Matematik B - Rungsted Gymnasium

rungsted.gym.dk

Matematik B - Rungsted Gymnasium

2

Globalt - socialt - udfordrende

Musik og kreativitet

Musik A - Engelsk A - Matematik B

Denne studieretning er for dig, som brænder for musikken og ønsker at

udforske musikkens verden. I kombination med fagene engelsk og matematik

vil du få indblik i både praktiske og teoretiske sider af faget. Du vil blive i

stand til at forene musikkens kreativitet med matematikkens logik. Du vil opnå

engelsksproglige kompetencer, som blandt andet gør dig i stand til at

fremlægge musikfagets teorier på engelsk.

Særligt for denne studieretning er at:


Du vil arbejde både teoretisk og

praktisk med musik fra forskellige

genrer.

Du vil lære sangteknik og indgå i

forskellige

sammenspilskonstruktioner.

Du kommer til at optræde ved

skolens caféaftener, morgenmøder

mv., da faget musik er en integreret

del af skolens sociale liv.

Dine engelskkundskaber vil blive

videreudviklet både skriftligt og

mundtligt, og du vil få indblik i

engelsk kultur.

Du vil få indblik i hvordan

matematikken eksempelvis kan

forklare skalaer og rytmers funktion i

musik.

Studieretningsfagene samarbejder om

problemstillinger som:
Hvordan forener man bedst

matematikkens logik med musikkens

kreativitet

Hvad er det der gør, at en violin lyder

anderledes end en trompet

Hvilken betydning har engelsksproget

musik haft for verdenssamfundet

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et valgfag på mindst C-

niveau.

Hvis du vælger et fag på A-niveau,

kan det være matematik eller sprog 2

(kinesisk, tysk, fransk, spansk,

japansk).

Desuden skal du vælge et

naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

More magazines by this user
Similar magazines