apr 2012 - Lyngby Kirke

lyngby.kirke.dk

apr 2012 - Lyngby Kirke

T I L S A M T L I g E H U S S T A N D E

LyNgBy KIRKE

J A N U A R · F E B R U A R · M A R T S · A P R I L · 2 0 1 2

Munkesten til Spanien

Pilgrimsvandring · Kvinder i kirken

Politikere om kirke og stat · Fangekoret

Søren Kierkegaard-aftener

Foto: Henrik Friediger

1413-Lyngby-krkblad-jan-apr-2012-KOR2.indd 1 07/12/11 16.01


2

Munkesten til Spanien

Henrik Friediger, medlem af

Menighedsrådet

En af de munkesten, der blev til overs

da østvinduet i kirken blev åbnet her

i begyndelsen af oktober, befinder sig

nu i Spanien. Her er historien:

Villafranca de Bierzo er en by på

pilgrimsruten Camino de Santiago.

Herfra er der omkring 170 km. tilbage

af vandringen til målet, Santiago

de Compostela.

I middelalderen byggede man her

en kirke indviet til Sankt Jakob, hvor

pilgrimme, der ikke havde helbred til

at fortsætte, kunne opnå den samme

aflad for deres synder, som havde

de vandret hele vejen. Ved siden af

kirken lå et pilgrimshospital, der i

modsætning til kirken er forsvundet.

Engang i 1960’erne købte en

mand, Jesús Jato Arias, den grund

hvor det forsvundne pilgrimshospital

havde ligget. Her skabte han sammen

med sin kone, Carmen, et herberg

for pilgrimmene. I de første mange

år bestod herberget af et jernskelet

overtrukket med plastic, som et drivhus,

men fra begyndelsen af det nye

årtusinde har stedet skiftet karakter.

Jato (som man kalder ham) fandt

fundamenterne af det gamle pilgrimshospital,

og med hjælp af frivillige fra

hele verden gik han i gang med at rekonstruere

herberget. Det har taget

mere end et tiår, og i dag fungerer det

som et af de bedste herberger på Caminoen.

Det hedder Ave Fenix, Fugl

Føniks, og passer perfekt til sit navn.

Jeg besøgte Jato første gang i

1992, og har siden været der mange

gange. Stedet – og ikke mindst han

– er for mig et af de absolutte højdepunkter

på Caminoen.

En gang vandrede jeg på Caminoen

med min kone, Mette. Vi kom

til Ave Fenix sammen med en italiensk

gruppe, der var under ledelse af

en præst. Midt i plasticherberget blev

der holdt messe, hvor vi blev inviteret

med. Jato skulle læse op fra Det

Nye Testamente, men det gik slet

ikke. Han kom til at græde, fordi det

gik op for ham, at Jesus også havde

været pilgrim.

På en anden Camino havde

Mette fået tendinitis i skinnebenene.

I stedet for at vandre tog hun derfor

bussen til Villafranca. Da jeg kom gående

nogle timer senere, sad hun ude

på et stengærde med store blade, der

dækkede skinnebenene og ventede

på mig. Bladene skulle trække betændelsen

ud, og for at fremskynde

processen, havde Jato tillige presset

Foto: Henrik Friediger

noget plantesaft ud over benet, givet

magiske strygninger og sagt nogle

underlige ord. Ren healingmagi, som

man jo kan tro på eller lade være.

Men Mette vandrede uden besvær de

resterende 170 km. til Santiago.

Da jeg overnattede hos Jato i

2010, spurgte han mig, om jeg kunne

skaffe ham en sten fra en kirke i

Danmark, som han kunne bygge ind i

herberget.

Det lovede jeg ham naturligvis på

stedet, og året efter bragte jeg munkestenen

fra Lyngby kirke med mig,

da jeg igen kom forbi Ave Fenix. Han

blev meget glad for den. Ved aftensmaden

blev den sat på bordet med et

lys på. Og under stor morskab blev

også selve overbringelsen foreviget.

Kommer du forbi, må du endelig

besøge Jato – og få ham til at vise,

hvor munkestenen fra Lyngby nu har

fundet sin (foreløbige) plads.

1413-Lyngby-krkblad-jan-apr-2012-KOR2.indd 2 07/12/11 16.01


N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r 3

Om pilgrimsvandring

Julie K. Goldschmidt frit efter

pilgrimspræst Elisabeth Lidell

”Dine ord er en lygte for min fod,

et lys på min sti” – dette citat er fra

Salmernes Bog i Det Gamle Testamente

og viser i al sin enfoldighed,

hvordan Guds ord kan oplyse den vej

vi skal gå. Forfatteren Frederik Dessau

skriver om erfaringen, at ”den er

en lygte, man bærer på sin ryg, som

oplyser den vej man har tilbagelagt”.

Guds ord lyser altså der, hvor vi går

ind i det ukendte, det nye og det

fremmede og kan på den måde give

os mod og håb til at gå ud: både i livet

og i døden.

Ordet pilgrim betyder udlænding

eller fremmed – ordet kommer

fra det latinske ”per agrum”, der

kan oversættes til ”en der går over

marken”, altså en der går forbi, går

videre. Alle mennesker er på vej et

sted hen – vi kan så overveje hvor

vi er på vej hen. De første kristne

talte ikke om sig selv som kristne,

men som dem, der fulgte ”vejen” – at

vejen kan være vejen med Gud.

Pilgrimsvandring er en måde at

blive inspireret til en levende tro.

Evangeliet får på den måde ”ben at

gå på” og at vandre i det ydre fysiske

landskab afspejler den indre rejse,

bønnens vej til Gud. En pilgrim går

”ud i det indre”. På en pilgrimsvandring

beder man med fødderne, mens

vejen strækker sig bagud og forud.

Pilgrimstur

Lørdag d. 14. april

Fra Hillerød til Farum ad den gamle

rute, som tredje del af hele vandringen

fra Helsingør til Lyngby.

Pilgrimsturen er arrangeret af

pilgrimsvandrer og forfatter Henrik

Friediger og Julie K. Goldschmidt –

nærmere information bringes i

DGO’s månedsannonce for april og

på hjemmesiden.

Tilmelding til kirkekontoret

senest torsdag d. 12. april.

Forårsudflugt

Søndag d. 29. april

Forårsudflugt til Gilleleje kirke og

Horserødlejrens Museum.

Efter højmessen spiser vi en

sandwich og kører så ud på en rejse

gennem lejrens historie, der blandt

andet rummer internering af de

jøder, der blev taget på kirkeloftet i

Gilleleje kirke oktober 1943. Vi ser

det jødiske mindesmærke ved Gilleleje

Kulturhus og en fiskerkutter,

der viser hvordan flugten over sundet

foregik. Turen ledes af Leif Bork

Hansen og Julie K. Goldschmidt.

Kvinder i kirken – netværk for yngre kvinder

ved Julie K. Goldschmidt og Karen Hornshøj-Møller

Fra bibel til billede

Kvindegruppen ved Lyngby Kirke

fungerer i det håb, at vi kvinder kan

få den sydeuropæiske kvindetro ind

på livet: den levende tro hvor kvinder

benytter kirken som det sted de i

dagligdagen går ind og ud af, beder

og søger trøst i, hvor de glæder sig

og læsser af, plejer og passer deres

tro ved at tænde lys og skrive bønner

og sætte blomster i vase, synge en

salme, meditere –

Jeg håber, at kirken kan være en

del af vores liv på den måde, at vi er

der, også udenfor gudstjenestetid.

For at blive i det kreative og

praktiske, hvor vi kan tale sammen

undervejs, forsøger vi os i foråret

med at få bibelfortællinger farvesat i

billedsprog. Kan vi huske en fortælling,

der har gjort særlig indtryk

Kan den males på lærred Eller med

glasmaling Hvordan kunne vi tænke

os et kirkerum

Onsdage kl. 19.00 til 21.00

i Sognegården. 11. januar,

8. februar, 7. marts og 11. april

Alle er velkomne!

Nærmere information og tilmelding

hos Julie K. Goldschmidt.

1413-Lyngby-krkblad-jan-apr-2012-KOR2.indd 3 07/12/11 16.01


4 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r

Kirketjener-skiftedag

Vores kirketjener gennem 11 år,

Marianne Ørum Rasmussen, går på

efterløn. Det er hende vel undt. Men

vi kommer til at savne en vigtig og

skattet person i kirken. Marianne

har ikke bare udfyldt sin kirketjenerfunktion

på den fineste måde, men

har på fornemste vis været en del af

hele det kirkelige arbejde ved Lyngby

kirke. Hun har svunget gulvkluden og

pudset kirkesølvet, brygget kaffen og

ordnet brudens hår. Hun har taget

imod enhver ved kirkedøren med en

sjælden indlevelse, så alle kunne føle

sig hjemme lige i det hus, hvor det er

vigtigt at føle sig hjemme. Men i kraft

af Mariannes kald og engagement er

hun ikke gået af vejen for at tage en

tjans med på kirkekontoret eller med

præsternes børnearbejde og konfirmandundervisning.

Aldrig er man gået

forgæves til Marianne for at spørge

om hjælp. Hun ville kunne opfylde

enhver ansøgning i dag, hvor der

spørges efter en multi-medarbejder.

Nu ønsker vi alt godt med det,

som Marianne skal bruge sin tid på.

Tak for din store indsats i Lyngby

kirke. Du har været med til at gøre

kirken til et rummeligt sted.

Samtidig byder vi vores nye kirketjener,

Ruben Odgaard, velkommen til

Lyngby kirke. Ruben Odgaard er 43

år, udannet lærer og kirketjener. I 14

år har han været ansat som kirketjener

ved Samuels kirke i København.

Vi håber, du bliver glad for at

arbejde ved Lyngby kirke.

Eftermiddagsgudstjenester: Hvad vil vi med folkekirken

Er kirken ved at tage afsked med sin

forlovede, staten – eller omvendt!

Flere og flere politikere forholder sig

skeptiske overfor det nære forhold

mellem kirke og stat, sådan som det

har været siden Grundloven af 1848.

Yngre politikere har ikke et nært

for hold til kirken og finder det ikke

op lagt at skulle forholde sig til kirken

som en integreret del af statens

anliggender. Religion er et privat

anliggende. Kirken er et trossamfund

ved siden af andre trossamfund,

og det må passe sig selv!

Vi spørger de nye politikere efter

valget, hvad de vil med folkekirken!

Vi begynder med gudstjeneste

kl. 16.00, hvor temaet tages op i prædikenen,

derefter spisning og debat.

Søndag d. 29. januar

ved Leif Bork Hansen

Debatoplæg ved MF Jørgen Arbo-

Bæhr (Ø)

Søndag d. 26. februar

ved Jørgen Demant

Debatoplæg ved MF fra Socialistisk

Folkeparti – annonceres senere

Søndag d. 25. marts

ved Karen Marie Sø Leth-Nissen

Debatoplæg ved næstformand i

Folketingets Kirkeudvalg Mette Bock

(LA)

Kirkerenovering

Jørgen Demant,

formand for Kirkeudvalget

Det omfattende renoveringsarbejde

er nu godt i gang og skrider fremad

som planlagt.

Kirken er flyttet ned i Sognegården,

og vi holder gudstjenester i kirkesalen.

At den store sal i Sognegården

er omdannet til kirkesal betyder, at

Sommerhøjskole ved Jørgen Demant

og Kulturtræf ved Leif Bork Hansen

er aflyst i 2012.

Vedr. kirkelige handlinger rettes

fortsat henvendelse til kirkekontoret.

Vil man følge med i renoveringen

er der link til fotos på hjemmesiden.

1413-Lyngby-krkblad-jan-apr-2012-KOR2.indd 4 07/12/11 16.01


N y H E D E R & A R R A N g E M E N T E R 5

Legestue

ved Vibeke Lentz

Lyngby kirke inviterer til legestue i

Sognegården hver onsdag kl. 9.30-

12.30 fra d. 4. januar.

Mød op til socialt samvær med

dine børn i alderen 6 mdr. til 6 år.

Der vil blive sunget og spillet, og I kan

få lidt af spise og drikke – det koster

15 kr. pr. måned pr. barn.

Søren Kierkegaardaftener

ved Leif Bork Hansen

Torsdag d. 26. januar

Kierkegaard og kirke- og samfundsrevseren

Henrik Pontoppidan

Torsdag d. 22. marts

Regnskab: Kierkegaards betydning for mig

Hver gang kl. 19.30 i Sognegården.

Minikonfi rmander

– for børn i 3. klasse

ved Karen Marie Sø Leth-Nissen

og Jørgen Demant

Rejsen til Det Hellige Land

Torsdage kl. 14.00-15.30,

første gang 2. februar,

sidste gang 29. marts

Børnene bliver fulgt mellem skolen

og kirken. Er man interesseret i at

blive minikonfi rmand, kan man kontakte

Karen Marie Sø Leth-Nissen.

Spaghettigudstjeneste

Torsdag d. 22. marts kl. 17.00

Kort, børnevenlig gudstjeneste med

fællesspisning bagefter. Minikonfi

rmanderne medvirker, og alle er

velkomne.

Fastelavn

Søndag d. 19. februar

Stodder, kælling og klovn eller konge,

prinsesse og prins. Til gudstjenesten

kl. 10.30 ved Jørgen Demant ser vi

gerne børnene udklædt. For så fortælles

historien om, hvorfor vi slår katten

af tønden og pisker rundt med riset.

Lyngbykirkernes Børnekor medvirker.

Efter gudstjenesten slår vi katten

af tønden og spiser fastelavnsboller.

Litteraturstudiekreds

ved Jørgen Demant

Litteraturstudiekredsen fortsætter.

Vi læser bøger og får lejlighed til at

dele læsefrugterne med hinanden.

Alle er velkomne.

Torsdag d. 19. januar

Julia Franck: Middagsfruen

Torsdag d. 16. februar

Kirsten Thorup: Tilfældets gud

Torsdag d. 12. april

Helle Helle: Dette burde skrives i nutid

Hver gang kl. 19.30 i Sognegården.

Den første bog kan afhentes på

kirkekontoret fra mandag d. 2. januar.

Kyndelmisse

ved Julie K. Goldschmidt

Onsdag d. 1. februar kl. 18.00

holder vi kyndelmissegudstjeneste i

kirkesalen.

Kyndelmisse fejres som vinterens

vendepunkt – den koldeste tid på

året – nu går det mod varmere og

lysere tider. Vi tænder lys, i håbet om

at Jesus er livets lys, og for at huske

på, at vi skal være lys i hinandens liv.

De grønne Pigespejdere, Lyngbykirkernes

Børnekor og konfi rmanderne

medvirker.

Efter gudstjenesten får vi suppe

og varm kakao.

Syng påsken ind

Tirsdag d. 27. marts kl. 19.00

ved kirkens præster, organist

og kor. Kom og vær med til at

synge jer ind i påskens og forårets

tid. Påsketiden har nogle af de

stærkeste salmer i vores salmebog.

De koncentrerer sig om temaet livdød-liv.

Ved at synge disse salmer

samt de forårssange, der låner

temaet fra påsken, føres vi igennem

påskedramaet. Der vil blive læst fra

de bibelske tekster og tekster fra

verdenslitteraturen og fi losofi en,

som spejler de dramatiske begivenheder

i påsken og dermed udlægger

vores liv i dag.

Skærtorsdagsmåltid

Skærtorsdag d. 5. april

kl. 10.30 gudstjeneste ved Karen

Marie Sø Leth-Nissen, herefter

fælles Skærtorsdagsmåltid. Efter

spisningen spiller guitarist Torsten

Borbye Nielsen for og med os. Vi

skal lære nye sange og salmer, især

sange inspireret af den keltiske

tradition, og med danske tekster.

1413-Lyngby-krkblad-jan-apr-2012-KOR2.indd 5 07/12/11 16.01


6

N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r

Koncert

Søndag d. 22. april kl. 14.00

i Christianskirken

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel

giver koncert. Korets repertoire

består bl.a. af gospel, og flere af

teksterne er skrevet af de indsatte.

Korets leder Louise Adrian modtog i

2008 Spil Dansk Dagens Ildsjælspris,

fordi hun gennem sit arbejde viser,

at musik er en kraft, der kan ændre

folks liv.

Koncerten er arrangeret af Lyngby

kirke og Christianskirken i fællesskab.

Entré: 50 kr.

Sogneindsamling 2012

Søndag d. 4. marts afholdes

sogneindsamling til Folkekirkens

Nødhjælps internationale arbejde

i kampen mod sult blandt verdens

fattigste.

Meld dig som indsamler ved at kontakte

kirkekontoret, eller mød op

d. 4. marts kl. 12.00 i Lyngby Kirkestræde

10 A.

Samtalerum for forældre

der har mistet voksne

børn

Forældre, der har mistet et voksent

barn, indbydes til fælles samtale med

andre i samme situation.

Vi mødes 1. onsdag i måneden i

Lyngby Kirkestræde 10 A

kl. 15.00-16.30:

4. januar, 1. februar, 7. marts

og 4. april

Kontakt venligst Leanne Corward,

tlf.: 61 68 15 74

Ældremøder

Onsdag d. 4. januar

ved Leif Bork Hansen

Polarforsker og forfatter, medlem af

Eventyrernes Klub, John Andersen

fortæller om grønlandsfareren Knud

Rasmussen.

Onsdag d. 1. februar

ved Julie K. Goldschmidt

Buxtehude, Bach, Beethoven og

Brahms, barok og ballader. Organist

Gerda Hartmann medvirker.

Onsdag d. 7. marts

ved Jørgen Demant

Grundtvigs kvinder

Onsdag d. 4. april

ved Karen Marie Sø Leth-Nissen

En eftermiddag, hvor vi med billeder,

filmklip og oplæsning kommer tæt

på den engelske forfatter Virginia

Woolf, hendes liv og digtning.

Hver gang kl. 13.30-15.30

i Sognegården.

Strikkecaféen

(tidl. Lappemøder)

ved Esther Petersen og Ulla

Jørgensen

I mødelokalet, Lyngby Kirkestræde

10 A, strikkes og hækles tæpper og

trøjer til Mother Teresas arbejde i

Indien.

Strikkecaféen er en gren af kirkens

arbejde – et åbent samlingssted,

hvor alle interesserede er meget

velkomne til at være med i arbejdet.

Vi mødes 1. og 3. torsdag i måneden

kl. 13.00-15.00:

5. og 19. januar,

2. og 16. februar

1., 15. og 29. marts,

12. og 26. april

Områdecenter

Baunehøj

Gudstjenester og sammenkomster

for ældre ved Leif Bork Hansen

afholdes 1. og 3. fredag i måneden i

Aktivitetscentret, Bauneporten 22.

Ikke kun beboerne, men alle ældre er

velkomne!

6. og 20. januar, 3. og 17. februar,

2. og 16. marts samt 13. april

Hver gang kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 17. januar

Tirsdag d. 21. februar

Tirsdag d. 20. marts

Tirsdag d. 10. april

Møderne er offentlige.

Hver gang kl. 19.00 i Sognegården.

Fyraftenssang

ved Jørgen Demant

og pianist Helle Wagner

Når årstiderne skifter, mærker vi

det allesammen. Selvom vi lever i

en digital tid, og lyset kan tændes

og slukkes ved kontakten, så er

vi på krop og sjæl en del af naturens

cyklus og rytme. Vi påvirkes

af mørkets aftagen

og lysets styrke.

