forsat fra side 8 - Konservativ Folkeparti

konservative.dk

forsat fra side 8 - Konservativ Folkeparti

Lindebladet

Frederiksberg

Konservative

Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterårwww.frederiksberg-konservative.dk

”Tiden er konservativ, men tiden er ikke

god ved Det konservative Folkeparti.”

Læs mere fra Per Stig Møller på side 3

Skal dette være dig

Nye kandidater til kommunevalget

på Frederiksberg i 2013 på vej

”Vi skal have en bred liste der udstråler kompetence,

kontinutet og fornyelse”, skriver formand for

vælgerforeningen Claus Wagenblast-Franck på side 2

”Vi investerer millioner i anlæg, og vi

bidrager til vækst og gode rammer også

for den fremtidige kommunale service”

skriver borgmester Jørgen Glenthøj på side 6

”Jeg vil genrejse den sociale profil, som

er afgørende for mig som konservativ”

skriver partiformand Lars Barfoed på side 8

Generalforsamling

i vælgerforeningen:

Goddag til Lars Barfoed og

farvel til Per Stig Møller.

Side 4

Foreningen Konservative

Kvinder nedlægges.

Side 10

Nye medlemmer

på besøg på rådhuset.

Side 7

Udvikling af nyt partiprogram.

Side 9

Der er lyspunkter i

Region Hovedstaden.

Side 10

Gule ærter og politik.

Side 5


Så varmer vi op til kommunalvalg 2013

Af Claus Wagenblast-Franck, formand for Den konservative Vælgerforening på Frederiksberg

Hvervet som byrådsmedlem tager typisk 10-15 timer om ugen,

lidt mere for udvalgsformænd.

• Der er gruppemøder cirka 40 mandage om året

• Møderne ligger sen eftermiddag og bliver efterfulgt af udvalgsmøder/byrådsmøde

• Derudover kan der være andre møder, ofte om aftenen

• Hvert medlem sidder typisk i to-tre af byrådets ni udvalg

Så skal vi i gang med at forberede

næste kommunalvalg, der

skal afholdes tirsdag 19. november

2013.

I januar 2009 overtog Jørgen

Glenthøj borgmesterposten. Når

vi går til valg igen, så har Jørgen

Glenthøj været borgmester i

næsten fem år. Jørgen Glenthøj

har skabt sin egen profil som

en jordnær, samarbejdende og

arbejdsom borgmester, der kan

detaljerne og samtidig får politiske

modsætninger til at mødes.

Midt i en krisetid har borgmesteren

sammen med den konservative

gruppe sikret, at Frederiksberg

fortsat har en stærk økonomi,

hvor det konservative fokus

har været kloge effektiviseringer

samtidig med en løbende udvikling

og forbedring af servicen over

for borgerne. Vores udgangspunkt

for det kommende kommunalvalg

er derfor ikke så ringe endda.

Første opgave i den kommende

”tour de kommunalvalg 2013”

er, at vi skal finde kandidater til

den konservative liste. I løbet af

foråret 2012 bliver der nedsat et

kandidatudvalg med fem medlemmer

udpeget af vælgerforeningen,

et medlem udpeget af den konservative

byrådsgruppe samt et

et medlem, der samtidig er vores

borgmesterkandidat.

Vi skal også denne gang have

sammensat en bred liste, der

både udstråler kompetence, kontinuitet

og fornyelse.

Frederiksberg Konservative

er byens parti, og det forpligter.

Intet på Frederiksberg er kommet

uden vores stemmer, og vi kan

være stolt af vores kommune.

Alle undersøgelser viser, at Frederiksberg

hitter blandt borgerne

i hele hovedstaden. Det gør altså

en forskel, om en kommune er

grøn (konservativ) eller rød. Frederiksberg

er en grøn oase, og vi

har den skønne blanding både at

være lidt provinsiel og samtidig

en del af metropolen. Med de

tydelige politiske resultater, som

vi har skabt, og den nænsomme

udvikling af Frederiksberg, som vi

er garant for, skal vi nok få sammensat

et stærkt hold af konservative

kandidater, der sikrer,

at Frederiksberg Konservative

fortsat er det parti, der tegner

Frederiksberg.

Som vi altid har sagt: ”Tag

parti for Frederiksberg – stem

konservativt”.

ADVOKATFIRMAET

HAGEN HAGENSEN

Arv · Testamenter

Skifte · Bodeling

Advokat

Frants Hagen Hagensen

Frederiksberg Allé 51 · 1820 Frederiksberg C

Tlf. 33 31 10 30 · hagensen@mail.dk

Pile Allé 14 · Frederiksberg

Tlf. 3630 1000 · 2533 5631

Selskaber · Receptioner · Buffet

Menuer · Mad ud af huset

Frederiksberg Konservative

Haveselskabetsvej 3A, 2.

1823 Frederiksberg C.

Tlf. 33 31 94 10

www.frederiksberg-konservative.dk

Bestyrelsen valgt 26. januar 2012:

Formand: Claus Wagenblast-Franck

Næstformand: Bente Winkel

Kasserer: Jørgen Gawinetski

Sekretær: Morten Fibiger

Øvrige bestyrelse: Peter Kastoft, Jette Nøhr,

Jette Bøgeby, Poul-Erik Mølgaard Rasmussen

og Erika Linnemann.

Kontortid:

Efter aftale

CVR DK 31196949

Bank 9570 9684727

Suppleanter: Casper Strunge og Sten Duurloo

Konservativ Ungdom: Emil C. Østergaard

Birthe Aasted

Bent Holm

2 – Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår


Der er brug for et stærkt

Konservativt Folkeparti

Af folketingsmedlem Per Stig Møller

”Sort ser det ud, men almægtig

er Gud”, skrev gode, gamle

Grundtvig, da det så sort ud for

Danmark. Nu ser det igen sort

ud, fordi det ser så surt ud for Det

konservative Folkeparti.

Og det er egentlig absurd.

Aldrig har tiden været så konservativ.

