Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension

Note Mio. kr.

6

fortsat

Livsforsikringshensættelser opdelt på delbestande

2009

Bestand I - Danica Liv & Pension:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Oprindelig grundlagsrente i %

Uden

garanti 0 1,5 2,5 4,5

6 - 16 I alt

6 - 5.745 12 6.773 60 12.596

- - 786 - 29 - 815

- - 640 1 163 - 804

Livsforsikringshensættelser i alt

6 - 7.171 13 6.965 60

14.215

Bestand II - øvrig bestand:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

Livsforsikringshensættelser i alt

1.524 839 19.619 16.024 91.877 153 130.036036

- - 12.206 1.528 1.117 - 14.851

- - 5.166 4.852 3.324 - 13.342

1.524 839 36.991 22.404 96.318 153 158.229

Oprindelig grundlagsrente i %

2008

Uden

garanti 0 1,5 2,5 4,5 6 - 16 I alt

Bestand I - Danica Liv & Pension:

Garanterede ydelser

7 - 5.223 10 7.267 64 12.571

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

- - 833 0 55 - 888

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

- - 917 1 139 - 1.057

Livsforsikringshensættelser i alt

Bestand II - øvrig bestand:

Garanterede ydelser

Bonuspotentiale på fremtidige præmier

Bonuspotentiale på fripoliceydelser

7 - 6.973 11 7.461 64 14.516

1.532 955 18.092 16.973 96.227 110 133.889

- - 10.479 1.447 1.324 - 13.250

- - 4.819 3.472 1.571 - 9.862

Livsforsikringshensættelser i alt 1.532 955 33.390 21.892 99.122 110 157.001

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 63/78

More magazines by this user
Similar magazines