Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Kapitalforhold - Danica Pension

Mio. kr.

Ændring i egenkapital

Egenkapital, 31. december 2008

Aktie- Sikker- Overført

kapital hedsfond overskud I alt

1.100 1.499 12.486 15.085

Omregning af udenlandske enheder

- - 54 54

Hedge af udenlandske enheder

- - -40 -40

Skat af egenkapitalposteringer

- - 10

10

Indkomst indregnet direkte på egenkapitalen

Årets resultat

Indkomst i alt

- - 24 24

- - 2.239 2.239

- - 2.263 2.263

Egenkapital, 31. december 2009 1.100 1.499 14.749 17.348

Egenkapital, 31. december 2007

Omregning af udenlandske enheder

Hedge af udenlandske enheder

Skat af egenkapitalposteringer

Indkomst indregnet direkte på egenkapitalen

Årets resultat

Indkomst i alt

1.100 1.499 13.383 15.982

- - -68 -68

- - 48 48

- - -12

-12

- - -32 -32

- - -865 -865

- - -897 -897

Egenkapital, 31. december 2008 1.100 1.499 12.486 15.085

Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens

overdækning i forhold til kravet til tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før

privatiseringen i 1990. Herudover er det hensigten ikke at betale udbytte i mindst 25 år at regne fra 1990. Indbetalt kapital og renter heraf kan dog udloddes.

Se endvidere i beretning under "Kontribution og overskudspolitik".

58/78 DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009

More magazines by this user
Similar magazines