14 eksempler fra arbejdet med radikalisering - Social

sm.dk

14 eksempler fra arbejdet med radikalisering - Social

“Grundlæggende, når vi taler om ekstremisme og i øvrigt unuancering på rigtig mange områder, så tror jeg, at det vigtigste udgangspunkt er anerkendelse. Og anerkendelse er ikke det samme som at sige god for noget. Anerkendelse handler om at lytte, møde og høre efter, så man forholder sig til, at den unge har selvbestemmelse og medbestemmelse over sit eget liv.” Kontaktperson, opsøgende gadeplansmedarbejder Kontaktpersonens relation til pigen løb over seks måneder, og i denne periode deltog kontaktpersonen i alle opfølgende netværksmøder. Igennem relationen lykkedes det at få pigen til at ændre sin holdning til skolen og pjække mindre. Efter samtaler med kontaktpersonen, forældrene og pigen henviste sagsbehandleren i socialforvaltningen pigen til kommunens ungeteam, hvor hun fik en ny, mere permanent støtte-kontaktperson og blev tilbudt et efterskoleophold. Medarbejdernes refleksioner Kontaktpersonen fokuserede dels på pigen, dels på hendes netværk. Ved for eksempel at tale med pigen om, hvad hun skulle gøre, hvis der opstod ubehagelige situationer, fik hun styrkede kompetencer til at kunne håndtere at være i det autonome miljø. Hendes dogmatiske politiske holdninger blev også nuanceret i et vist omfang, og fremmødet i skolen blev forbedret. Netværket omkring pigen, primært forældrene og skolen, blev mere åbent over for det autonome miljø og begyndte at forholde sig mere forstående og interesseret til pigen. “Der er rigtig mange unge, som ikke er rustede til at klare vores individfokuserede verden. De søger en ramme, hvor der er nogle andre, der er ansvarlige. I de ekstremistiske grupper finder de et fællesskab, hvor der er nogle voksne eller andre jævnaldrende, der virker meget kloge på livet eller religionen. Hvad enten det så er White Pride, det autonome miljø eller religiøs ekstremisme. Der er måske i virkeligheden ikke så stor forskel, det er stadigvæk en ramme.” Kontaktperson, opsøgende gadeplansmedarbejder forebyggelse af Ekstremisme 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering 13

More magazines by this user
Similar magazines