Ved disse omstillinger i vores

naturrytme, er det godt at samles

og synge sammen. Det gør vi

ved disse fyraftens-sangaftener,

der er lagt ved kyndelmisse

midtvejs i vinteren, og ved forårsjævndøgn,

hvor sommerhalvåret

begynder.

Torsdag d. 2. februar

Onsdag d. 21. marts

Hver gang kl. 16.30-17.30

1413-Lyngby-krkblad-jan-apr-2012-KOR2.indd 6 07/12/11 16.01


K o n t a k t t i l L y n g b y k i r k e 7

Præsterne

Julie K. Goldschmidt (kbf)

Lyngby Kirkestræde 12

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 88 24 60

E-mail: jkg@km.dk

Træffes bedst tirsdag–fredag kl. 10–11

samt torsdag kl. 16–18. Mandag fri.

Jørgen Demant

Hjortekærsvej 74, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 88 40 75

E-mail: jtd@km.dk

Træffes bedst tirsdag, torsdag og

fredag kl. 10–11. Mandag fri.

Leif Bork Hansen

Rustenborgvej 5, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 24 83

E-mail: Iboh@km.dk

Træffes bedst mandag –torsdag kl.

10–11 samt onsdag kl. 18–19. Fredag fri.

Karen Marie Sø Leth-Nissen

Kontor i Sognegården.

Træffes bedst på tlf.: 29 24 71 80

mandag-torsdag kl. 10-11.

Fredag fri.

E-mail: kmln@km.dk

Bladet Lyngby Kirke

Ansvarshavende redaktør:

Jørgen Demant

Redaktion: Bladudvalget

Layout: Freiheit09

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S

Stof til næste nummer:

Afleveres til ansvarshavende redaktør

senest 15. marts 2012

Kirkekontoret

Lyngby Kirkestræde 10 A

Boks 162, 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 87 53 76 – Fax: 45 87 76 41

E-mail: lyngbykirkekontor@mail.dk

Mandag–fredag kl. 9–13 samt torsdag

kl. 16–18.

Sognegården: Stades Krog 9

Organist Gerda Hartmann

Elverbo 9, 2840 Holte

Tlf.: 45 42 16 08

Træffes bedst kl. 9–10. Onsdag fri.

Kirketjener Ruben Odgaard

Tlf.: 61 68 72 02

Kirketjener Mogens Pedersen

Tlf.: 29 45 04 12.

De grønne pigespejdere

Nærmere oplysninger:

Marie Louise Berg

Tlf.: 45 87 67 46

E-mail: berg-thomsen@email.dk

Lyngbykirkernes Spirekor

og Børnekor

Korleder: Vibeke Sahner Ockelmann.

Tlf.: 29 42 16 69

E-mail: v_s_ockelmann@hotmail.com

Menighedsrådet

Formand for menighedsrådet

Peter Schmidt

Poppelhegnet 13, st. th.

2800 Kgs. Lyngby – Tlf.: 45 87 73 82

Kirkenøglen

Fødsel

Fødsel registreres af kirkekontoret

senest 14 dage efter barnets fødsel.

For ugifte kan Omsorgs- og ansvarserklæring

afleveres inden for samme

periode. Fødsel kan også anmeldes

elektronisk indenfor 14 dage.

Se www.personregistrering.dk

Navngivning

Navngivning finder sted ved henvendelse

til kirkekontoret. Barnet skal

have navn, enten ved navngivning eller

i forbindelse med dåb, inden 6 mdr.

Indenfor 14 dage kan navngivning

også anmeldes elektronisk samtidig

med fødsel.

Se www.personregistrering.dk

Dåb

Dåb anmeldes til kirkekontoret;

selve dåbshandlingen aftales med den

præst, der skal foretage dåben.

Vielse

Vielse anmeldes til kommunens

vielseskontor, der udsteder prø velses

attest. Skal vielsen finde sted i

kirken, aftales tid ved henvendelse til

kirkekontoret.

Begravelse og bisættelse

Henvendelse rettes til den præst, der

skal medvirke, eller til kirkekontoret.

Se også www.lyngby-kirke.dk

1413-Lyngby-krkblad-jan-apr-2012-KOR2.indd 7 07/12/11 16.01


g U D S T J E N E S T E R

Januar

Februar

Marts

April

Søndag d. 1.

Nytårsdag

10.30 Karen Marie Sø

Leth-Nissen

Lørdag d. 7.

11.00 Konfi rmandgudstjeneste

Søndag d. 8.

1. søndag efter Helligtrekonger

10.30 Julie K. goldschmidt

Kirkekaffe

Søndag d. 15.

2. søndag efter Helligtrekonger

10.30 Leif Bork Hansen

Lørdag d. 21.

11.00 Jørgen Demant

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 22.

3. søndag efter Helligtrekonger

10.30 Jørgen Demant

Søndag d. 29.

Sidste søndag efter

Hellig trekonger

10.30 Karen Marie Sø

Leth-Nissen

16.00 Leif Bork Hansen

Onsdag d. 1.

18.00 Julie K. goldschmidt

Kyndelmissegudstjeneste

med De grønne Pigespejdere

og Lyngbykirkernes

Børnekor

Lørdag d. 4.

11.00 Julie K. goldschmidt

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 5.

Septuagesima

10.30 Julie K. goldschmidt

16.00 Eftermiddagsgudstjeneste

Kirkens konfi rmander og

fangekoret ”Horserødderne”

fra Horserød

Statsfængsel medvirker

Søndag d. 12.

Seksagesima

10.30 Leif Bork Hansen

Kirkekaffe

Søndag d. 19. Fastelavn

10.30 Jørgen Demant

Lyngbykirkernes Børnekor

medvirker

Søndag d. 26.

1. søndag i fasten

10.30 Karen Marie Sø

Leth-Nissen

16.00 Jørgen Demant

Lørdag d. 3.

11.00 Leif Bork Hansen

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 4.

2. søndag i fasten

10.30 Julie K. goldschmidt

Lørdag d. 10.

16.00 gospelgudstjeneste

i Christianskirken med konfi

r mander fra begge kirker

Søndag d. 11.

3. søndag i fasten

10.30 Leif Bork Hansen

Kirkekaffe

Søndag d. 18. Midfaste

10.30 Karen Marie Sø

Leth-Nissen

Torsdag d. 22.

17.00 Karen Marie Sø Leth-

Nissen og Jørgen Demant

Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 25.

Mariæ Bebudelses Dag

10.30 Jørgen Demant

16.00 Karen Marie Sø

Leth-Nissen

Lørdag d. 31.

11.00 Karen Marie Sø

Leth-Nissen

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 1.

Palmesøndag

10.30 Julie K. goldschmidt

Skærtorsdag d. 5.

10.30 Karen Marie Sø

Leth-Nissen

Langfredag d. 6.

10.30 Jørgen Demant

Søndag d. 8.

Påskedag

10.30 Leif Bork Hansen

Mandag d. 9.

2. påskedag

10.30 Julie K. goldschmidt

Søndag d. 15.

1. søndag efter påske

10.30 Julie K. goldschmidt

Kirkekaffe

Lørdag d. 21.

11.00 Jørgen Demant

Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 22.

2. søndag efter påske

10.30 Jørgen Demant

Søndag d. 29.

3. søndag efter påske

10.30 Karen Marie Sø

Leth-Nissen

Læs mere om vores arrangementer

og fi nd oplysninger om sogn og

menighed på www.lyngby-kirke.dk.

Se også Lyngby kirkes annoncer i

Det grønne Område.

Næste nummer af Lyngby Kirke

udkommer til maj 2012.

1413-Lyngby-krkblad-jan-apr-2012-KOR2.indd 8 07/12/11 16.01

More magazines by this user
Similar magazines