14 eksempler fra arbejdet med radikalisering - Social

sm.dk

14 eksempler fra arbejdet med radikalisering - Social

Et eksempel fra storbritannien

Læringspunkter

Inddrag alle relevante aktører. Ønsker man at hjælpe en person med komplekse problemer

– for eksempel psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer – er det vigtigt at etablere et

samarbejde mellem de myndigheder og institutioner, der har betydning for personens udvikling.

I Danmark er SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi et godt omdrejningspunkt,

som samtidig åbner mulighed for at inddrage andre myndigheder og institutioner.

Tilpas mentorrelationen. I denne sag var mentorindsatsen et centralt værktøj. Men hver

person er forskellig, og mentorrelationen bør tage udgangspunkt i den enkeltes motivation,

interesser og behov. Hjælp til bolig, job eller uddannelse kan være vigtige skridt på vejen til at

styrke selvværd, nye sunde interesser eller skabelse af en ny omgangskreds.

Etablér et tillidsforhold. For at en person med stærke, forenklede fjendebilleder kan lytte og

reflektere over ny viden eller argumenter, må mentor bruge megen tid sammen med personen

og udvikle en tillidsfuld relation. Hvis mentor har kendskab til et emne, der optager personen –

som i dette tilfælde islam – kan det være med til at styrke den gensidige tillid.

Anvis fredelige udtryksformer. Uanset om en sårbar person fastholder eller ændrer

sine kritiske holdninger til samfundsspørgsmål, er det vigtigt at anvise fredelige og

konstruktive måder at give udtryk for holdningerne. For eksempel igennem engagement i

civilsamfundets organisationer, der søger at påvirke lokale og nationale forhold gennem

dialog og debat.

Tilbyd en alternativ fortælling. Sæt om nødvendigt fokus på, hvordan voldelige ekstremister

’sælger’ deres ideer, og brug det i arbejdet med at tilbyde den sårbare person

en anden fortælling end ekstremisternes. Der kan blandt andet tages udgangspunkt i

samme kilder, samfundsforhold, fakta og religiøse tekster, som ekstremister søger at

underbygge deres forenklede fjendebilleder og legitimere deres voldshandlinger med.

Den sårbare persons refleksioner over dette kan bidrage til nuancering af holdninger

og ændring af adfærd.

48

forebyggelse af Ekstremisme

14 eksempler fra arbejdet med radikalisering

More magazines by this user
Similar magazines