velkomst til nye medarbejdere - Center for døve

cfd.dk

velkomst til nye medarbejdere - Center for døve

www.cfd.dk

100%

SUccesfyldt arbejde

· Vaskeriet · Teknisk afdeling

· Kørsel · Systuen

· Udehold · Kontor

· Kantine

Mennesker og muligheder

...i et tegnsprogsmiljø!


Folk er forskellige.

Vi har brug for dig!

Velkommen på Døves Vaskeri

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen på Døves Vaskeri. I denne folder kan du læse om

vores hverdag og alle mulighederne for at prøve kræfter med vores arbejdsplads.

Døves Vaskeri hører under Center for Døve i Gladsaxe. Vaskeriet tilbyder beskyttet beskæftigelse

i et moderne, industrielt vaskeri med arbejdsopgaver inden for både produktion og service.

Arbejdspladsen beskæftiger ca. 35 fastansatte på ordinære vilkår. Derudover er der 28 beskyttede

pladser jf. Lov om Social Service § 103. De beskyttede pladser er tilegnet voksne døve med nedsat

fysisk og/eller psykisk funktionsevne: døvblindfødte/døvblindblevne, døve med autisme, døve

med psykiske lidelser og døve med adfærds- og/eller sociale tilpasningsproblemer.


Værdier og mål

Vores hverdag er præget af respekt for døve og døves

kultur, og vi lægger vægt på, at arbejdspladsen er tosproget

med tegnsprog som et selvstændigt sprog.

Døves Vaskeri tilbyder spændende, lærende og udviklende

arbejdsopgaver, som giver anerkendelse og

selvværd. Målet er, at du opnår en arbejdsidentitet i

kraft af et meningsfyldt, overkommeligt og succesfuldt

dagtilbud.

Dit arbejde!

Dine vilkår!


Vil du være en del

af vores hverdag

Indflydelse og samarbejde

Hos os får du indflydelse på din arbejdsplads via et brugerråd.

Rådet har til opgave at sikre et højt informationsniveau

til alle på vaskeriet og i serviceområderne, og det er medansvarlig

for planlægning af arrangementer samt arbejdsrelaterede

temadage og kurser. Brugerrådet indgår ligeledes i

sikkerhedsarbejde vedr. fysisk/psykisk arbejdsmiljø. Der deltager

en brugerrepræsentant ved alle ansættelsessamtaler.

Du vil i forbindelse med dit arbejde blive indkaldt til en årlig

BUS-samtale (Bruger Udviklings Samtale), hvor vi vil drøfte

dine arbejdsforhold og arbejdsopgaver samt din generelle

trivsel. Vi vil ligeledes afdække dine kommunikationskompetencer

og se på, om yderligere tiltag vil kunne hjælpe dig i

din hverdag. Derefter udfærdiger vi sammen en handleplan

eller statusrapport til din kommune.


Michael, 43 år og døv

”Til daglig arbejder jeg i produktionshallen og i

sorteringsområdet. Jeg sidder også i brugerrådet,

hvor vi har ansvar for at viderebringe informationer

vedr. vores arbejdsplads til resten af vores

kollegaer. Derudover arrangerer vi julefrokoster

og sommerfester samt arbejdsrelaterede kurser.

Tidligere arbejdede jeg på en metalfabrik.

Jeg var den eneste døve og følte mig alene og

ensom. De andre kollegaer snakkede aldrig med

mig, fordi vi ikke kunne snakke sammen på tegnsprog.

Jeg blev kun inviteret med til julefrokost

én gang. Til sidst mistede jeg mit arbejde og blev

arbejdsløs i lang tid – ca. ni måneder.

Min døvekonsulent forslog, at jeg besøgte Døves

Vaskeri. Jeg kunne se, at alle i vaskeriet brugte

tegnsprog. Bagefter snakkede jeg med lederen på

Døves Vaskeri, og jeg blev tilbudt et job.

Nu har jeg været der i 15 år! Jeg synes, det er

trygt for mig at arbejde på Døves Vaskeri. Det

vigtigste er, at vi bruger tegnsprog, så man kan

følge med i, hvad kollegaerne snakker om og ikke

føler sig alene på sit arbejde.”


Konkrete tilbud

Vaskeriet

I vaskeriet får man indblik i et industrivaskeris vaskeprocesser.

Du stifter bekendtskab med håndteringen af

forskellige tekstiler, med presning, rulning og sammenlægning

af linned og beklædning samt pakning og klargøring

til distribution.

Systuen

På systuen får man rutine i syning på industrimaskiner

og lærer samtidigt kriterierne for kassering af for

dårlige emner. Du får også mulighed for at udnytte sine

kreative evner ved fx at lave ting til den årlige julebazar

eller andre arrangementer.Kørsel

Her får du mulighed for at udvikle kompetencer, som er

relevante for transportfagene. Der opnås erfaring med

selve chaufførfunktionen, pakning og levering af varer

samt kundebetjening.


Udehold

På udeholdet lærer du at håndtere små og lette maskiner

til havebrug og renholdelse af udendørsarealer.

Derudover er man med til opstilling og nedtagning af

materialer ved kurser, møder og lignende.

Teknisk afdeling

I teknisk afdeling opnås erfaring som medhjælper inden

for en bred vifte af håndværksmæssige fagområder.


Du arbejder med opgaver, der knytter sig til den daglige

drift og vedligeholdelse af Døves Vaskeri.

Kantine

I kantinen tilberedes varm mad og smørrebrød. I bageafdelingen

bages brød og kager, og i den grønne afdeling

tilberedes salater og lignende. Du stifter desuden

bekendtskab med rengøringsplaner og hygiejneregler.

Kontor

Du løser lettere kontoropgaver som fx renskrivning,

arkivering, kopiering og intern postomdeling.
Kontakt og information

Døves Vaskeri

Generatorvej 2A

2730 Herlev

Telefon: 44 39 11 65

E-mail: vask@cfd.dk

www.cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines