1 Tilgang: Skoler og regioner (Ultimo marts, 2005 – 2013) - EVU

evu.dk

1 Tilgang: Skoler og regioner (Ultimo marts, 2005 – 2013) - EVU

Bilag 6

1 Tilgang: Skoler og regioner

(Ultimo marts, 2005 2013)

Tilgang fordelt på skoler og regioner fremgår af tabel 1. Tabellen er opgjort ultimo

marts for hvert år.

Tabel 1: : Indgåede aftaler til og med marts for hvert år VVS-energiuddannelsen.

REGION INSTITUTION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Campus Bornholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erhvervsskolen

12 14 23 7 8 6 10 9 0

Nordsjælland

Københavns Tekniske 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hovedstaden

Skole

TEC Teknisk

48 65 67 68 33 46 34 40 18

Erhvervsskole Center

Total

63 85 93 83 50 58 49 54 22

Herningsholm

10 22 18 28 14 11 21 7 7

Erhvervsskole

Learnmark Horsens 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Midtjylland Professionshøjskolen VIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

University College

AARHUS TECH 11 12 18 5 5 0 0 6 6

Total

29 42 46 39 24 19 36 28 13

Nordjylland

Tech College Aalborg 12 22 25 21 22 12 17 19 12

Total

12 22 25 21 22 12 17 19 12

EUC Sjælland 12 19 22 5 6 9 18 14 9

Sjælland

Roskilde tekniske skole 8 8 20 8 0 14 7 7 7

Selandia - CEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

28 34 45 19 24 26 30 30 27

EUC Syd 0 0 0 0 0 0 0 12 0

EUC Vest 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Syddanmark HANSENBERG 9 13 15 6 13 0 0 0 0

Syddansk Erhvervsskole 5 18 23 12 7 7 15 5 0

Odense-Vejle

Total

36 42 55 33 36 23 27 40 18

Total 171 225 264 199 160 150 163 171 105

Figur 1 nedenfor viser tilgangen fordelt på regioner.


Bilag 6

Figur 1: Tilgang fordelt på regioner jan 2013 t.o.m. marts 2013

30

25

20

15

10

5

0

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark

Bemærk: Figurens søjler summer ikke altid til totalen i tabel 1, fordi visse forekomster

maskeres i databanken af anonymitetshensyn.

More magazines by this user
Similar magazines