TRÆBESKYTTELSE - Rockidan

rockidan.dk

TRÆBESKYTTELSE - Rockidan

Datablad

* Specialmaling til træfacader

* Vandfortyndbar

* Heldækkende

* Elastisk

CAPADUR COLOR 956

TRÆBESKYTTELSE

Produktbeskrivelse

Anvendelsesområde

tionalitet. Dette gælder også ved lokal

afslidning af pigment som følge af

gentagen mekanisk påvirkning.

Laveste arbejdstemperatur

Min. +5°C for luft, underlag og

materiale.

Facadebeskyttelse til delvis tildannede

trædele som profilbrædder, porte bindingsværk,

samt ikke tildannede trædele

som feks, vinduesskodder,

plankeværk, pergolaer, gærder og

tagspåner. Også til faldstammer og

tagrender i hård PVC og zink.

Tilsat aktivstoffer mod alger og svamp.

Materialebasis

Kunststofdispersion.

MAL-kode (1993)

0-1

VOC-indhold

EU grænseværdi (kategori A/d)

150 g/l (2007), 130 g/l (2010)

Indhold i dette produkt: Max 55 g.

EGEnSKABER

* Vandfortyndbar

* Lugtsvag

* Klæbefri

* Smidig forarbejdning

* Dryppefri

* Diffusionsåben

* Stor vejrbestandighed

* Elastisk

* Overflade midlertidigt beskyttet

mod svampe og alger

* Sd-værdi ved 150 µm lagtykkelse

Sd H 2

0: 0,50 m

Forarbejdning

Tørretid

Ved +20°C og 65% RF:

Støvtør

1 time

Overmalingsklar

12 timer

Regnfast

24 timer

Ved lavere temperaturer og højere

luftfugtighed forlænges tørretiden.

Egnede underlag

Tildannede og ikke tildannede træmaterialer.

Underlaget skal være rent og bæredygtigt

og fri vedhæftningshindrende

substanser. Fugtigheden i løvtræ på

12% og i nåletræ 15% bør ikke overskrides

Forbehandling af underlag

05-2006

Vægtfylde

Ca. 1,3 g/cm 3

Emballagestørrelse

0,7 l., 2,4 l., 9,6 l.

Glansgrad

Silkemat. Kan variere med træets

overflade.

Opbevaring

Emballage opbevares køligt og holdes

tæt lukket.

Farvetoner

Hvid, Ca. RAL 9010.

Kan på Capamix toningsanlæg tones

i 89 farver efter Caparol 3D kollektionen,

samt i en lang række andre

farver efter andre farveskalaer.

Ved vandbelastning kan der ske en

midlertidig lysning af den behandlede

farvetone. Dette er materialetypisk og

påvirker ikke behandlingens funk-

Leveres brugsklar. Omrøres grundigt

inden anvendelse og kan i den forbindelse

om nødvendigt fortyndes med

op til 5% vand.

På grund af det biozide indhold, må

produktet ikke påføres med sprøjte.

Værktøj

Capadur Color kan påføres med

pensel eller rulle.

Forbrug

Ca. 150 ml/m 2 . Forbruget kan variere

med underlagets type og beskaffenhed,

hvorfor det anbefales at udføre

et prøvefelt for at fastslå det nøjagtige

forbrug.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug

med vand .

Nyt træværk:

Træet slibes grundigt på langs af

årene med sandpapir. Harpiksrester

og skarpe kanter fjernes.

Gammelt ubehandlet træværk:

Gråt forvitret træ slibes ned til sund

og bæredygtig overflade og rengøres

grundigt. Skarpe kanter fjernes.

Behandlet træ:

Ikke bæredygtige behandlinger fjernes

fuldstændigt til træet.

Fastsiddende behandlinger slibes og

rengøres.

Zink og hård PVC:

Rengøres med normal opvaskemiddel

tilsat lidt ammoniak ved slibning

med korundkunststof svamp (grøn) og

efterskylles med rent vand.

Beskyttelsesanvisninger

Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning

(sikkerhedsdatablad).


CAPADUR 956 TRÆBESKYTTELSE

Behandlingsopbygninger

Underlag Område Forarbejde Imprægnering Grunding Mellem- Slutbehandling

behandling

Træ Ude BFS nr. 3 Capadur Ved lyse toner 1) Capadur Color

Træmaterialer Imprægn.lasur Capacryl

farveløs Træisogrund

Zink Ude BFS nr. 5 - Capacryl om nødvendigt

Haftprimer Capadur Color

Hård PVC Ude BFS nr. 22 - Capacryl om nødvendigt

Haftprimer Capadur Color

Capadur Color

Bæredygtige Ude afslibning/ - 2) Capacryl om nødvendigt

behandlinger ludafrensning Haftprimer Capadur Color

1. Ved træsorter med vandopløselige, misfarvende indholdsstoffer anvendes altid Capacryl Træisogrund.

Knaster behandles altid 2 gange med Capacryl Træisogrund.

2. Skader i tidligere behandlinger udbedres og grundes i henhold til det aktuelle underlag

Rockidan AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29

Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines