Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

ca Balance og Danica Link. De samlede præmier i den

danske forretning udgjorde 7,3 mia. kr. for markedsprodukterne,

og de løbende præmier steg med 12,6

pct.

Danica havde ca. 133.000 kunder med markedsprodukter

i Danmark ved udgangen af 2009 mod ca.

119.000 kunder ved årets start. Heraf havde ca.

76.000 valgt Danica Balance. Af den samlede tilgang i

Danmark gik ca. 60 pct. til markedsprodukter, hvortil

kommer overførsler fra Danica Traditionel til markedsprodukter

på samlet 0,7 mia. kr.

Præmier vedrørende Danica Traditionel udviste et

fald på 20,2 pct. til 8,7 mia. kr.

Efter Danica Pension ophævede kursværnet, oplevede

Danica et øget antal flytninger, der havde været udsat

på grund af kursværnet. Samlet set lå tilbagekøb dog

på et lavere niveau end i 2008, og over for de fleste

andre selskaber oplevede Danica en større tilgang end

afgang. Danica havde i 2009 således for den danske

forretning en nettoindgang af opsparing fra andre

forsikringsselskaber på godt 350 mio. kr.

Danica har fastholdt sin position som et af de førende

danske livsforsikringsselskaber og havde i 1. halvår

2009 en markedsandel på 31 pct. målt på præmieindtægter.

For markedsprodukter havde Danica en markedsandel

på ca. 50 pct.

Danica klar til skattereformen

Vedtagelsen af skattereformen i maj 2009 gav anledning

til mange spørgsmål fra kunderne, hvorfor der

har været brugt, og fortsat bruges, meget tid på at

svare på spørgsmål og vejlede om skattereformen.

En af de helt store ændringer i skattereformen er det

indførte loft for indbetalinger med fradrag på ratepensioner.

Fremover vil Danicas firmapensionskunder

helt automatisk få en livsvarig udbetaling som supplement

til deres ratepension for de indbetalinger,

der årligt overstiger 100.000 kr. Også Danicas privatkunder

og privatkunder i Danske Bank vil blive tilbudt,

at indbetalinger over 100.000 kr. bliver overført

til en pension med livsvarig udbetaling. Pension med

livsvarig udbetaling kan tilknyttes såvel Danica Traditionel,

som Danica Balance og Danica Link.

Flere kunder sidder tilbage med et forkert billede af

pension med livsvarig udbetaling, hvilket til dels

skyldes, at pressen i en længere periode har skrevet

om, at penge allokeret til en pension med livsvarig

udbetaling er tabt ved pensionsmodtagerens død.

Med Danicas tilbud om at sikre opsparingen i opsparingsperioden

og tilknytte en udbetalingsgaranti i 15-

20 år til efterladte vil dette ikke være tilfældet.

For at rådgive om de nye regler har Danica bl.a. haft

en ”pensionsstand” i kantinen i udvalgte virksomheder,

som har ønsket denne service til deres medarbejdere,

og der har været afholdt ”gå hjem” møder i en

eller anden form i næsten alle virksomheder. Samlet

set har Danicas rådgivere ført ca. 70.000 rådgivningssamtaler

med virksomhedskundernes medarbejdere i

2009. Sammen med skatteaviser i maj og november

med et samlet oplag på 75.000 er Danica kommet

langt med budskaberne og rådgivningen, men der vil

fortsat være arbejde med skattereformen langt ind i

2010.

Et år med mange nye kundetiltag

I branchen har der i 2009 været fokus på at blive klar

til at håndtere nye PAL-regler og skattereformen fra

2010. Dertil har Danica leveret mange nye kundetiltag.

Danica har et ønske om automatisering og effektivisering

af kundevendte processer. Danica har derfor

introduceret flere tiltag, der fremmer hastigheden i

ekspeditionen. Dette har samtidig givet kunderne

flere valgmuligheder og adgang til selvbetjening.

På selvbetjeningssiden introducerede Danica en række

nye tilbud til kunderne. På Netpension firma har

Danicas firmakunder altid haft adgang til et komplet

overblik over pensionsforholdene på firma- og medarbejderniveau.

Som noget nyt introducerede Danica

mulighed for elektronisk at tilmelde nye medarbejdere,

afmelde medarbejdere fra firmapensionsaftalen og

give besked om medarbejdere på orlov. Firmakunderne

kan nu også se alle deres egne registreringer i systemet.

I efteråret introducerede Danica et nyt kontaktpunkt

på nettet. Bookingportalen giver medarbejdere hos

større firmakunder mulighed for selv at bestille et

møde med en pensionsrådgiver via nettet. Med den

nye bookingportal er Danica blevet endnu mere tilgængelig

for kunderne. Bookingportalen har åbent

døgnet rundt alle ugens dage.

Sidst på året kom der en ny version af selvbetjeningssystemet

”Aktiver din pension”. Systemet giver nu

virksomhedens medarbejdere mulighed for selv at

oprette deres pensionsordning og samtidig aflevere

samtykke og helbredsoplysninger via nettet.

Senioranalysen blev introduceret til kunder, som

nærmer sig pensionsalderen. Senioranalysen er en

avanceret regnemaskine, der i rådgivningssituationen

giver kunderne overblik over, hvad de har af midler i

den tredje alder, og hvordan udbetalingerne kan optimeres.

Danica har i løbet af 2009 også arbejdet med at forbedre

kommunikationen til kunderne.

Hurtigere processer

Også i 2009 var der meget stor aktivitet med servicering

af Danicas kunder. 94.000 nye pensioner blev

4/78 DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines