Allan Hansen - InfinIT

infinit.dk

Allan Hansen - InfinIT

AARHUS

UNIVERSITET

Udviklingen af mobile applikationer til

læring, byrummet og events

Frank Allan Hansen fah@cs.au.dk

Center for Interactive Spaces (http://www.interactivespaces.net/)

Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

pRÆSEN

TATION

1


Plan

AARHUS

UNIVERSITET

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›”Et kig i krystalkuglen”

›Kort om Center for Interactive Spaces

›Et kig tilbage…

›Eksempler på mobil applikationer

2

2


3

AARHUS

UNIVERSITET

Center for Interactive Spaces

3


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Center for Interactive Spaces (2003-… )

› Tværfagligt forskningscenter

› Datalogi, arkitektur og design

› IT i de fysiske omgivelser

› Infrastruktur, interaktion, fysisk design, interiør, mobile

systemer, nye brugsoplevelser

› Projekter med høj grad af

industrideltagelse

› Forsknings- og konsulentprojekter (Alexandra

indsatsområde)

› Aktiviteter for ca. 100 mio. kr. frem til nu

› Anvendelsesområder

› hjem, skoler, biblioteker, o!entlige rum, museer,

attraktioner og arbejdspladser

› Partnere/Kunder:

› B&O, LEGO, ARLA, Arkitema, Solutors, Systematic,

Teater Katapult, Lolland Kommune, museer, biblioteker

og mange flere

4


5

AARHUS

UNIVERSITET

Et kig tilbage…

5


AARHUS

UNIVERSITET

HyCon

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›ContextIT, 2003

› AU, AAU, Euman A/S, TDC/InnovationLab

›HyCon, 2003-2006

› Mobil læring.

› HyCon Framework

› Konceptuel model for context-aware hypermedier

› HyCon framework implementering for context-aware mobil

hypermedier

› HyCon Applikationer

› En række applikationer bygget med HyCon frameworket

› Understøtter context-awareness i feltarbejde og projektbaseret

undervisning i danske folkeskoler.

› Browsing, Søgning. Annotering, Strukturering

6

6


AARHUS

UNIVERSITET

HyConExplorer

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

7

7


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

En integreret platform for mobil læring

Hansen, F.A., Bouvin, N.O. 2009. Mobile Learning in Context — Context-aware Hypermedia in the Wild,

International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJim), vol. 3 no. 1, pp. 6-21.

8

8


AARHUS

UNIVERSITET

Læringsplatforme

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›IKT I klasselokalet

›Mobil læring

›Nomadisk læring

9

9


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Mobil

Lokal

Global

10

10


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

› Global/lokal information

› Kontekst afhængig

› Somewhere

› E.g. Mobilt kort eller

søgning

Mobil

› Lokal information

› Kontekst afhængig

› ”Fixture”

› E.g. Smart floor, Urban Screen

Lokal

Global

› Global information

› Kontekst uafhængig

› Anytime, anywhere

› E.g. Web

10

10


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Mobil

Lokal

Global

10

10


AARHUS

UNIVERSITET

Sensor-baseret interaktion

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Typer af kontekst – hvad skal man måle på

› Location, location, location…

› Identity

› Spatial: location, orientation, speed, acceleration

› Temporal: time of day, date, season

› Environment: temperature, air quality, light, noise

› Social: who are you with, people nearby

› Resources: accessible devices, hosts

› System state: battery, display, network, bandwidth

› Physiological: blood pressure, heart rate, respiration

› Activity: talking, walking, running

› Information: schedules, requests

Schmidt, A., Beigl, M., & Gellersen, H. There is more to Context than Location.

