Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Hovedtal

Mio. kr. 2009 2008 2007 2006 2005

RESULTATOPGØRELSE

LIV-forretning

Præmier 15.729 17.904 15.648 14.813 13.958

Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 19.519 -9.241 2.950 7.030 21.708

Forsikringsydelser -15.125 -14.706 -15.760 -13.975 -12.583

Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser -442 -6.515 5.582 3.869 -11.573

Ændring i kollektivt bonuspotentiale -1.286 11.911 811 -2.597 -3.726

Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter -14.216 783 -6.143 -6.131 -4.340

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt -1.138 -1.221 -1.170 -1.056 -1.070

Resultat af genforsikring 33 244 -111 -34 177

Overført investeringsafkast -1.608 782 -811 -863 -975

Forsikringsteknisk resultat, Liv 1.466 -59 996 1.056 1.576

Syge- og ulykkesforretning

Bruttopræmieindtægter 1.104 1.176 1.050 1.020 927

Bruttoerstatningsudgifter -1.004 -1.021 -938 -1.018 -1.422

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt -145 -154 -142 -183 -162

Resultat af afgiven forretning 8 -14 -12 -7 65

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 309 -504 -100 7 432

Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 305 -731 -249 -282 -291

Egenkapitalens investeringsafkast m.v. 1.178 -399 809 783 490

Resultat før skat 2.949 -1.189 1.556 1.557 1.775

Skat -710 324 -282 -415 -473

Årets resultat 2.239 -865 1.274 1.142 1.302

BALANCE

Aktiver i alt 261.582 240.381 244.260 239.135 230.104

Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring 7.675 7.434 6.877 6.390 5.978

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 236.817 217.489 221.862 218.364 211.477

Kollektivt bonuspotentiale 2.846 1.553 13.462 13.864 11.266

Egenkapital i alt 17.348 15.085 15.982 14.997 15.811

NØGLETAL I PCT.

Afkast før pensionsafkastskat 6,8 -1,0 1,2 2,9 11,5

Afkast før pensionsafkastskat af egenkapitalens midler i Danica Pension 6,9 -3,6 1,8 4,9 1,9

Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension 7,1 -1,2 1,1 2,9 12,6

Afkast efter pensionsafkastskat 5,8 -0,8 1,2 2,7 10,1

Omkostningsprocent af præmier 6,0 6,0 6,7 6,3 6,8

Omkostningsprocent af hensættelser 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Omkostninger pr. forsikret i kr. 1.313 1.417 1.445 1.390 1.424

Omkostningsresultat -0,10 -0,14 -0,12 -0,07 -0,09

Forsikringsresultat 0,08 0,14 0,09 0,05 0,00

Bonusgrad bonusgivende selskaber 1,8 0,9 8,5 8,8 7,3

Ejerkapitalgrad 12,4 10,8 11,6 11,1 9,9

Overdækningsgrad 7,5 5,8 6,7 6,2 4,8

Solvensdækning 260 221 241 226 196

Egenkapitalforrentning før skat 18,2 -7,7 10,1 10,7 11,8

Egenkapitalforrentning efter skat 13,8 -5,6 8,3 7,8 8,6

Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 5,5 -1,3 0,0 1,8 11,2

Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 2,2 5,7 5,0 4,0 -

NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttoerstatningsprocent 98 96 99 102 156

Bruttoomkostningsprocent 14 15 15 18 18

Combined ratio 111 112 115 122 167

Operating ratio 100 124 116 132 221

Relativt afløbsresultat 0,2 1,1 0,5 0,3 -7,3

Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. 11 60 27 35 -260

Danica Pensions koncernregnskab for 2007 - 2009 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards [IFRS) som

godkendt af EU. 2005-2006 er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Regelsættet er identisk med

koncernens værdiansættelse efter IFRS.

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 25/78

More magazines by this user
Similar magazines