Generalforsamling - Foreningen af Erhvervskvinder

erhvervskvinder.dk

Generalforsamling - Foreningen af Erhvervskvinder

- Nyt

Århus marts 2004

Velkommen

på Varna Palæet i Marselisborgskoven

onsdag d. 10. marts 2004

Fremmøde kl. 18.15

Generalforsamling

Aftenen begynder med ordinær generalforsamling - se

dagsordenen i bladet.

Vinsmagning

Aftenen overtages af Jacob Ruby fra “Propperiet” som

vil pirre vores smagsløg med forskellige vine i en skøn

kombination. Vi vil opdage fornøjelsen når vin og mad

er nøje afstemt.

“Propperiet” har stor erfaring med vine - og er ikke

bange for at tænke i alternative løsninger.

Vel mødt

Bestyrelsen

AFBUD

Afbud til ovenstående arrangement skal ske til Susanne Varrisboel

senest mandag d. 8. marts 2004. Brug e-mailadressen:

ekmde@yahoo.dk - har du ikke mulighed for at maile, så

ring på tlf. 8672 5682 og indtal din besked på telefonsvareren.

Ved manglende afbud, opkræves et gebyr på 150 kr


- Århus

Nyt fra foreningen

KÆRE MEDLEMMER

Nu er vi oppe på 50% af medlemmerne

som ønsker at modtage EKNyt elektronisk

- og det luner godt i pengepungen.

Traditionen tro har vi generalforsamling i

marts måned, og dermed vil jeg lige gøre

opmærksom på, at det kun er medlemmer

som har betalt, der kan deltage i generalforsamlingen.

Beløbet for medlemsskabet

kr. 1.000,- kan indsættes på konto

1199 348 0283

Tiden er også inde for produktion af ny

netværksbog. Derfor er der et worddokument

vedhæftet som kan mailes, faxes

eller sendes retur senest den 12. marts. I

skal anføre rettelserne (og kun rettelserne)

i forhold til sidste års netværksbog.

Har I ingen ændringer, behøver

I intet at foretage Jer.

Og så er der igen taget initiativ til en dejlig

netværkstur - se vedhæftede invitation.

Formand Helle Hoffmann

...fra sidste møde

Velkomst ved formanden og særlig velkommen

til aftenens foredragsholder Lotte Darsø,

Learning Lab Danmark. Formanden orienterede

om klubnyt, præsenterede gæster, og

herefter fik vi serveret en lækker middag.

Aftenens emne var Kunstens betydning for

Erhvervslivet - og omvendt!

”Forestil dig at din virksomhed udlodder 40

billetter til ”en Robbie Williams” koncert i

denne uge. I næste uge kan du være en af de

30 heldige, som kommer til en avant garde

udstilling. Ugen efter kan du måske deltage i

en Salsa lektion – i arbejdstiden – eller du er

en af de 15 – der har vundet en plads i en

gruppe, hvor der kommer en professionel

skuespiller og laver en teatergruppe i en uge

– i arbejdstiden” Findes sådan en virksomhed

– og i givet fald hvorfor.

Den findes i England og hedder Unilever

Lotte Darsø, forsker og forfatter til bogen: Learning

Tales of Arts-in Business, gav os herved

et eksempel på læring i Kunsten i Erhvervslivet.

Hun fortalte, at hun via mange

interviews kunne fastslå, at forskelligheden

blandt kunstnere og ikke ditto, skyldtes den

kreative evne. Erhvervsmanden siger, lad os

nu tænke kreativt, og kunstneren siger, lad os

nu komme i gang! Erhvervsmanden bruger

kunstnere til at integrere metaforer og til at

finde essensen – i deres mange ord, hvor

kunsten udtrykker følelser. Lotte gav os gode

informationer om hvordan ”handling skaber

forandring”, når to så forskellige arbejdsfelter

forenes. Tak til Lotte Darsø fra ”Learning Lab

Århus”. Og tak til formanden for på elegant

måde at afslutte – diverse betragtninger om

et velkomponeret og forståeligt foredrag.

Ref. Grethe Breum

Nyt medlem

Velkommen til:

Majken Vigh-Larsen Funderud

Elmehøjvej 32

8270 Højbjerg

Titel: Butiksindehaver

Ansvarsområde:

Indkøbschef

12.03.69

Det svære er ikke at stige opad,

men at forblive sig selv under

opstigningen.

- Jules Michelet -


- Århus

Dagsorden for ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår advokat Bente Yde Nissen.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning, herunder referat af arbejdet i Fællesudvalget.

Beretning udsendes til gennemlæsning før generalforsamling.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for igangværende regnskabsår.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 1.000,- årligt.

7. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

8. Valg af formand.

Helle Hoffmann er ikke på valg

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Birthe Gottlieb er på valg - villig til genvalg.

Marianne Pagh Lübeck er på valg - villig til genvalg.

Jytte Wainø er på valg - villig til genvalg

Heidi Rasmussen ønsker ikke at fortsætte arbejdet i bestyrelsen - bestyrelsen foreslår

Elisabeth Bønløkke.

10. Valg af suppleant

Lotte Schade er suppleant men ønsker ikke at fortsætte arbejdet i bestyrelsen -

bestyrelsen foreslår Inge Køster

11. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for denne.

Revisor Birgit Møller er ikke på valg.

Suppleant for revisor Anne-Mette Hegelund er ikke på valg.

12. Eventuelt.

Denne dagsorden er udsendt den 24. februar 2004


Nyttige oplysninger

Bestyrelsen

Mødeafbud

Som medlem er man automatisk tilmeldt møderne.

Mødeafbud skal ske til den anførte adresse på forsiden

af EK Nyt - og helst på mail.

Den anførte mail-adresse er oprettet specielt til formålet

at melde afbud, den aflæses kun én gang om

måneden - og derfor kan man ikke skrive andre beskeder

til bestyrelsen.

Adresseændring

Ændring af adresse og andre vigtige ændringer såsom

email-adresser skal foregå til:

reklamehuset.helle@image.dk

Ændringer til netværksbogen foregår én gang årligt,

hvor I får mulighed for at udfylde en blanket.

Gæstetilmelding

Formand

Helle Hoffmann

Tlf. 8626 3835

reklamehuset.helle@image.dk

Næstformand

Bodil Johanne Jørgensen

Tlf. 7565 7876

bj@bjraadgivning.dk

Kasserer

Birthe Gottlieb

Tlf. 8695 0246

birthe.gottlieb@get2net.dk

Gæstedeltagelse: kr. 250,-

Medlemmer skal helst tilmelde gæster senest 10

dage før mødet, så bestyrelsen har mulighed for at

sende det potentielle medlem alle relevante oplysninger

inden mødet.

Tilmelding skal ske til: reklamehuset.helle@image.dk

Arrangementsansvarlig

Marianne Pagh Lübeck

Tlf. 8617 7701

mplubeck@mail.tele.dk

Arrangementudvalg

Har I interessante forslag til foredrag modtages disse

med glæde. Send en mail til Marianne Pagh Lübeck:

mplubeck@mail.tele.dk

Medredaktør

Susanne Varrisboel

Tlf. 8672 5682

varrisboel@mail.dk

Netværksgrupper

I skrivende stund er der 6 aktive grupper, de fleste er

lukkede for tilgang, men læs mere om potentielle

grupper mv. på vores hjemmeside.

Arrangementsudvalg

Jytte Wainø

Tlf. 8936 0000

dcak@dcak.dk

(Obs, hjemmesiden er ikke helt færdig)

EK´s hjemmeside

Vores hjemmesideadresse er www.eknet.dk eller

www.erhvervskvinder.dk.

Under “medlemsområde” kan du komme ind med

brugernavn og password. Brugernavnet er det første

bogstav i dit fornavn og de 3 første bogstaver i

efternavnet. Password er det samme som brugernavnet

efterfulgt af din fødselsdato.

Eksempel: Hanne Poulsen, født den 12.

Brugernavn: hpou - password; hpou12

Arrangementsudvalg

Heidi Rasmussen

Tlf. 7458 5853

hra@ok.dk

Suppleant

Lotte Schade

Tlf. 8635 0530

ls@tvedspar.dk


Aktiviteter i foreningerne

EK-ÅRHUS___________________________

14. jan.: Matchmakers

v/3 medlemmer

11. feb.: Arts in Business

v/Lotte Darsø

10. marts: Generalforsamling

14. april: Det magiske rum

Foredrag v/Majbritte Ulrikkeholm

12. maj: Feng Shui

v/Arkitekt Nanna Sloth Møller

9. juni: Kanotur på Gudenåen

EK-AALBORG________________________

12. jan.: Virksomhedsbesøg

Nordjyske Stiftstidende

9. feb.: Kreativ ledelse

v/Teaterinstruktør Peter Langdal

8. marts: Generalforsamling

EK-ESBJERG________________________

28. jan.: Den tavse viden

Foredrag af Alik Weintraube

EK-HERNING_________________________

21. jan.: Foredrag

v/bankanalytiker Bjarne Jensen

18. feb.: Foredrag

v/Tania Ellis, MBA

17. marts: Generalforsamling

Projekt Q, Kvinder og Ledelse

21. april: Virksomhedsbesøg

19. maj: Team Teatret

Virksomhedsbesøg

16. juni: Sommerudflugt

EK-KOLDING_________________________

20. jan: Det er ikke lige fedt

v. Anette Harbech Olesen

17. feb: Farvers betydning

v. Lene Møller, arkitekt m.a.a.

EK-KØBENHAVN____________________

20. jan: Hvordan forhandler kvinder løn

v/Forfatter Louise Østrøm

1. marts: Generalforsamling

15. april: Kvinder i bestyrelser

12. maj: Kaos eller orden

8. juni: Er der penge i pli

25. aug.: Kvinder i den 3. verden

v/Ambassadør Birgit Storgaard

EK-ODENSE__________________________

14. jan.: Drømmetydning

v/Maria Ploug

11. feb.: ”Du skal tro du ER noget”

Foredrag af Johannes Møllehave

10. marts: Generalforsamling og foredrag

14. april: ”Katrine & Alfred Tomater”

Virksomhedsbesøg

12. maj: Networking

v/Regitze Schrøder

9. juni: Flensted Mobiles

Virksomhedsbesøg

EK-TØNDER__________________________

26. jan.: "Latter og Grinekursus"

23. feb.: Generalforsamling

15. marts: Modeaften

Besøg i Gaveboden Tønder

29. marts: Fordrag

v/Samuel Rachlin

17. april: Coaching som arbejdsredskab

More magazines by this user
Similar magazines