Computers & Graphics Journal, Elsevier, 23(6) December 1999, pp 893-902. link

11

11


AARHUS

UNIVERSITET

Sensor-baseret interaktion

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Hvad kan man måle på

• Kamera

• Mikrofon

• 3G

• Bluetooth

• ID (2D stregkoder)

• Position

• Nærhed

• Kamera

• Mikrofon

• 3G

• Bluetooth

• WiFi

• Accelorometer

• Kompas

• GPS

• (Gyroskop

• ID (2D stregkoder)

• Position

• Nærhed

• Position

• Acceleration

• Retning

• Position

• Inerti / retning)

• RFID

• ++

• ID

12

12


13

AARHUS

UNIVERSITET

Applikationer til læring,

byrummet og events

13


AARHUS

UNIVERSITET

Mobil og nomadisk læring

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Udfordringer

› Læring foregår i dynamiske

omgivelser

› Projektorienteret læring

› Ad hoc gruppedannelse

› Bedre understøttelse for nomadisk

læring

› Understøttelse for dokumentation og

produktion (af information)

› Understøttelse af forskellige

læringsstile

› E.g. Bevægelse på interaktive gulve

14


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Ebag – indendørs nomadisk læring

› Brugere genkendes ved hjælp

af Bluetooth ID i deres

mobiltelefon.

› Et eBag ikon vises på det

nærmeste smart board.

› Materialer kan udveksles vha.

drag’n’drop.

› Materialer hentes fra

mobiltelefon.

› Grupper kan formes vha.

Drag’n’drop.

15

15


AARHUS

UNIVERSITET

eBag – produkt version

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

16


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Mobil

Sensor

Lokal

Global

17

17


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktive gulve for nomadisk læring

Kinæstetiske interaktion

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

18


AARHUS

UNIVERSITET

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

iFloor – Interaktivt gulv i biblioteket

› Debatforum for bibliotekets brugere

› Spatial hypermedie organisering

› Kamera i loftet tracker brugere

› Kropslig, kollaborativ interaktion

› Telefonen er redigeringsværktøj

› Via SMS

› Vinder af

”The Danish Design Award” 2004

19


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Input

Mobil

Sensor

Lokal

Global

20

20


21

AARHUS

UNIVERSITET

Mobile Urban Drama

21


AARHUS

UNIVERSITET

Mobile Urban Drama

Allan Hansen

fah@cs.au.dk


Mobile Urban Dramas are

interactive plays that let the user

become the main character in a

drama where the real urban

environment is the scenography.


22


AARHUS

UNIVERSITET

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Rute med scener (”Korridor” 2007)

Skuespiller

sms

Skuespiller/

Skuespiller

Receptionist

Telefonopkald

Telefonopkald

Skuespiller

Cykeltaxi/rickshaw

23


AARHUS

UNIVERSITET

Urban Integration

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Environment Model

User Model

24

24


AARHUS

UNIVERSITET

Mobile Urbane Dramaer

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

› Korridor (2007) af Michael Monberg,

› GAMA – På sporet af ukendt land (2008 og 2009) af

Bjørn Rasmussen,

› De udvalgte (2009-) af Mia Brandstrup Andersen,

› HIKUINs blodhævn (2009-) af Svend Åge Madsen og

Maria S. Madsen,

› Kampen om Gullestrups sjæl (2009-) af Anna Bro,

› Økofonen: Projekt med ARLA Foods (2010-)

25


AARHUS

UNIVERSITET

Hasle Bakker – mobil læring

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

› Partner/Kunde:

Den selvejende Institution Hasle Bakker

› Didaktik:

Biologi og Matematik lærere

› Historien:

Teater Katapult (“De udvalgte” - biologi)

› Software

og projektledelse:

Alexandra Instituttet

26


AARHUS

UNIVERSITET

Mobilt drama “De Udvalgte”

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Hasle Bakker, ved Århus

›Læring gennem engagerende drama

›En miljøgyser:

› I 2022: Skoven er ved at dø

› Kun de udvalgte – børnene - kan komme ind og undersøge

hvad grunden er

›Biologi og geografi-pensum fra klare mål

›Fokus på undersøgelser af biotoper

3

27


AARHUS

UNIVERSITET

Før-Under-Efter forløb

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

› Hjemme:

› Forberede pensum

› Ude i området:

› Koble pensum til

virkeligheden

› Hjemme:

