Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Indholdsfortegnelse

LEDELSESBERETNING

Hovedtal

Resume

Et marked præget af svage økonomiske konjunkturer

Lavere salg i Danmark

Danica klar til skattereformen

Et år med mange nye kundetiltag

Hurtigere processer

Lavere omkostninger

Fortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighed

Samlet præmie og resultatfremgang i de udenlandske enheder

Investeringsstrategi

Kontribution og overskudspolitik

Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer

Samfundsansvar

Årets resultat

Begivenheder efter balancedagen

Forventninger til 2010

REGNSKAB

Koncernregnskab

Moderselskabsregnskab

Koncernoversigt

LEDELSESHVERV

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Revisionspåtegninger

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

8

9

10

11

15

15

17

54

73

75

76

77

DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009 1/78

More magazines by this user
Similar magazines