Aldrig har der været så

mange partier, der gerne vil være

konservative. Og vi konservative

fik alle vore mærkesager igennem,

mens vi havde regeringsmagten.

Vi nedlagde amterne. Vi fik nedsat

skatterne. Vi fik stoppet efterlønnen

og sat nye reformer i værk,

som den nye regering var imod,

men nu gennemfører. Thi fornuften

var på vor side. Vi sagde, det

skal kunne betale sig at arbejde,

og nu siger selv SF det!

Vi satte fokus på individets

ukrænkelighed og hævede

straframerne for personfarlig

kriminalitet. Dengang var de nye

regeringspartier ”soft on crime”.

Nu er de på vores linje. Det skal

vi kun være glade for. Vi er i politik

for at få vores ideer og tanker

igennem. Derfor lancerede vi i

sin tid slogannet: ”Nye tider - nye

tanker”. Nu bruger Ny Kredit

såmænd dette slogan!

Tiden er konservativ, men

tiden er ikke god ved Det konservative

Folkeparti.

Hvorfor ikke Fordi medierne

ser på enkeltsager og kun har én

vinkel. Ligesom de andre partier,

som tager det ene eller det andet

fra den konservative tankeverden.

Men kun vi ser på helheden og

har det hele med. Vi er nemlig

ikke noget enkeltsags parti. Vi

ser ikke kun den ene side af et

problem, men hele problemet i

hele dets omfang. Derfor er vore

budskaber sammensatte og vore

løsninger sikrer sammenhængen

i samfundet. Forenklinger er ikke

vores sag, men det er forenklinger,

medierne går efter.

Vi siger, at skatten skal ned, og

vi gør det for at få aktiviteten op

og skabt et mere konkurrencedygtigt

samfund, der kan eksportere

mere og derved både skabe flere

jobs og flere indtægter til samfundet,

så vores velfærd kan bevares.

Nødvendigheden heraf synes

langt om længe at være gået op

for arbejdsmarkedets parter. Det

var på høje tid. Vi vil reformere

førtidspensions-systemet. Ikke

for at skade førtidspensionisterne,

men for netop at styrke dem ved

at få dem tilbage i samfundet og

forbedre deres livskvalitet. Vi vil

fjerne efterlønnen, og sagde det

også dengang alle andre, inklusive

De Radikale, ville bevare

den. Vi vil det, ikke for at straffe

de ældre, men for at beholde de

ældre til gavn for samfundet.

Med henvisning til efterlønnen

blev mange ældre `motiveret´ ud,

men det var ikke fair over for de

ældre. Men vi siger samtidig, at

de, som er nedslidte, skal have

en hurtig sagsbehandling, så der

tages det retfærdige hensyn til

dem. Vi insisterede på, at vore

børn skulle lære mere i skolerne

for at klare sig i den nye verden.

Nu er denne nødvendighed endelig

gået op for de fleste. Vi siger,

vi skal have et trygt og frit samfund.

Vi vil ikke finde os i vold.

Utryghed giver ufrihed, men vi

vil være frie mennesker. Thi konservative

er frie mennesker, der

vil tage ansvar for deres egne liv,

men samtidig drage omsorg for,

at alle andre får de samme muligheder,

rettigheder - og pligter.

Derfor er der i høj grad brug

for et stærkt Konservativt Folkeparti.

Det er ikke gjort med simili.

Simili knækker og har ikke lang

levetid. I det lange løb vil det

være ægtheden, som viser sig

holdbar, og som vinder.

18. årgang nr.1 · 2012

Redaktionen:

Web-redaktionen

www.frederiksbergkonservative.dk

Klaus Hougaard Pedersen

houpeder@gmail.com

Lindebladet er medlemsblad for

Frederiksberg Konservative

Henrik Murmann

Peter Kastoft

Nils-Ole Heggland

Klaus Hougaard

Pedersen

Oplag: 1.000 stk.

Nr. 2 · 2012

Udkommer oktober 2012

Annoncer/tryk: SH Grafik · Tlf. 2142 6465

shg@shgrafik.dk · www.shgrafik.dk

Redaktør Karsten

Skawbo-Jensen

Jette Bøgeby

Casper Strunge

Har du fået e-mail eller

en ny e-mailadresse

Brug e-mail til nem, hurtig og billig

kommunikation til vælgerforeningen.

Send din relevante snabelaadresse til

frederiksberg@konservative.dk. NU!

Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår – 3


Farvel og goddag-generalforsamling

Af Karsten Skawbo-Jensen, redaktør

Den 26. januar blev der afholdt

en velbesøgt ordinær generalforsamling

i Frederiksberg Konservative

Vælgerforening på Haveselskabsvej

3 A. Mange var mødt

frem både at byde partiformand

Lars Barfoed velkommen som ny

folketingskandidat på Frederiksberg

og for at sige farvel og tak

til Per Stig Møller, som har vagt

ikke at genopstille på Frederiksberg

ved næste valg.

Borgmester Jørgen Glenthøj

talte om, hvordan Frederiksberg

på trods af nedgangstider har

orden på økonomien og endda et

overskud til grøn vækst og nye

anlæg og en ekstra social indsats

over for de svageste borgere. Og

borgerne bliver i øvrigt flere og

flere. Vi har nu rundet borger nr.

100.000, og i 2020 vil Frederiksberg-borgersammensætningen

have den laveste gennemsnitsalder

i Danmark, hvilket stiller krav

til børnepasning og undervisning.

Jørgen Glenthøj pointerede desuden

modstanden mod den skattemur,

som den nye regering dengang

truede med at lægge rundt

om København og Frederiksberg.

Formand for vælgerforeningen

Claus Wagenblast-Franck

kunne notere en tilfredsstillende

økonomi, og at Frederiksberg

Konservative på trods af partiet

nuværende udfordringer på landsplan

fortsat får nye medlemmer,

hvorfor der kun har været en

mindre netto tilbagegang i 2011 i

antal medlemmer af vælgerfor-

Generalsekretær Marin Dahl, borgmester Jørgen Glenthøj, vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

og Jette Nøhr.

Borgmester Jørgen Glenthøj overrakte en buket til Per Stig Møller med en tak for hans store indsats.

Og der var også blomster til den nye folketingskandidat på Frederiksberg, partiformand Lars

Barfoed, som blev valgt med stående applaus.

Unge konservative var med på generalforsamlingen. Her ses fra højre Stig Nielsen,

Peter A. Thordal, Emil Christian Østergaard (formand for KU på Frederiksberg), Camilla Kaiser og

Stephan Skovgaard

eningen. Forberedelserne til kommunalvalget

i 2013 er allerede i

gang, og Claus fortalte om den

procedure, der skal iværksættes,

så vi får nogle rigtig gode konservative

kandidater opstillet til kommunalbestyrelsen.

Lars Barfoed var glad for sit

nye folketingskandidatur på Frederiksberg,

en by, som er et godt

eksempel på en godt ledet konservativ

kommune. Dernæst fortalte

han om de mange initiativer,

der er i gang for at genrejse Det

Konservative Folkeparti. Han var

optimistisk og mente, at det nok

skulle lykkes.

Per Stig Møller var i storform,

da han sagde farvel og tak. Han

krydrede sin afskedstale med

anekdoter og gode beskrivelser

af, hvad konservatisme er – så

var det værdipolitiske kompas

stillet rigtigt ind.

4 – Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår


Gule Ærter og ”Halløj på badehotellet”

af Casper Strunge

Den 21. februar 2012 var dagen,

hvor det endelig så ud til, at betalingsringen

blev droppet. Med

denne glade nyhed var rammen

sat for en god og interessant

aften med gule ærter på menuen

og i selskab med borgmester

Jørgen Glenthøj og folketingsmedlem

Per Stig Møller.

Borgmester Jørgen Glenthøj

tog udgangspunkt i det netop

overståede hårde valgår, hvor der

nu mere end nogensinde er brug

for konservative udmeldinger.

Selv om landspolitiske tendenser

sjældent får konsekvenser

for kommunalvalgene, så skal vi

være på vagt og markere os og

fremhæve den store indsats, som

konservative har stået i spidsen

for på Frederiksberg. Som konsekvens

af en ansvarlig politik,

kan Frederiksberg Kommune

investere trecifrede millionbeløb

i dagplejer, skoler og plejehjem.

Borgmesteren konstaterede, at vi

Konservative er garanter for, at

der er styr på økonomien”.

Frederiksberg markerer sig

også internationalt, som man

bl.a. kan opleve via byens engagement

som Flygtningeby 2012,

hvor der hele året samles ind

til børn i Den Demokratiske

Republik Congo. Den 13. marts

kommer kronprinsesse Mary på

besøg og åbner Flygtningeby

2012. Man kan støtte via kommunens

hjemmeside, og på selve

aftenen gik bøssen rundt, og der

blev doneret til børnene i Congo.

Per Stig Møller synes, at den

nye regering minder om ”Halløj på

badehotellet”, med Villy Søvndal i

John Cleeses rolle og Helle Thorning

Schmidt som den forvirrede

servitrice, der forsøger at holde

styr på tingene. Per Stig Møller

fortsatte fortællingen med at fortælle

om alle de ”lommetyve”, der

har taget konservative mærkesager.

I en tid med hurtige elektroniske

medier skal man være kort og

enkel i sin form, men ”vi konservative

er ikke et enkeltsagsparti”,

og derfor har vi en stor udfordring.

Andre forenkler vores budskaber

ved kun at tale om midlerne. Vi

siger jo f.eks., at ”vi skal sætte

skatten ned, fordi vi ikke bare

skal være rigere, men også fordi

vi skal være friere”. Et eksempel

på, at konservative har længere

fortællinger, som er svære at formidle,

men som Per Stig Møller

sagde: ”så har vi den ægte vare,

de andre render rundt med simili.”

Efter indlæggene var debatlysten

stor blandt tilhørende, og der

kom både kritiske og konstruktive

idéer, samt en del spørgsmål til

begge indlægsholdere. Bl.a. kritiserede

medlem Lise-Lotte Persson

indlæggene for at være for selvfede,

hvilket gav anledning til stor

diskussion og nok også en smule

selvransagelse. Der er ifølge Lise-

Lotte Persson brug for handling og

ikke flere floskler. Debatten kom

også omkring de nære ting som

buslinjer, miljø og kommunens

investeringer. Der blev lyttet og

diskuteret, og at dømme ud fra

engagementet kunne der være

grundlag for mange flere politiske

drøftelser i vælgerforeningen.

Per Stig Møller sluttede af

med at citere Poul Schlüter: ”Det

kan gå op, det kan gå ned, det

skal nok gå, kom godt hjem.”

Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår – 5


Foråret er på vej!

Af borgmester Jørgen Glenthøj (C)

Der er mange gode grunde til

at se frem til den lyse tid. Vi

kan f.eks. glæde os over, at vi

er kommet igennem et hårdt

valgår - et valg, som det er værd

at bemærke lokalt viste et klart

flertal i den nuværende konstitueringskreds

i kommunalbestyrelsen.

Selv om intet kommer af sig

selv, så er det i hvert fald et godt

afsæt for næste års valgkamp.

Og kursen for Frederiksberg fortsætter

uændret frem mod valget.

Som konservative her på

Frederiksberg vil vi forsat være

garanter for, at der er styr på

kommunens økonomi. Det er den

nødvendige forudsætning for, at

vi kan vedblive med at udvikle

den kommunale service og byens

fysiske rammer, samtidig med

at vi værner om Frederiksbergs

særlige karakter. Havde vi ikke

ført en økonomisk forsvarlig

politik, havde vi ikke haft råd

til de meget ambitiøse udbygnings-

og moderniseringsplaner

på de store velfærdsområder som

dagtilbud, skoler og plejeboliger.

