Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Resultatopgørelse - Danica Pension Koncernen

Note Mio. kr.

2009 2008

Transport

SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser

Præmieindtægter f.e.r.

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

Bonus og præmierabatter

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

1.466 -59

1.066 1.101

-88 -70

38 75

0 1

1.016 1.107

108 -101

-811 -756

36 34

-193 -265

50 20

-918 -967

-75 -113

-50 -58

-95 -96

10 1

-135 -153

Investeringsafkast 309 -504

9 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Egenkapitalens investeringsafkast

10 Andre indtægter

Andre omkostninger

305 -731

1.023 -553

160 154

-5 -

11

RESULTAT FØR SKAT

2.949 -1.189

12 Skat

-710 324

ÅRETS RESULTAT 2.239 -865

Årets resultat

Anden totalindkomst:

Omregning af udenlandske enheder

Hedge af udenlandske enheder

Skat vedrørende øvrig totalindkomst

Anden totalindkomst i alt

2.239 -865

54 -68

-40 48

10 -12

24 -32

ÅRETS TOTALINDKOMST 2.263 -897

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 19/78

More magazines by this user
Similar magazines