Redskaber til den bæredygtige by - Naturstyrelsen

klimatilpasning.dk

Redskaber til den bæredygtige by - Naturstyrelsen

Introduktion til

bæredygtighed

Naturstyrelsen har undersøgt rammer og muligheder for at etablere

den bæredygtige by i Danmark. På de følgende sider præsenteres

nøgleresultater af undersøgelserne.

Byer er en af de vigtige nøgler til en bæredygtig

udvikling. Derfor er det nødvendigt

med solid viden om, hvordan man kan

etablere den bæredygtige by, så man

udnytter dette udviklingspotentiale og får

taklet sociale, økonomiske og miljømæssige

udfordringer. Dette på både lokalt og

regionalt niveau.

Når man taler om bæredygtighed, refereres

ofte til definitionen af begrebet i rapporten

”Vores fælles fremtid” fra 1987, også kendt

som ”Brundtland-rapporten”. Men begrebet

bæredygtighed havde allerede da været

anvendt i en række internationale initiativer

siden en FN-konference i Stockholm i 1972.

I Brundtland-rapporten blev der sat fokus

på global bæredygtighed, hvor bæredygtighed

skulle forstås bredt som en udvikling,

hvor opfyldelsen af de nulevende generationers

behov ikke sker på bekostning af

fremtidige generationers muligheder for

at opfylde deres behov. Men det er værd

at bemærke, at begrebet bæredygtighed

i mange andre sammenhænge – og især

tidligere – har været anvendt ret snævert,

f.eks. alene relateret til CO 2

-udledning eller

miljøbelastning. Bæredygtighed som

begreb er derfor svært at håndtere, og der

findes både meget brede anvendelser og

meget snævre.

4 Inspiration I Redskaber til den bæredygtige by

More magazines by this user
Similar magazines