spændende opdagelsesrejse - Odense Bys Museer

museum.odense.dk

spændende opdagelsesrejse - Odense Bys Museer

Vores undervisningsforslag har alle sammen flg. områder som de overordnede

faglige mål:
At skærpe elevernes iagttagelsesevne ved brug af forskellige

synsmåder og blikke på sagsområder.

At eleverne lærer at udtrykke sig varieret ved hjælp af billedets

formsprog.

At eleverne bliver fortrolige med billedsamtale omkring egne og

andres billeder ud fra undersøgelser, analyser, tolkninger og

vurderinger.

F Y N S K U N S T M U S E U M

4

More magazines by this user
Similar magazines