Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Kapitalforhold - Danica Pension Koncernen

Mio. kr.

Ændring i egenkapital

Opskriv-

Aktie- ningshen- Sikker- Overført

kapital læggelser hedsfond overskud I alt

Egenkapital, 31. december 2008 1.100 1 1.499 12.485 15.085

Periodens totalindkomst

- - - 2.263 2.263

Egenkapital, 31. december 2009

1.100 1 1.499 14.748 17.348

Egenkapital, 31. december 2007

Periodens totalindkomst

Egenkapital, 31. december 2008

1.100 1 1.499 13.382 15.982

- - - -897 -897

1.100 1 1.499 12.485 15.085

Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens

overdækning i forhold til kravet til tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før

privatiseringen i 1990. Herudover er det hensigten ikke at betale udbytte i mindst 25 år at regne fra 1990. Indbetalt kapital og renter heraf kan dog udloddes.

Se endvidere i beretning under "Kontribution og overskudspolitik".

Den udstedte aktiekapital består af 11.000.000 aktier à 100 kr. Danica Pension har kun én aktieklasse idet alle aktier har samme rettigheder.

22/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines