Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Noter - Danica Pension

Note Mio. kr. 2009 2008

8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Bruttopræmier

Afgivne genforsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

922 955

-52 -46

60 73

Præmieindtægter f.e.r.

930 982

Forsikringsteknisk rente

Udbetalte bruttoerstatninger

Modtaget genforsikringsdækning

Ændring i erstatningshensættelser

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter f.e.r.

100 -99

-840 -713

19 33

-106 -204

23 7

-904 -877

Bonus og præmierabatter

-45 -67

Erhvervelsesomkostninger

Administrationsomkostninger

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt

Investeringsafkast

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING

Afløbsresultat vedrørende tidligere år i alt:

Brutto

For egen regning

Beregning af forsikringsteknisk rente samt investeringsafkast:

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Forsikringsteknisk rente, sats

Forsikringsteknisk rente, beløb

Diskontering erstatningshensættelse

Diskontering stigende risiko m. alder

-20 -32

-54 -68

-74 -100

268 -503

275 -664

-33 41

-33 41

527 -244

3,45% 3,65%

238 241

-118 -295

-20 -45

Forsikringsteknisk rente f.e.r. - efter diskontering 100 -99

Investeringsafkast fordelt til syge- og ulykkesforsikring

Kursregulering erstatningshensættelser

Investeringsafkast i alt, inkl. kursreguleringer

Heraf overført til forsikringsteknisk rente

Investeringsafkast

527 -244

-21 -18

506 -262

-238 -241

268 -503

Antal erstatninger (stk.)

1.114

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader

0,6

Erstatningsfrekvensen

05% 0,5%

Bruttopræmieindtægter, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl:

Danmark 982 1.028

DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2009 65/78

More magazines by this user
Similar magazines