› Efterbearbejdning af

materiale og

reflektion over pensum

28


AARHUS

UNIVERSITET

Historiens forløb

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Grupperne

sendes

forskellige veje

rundt I historien

›De fysiske steder

I bakkerne

udgør historiens

scenografi

29


AARHUS

UNIVERSITET

Konceptets elementer

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

› Grafiske tags som landmærker

for opgaver

› Forstå historien

› Løse opgave

› Begå sig I grupper og tage

roller

› Samle materiale

› Video-dokumentation

30


AARHUS

UNIVERSITET

“De Udvalgte” - Platform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

31

31


AARHUS

UNIVERSITET

Fra TV-avisen på DR1

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

32


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Kamera

sensor

Mobil

Lokal

Global

Web interface

til materialer

33

33


AARHUS

UNIVERSITET

Evaluering

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

34

34


AARHUS

UNIVERSITET

”Kampen om Gullestrups Sjæl”

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Re-branding af et udsat boligområde

›Mobile Urban Drama baseret på 2D stregkoder

Kampen om

Gullestrups sjæl er

blevet til under den

boligsociale del af

helhedsplanen for

Herning Kommune

Et samarbejde

mellem byens

borgere, Niras,

Herning Andelsboligforening,

Alexandra Instituttet

og Teater Katapult

35


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Integration af historien i omgivelserne

36


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Integration af historien i omgivelserne

36


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Integration af historien i omgivelserne

36


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Mobilen aktiverer opkald i telefonboks

37


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Input

Mobil

Lyd,

Telefon

opkald

Lokal

Global

38

38


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Mobil drama på Arla mælkekartoner

39


AARHUS

UNIVERSITET

Økologiens dag

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Linke historie til steder på økologiske gårde

40


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Hjemme igen – fik du det hele med

41

41


AARHUS

UNIVERSITET

Arla integration

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

42

42


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Indslag om Økodagen fra TV/Nord

43


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Kamera

sensor

Mobil

Lokal

Global

Flash interface

44

44


45

AARHUS

UNIVERSITET

Applikationer til læring,

byrummet og events

45


AARHUS

Allan Hansen

UNIVERSITET

fah@cs.au.dk

Aarhus Festuge plakater og rød rute

›Lokation via Semacode/QR-code

46


AARHUS

UNIVERSITET

TagBlogger

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

› UrbanWeb applikation for

Århus Festuge 2008

› Mål: lade brugere

› Tilgå o"ciel information om

arrangementer

› Oprette deres egne digital lag på

byen

› Dele deres materialer (billeder,

video) med andre under festugen

› Services

› Lokations-baseret

informationsservice

› Mobile blogs

› Polls

› RSS baseret festugeprogram

47

47


AARHUS

UNIVERSITET

TagBlogger

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

› UrbanWeb applikation for

Århus Festuge 2008

› Mål: lade brugere

› Tilgå o"ciel information om

arrangementer

› Oprette deres egne digital lag på

byen

› Dele deres materialer (billeder,

video) med andre under festugen

› Services

› Lokations-baseret

informationsservice

› Mobile blogs

› Polls

› RSS baseret festugeprogram

47

47


AARHUS

UNIVERSITET

2D stregkoder som fysiske ankre

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

48

48


AARHUS

UNIVERSITET

2009 WebApp

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

49

49


AARHUS

UNIVERSITET

Interaktionsplatform

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

Kamera

GPS

Mobil

Lokal

Global

Århus Festuges

Webside,

Blogs & Polls

50

50


51

AARHUS

UNIVERSITET

Afslutning

51


AARHUS

UNIVERSITET

Opsumering

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Udvikling af mobile applikationer

› Ofte ikke stand-alone

› Indgår I “Web-of-technologies”

› Global-lokal-mobil

› Integration kan give en rigere oplevelse

› Både før, under og efter events

›Teknologi

› Mobiltelefoner er stoppet med sensorer

› Kamera, GPS, WiFi, 3G, accelorometer, RFID…

› Kan udnyttes I context-aware applikationer

52


AARHUS

UNIVERSITET

Opsummering

Allan Hansen

fah@cs.au.dk

›Mange potentialer for brug af mobile

teknologier til storytelling

›Mange potentialer for at understøtte læring

og formidling på engagerende måde

›Konkrete forsøg er lovende

›Center for Interactive Spaces/Alexandra

Instituttet kontaktes for samarbejdsprojekter

53

More magazines by this user
Similar magazines