14 eksempler fra arbejdet med radikalisering - Social

sm.dk

14 eksempler fra arbejdet med radikalisering - Social

Indsatser I RELATION TIL GRUPPER Læringspunkter Identificér relevante aktører. Et vigtigt udgangspunkt for en effektiv indsats er en systematisk kortlægning af alle aktører, der har indsigt i en sag og bør informeres om eller inddrages i et sagsforløb. Inddrag forældrene. I arbejdet med børn og unge er forældrene vigtige samarbejdspartnere, der bør inddrages tidligt i processen. Man skal ikke være bange for at tage dialogen. De fleste forældre reagerer positivt på en bekymring for deres børn, der er udtrykt oprigtigt og ærligt. Identificér barrierer for deltagelse. Det er vigtigt at få belyst, hvilke barrierer der afholder områdets børn og unge fra at benytte eksisterende kommunale fritidstilbud. I dette tilfælde nogle forældres mistro over for klubben, brugerbetaling og fritidstilbuddenes ringe kvalitet. Lokale ressourcepersoner med tæt kontakt til forældrene kan arbejde på at opbygge tillid og bane vejen for, at forældrene vælger de kommunale fritidstilbud. Forbedring af tilbuddenes kvalitet kan også tiltrække de unge. Vær opmærksom på forvaltningsmæssige barrierer. Det er vigtigt at være opmærksom på den forvaltningsmæssige adskillelse af børneområdet på den ene side og voksenområdet på den anden side. Alt efter hvem der går ind i sagen, kan det påvirke eller begrænse afdækningen af problemet. 42 forebyggelse af Ekstremisme 14 eksempler fra arbejdet med radikalisering

More magazines by this user
Similar magazines