Vi investerer nemlig millioner i

anlæg – f.eks. den nye svømmehal

- og vi bidrager til vækst og

gode rammer for den fremtidige

kommunale service. Samtidig er

det også en bevidst investering i

byens udvikling, grønt og bæredygtigt.

Der skal nemlig være

plads til det gode liv for børnefamilierne,

de unge og de ældre -

og også til de skæve eksistenser.

For det er som bekendt en kerneværdi

i det konservative politiske

arbejde på Frederiksberg, at

vi skal være så stærke, at vi kan

hjælpe dem, der er udsat. Det

nye center for beskyttet beskæftigelse

er et af de seneste praktiske

eksempler på dette.

Det grønne, det, at der er styr

på økonomien, en god kommunal

service og orden i sagerne er lige

præcis det, som utallige mennesker

og virksomheder forbinder

med Frederiksberg.

Og vi står fast på disse værdier

- også frem mod kommunalvalget!

Vi har også en opgave i at

have fingeren på pulsen hos både

borgere og virksomheder.

Hvad efterspørger de af deres

by og kommune Her skal vi

bruge vores brede netværk og

vores politiske lydhørhed til at

blive endnu bedre til at opfange

de forventninger, som de mange

nye borgere og virksomheder har

til os. Naturligvis arbejder vi med

disse temaer på mange planer.

Lige fra den overordnede udvikling

af byen i den såkaldte Frederiksberg-strategi

til de mere jordnære

udfordringer på den enkelte

skole eller cykelsti eller for den

sags skyld gennem indsatsen for

at hindre den nu heldigvis forkastede

betalingsring

Men i ny og næ er det også

meget vigtigt at gå ud over det

daglige politiske arbejde.

Derfor samler Frederiksberg i

2012 ind til børnene i Den Demokratiske

Republik Congo, markeret

ved en festlig åbning af året

med HKH Kronprinsesse Mary

på Rådhuset den 13. marts. Lad

mig derfor benytte lejligheden til

personligt at opfordre Lindebladets

læsere til at støtte det gode

formål. For når man er stærk -

som vi er på Frederiksberg - så bør

man række hånden ud til de, der

har brug for hjælp. Og det har børnene

i Congo. Se hvordan du kan

hjælpe på www.frederiksberg.dk.

På Frederiksberg er der mange

gode grunde til at se frem til den

lyse tid.

Hvorfor vælge BOGHOLDERRIGET som din bogholderiløsning

Vi tilbyder den bedste kvalitet via højt kvalificerede medarbejdere med

baggrund i revisor- og bogholderfaget. Vores prissætning er gennemskuelig

og særdeles konkurrencedygtig.

Eller med andre ord – Vi er bare bedre!

Tjek bogholderriget.dk og få et uforpligtende tilbud på kun 2 min.

Martin Andresen

Skøder · Testamenter · Lejesager

Andelshandler · Byggestyring

Ejendomsadministration

Ring eller mail for

spørgsmål og tilbud.

Telefon: 33 25 34 60

Mail: mma@adv-dahl.dk

Web: www.adv-dahl.dk

Bogholderriget · Godthåbsvej 55 · 2000 Frederiksberg · 50967447

P. Knudsensgade 1

2450 København SV

ADVOKAT IRENE DAHL

6 – Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår


Varm velkomst trods hård kulde

Af Casper Strunge

I februar kunne vælgerforeningen

traditionen tro byde velkommen til

nye medlemmer på Frederiksberg

Rådhus. Som altid var der gamle

kendinge blandt, men det skulle

også vise sig, at partiet i øjeblikket

får helt nye medlemmer.

I bidende kulde havde nye medlemmer,

bestyrelsesmedlemmer

og medlemmer af kommunalbestyrelsen

fundet vej til Frederiksberg

Rådhus. Termometret viste

minus 10 grader, men indenfor var

der en varm velkomst til nyindmeldte

og tilflyttede konservative.

Inden spisning på Bellis Bar

viste borgmester Jørgen Glenthøj

rundt i det enestående rådhus.

Interessen var stor, og der blev

ikke sparet på historier og anekdoter.

Undervejs gav blandt andre

sekretær – og tidligere mangeårig

udvalgsformand – Birthe Aasted

en gennemgang af baggrunden

for at bygge rådhuset lige præcis

mellem Frederiksberg Bredegade

og Smallegade. Og borgmesteren

fortalte i bryllupssalen, at der

afholdes ikke mindre end 800

vielser om året.

Blandt de nye medlemmer var

læge Thomas Rasmussen, som

ikke tidligere har været politisk

aktiv. Han syntes, at der ”nu skal

til at ske noget”, og derfor vil han

gerne være med til at præge fremtiden

i partiet. Thomas Rasmussen

har altid været konservativ og har

nu meldt sig ind i partiet.

Et andet nyt medlem er sikkerhedsmand

i lufthavnen Søren

Just Kroll. Han har boet på Frederiksberg

i 12 år og tog sidste år

beslutningen om at melde sig ind.

Søren Kroll vil gerne være med

til at gøre Frederiksberg endnu

grønnere og mener, at der er et

stort potentiale i solfangere på

byens tage. Søren Kroll har planer

om at begynde i sin egen ejendom

på Peter Bangs Vej og kan

glæde sig over, at solceller også

et sat på den politiske dagsorden,

blandet andet i budgetforliget.

Formand Claus Wagenblast-

Franck glædede sig over, at foreningen

snart kan byde velkommen

til medlem nummer 600

og udtrykte, at aftenen med de

nye medlemmer viser, at der er

masser af gode kræfter i vælgerforeningen.

Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår – 7


Nye tider, nye svar

Af Lars Barfoed, formand for Det konservative Folkeparti.

Det Konservative Folkeparti er sat

på en prøve, der overgår, hvad

vi tidligere har oplevet. Vores

indflydelse, vores omdømme og

vores sammenhold bliver testet.

Jeg har, siden I valgte mig som

partiformand, haft ét mål i sigte;

en robust og klassisk konservativ

profil, der flytter Det Konservative

Folkeparti ind i fremtiden. Vi skal

levere svar på de spørgsmål, som

en ny tid rejser.

Valgresultat i efteråret har ikke

gjort dette behov mindre. Tværtimod.

Derfor har vi i den politiske

ledelse prioriteret vores ressourcer

benhårdt. Vi har sat alle sejl ind

på at tilrettelægge den platform,

hvorfra vi vil lancere de nye svar

på tidens udfordringer.

Der er et sted i vores nye politiske

profil, som jeg særlig gerne vil

inkludere Lindebladets læsere i. Jeg

vil genrejse den sociale profil, som

er afgørende for mig som konservativ.

Vi har på mange måder ført

social ansvarlig politik under den

gamle VK-regering – i særdeleshed

med Benedikte Kiær som socialminister.

Men vi har ikke evnet at

skabe det billede blandt vælgerne.

Vi er i for høj grad blevet

opfattet som kolde økonomer,

der kun havde blik for budgetter

og økonomi. Det vil vi stadig

blive ved med at have – blik for

budgetter og økonomi, men vi vil

tilrettelægge vores kommunikation

og politiske prioritering, så

vi i højere grad fremhæver den

sociale ansvarlighed, der ligger så

dybt i konservatismen.

Vi vil derfor ikke nøjedes med

at have økonomiske målsætninger

om balance, vækst og

velstand. Vi vil lancere sociale

målsætninger, hvor vi målretter

hjælpen til de borgere, der

har behov for hjælp. Konservativ

socialpolitik bliver derfor mere

målrettet end hidtil. Vi vil hjælpe

flere borgere til at være selvforsørgende.

I selvforsørgelse ligger

friheden og tilfredsstillelsen ved

at tage ansvar for sin egen tilværelse.

De borgere, der ikke evner

at tage hånd om sig selv, dem

kan vi hjælpe bedre end i dag.

Det gælder ikke mindst psykisk

syge, udsatte børn og hjemløse

Der er blevet talt og diskuteret

meget om udviklingen for Det

Konservative Folkeparti. Det kan

til tider lyde, som om at politikken

er glemt, at alt handler om

spin og dyre kampagner. Men

Det Konservative Folkeparti bliver

aldrig et designprodukt med politik

på tre udvalgte områder og

castede kandidater. Vi har holdninger

til alle aspekter af livet og

omgivelserne omkring os.

Men det er vigtigt, at der er en

fælles linje i vores politik på alle

områder. Derfor har vi i partiets

ledelse udviklet et kompas, der

udstikker retningen for vores politiske

arbejde. Kompasset indeholder

en række principper og værdier,

som vi vil lade os lede af.

Vi vil føre politik, der styrker

personlig frihed og ansvar.

Vi vil føre politik, der skaber

bedre vilkår for det private initiativ.

Vi vil føre politik, der fremmer

vores fælles nationale værdier og

kultur.

Principperne skaber sammenhæng

og retning i vores politik,

så vores omgivelser i højere grad

kan se sammenhængen i vores

holdninger. Principperne har

derfor stor betydning for vores

kommunikation og udviklingen af

ny konservativ politik. Vi har den

seneste tid markeret os blandt

andet i forhold til førtidspension,

kontanthjælp, privat ejendomsret

og skat. Og hver eneste gang er

vores holdning ansporet af de

værdipolitiske prioriteringer, kompasset

indeholder. Det skaber ikke

fremgang og overskrifter fra den

ene dag til den anden. Men det

skaber en retning og en platform,

så konservative borgere igen vil

tilkendegive sig som konservative.

De seneste ti år har vi opnået

gode konservative resultater – og

vi har sat den borgerlige dagsorden.

Arbejdsmarkedsreformer,

fjernelse af efterlønnen, lavere

skat på arbejde, kulturkanon,

skrappere retspolitik og afskaffelse

af amterne, så vi kun har to

skatteudskrivende led i Danmark.

Men naturligvis var det ikke alt

i VK-regeringstiden, der udsprang

af konservative tanker. Eksempelvis

mener jeg, at udligningsskatten

på pensionsudbetalinger

strider direkte mod grundlæggende

konservative værdier, og

jeg fortryder, at vi ikke brugte

flere ressourcer på at gå imod

den aftale.

Læs videre side 11

Nyd livet i M.G. Petersens

Familiehave

Hver dag serveres platter,

kolde borde, smørrebrød

samt á la carte fra det gode

traditionelle danske køkken

Vi glæder os til at byde

dig velkommen

Pile Allé 16 · 3616 1133

www.petersensfamiliehave.dk

8 – Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår


Partiprogram 2012 - en fortsat fremtid

af Jette Bøgeby

I foråret 2011 blev det besluttet,

at der på landsrådet 2012 skal

fremlægges et forslag til nyt

partiprogram. Det nuværende

fra 2000 er nemlig ved at være

lidt ”brugt”. Bidrag fra vælgerforeningerne

skulle være på

hovedkontoret inden udgangen

af 2011, hvorefter de skulle drøftes

på en konference i Ringsted i

januar 2012. Der var også tanker

om et debatforum på hjemmesiden,

hvor vi alle kunne udveksle

ideer og debattere de indsendte

forslag. Beslutningen blev truffet

på et tidspunkt, hvor meningsmålingerne

var begyndt at være dårlige,

og også før valget i september,

der var en katastrofe for os.

Men netop disse begivenheder

bekræftede - efter min opfattelse

- at vores politik trængte til et serviceeftersyn.

De sidste 10 års politiske

udmeldinger i samarbejde

med Venstre og under markant

påvirkning af Dansk Folkeparti

betød, at noget var blevet lidt

rustent, og andet trængte ganske

enkelt til at blive skiftet ud.

Derfor, og fordi jeg som

Københavns Storkreds ene hovedbestyrelsesmedlem

selv havde

været med til at sætte processen

i gang i foråret 2011, gik jeg

i oktober sammen med nogle af

vælgerforeningens medlemmer i

gang med at finde ud af, hvad der

er konservativ politik. Eller rettere

hvad vi mener, der er konservativ

fremadrettet politik. Det er ikke så

nemt, som det måske kan lyde.

For vi ved selvfølgelig alle, hvad

der er konservativ politik. Men det

er svært at sætte ord på følelser

og fornemmelser og det, som vi

jo alle er enige om - for vi er da

enige, er vi ikke

Første møde holdt vi på Haveselskabets

Vej, men de efterfølgende

under mere private former

hos mig. Den ”faste stab” bestod

hver gang af en halv snes nye og

gamle medlemmer. Og det viste

sig snart, at vi ikke var enige.

Men det var vi jo alligevel, da vi

gik hinanden tættere på klingen

og vi fik forklaret os over for de

andre. Dog var vores holdning til

EU meget forskellig, hvilket også

viste sig at være tilfældet på

landsplan. Det var også tydeligt i

Ringsted den 28. januar.

Vi fik formuleret vores holdninger

på en række forskellige

enkeltområder. Jeg skal særligt

fremhæves Poul Ipsen og Liselotte

Persson, som brugte nogle

af de travle dage umiddelbart

inden jul på at sammenskrive

og formulere vores forskellige

bidrag. Det var deres fortjeneste,

at vi kunne fremsende bidrag

inden for erhvervs-, uddannelses-,

miljø- og klima-, integrations-,

arbejdsmarkeds-, social- ,

familie- og udenrigspolitik samt

om den offentlige sektor.

Vi valgte at lægge vægten

på indholdet, andre havde også

gjort meget ud af formen, kunne

vi konstatere, da vi fik materialet

til konferencen i Ringsted.

BEDEMANDEN

Nyelandsvej 12 · Tlf. 38 19 02 70

Peter Bangs Vej 77 · Tlf. 38 19 07 15

Godthåbsvej 177 · Tlf. 38 34 90 90

bedemanden@mail.dk

På nuværende tidspunkt er alle

bidrag fra Ringsted gennem den

”store vridemaskine”, og efter formandsmødet

i april kommer der

et redigeret forslag ud til nok en

drøftelse i vælgerforeningerne.

Ringsted var en meget spændende,

men også en lidt forstemmende

oplevelse. Reelt var det

kun forslagene til familiepolitik,

som var nyskabende. Flere

bidrag, herunder vores, plæderede

for en noget mere fleksibel

opfattelse af familien - også juridisk

- end den sædvanlige ”far,

mor og børn - model”. Og det var

bemærkelsesværdigt, hvor forskellige

holdningerne til EU, der

blev givet udtryk for.

For at blive mere klar på partiets

EU-politik afholdes en EUpolitisk

konference den 14. marts.

Desværre er der nok mange, der

ikke kan deltage, da det er en

onsdag og konferencen foregår i

Odense.

Flere deltagere gav udtryk for,

at det havde været godt selv at få

lov til at formulere politik og også

drøfte den med andre på samme

plan. Det har vi taget til efterretning,

og udover de fortsatte

drøftelser om partiets politik vil

vi til efteråret prøve at etablere

politisk debat på et mere uformelt

niveau henover en kop kaffe

på baggrund af en bog, i en mailgruppe

eller noget i den stil.

Interesserede kan kontakte

mig på jette@boegeby.dk.

Svarer hele døgnet – også weekend og

helligdage

✓ Omsorg og personlig service

✓ Altid skriftligt prisoverslag

✓ Gratis advokatrådgivning om

arv og testamente


Sorgterapi hos psykolog

Ring eller kom ind og få ”Min sidste vilje”

og vores pjecer ”Det sidste farvel” & ”Arv

og bobehandling” gratis.

Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår – 9


Lyspunkter fra Region Hovedstaden

Af Karsten Skawbo-Jensen, konservativt regionsrådsmedlem

Jeg er ikke tilfreds med det

danske sundhedsvæsen, men

midt i kritikken skal også lyspunkterne

med, så der er balance.

Lad mig nævne 7 positive ting fra

Region Hovedstaden.

For det første har regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen

annonceret, at hun ikke genopstiller

ved regionsvalget i efteråret

2013. Såvel hendes person

som hendes politik har været en

udfordring. Lad os ved fælles

hjælp hive vores regionale sundhedsvæsen

fri af den socialdemokratiske

beton ved næste valg.

For det andet er der fremskridt,

hvad angår hospitalsrengøringen.

Ved den forrige undersøgelse

bestod kun en fjerdedel af lokalerne

de skrappe krav. Nu er det

tre fjerdedele, der klarer testen, og

vi skal videre ad den vej.

For det tredje ligger Region

Hovedstaden bedst bland de fem

regioner med hensyn til dødelighed.

Vi har de laveste tal, og de

er opgjort af Sundhedsstyrelsen

og Danske Regioner i fællesskab.

”Hospitalsplan 2007”, som Konservative

var med i, er nu gennemført.

Der er gennemført hele

300 organisationsændringer,

for bl.a. at få specialerne samlet

på færre matrikler med større

volumen, højere fagligt miljø og

bedre kvalitet.

For det fjerde har vi oprettet

en såkaldt akuttelefon med nummeret

1813. Døgnet rundt alle

årets dage sidder erfarne sygeplejersker

parat til at rådgive, hvis

man er i tvivl om, hvordan man

selv behandler en skade, om man

skal opsøge en akutmodtagelse,

eller om man kan vente til dagen

efter og se den praktiserende

læge. Akuttelefonen er et blandt

flere elementer, som skal forbedre

akutbetjeningen, herunder

give kortere ventetider i akutmodtagelserne.

For det femte er der nu endelig

oprettet fire diagnostiske

centre på Bispebjerg, Hvidovre,

Herlev og Hillerød hospitaler.

Møder en borger op med uklare

symptomer hos den praktiserende

læge og kan alvorlig

sygdom ikke udelukkes, kan

lægen henvise borgeren til et

diagnostisk center, hvor en hel

serie prøver hurtigt bliver foretaget

for at spare kostbar tid.

For det sjette har Region H

oprettet et par vigtige puljer. Kvalitetsudvalget

kan nu årligt uddele

5 mio. kr. til projekter, som hæver

kvalitet og sikkerhed på netop de

hospitalsafdelinger, hvor man har

svært ved at leve op til behandlingsstandarden.

Og Udvalget

for lighed i sundhed har 50 mio.

kr. til rådighed. Kommunerne i

regionen kan søge om penge til

at forbedre forholdene for socialt

udsatte borgere med kontakt til

sundhedsvæsenet.

For det syvende har Region

H fået tilsagn om 13 mia. kr. fra

Statens Kvalitetsfond. Pengene

skal bl.a. bruges til udvidelse

og modernisering af Bispebjerg

Hospital. Desuden skal der bygges

et nyt hospital ved Hillerød.

Konservative kvinder nedlægges

Af Bente Winkel, formand

Den 17. januar 2012 holdt Konservative

Kvinder ordinær generalforsamling

på Haveselskabsvej

på Frederiksberg. Formand Bente

Winkel berettede om de fem

arrangementer, der var blevet

afholdt i den forløbne sæson.

Desværre har tilslutningen kun

været ganske ringe, og trods

mange tiltag fra bestyrelsens side

har man måttet indse, at tiden er

løbet fra ”kvindeforeninger”.

Bestyrelsen foreslog foreningen

nedlagt på baggrund af det

stadigt faldende deltagerantal.

Det besluttedes at den siddende

bestyrelse fortsætter disse sidste

måneder, uanset om man er på

valg nu eller ej. Ovenstående blev

besluttet enstemmigt.

Afslutningsvis fik vi en spændende

og grundig orientering af

Rasmus Jarlov om hans arbejde i

Københavns Borgerrepræsentation

samt om den tid, han havde

haft i Folketinget. Vi takkede

ham og ønskede ham alt mulig

held og lykke fremover med hans

politiske virke.

10 – Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår


Fødselsdagsliste

APRIL

1 Troels Krog 40 år

6 Bothilde Pedersen 85 år

8 Michael Klausholt Bock 30 år

9 Jette Bøgeby 60 år

11 Ole Hageltorn 80 år

20 William Marc Menzel 40 år

29 Preben Crawfurd 70 år

30 John Kaisner 70 år

MAJ

6 Allan Bülow 50 år

11 Kirsten Greve Hansen 75 år

13 Torben Nielsen 80 år

25 Irene Jensen 70 år

26 Liselotte Petersen 90 år

27 Flemming Olesen 75 år

JUNI

1 Jill Gødeke Søltoft 50 år

3 Thomas Bjørn Larsen 50 år

17 Svend Aage Trust 80 år

JULI

11 Morten Gass 50 år

29 Lilian Jensen 80 år

AUGUST

4 Kirsten Juhler 75 år

5 Ebba Damsholt 85 år

20 Martha Margrethe Larsen 85 år

SEPTEMBER

2 Steen Hostrup Søderquist 60 år

6 Peter Schønsted 70 år

15 Birgit Petersen 70 år

17 A.M. Løwén 70 år

18 Erik Brødbæk 60 år

26 H. H. Sørensen 80 år

OKTOBER

2 Stig Nielsen 30 år

7 Tove Kongsø 80 år

10 Lilian Nilsson 70 år

14 Gitte Kjærgaard 75 år

20 Kjeld Nielsen 50 år

20 Verner Obel 50 år

28 Elsie Vonsild 80 år

Ønsker du ikke, at dine runde fødselsdage

offentliggøres i Lindebladet, bedes dette

meddelt til kontoret. Tlf. 33319410 eller

frederiksberg@konservative.dk

Nye tider, nye svar – forsat fra side 8

Af Lars Barfoed, formand for Det konservative Folkeparti.

Men nu skal vi benytte den

mere frie rolle, vi har i opposition,

til at udvikle den politik, der skal

billedet af vores parti i en ny tid. Vi

skal vise hvordan, borgerne i Danmark

får mere frihed til at tage

større ansvar for fællesskabet.

I den kommende tid vil den

røde regering lancere en række

reformforslag om blandt andet

kontanthjælp, førtidspension og

skat. Her vil Konservative været

optaget af sagens indhold. Vi

vil koncentrere os om, hvad der

er godt for Danmark og for den

enkelte dansker – også selv om

medierne vil fokusere på taktik

og spekulere på, om Venstre går

med i det ene og Konservative

med i det andet.

Men vi tager ikke taktiske

hensyn - hvis vi har mulighed for

at få danskere ud af afhængighed

af offentlige ydelser. Hvis

vi kan hjælpe unge psykisk syge

væk fra førtidspension og tilbage

på arbejdsmarkedet. Hvis vi kan

sætte skatten markant ned på

arbejde og begrænse den offentlige

sektors størrelse. Så gør vi

det – uanset hvilken forhandlingsleder,

der sidder for bordenden.

På samme måde vil vi ikke

øge størrelsen på den offentlige

sektor. Tværtimod. Det samlede

skattetryk må ikke stige, og skatten

skal lettes dér, hvor det skaber

mest værdi for samfundet.

Vi oplever i øjeblikket en tid,

hvor omgivelserne sætter vores

partis styrke på prøve. Det skal

vi stå imod. Vi skal stå sammen,

have is i maven og være faste

i vores tro på, at vi opnår fremgang

ved hårdt arbejde. Første

milepæl bliver landsrådet i efteråret,

hvor vi bl.a. skal vedtage

Amager Autolakering

Tre årtier med styr på kvaliteten

Bjørnbaksvej 14 · 2770 Kastrup

TLF. 3250 2300

www.amagerautolakering.dk

partiprogrammet. Her bliver

kursen sat for de kommende års

politiske arbejde – men forude

venter hårdt arbejde for at få de

ønskede forandringer.

Og så har vi alle øjnene rettet

mod kommunalvalget i 2013. Det

er vigtigt, at vi alle gør en fælles

indsats for at sikre stærk konservativ

repeæsentation i kommunalbestyrelserne

i hele landet.

Vi har mulighederne foran

os og svarene med os fra vores

historie. Tidens udfordringer

kræver konservative løsninger.

Dem leverer vi - og jeg er fuld af

fortrøstning. Vi vil lykkes.

Hugo Andersen · Direktør

Lindebladet · Nr. 1 · 2012 · 18. årgang · Forår, sommer & efterår – 11


Det sker på Frederiksberg

Postbesørget blad (0900 KHC) ID nr. 47544

APRIL

Tirsdag d. 24. april kl. 17

Generalforsamling hos

Konservative Kvinder

Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg

Foreningen Konservative Kvinder er

under afvikling. Gerne tilmelding til

kontoret

Onsdag d. 25. april kl. 19

Generalforsamling i Den

Konservative Klub

Borger Repræsentationen,

BR-salen, Københavns Rådhus,

Ordinær generalforsamling i klubben

med efterfølgende fællesspisning i

rådhusets Havnerådssal. Betalt kontingent

for 2012 – så har du stemmeret.

Tilmelding på kirsten@moldam.

dk eller tlf. 3331 1946 (aften) eller til

kontoret

MAJ

Onsdag d. 16. maj kl. 19

Per Stig Møllers debatkreds

med Lars Barfoed

Christiansborg - Fællessalen

Formand for de konservative, opstillet

på Frederiksberg Lars Barfoed,

MF og Per Stig Møller MF. Tilmelding

til debatkredsen på kontoret

3331 9410 eller frederiksberg@

konservative.dk inden d.14. maj, husk

det, ellers bliver du ikke lukket ind på

Christiansborg!

Torsdag d. 24. maj kl. 18.30

Sommerudflugt – Havnerundfart

Mødested: Mindeankeret

i Nyhavn kl. 18

Vi gentager års succeser med en

times sejlads - forhåbentlig i solskin -

i Københavns Kanaler

ledsaget af god jazzmusik – bestyrelsens

velsmurte sandwich og godt

selskab. Tilmelding til kontoret

Onsdag d. 30. Maj kl. 16-18

Besøg hos KPMG, Osvald

Helmuths Vej 4, Frederiksberg

Introduktion til KPMG v/Direktør

Søren Sønderholm. Flintholm -

området, det nye hovedkontor, miljø,

energi mm. Rundvisning - Netværk

og et glas vin/vand/snacks. Tilmelding

til kontoret inden d. 24. maj

JUNI

Onsdag d. 4. juni kl. 17

Ekstraordinær generalforsamling

hos Konservative Kvinder

Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg

Foreningen Konservative Kvinder forventes

nedlagt. Tilmelding til kontoret

Tirsdag d.5. juni kl. 12

Grundlovsmøde

Restaurant Pilen · Pile Alle 14,

Borgmester Jørgen Glenthøj og fhv.

udenrigs-, kultur- og miljøminister

Per Stig Møller, MF. Pris: 125 kr. inkl.

2 stk. højtbelagt smørebrød ekskl.

drikkevarer. Tilmelding til kontoret

inden d. 29. maj

Torsdag d. 7. juni kl.19

Landsrådsindstilling(er) til

Konservative Landsråd.

Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg

Skal det lykkes for os atter at sætte

signaler med vognstang igen Tilmelding

til kontoret senest d. 4. juni

SEPTEMBER

Tirsdag 4. september kl. 18.30.

Storpolitisk sommermøde

M.G. Petersens familiehave

Pile Allé 16, Frederiksberg

Formand for de konservative Lars

Barfoed, MF og borgmester Jørgen

Glenthøj. Pris 140 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til kontoret inden d.

28. august

Torsdag d. 20. september kl. 19

Adm. direktør Mads Lebech

og Industriens Fond

Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg

Tidl. frederiksberger & borgmester

Mads Lebech giver os indblik i sit

arbejde, som direktør i Fonden og

kommer med indspark om det politiske

klima mv. Tilmelding til kontoret

inden d. 15. september

Weekend d. 29.-30. september

Landsråd · Herning

Det konservativt Landsråd, særlig

vigtigt i år da vi skal rejse os med at

vedtage nyt partiprogram, evt. nye

vedtægter m.v. Tilmelding for gæster

til kontoret. Delegerede får direkte

besked som tilmeldte.

OKTOBER

Torsdag d. 4. oktober kl. 19

Direktør Alexander Wulff

Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg

Direktør Alexander Wulff fortæller

om udfordringer omkring at være

iværksætter, at starte op og om det

politiske klima samt funding mm. Tilmelding

til kontoret inden d. 29. september

Tirsdag d. 30. oktober kl. 19

Provst Karl Erik Wienberg

Haveselskabetsvej 3A, Frederiksberg

Engagementet i Afghanistan ligger

tidl. provst i Hellerup og nu frederiksberger

Karl Erik Wienberg meget

på sinde. »Talibanerne er ikke internationale

terrorister, der vil gøre os

fortræd. De ved ikke noget om os

og har ikke noget imod os. Man må

skelne mellem al Quaeda og taliban,

det gør politiker og massemedierne

meget sjældent« siger Karl Erik

Wienberg. Tilmelding til kontoret

inden d. 24. oktober.

SH Grafik

www.shgrafik.dk

shg@shgrafik.dk

Edvard Glæsels Vej 6

DK - 2000 Frederiksberg

Tel. 2142 6465 · Fax 3811 6765

Etiketter · Forretningstryksager · RFID – labels

Forlag · Grafisk kompetence · Certificeret af

Nato & Finansrådet & PBS & Post Danmark

Følg med på www.frederiksberg-konservative.dk · 3331 9410 · frederiksberg@konservative.dk

PS: Hvis Post Danmark har sat strimmel over informationer, så fjern den, den er lige til at tage af

More magazines by this user
Similar magazines