diam.

Ark m. 16 mærker.

Intern varsling

Label (45 x 18 mm).

Brand

Label (45 x 18 mm).

Brand

Skilt i hård plast (100 x 24 mm).

Orienteringplaner

Skilt (200 x 38 mm).

Brandcentral

Label (297 x 105 mm).

Brandcentral

Plastskilt i hård plast med skruehuller (297 x 105 mm).

Vare/EAN-nr.

EMIMSB1

5707 439 800 458

EMIPS200

5707 439 802 681

EMIPS056

5707 439 802 698

EMIKG1

5707 439 800 465

EMIPS210

5707 439 802 742

EMISC070

5707 439 802 858

66450470

5707 439 800 113

EMIK1000R

5707 439 801 271

EMIK1030W

5707 439 801 288

EMI1334

5707 439 800 885

EMI4637A

5707 439 800 892

EMI4637B

5707 439 800 908

EMI1733

5707 439 800 915

EMI1331

5707 439 800 922

EMI09435

5707 439 801 875

EMI09436

5707 439 801 882

Intern varsling

Skilt (105 x 149mm).

Intern varsling

Label (105 x 149mm).

EMI09438

5707 439 803 589

EMI09439

5707 439 803 596

36


ABA komponenter

Monteringstilbehør til detektorer

Varetekst

Vandret detektorbeslag

Beslaget er beregnet til fastgørelse af detektor på bjælker, vægge eller

lignende. Forborede huller til skruer og kabelgennemføring.

Bredde: 110 mm. Dybde: 156 mm. Højde: 40 mm.

Hvidlakeret plade.

Teleskopbeslag

Til detektormontering. Beregnet til f.eks. opsætning under gulv.

Højde: 400 mm. Fod: 137 x 67 mm.

Plade: Ø = 110 mm.

Hvidlakeret.

Fast afstandsbeslag til detektor, 250 mm

Til nedsænkning af detektor fra loft.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 250 mm.

Hvidlakeret.

Fast afstandsbeslag til detektor, 170 mm

Beregnet til nedsænkning af detektor fra loft.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 170 mm.

Hvidlakeret.

KIP beslag til detektormontering

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i kip. Bolt til fastholdelse af

vinkel.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 250 mm + 50 mm.

KIP beslag til detektormontering

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i kip. Bolt til fastholdelse af

vinkel.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 450 mm + 50 mm.

KIP beslag til detektormontering

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i kip. Bolt til fastholdelse af

vinkel.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 600 mm + 50 mm.

Justerbar udliggerbeslag til detektor

Anvendes f.eks. i ovenlys og over døre i ABDL anlæg.

Stang har hul til kabelgennemføring og har i sig selv en længde på 500 mm.

Udliggerdelen kan udskydes op til 400 mm.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Hvidlakeret.

Vare/EAN-nr.

EMIJRC0001DPV

5707 439 801 905

EMIJRC002440

5707 439 801 912

EMIJRC0025LSP

5707 439 801 929

EMIJRC0017LSP

5702 969 085 214

EMIJRC0025KLV

5707 439 801 936

EMIJRC0045KLV

5702 969 085 221

EMIJRC0060KLV

5702 969 085 238

EMIJRC0060100

5707 439 801 943

37


ABA komponenter

Testudstyr og testgas

Varetekst

SOLO SMOKESABRE

Testgas til test af enkelte detekorer. Klar til brug

SOLO testgas A5

Til Solo testudstyr, testgas til test af røgdetektorer.

250 ml. ( 283 g.)

Vare/EAN-nr.

EMISMOKESABRE

5702 969 096 432

EMISOLOA5

5702 969 096 401

SOLO CO testgas C3

Til Solo testudstyr, testgas til test af CO detektorer.

250 ml. (283 g.)

EMI-SOLOC3

5702 969 084 163

SOLO trykluft A7

Trykluft til rensning af optiske detektorer.

250 ml. (283 g.)

SOLO teleskopstang 4,5 m

EMI-SOLOA7

5702 969 084 170

EMISOLO100

5707 439 802 476

Solo forlængerstang 1,3 m

EMISOLO101

5707 439 802 483

Solo teleskopstang 2,5 m

EMISOLO108

5707 439 802 490

Solo nedtager

Anvendes til nedtagning af detektorer.

Solo røgtester

Monteres på teleskopstang og anvendes med testgas, type Solo A3 og C3.

Solo varmetester

Leveres inkl. batteristav.

EMISOLO200

5707 439 802 506

EMISOLO330

5707 439 802 513

EMISOLO460

5707 439 802 520

Solo taskesæt

Sæt bestående af 2 tasker til transport og opbevaring af testudstyr.

SÆT type 1

Stang EMISOLO101 + røgtester EMISOLO330+ 3 stk. Solo testgas

EMISOLOA3.

SÆT type 2

Stang EMISOLO108 + røgtester EMISOLO330 + 3 stk. Solo testgas

EMISOLOA3.

SÆT type 3

1 stk. teleskopstang EMISOLO100

2 stk. EMISOLO101 stænger

1 stk. EMISOLO200 nedtager

1 stk. EMISOLO330 røgtester

1 stk EMISOLO610 taskesæt

1 stk. EMISOLOA3 testgas

EMISOLO610

5707 439 802 537

EMISOLO01

5707 439 802 544

EMISOLO02

5707 439 802 551

EMISOLO03

5707 439 802 568

38


ABA komponenter

Testudstyr og testgas

Varetekst

Optisk- temodetektor testsæt

Leveres med batterier, hurtiglader og testrøg.

Testrøg er type Solo TS3.

Vare/EAN-nr.

Testifire 1001

5702 969 086 310

Optisk-, CO- temodetektor testsæt

Leveres med batterier, hurtiglader og testrøg.

Testrøg er type Solo TS3 og TC3.

Testifire 2001

5702 969 086 327

Optisk- temodetektor tester

Leveres uden batterier og hurtiglader, men inkl. testrøg.

Testrøg er type Solo TS3.

Testifire 1000

5702 969 086 334

Optisk- CO- temodetektor tester

Leveres uden batterier og hurtiglader, men inkl. testrøg.

Testrøg er type Solo TS3 og TC3.

Testifire 2000

5702 969 086 341

Kapsel med testrøg

Kapsel til Testifire detektortester.

Kapsel med CO testgas

Kapsel til Testifire detektortester.

Testifire 1001 m. Solo 101 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO101.

Testifire 2001 m. Solo 101 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO101.

Testifire 1001 m. Solo 108 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO108.

Testifire 2001 m. Solo 108 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO108.

Testifire 1001 m. Solo 100 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO100.

Testifire 2001 m. Solo 100 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO100.

Solo batteristav

Til Solo varmetester og Testifire detektortestere.

Solo lader t. batteristav

Lader til Solo batteristav.

TS3

5702 969 086 358

TC3

5702 969 086 365

Testifire 1

5702 969 086 372

Testifire 2

5702 969 086 389

Testifire 3

5702 969 086 396

Testifire 4

5702 969 086 402

Testifire 5

5702 969 086 419

Testifire 6

5702 969 086 426

EMISOLO760

5702 969 096 418

EMISOLO725

5702 969 096 425

39


ABA komponenter

ABDL - automatisk branddørslukning

Varetekst

Holdemagneter 12/24 VDC

ABDL-231

ABDL-centralenhed, anvendes med konventionelle detektorer.

Mål: H x B x D: 193 x 150 x 37mm.

Farve: Grå.

DBI godkendelsesnummer: 231-138.

ABDL-pakke komplet

Med detektorer og holdemagnet, pakken indeholder 1 stk. ABDL 231 centralenhed,

2 stk. sokler til detektorer, 2 stk. røgdetektorer samt 1 stk. 50 kg dørholdemagnet

type 1350.

Leveres samlet i papkasse.

Nødstrømsforsyning til ABDL 231

ABDL-nødstrøm inkl. 2 stk. 12 V /0,8 Ah akkumulatorer. Nødstrømsforsyningen

tilsluttes ABDL-231 med henblik på at sikre drift af centralen selv om forsyningsspændingen

falder væk.

Mål: H x B x D: 193 x 150 x 37mm

Farve: Grå.

1350

Holdemagnet 50 kg. I alu-hus. inkl. anker. Holdekraft på 50 kg. ved 24VDC forsyning.

Kan også anvendes med 12 VDC forsyning.

Vare/EAN-nr.

EMIABDLcentralDK

5707 439 801 349

EMI80220011

5707 439 801 356

EMIABDL231NS

5707 439 801 868

EMI1350

5707 439 800 519

1360

Holdemagnet 100 kg. I alu-hus inkl. anker. Holdekraft på 100 kg. ved 24VDC

forsyning. Kan også anvendes med 12 VDC forsyning.

EMI1360

5707 439 800 526

1370/15

Holdemagnet med 15 cm arm, med ankerplade og udliggerstang på 15 cm.

Magnethovedet kan drejes. Holdekraft på 50 kg. ved 24VDC forsyning. Kan

også anvendes med 12 VDC forsyning.

EMI137015

5707 439 800 533

1370/30

Holdemagnet med 30 cm arm, med ankerplade og udliggerstang på 30 cm.

Magnet-hovedet kan drejes. Holdekraft på 50 kg. ved 24VDC forsyning. Kan

også anvendes med 12 VDC forsyning.

EMI137030

5707 439 800 540

1380/15

Holdemagnet med 15 cm arm, med ankerplade og udliggerstang på 15 cm.

Magnethovedet kan drejes. Holdekraft på 100 kg. ved 24VDC forsyning. Kan

også anvendes med 12 VDC forsyning.

EMI138015

5707 439 800 557

1380/30

Holdemagnet med 30 cm arm, med ankerplade og udliggerstang på 30 cm.

Magnethovedet kan drejes. Holdekraft på 100 kg. ved 24VDC forsyning. Kan

også anvendes med 12 VDC forsyning.

EMI138030

5707 439 800 564

ABDL tryk

Udløsertryk til magnet (reservedel).

Udløsertryk kontakt, rød, til udskiftning ved defekt.

EMI1000400022

5707 439 801 455

40


ABA komponenter

Servicemåleværktøj

Varetekst

Batteritester 12V blybatterier

Test af 12V blybatterier på få sekunder. Skema på siden af testeren viser,

hvornår batteriet trænger til at blive udskiftet. Giver en hurtig aflæsning af kapaciteten

(Ah). Hurtig, præcis og nem at bruge.

MOD-400R

Testmodul til 400/500, til måling af tilsmudsning af detektorer i 100/200 serien

ved hjælp af et almindeligt måleinstrument.

Kan ikke anvendes til detektorer i 300 serien.

Vare/EAN-nr.

EMI-ACT-GOLD

5702 969 084 187

EMIMOD400R

5707 439 801 028

Intellia EPR programmeringsboks

EMI53832030ESM

5707 439 803 398

Conventia ETS-60&65 testsæt

EMI53832020ESM

5707 439 803 411

Software- og infoprodukter

MCO editor

Konfigurationsprogram til MCO.

ESA editor

WinEsa konfigurationsprogram til ESA.

FX editor

WinFX konfigurationsprogram til FX.

Kompatibel med ESA centraler.

FXnet editor

WinFXnet konfigurationsprogram til FX-net

SKAL bruges på alle Fxnet centraler.

FMPX editor

WinFMPX konfigurationsprogram til FMPX.

FX Service værktøj

Serviceværktøj til udlæsning af detektorværdier og firmwareopgradering .

Kontakt kundeservice

for brand og

sikring 44 73 78 80

Kontakt kundeservice

for brand og

sikring 44 73 78 80

Kontakt kundeservice

for brand og

sikring 44 73 78 80

Kontakt kundeservice

for brand og

sikring 44 73 78 80

Kontakt kundeservice

for brand og

sikring 44 73 78 80

Kontakt kundeservice

for brand og

sikring 44 73 78 80

41


ABA komponenter

Grafisk præsentationssoftware

Varetekst

OPC server

OPC server til Esmi brandalarmcentraler.

ESGRAF 4

ESGRAF 4 grafisk brugerflade.

Softwaren bruges til at opbygge en grafisk brugerflade for Esmi brandcentraler

Indeholder både klient, database og konfigurationssoftware for import af oplysninger

fra FX systemet.

ESGRAF 4 Klient licens

Licens til ESGRAF. Der købes en licens pr. klient pc, som systemet ønskes

at kunne køre på.

ESGRAF 4 service modul licens

Licens til aktivering af modul i ESGRAF, hvor det er muligt at lave grafiske

visninger og udskrifter af detektorernes tilsmudsningsgrader.

ESGRAF 4 konfigurations server licens

Licens til ECS, Esgraf Configuration Server. Dette giver mulighed for at i

opsætninger med mere end en enkelt klient, at der kun foretages rettelser

på en klient, hvorefter disse rettelser automatisk sendes til alle andre klienter

på systemet.

Vare/EAN-nr.

EMI00393023

5702 969 083 241

42


ABA komponenter

Reservedele til konventionelle centraler

Varetekst

ESCO/PB

ESCO (2) processorprint (PB).

ESCO4/PB

ESCO 4 processorprint (PB).

ESCO/ESCO4/DB

ESCO / ESCO4 displayprint (DB).

PD4CH 4-CH PULSE

Hybrid circuit.

AT1 ACTIVE TERMI

Aktivt endeled.

MINI-2000/PB

Processorprint.

MINI-2000/DB

Displayprint.

27V 1,7A MINI

Strømforsyning MINI2000.

Vare/EAN-nr.

47805030

5707 439 800 120

47805280

5707 439 800 076

47805040

5707 439 800 137

45807010

5707 439 800 144

45807030

5707 439 800 038

47804500

5707 439 800 151

47804520

5707 439 800 175

22702675

6410 071 254 280

43


ABA komponenter

Reservedel til ESA 1og 2

Varetekst

ESA 1 og 2 reservedele

Strømforsyning til ESA 1

230/30 - 35VA.

ESA1/PB

ESA1 processorprint.

ESA1/DB

ESA1 displayprint.

ESA1/MB

ESA1 motherboard.

Strømforsyning til ESA 2

27V 1,7A ESA.

SP-ISB

Seriel kommunikationsprint. Sæt med de nødvendige komponenter til seriel

kommunikation til andre centraler m.m.

ESA2 til ESA4 EXP

Sløjfeudvidelseskort 2 til 4.

ESA4 til ESA6 EXP

Sløjfeudvidelseskort 4 til 6.

ESA6 til ESA8 EXP

Sløjfeudvidelseskort 6 til 8.

Vare/EAN-nr.

48112530

5707 439 800 106

47805360B

5707 439 800 199

47805265B

5707 439 800 205

47805370B

5707 439 800 212

22702670

6410 071 254 402

00702001

5707 439 800 045

00702003

5707 439 800 069

00702005

5707 439 800 083

-

5707 439 800 069

LIB-ISO

Sløjfeisolatorprint. Sættes mellem sløjfeudvidelseskort for at forhindre støjgener

mellem sløjferne.

ESA/CT500/MB/PB

Processorprint.

ESA/MB

Display printmaster.

ESA/CB

Forbindelsesprint.

ESA/OB

Åben kollektorprint.

MESA MB

MESA motherboard.

MESA DB

MESA displayboard.

ESA -1 Folie

ESA Folie

Mesa Folie

00702070

5707 439 800 090

47804615

5707 439 800 229

47804810

5707 439 800 236

47804820

5707 439 800 243

47804830

5707 439 800 250

47805250A

5707 439 801 295

47805260B

5707 439 801 301

EMI66521328

5702 969 084 040

EMI66521342

5702 969 084 033

EMI66521229

5702 969 084 057

44


Index med sidehenvisninger i numerisk/alfabetisk rækkefølge

506D5208 ................................... 28

506D6208 ................................... 28

506D8208 ................................... 28

200079DK ................................... 10

00393016.................................... 11

00398001.................................... 10

00431200.................................... 22

00438210.................................... 31

00702001.................................... 44

00702003.................................... 44

00702005.................................... 44

00702070.................................... 44

00702510...................................... 8

00702512...................................... 7

00702517...................................... 7

00702521...................................... 7

00702522...................................... 7

00702530...................................... 8

00702540...................................... 8

00702541...................................... 7

00702551...................................... 8

00702560...................................... 8

00702565...................................... 8

00703810DK ................................. 6

00703899DK ............................... 7

00704600...................................... 9

00704605...................................... 9

00704610...................................... 9

00704615...................................... 9

00705631...................................... 9

06406295.................................... 26

06406296.................................... 26

06406297.................................... 26

06406298.................................... 26

06423667.................................... 22

06424140EN ............................... 28

06723850.................................... 16

22702670.................................... 44

22702675.................................... 43

45807010.................................... 43

45807030.................................... 43

47804500.................................... 43

47804520.................................... 43

47804615.................................... 44

47804810.................................... 44

47804820.................................... 44

47804830.................................... 44

47805030.................................... 43

47805040.................................... 43

47805250A ................................. 44

47805260B ................................. 44

47805265B ................................. 44

47805280.................................... 43

47805360B ................................. 44

47805370B ................................. 44

48112530.................................... 44

50500440.................................... 11

66450470.................................... 36

ABL8MEM24006 ........................ 11

ABL8MEM24006 ........................ 18

ABL8MEM24006 ........................ 23

EMI0672 0015 ............................ 14

EMI1151EIS ............................... 31

EMI1331 ..................................... 36

EMI1334 ..................................... 36

EMI1350 ..................................... 40

EMI1360 ..................................... 40

EMI1733 ..................................... 36

EMI4637A ................................... 36

EMI4637B ................................... 36

EMI5451EIS ............................... 31

EMI7251 ..................................... 21

EMI09435 ................................... 36

EMI09436 ................................... 36

EMI09438 ................................... 36

EMI09439 ................................... 36

EMI80002 ..................................... 8

EMI80005 ..................................... 8

EMI80008 ..................................... 8

EMI80010 ..................................... 8

EMI80011 ..................................... 8

EMI80016 ..................................... 8

EMI82425BG .............................. 11

EMI82450BG .............................. 11

EMI137015 ................................. 40

EMI137030 ................................. 40

EMI138015 ................................. 40

EMI138030 ................................. 40

EMI199443 ................................. 32

EMI325224 ................................. 10

EMI336563 ................................. 10

EMI00393023 ............................. 42

EMI00398002 ............................. 10

EMI00702511 ............................... 7

EMI00702531 ............................... 8

EMI00702577 ............................... 9

EMI00702582 ............................... 9

EMI00703612DK .......................... 6

EMI00703712DK .......................... 6

EMI00703822DK .......................... 6

EMI00703831 ............................... 6

EMI00703832 ............................... 7

EMI00703834 ............................... 7

EMI00703835 ............................... 7

EMI00703851 ............................... 6

EMI00703852 ............................... 6

EMI3220303 ............................... 33

EMI3220304 ............................... 33

EMI3220305 ............................... 33

EMI3220306 ............................... 33

EMI3220359 ............................... 33

EMI3220383 ............................... 33

EMI3220384 ............................... 33

EMI3220385 ............................... 33

EMI3220386 ............................... 33

EMI3220387 ............................... 33

EMI3220388 ............................... 33

EMI3220389 ............................... 33

EMI4000285-0101 ...................... 32

EMI4000287-0101 ...................... 32

EMI4000300 ............................... 34

EMI4000314-0102 ...................... 32

EMI4300254 ............................... 34

EMI4300472 ............................... 34

EMI4300720 ............................... 34

EMI4300732 ............................... 34

EMI4301218-0101 ...................... 34

EMI4301218-0102 ...................... 34

EMI4301220-0101 ...................... 34

EMI4301220-0102 ...................... 34

EMI5000604-0101 ...................... 33

EMI5000604-0102 ...................... 33

EMI5000604-0103 ...................... 33

EMI5000613-0101 ...................... 32

EMI5000613-0102 ...................... 32

EMI5000613-0103 ...................... 32

EMI5000623-0101 ...................... 32

EMI5000623-0102 ...................... 32

EMI5000623-0103 ...................... 32

EMI5000623-0104 ...................... 32

EMI06416110 ............................. 22

EMI06423742EN ........................ 22

EMI06710221E ........................... 20

EMI06710248 ............................. 30

EMI06710600 ............................. 21

EMI06710601 ............................. 20

EMI06710602 ............................. 20

EMI06710603 ............................. 20

EMI06710604 ............................. 20

EMI06710605 ............................. 20

EMI06710606 ............................. 20

EMI06710611 ............................. 20

EMI06710612 ............................. 20

EMI06710613 ............................. 20

EMI06710614 ............................. 21

EMI06710615 ............................. 21

EMI06710616 ............................. 21

EMI06710620 ............................. 21

EMI06710630 ............................. 21

EMI06710631 ............................. 21

EMI06711712 ............................. 24

EMI06711713 ............................. 24

EMI06711715 ............................. 24

EMI06711716 ............................. 24

EMI06711717 ............................. 24

EMI06711719 ............................. 24

EMI06711730 ............................. 24

EMI06711731 ............................. 24

EMI06711733 ............................. 24

EMI06711735 ............................. 24

EMI06711750 ............................. 24

EMI06711751 ............................. 24

EMI06711752 ............................. 24

EMI06711753 ............................. 24

EMI06711754 ............................. 24

EMI06715496 ............................. 22

EMI06715497 ............................. 22

EMI06716412 ............................. 22

EMI06716413 ............................. 22

EMI06716414 ............................. 22

EMI06716415 ............................. 22

EMI06716416 ............................. 22

EMI06716417 ............................. 22

EMI06716421 ............................. 22

EMI06717031 ............................. 23

EMI06720012 ............................. 14


Index med sidehenvisninger i numerisk/alfabetisk rækkefølge

EMI06720015 ............................. 14

EMI06720019 ............................. 14

EMI06720021 ............................. 16

EMI06720050 ............................. 15

EMI06720051 ............................. 15

EMI06720052 ............................. 15

EMI06720053 ............................. 15

EMI06720065 ............................. 14

EMI06725221 ............................. 16

EMI06725283 ............................. 15

EMI06725284 ............................. 15

EMI06725285 ............................. 15

EMI06726001 ............................. 16

EMI06726002 ............................. 16

EMI06726003 ............................. 16

EMI06726004 ............................. 16

EMI06726005 ............................. 16

EMI06726006 ............................. 16

EMI06726007 ............................. 16

EMI06726009 ............................. 16

EMI06728092 ............................. 18

EMI06728093 ............................. 18

EMI6900433 ............................... 32

EMI6900434 ............................... 32

EMI6900435 ............................... 32

EMI6900436 ............................... 32

EMI29600098APO ...................... 30

EMI29600203APO ...................... 15

EMI29600206APO ...................... 15

EMI29600239APO ...................... 17

EMI45681210ESM ..................... 14

EMI45681211ESM ..................... 14

EMI45681215APO ...................... 30

EMI45681242ESM ..................... 14

EMI45681276ESM ..................... 18

EMI45681277ESM ..................... 18

EMI45681300ESM ..................... 18

EMI45681321ESM ..................... 14

EMI45682500 ............................. 14

EMI45682501 ............................. 14

EMI45682502 ............................. 14

EMI53832020ESM ..................... 41

EMI53832030ESM ..................... 41

EMI53832070ESM ..................... 14

EMI55000268APO ...................... 15

EMI55000273APO ...................... 15

EMI55000274ESM ..................... 18

EMI55000278ESM ..................... 18

EMI55000280APO ...................... 15

EMI55000440APO ...................... 30

EMI55000588ESM ..................... 17

EMI55000640APO ...................... 30

EMI55000720ESM ..................... 14

EMI55000802ESM ..................... 17

EMI55000803ESM ..................... 17

EMI55000804ESM ..................... 17

EMI55000812ESM ..................... 17

EMI55000822ESM ..................... 17

EMI55000826ESM ..................... 17

EMI55000843ESM ..................... 17

EMI55000845ESM ..................... 17

EMI55000847ESM ..................... 17

EMI55000849ESM ..................... 17

EMI55000852ESM ..................... 17

EMI55000855APO ...................... 30

EMI55000856APO ...................... 30

EMI55000875ESM ..................... 17

EMI55000877ESM ..................... 18

EMI55000940APO ...................... 30

EMI58000300ESM ..................... 14

EMI58000400ESM ..................... 14

EMI58000600ESM ..................... 14

EMI58000700ESM ..................... 14

EMI58100908ESM ..................... 16

EMI66521229 ............................. 44

EMI66521328 ............................. 44

EMI66521342 ............................. 44

EMI80220011 ............................. 40

EMI1000400022 ......................... 40

EMI5482101030 ......................... 10

EMIABDL231NS ......................... 40

EMIABDLcentralDK .................... 40

EMI-ACT-GOLD .......................... 41

EMIB312NL ................................ 27

EMIB312RL ................................ 27

EMIB324RL ................................ 27

EMIB401DGR ............................. 27

EMIB401R .................................. 27

EMIBEAMHK .............................. 22

EMIBEAMHKR ........................... 22

EMIBEAMLRK ............................ 21

EMIBEAMMMK ........................... 21

EMIBEAMSMK ........................... 21

EMIDBS1224B4W ...................... 28

EMIDBSLIDW ............................. 28

EMIEB-6500RS .......................... 21

EMIEB-6500S ............................. 21

EMIECO1000RTUA .................... 27

EMIED2351EA ........................... 26

EMIED2351TEMA ...................... 26

EMIED4351EA ........................... 26

EMIED5351EA ........................... 26

EMIELPBR ................................. 28

EMIEM201E ............................... 23

EMIEM201E240 ......................... 23

EMIEM201E240DIN ................... 23

EMIEM210E ............................... 23

EMIEM210ECZ ........................... 23

EMIEM220E ............................... 23

EMIEM221E ............................... 23

EMIEMA24FRSSR ..................... 28

EMIEMA24RS2R ........................ 28

EMIEMA1224B4R ...................... 28

EMIESBR ................................... 28

EMIESBRS ................................. 28

EMIIST200 .................................. 30

EMIJRC0001DPV ....................... 37

EMIJRC0017LSP ....................... 37

EMIJRC0025KLV ........................ 37

EMIJRC0025LSP ....................... 37

EMIJRC0045KLV ........................ 37

EMIJRC0060KLV ........................ 37

EMIJRC002440 .......................... 37

EMIJRC0060100 ........................ 37

EMIK1000R ................................ 36

EMIK1030W ............................... 36

EMIKG1 ...................................... 36

EMILZR1M ................................. 21

EMIM200EDIN ............................ 23

EMIM200EPMB .......................... 23

EMIM200ESMB .......................... 23

EMIMCP3AR000SG01 ............... 28

EMIMCP3AR000SG01IS ............ 31

EMIMOD400R ............................ 41

EMIMSB1 ................................... 36

EMIMUS1AR470SG01 ............... 28

EMIORBHT11001ESM ............... 27

EMIORBHT11002ESM ............... 27

EMIORBHT11003ESM ............... 27

EMIORBHT11004ESM ............... 27

EMIORBHT11005ESM ............... 27

EMIORBHT11006ESM ............... 27

EMIORBMB00001ESM .............. 28

EMIORBMB00002ESM .............. 28

EMIORBMB10004ESM .............. 28

EMIORBOH13001ESM .............. 27

EMIORBOP12001ESM .............. 27

EMIPS056 .................................. 36

EMIPS200 .................................. 36

EMIPS210 .................................. 36

EMIRMK400 ............................... 27

EMIS300RPTU ........................... 26

EMIS300SAT .............................. 27

EMIS083903T ............................. 21

EMIS25059269 ........................... 26

EMIS25059782 ........................... 26

EMISC070 .................................. 36

EMISMK400E ............................. 27

EMISMOKESABRE .................... 38

EMISOLO01 ............................... 38

EMISOLO02 ............................... 38

EMISOLO03 ............................... 38

EMISOLO100 ............................. 38

EMISOLO101 ............................. 38

EMISOLO108 ............................. 38

EMISOLO200 ............................. 38

EMISOLO330 ............................. 38

EMISOLO460 ............................. 38

EMISOLO610 ............................. 38

EMISOLO725 ............................. 39

EMISOLO760 ............................. 39

EMISOLOA5 ............................... 38

EMI-SOLOA7 .............................. 38

EMI-SOLOC3 ............................. 38

EMISUP554W ............................ 16

EMISUP554W ............................ 22

EMIWT58631 .............................. 10

EMIXFLUCD24R ........................ 28

EMIY72221 ................................. 30

RM4UA32MW ............................. 18

RM4UA32MW ............................. 23

TC3 ............................................. 39

Testifire 1 .................................... 39

Testifire 2 .................................... 39

Testifire 3 .................................... 39

Testifire 4 .................................... 39


Brandsikring-3003 © Schneider Electric - All rights reserved

Schneider Electric Danmark A/S

Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure

Industriparken 32

ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os.

2750 Ballerup

Tlf.: 44 20 70 00

www.schneider-electric.dk

www.lk.dk 05-2011

More magazines by this user
Similar magazines