Generelle retningslinjer for injektionaf insulin til voksne - Bornholms ...

brk.dk

Generelle retningslinjer for injektionaf insulin til voksne - Bornholms ...

Generelle retningslinier for

injektion af insulin til voksne

Diasshow til undervisningsbrug

for sundhedspersonale i

Bornholms Regionskommune, Bornholms

Hospital og lægepraksis

Klinisk Diabetesforum 2013


• Dette diasshow er udarbejdet af

• Udviklingssygeplejerske Anita Kjer Madsen

• Diabetessygeplejerske Ruth Gjerding

• Konsultationssygeplejerske Gitte Andersen

Klinisk Diabetesforum 2013


Retningslinier for injektion af

insulin til voksne

• Dansk sygeplejeråd har i 2002 (revideret i 2006 )

udgivet en rapport til brug for sundhedspersonale, som

vejleder diabetikere i injektionsteknik

Klinisk Diabetesforum 2013


Retningslinier for personalet

BOH: VIP (vejledning/instruks/politik)

BRK: Retningsgivende dokument

Klinisk Diabetesforum 2013


BOH-intranet

Klinisk Diabetesforum 2013


BRK-Dragenettet

Klinisk Diabetesforum 2013


Lægehuse

www.sundhed.dk/SOFT

Klinisk Diabetesforum 2013


www.brk.dk/sundhedsportalen

Klinisk Diabetesforum 2013


Ved oplæring/undervisning i

injektion af insulin til voksne

Brug da venligst

pjecerne:

Klinisk Diabetesforum 2013


1.

Hånddesinfektion før forberedelse til

injektionen startes

samt handskebrug ved injektion af

insulin

Klinisk Diabetesforum 2013


2.

Pennen bruges kun til én og samme

person

Klinisk Diabetesforum 2013


3.

Det checkes, at det er den rigtige

insulintype til det rigtige tidspunkt

Insulinet bør have stuetemperatur.

(Insulin, der ikke er i brug, opbevares i

køleskab).

Penne med klar insulin kan tømmes helt.

Penne med uklar insulin (langsomtvirkende

og blandingsinsulin) skal kasseres ved

mindre end 12 ie i pennen.

Klinisk Diabetesforum 2013


4.

Ved langtidsvirkende (f.eks. Insulatard)

eller blandingsinsulin (f.eks. NovoMix)

vendes pennen mindst 10 gange frem og

tilbage, indtil insulinet er ensartet

mælkehvidt.

Klinisk Diabetesforum 2013


OBS:

Ved NovoMix skal pennen altid først rulles liggende

mellem håndfladerne mindst 10 gange frem og 10

gange tilbage og derefter vendes, indtil insulinet er

ensartet mælkehvidt.

Dette gøres kun, når der tages en ny pen i brug

Klinisk Diabetesforum 2013


5.

Når plejepersonale administrerer injektion

insulin, afsprittes membranen med en

spritsvabs 82 % ethanol en enkelt gang.

Klinisk Diabetesforum 2013


5.

Nålen påsættes.

Pennen indstilles med 1 til 4 ie insulin og der

laves et ”luftskud”(stemplet trykkes i bund,

mens pennen holdes lodret med nålen op

ad)

Proceduren gentages til der kommer en dråbe

insulin på nålespidsen.

Pennen indstilles til korrekt insulindosis

Klinisk Diabetesforum 2013


Vejledningen for de enkelte

pensystemer følges.

Der findes mange forskellige

pensystemer på det danske marked.

Derfor vigtigt at plejepersonale

følger/læser vejledningen for de

enkelte pensystemer.

Klinisk Diabetesforum 2013


6.

Det checkes,

at det er det rigtige anatomiske

område for denne type insulin.

Klinisk Diabetesforum 2013


6.

Hurtigtvirkende(f.eks. Actrapid) og ekstrahurtigtvirkende

insulin(f.eks. NovoRapid)

injiceres altid i maven inden for området 4

cm under navlen og 12 cm til siderne eller

12 cm over navlen.

Optagelseshastigheden er hurtigere over

navlen.

Klinisk Diabetesforum 2013


”Systematisk rotationssystem”

Klinisk Diabetesforum 2013


6.

Langtidsvirkende insulin injiceres altid i låret

i et område svarende fra pressefold til

sidesøm en håndsbredde over knæet og til

lysken.

Klinisk Diabetesforum 2013


6.

Alternativt kan hoften anbefales.

Stikkeområde i hoften:

Øverste laterale kvadrat

Almindeligvis gives blandingsinsulin

(f.eks. NovoMix) i maven om morgenen og i

låret om aftenen.

Klinisk Diabetesforum 2013


7.

Det undersøges at injektionsstedet er uden sår

eller tegn på infektioner, blå mærker,

fedtknuder og arvæv (lipohypertrofi)

Klinisk Diabetesforum 2013


7.

Vær sikker på, at det nye injektionssted

vælges mindst 3 cm fra sidste

injektionssted.

Klinisk Diabetesforum 2013


Valget af nålelængde og

injektionsvinkel

Bør være individuel fra patient til

patient for at sikre, at insulinet

injiceres subcutant

Klinisk Diabetesforum 2013


Nålelængde og injektionsteknik.

Type Nålelængde Stikkevinkel Hudfold

Normalvægtig 5+6 mm 90 grader løftet

(BMI < 25) 8 mm 45 grader løftet

Vægt over 5+6 mm 90 grader uden hudfold

middel i maven

(BMI > 25)

løftet hudfold

i låret

8 mm 90 grader løftet

Klinisk Diabetesforum 2013


BMI beregnes efter denne

formel:

Kropsvægt(kg)

BMI= højde x højde (m)

Klinisk Diabetesforum 2013


Det vil oftest være en 5, 6 eller 8

mm nål, der injiceres i en vinkel på

45 eller 90 grader i løftet hudfold

(løftet af tommeltot og pegefinger)

Hudfolden forbliver løftet under hele

injektionen.

Klinisk Diabetesforum 2013


Injektion i løftet hudfold

Klinisk Diabetesforum 2013


Klinisk Diabetesforum 2013


Ved dosis over 40 ie

deles dosis i to

Dvs. man tager to injektioner lige efter

hinanden i stedet for én.

Husk at skifte nål og sted for hver

injektion.

Klinisk Diabetesforum 2013


Skift nål hver gang

• Hvis der ikke skiftes, kan man

risikere at:

– Nålen bliver sløv.

– Insulinen kan løbe ud og ændre

koncentrationen af insulin i pennen.

– Nålen kan stoppe til.

– Det yderste silikonelag på nålen slides

af og det kan hos nogle give

nikkelallergi.

Klinisk Diabetesforum 2013


8.

Når plejepersonalet administrerer injektion

insulin afsprittes huden en enkelt gang.

Huden skal tørre inden der stikkes.

Nålen stikkes i subcutis.

Hvis nålen er placeret korrekt, kan

nålespidsen bevæges frit fra side til side i

underhuden.

Klinisk Diabetesforum 2013


Klinisk Diabetesforum 2013


9.

Sprøjt insulinet ind.

Der tælles til mindst 10 svarende til 10

sekunder, slip hudfolden.

Nålen trækkes helt ud.

Klinisk Diabetesforum 2013


10.

Tag nålen af og placer den i en brudsikker

kanyleboks.

Klinisk Diabetesforum 2013


10.

Brugte og delvis tomme insulinpenne kasseres:

Hjemmepleje / plejehjem: særskilt kanyleboks

(afhentes af BOFA - lokale sygeplejedepoter)

Selvhjulpne borgere: kan leveres på apotek i original

emballage eller plasticpose.

– se intern affaldshåndtering i egen virksomhed.

Klinisk Diabetesforum 2013


Bornholms Hospital:

Insulinpenne med

medicinrester

Insulinpenne uden nål

og medicin

Klinisk Diabetesforum 2013


De kliniske retningslinier er

udarbejdet til brug i daglig praksis

Men de fritager ikke plejepersonalet for at

bruge det kliniske skøn i specifikke

situationer, f.eks. i forbindelse med store

insulindoser, transplantater, ødemer osv.

Klinisk Diabetesforum 2013


Kontakt oplysninger:

BOH

• Diabetessygeplejersker

(Tlf.: 56909042)

Ruth Gjerding RGJE0002@regionh.dk

Mari-Ann Nexø MNEX0001@regionh.dk

Bornholms Hospital

Klinisk Diabetesforum 2013


Kontakt oplysninger:

Lægepraksis

• Konsultationssygeplejerske

Gitte Andersen

svanekelaegehus@hotmail.com

Svaneke lægehus

Klinisk Diabetesforum 2013


Kontakt oplysninger:

BRK

• Udviklingssygeplejerske diabetes

Anita Kjer Madsen

(Tlf.: 56926063)

Anita.kjer.madsen@brk.dk

Borger og Sundhed

Møllevænget 1

3730 Nexø

Klinisk Diabetesforum 2013


Tilladelser

• Der er givet tilladelse fra Novo Nordisk at

bruge billede materiale fra hjemmeside.

• Der er givet tilladelse fra BD Medical at

bruge billede materiale fra hjemmeside.

• Egne billeder er også brugt.

Klinisk Diabetesforum 2013

More magazines by this user
Similar magazines