Lær at leve med kronisk sygdom 2012 - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

Lær at leve med kronisk sygdom 2012 - Patientuddannelse

Lær at leve med kronisk sygdom 2012

Gennemført kurset

(deltaget på mindst 4 ud af 6 moduler)

Kære kursist

Du har deltaget i kurset Lær at leve med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at

udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og

tilfredshed med kursusforløbet.

Dine svar er afgørende for vores arbejde med at gøre kurset bedre for kommende

kursister. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at udfylde skemaet.

Hvis svarmulighederne ikke passer helt til din holdning eller situation, beder vi dig

krydse af ved det svar, der passer bedst.

Alle oplysninger på evalueringsskemaet er fuldt anonyme og bliver behandlet

fortroligt.

Svarene fra dit spørgeskema vil blive brugt af din kursusarrangør. Desuden

sendes besvarelsen til Komiteen for Sundhedsoplysning, som samler besvarelser

fra hele landet. Du kan se resultaterne for hele landet på

www.patientuddannelse.info.

Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til projektkoordinator Malene

Norborg, Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 21 13 90 75, e-mail:

mn@sundkom.dk

1


De første spørgsmål handler om dine personlige forhold.

1. Hvilken kommune bor du i ________________________________________

2. Køn (sæt kun 1 kryds)

Kvinde

Mand

3. Hvilket år er du født_________________________

4. Hvad er din ægteskabelige status (Sæt kun 1 kryds)

Gift/samlevende

Fraskilt/separeret

Enlig/single

Enke/enkemand

5. Hvad er din etniske baggrund (Sæt kun 1 kryds)

Dansk

Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken:

6. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet (Sæt kun 1 kryds)

Folkeskole, mellemskole, realeksamen

EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser)

HH/Studentereksamen/HF

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.)

Kort videregående uddannelse (1-2 år)

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)

2


7. Hvad er din nuværende beskæftigelse (Sæt kun 1 kryds)

Under uddannelse

I arbejde

Sygemeldt

Flexjob

Førtidspensionist

Jobsøgende

Folkepensionist

Jobtræning

Efterløn

Revalidering

Kontanthjælpsmodtager

Anden beskæftigelse, angiv hvilken:

8. Indgår kurset "Lær at leve med kronisk sygdom" som en del af en

jobplan/aktiveringsplan eller lignende (Sæt kun 1 kryds)Ja

Nej

9. Er du kommet på kurset, fordi du: (Sæt kun 1 kryds)

har kronisk sygdom

har kronisk sygdom og er pårørende

er pårørende til en med kronisk sygdom - gå til spørgsmål 12

10. Hvilken/hvilke kroniske sygdomme har du (Sæt gerne flere krydser)

Apopleksi (blodprop i hjernen)

Astma/allergi

Kræft

Diabetes

Fibromyalgi

(Fortsættes næste side …)

3


Gigtsygdom

Hjertesygdom

Knogleskørhed

KOL/Lungesygdom

Psykisk lidelse

Ryglidelse

Sclerose

Anden sygdom, angiv hvilken:

11. Hvor længe har du haft en kronisk sygdom (Sæt kun 1 kryds)

Mindre end 1 år

1 til 5 år

6 til 10 år

Mere end 10 år

De næste spørgsmål handler om din vurdering af, hvad du har fået ud af

kurset og din tilfredshed med kurset.

(fortsættes på næste side …)

4


12. Herunder vises 9 udsagn om, hvad du har fået ud af kurset. Du bedes angive, i hvor

høj grad du er enig i de enkelte udsagn (sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn).

I høj grad

Enig

Hverken

uenig

I høj

Ikke

enig

enig eller

grad

relevant

uenig

uenig

Jeg er blevet bedre til at nå de mål

jeg sætter mig

Jeg har lært at arbejde med

problemløsning

Jeg har lært at anvende forskellige

teknikker (fx afledning, afspænding,

fantasirejse og positiv tænkning)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Jeg har fået sundere madvaner ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Jeg blevet bedre til at håndtere

problemer i forbindelse med det at

være pårørende til en med kronisk

sygdom

Jeg er blevet bedre til at håndtere

mine symptomer (fx smerte,

ubehag, træthed og vanskelige

følelser)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Jeg er begyndt at bevæge mig mere ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Jeg er blevet bedre til at

kommunikere med min læge og

andet sundhedsprofessionelle

Jeg er blevet bedre til at

kommunikere med familie og venner

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

5


13. Herunder vises 10 forskellige udsagn om kursusforløbet. Du bedes angive hvor enig du er i de

enkelte udsagn (sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn)

Jeg har tillid til de informationer og

anvisninger, som jeg har fået på kurset

Instruktørerne har formået at formidle

stoffet på en pædagogisk og forståelig

måde

Det har været tiden og kræfterne værd

at deltage i kurset

Det var en fordel, at instruktørerne på

kurset selv lever med en kronisk

sygdom

Indholdet i kurset var meget relevant

for min situation

Instruktørerne var dygtige og

velforberedte

Jeg havde en god dialog med mine

medkursister på kurset

Svære emner og diskussioner blev

håndteret godt af instruktørerne

Jeg havde en god dialog med

instruktørerne på kurset

Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt

I høj grad

Hverken enig

I høj grad

enig Enig eller uenig uenig uenig

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

6


14. Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet (Sæt kun 1 kryds)

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

15. I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus (sæt kun 1 kryds)

Formiddag (mellem 9-12)

Eftermiddag (mellem 12-17)

Aften (mellem 17-20)

16. Var du tilfreds med det tidspunkt kurset blev afholdt på (Sæt kun 1 kryds og angiv

tidspunkt)

Ja. Angiv tidspunkt: ____________

Nej. Angiv tidspunkt:____________

17. Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at leve med kronisk sygdom

(Sæt kun 1 kryds)

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

7


De næste spørgsmål handler om eventuelt fravær i forbindelse med

kurset og årsagerne til fraværet.

18. Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet (Sæt kun 1 kryds)

Ja - 1 gang

Ja - 2 gange

Nej - gå til spørgsmål 20

19. Hvad var årsagen til fraværet (Sæt gerne flere krydser)

Sygdom

Ferie

Jeg havde ikke tid

Jeg havde ingen transportmulighed

Jeg var for træt/uoplagt

Kurset levede ikke op til mine forventninger

Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende

Anden årsag, angiv hvilken:_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

De sidste spørgsmål handler om den information, du fik om kurset

forud for kursusstart, din transportform og hvordan du fik kendskab til

kurset.

20. Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud

for kursets start (Sæt kun 1 kryds)

Nej - gå til spørgsmål 21

Ja - gå til spørgsmål 22

Ved ikke - gå til spørgsmål 22

8


21. Hvad var anderledes ved kurset i forhold til, hvad du havde forventet

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

22. Hvordan kommer du til kursusstedet (Sæt gerne flere krydser)

Jeg kører selv i bil

Jeg kører på knallert/scooter/crosser

Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende

Jeg kører i tog eller bus

Jeg cykler

Jeg går

Jeg kører med handicapkørsel eller lignende

På anden måde, angiv hvilken:

23. Hvor har du fået kendskab til kurset (Sæt gerne flere krydser)

Via en annonce i den lokale avis

Hos lægen

På hospitalet

Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut

På kommunen

På kommunens hjemmeside

På hjemmesiden www.patientuddannelse.info

På biblioteket

Gennem en ven/bekendt

Andet sted, angiv hvor: _______________________________________________________

9


24. Har du yderligere kommentarer til kurset er du velkommen til at skrive dem her:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet.

10

More magazines by this user
Similar magazines