Medlemsbrev uge 12 - Sickpigs.dk

sickpigs.dk

Medlemsbrev uge 12 - Sickpigs.dk

Kære Medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme

27. marts 2011

Konferencen om Landbrugets fremtidige rolle - ny dagsorden blev skabt

Budskaberne er blevet positivt modtaget af politikere, grønne organisationer og fødevareproducenter. Landbruget

er villig til at sælge jord til staten, der kan laves natur på, mod at vi får lov til at få nogle bedre produktionsforhold.

Opgaven bliver nu at få defineret begge sider af sagen. Det at skabe mere natur, vil bidrage med at reducere

nitratudvaskningen. Uanset vi er lodret uenige i nitrats rolle i vandmiljøet, kan vi leve med en reduktion,

så længe det ikke begrænser produktionen eller forringer konkurrenceforhold.

Vi har stadig noget opfølgningsarbejde på selve konferencen, da vi endnu ikke har fået lagt videoen ind på

hjemmesiden. Det glæder vi os meget til. For der blev sagt mange gode ting den dag.

Debatten om Chatonella algen.

Onsdag d. 23. marts gik det galt igen. En algeart kaldet Chatonella, har indtaget de danske farvande. Den er giftig,

så fisk dør, når de færdes i området. Igen blev landbrugets næringsstoffer hængt ud som den store synder.

Jeg var stødt på en artikel i Berlingske ugen før og havde sat mig ind i stoffet. Derfor ringede jeg til DR, kom

igennem med det samme og bad dem om at stoppe nyheden og beklage den, da den ikke var fagligt dokumenteret.

De ville stoppe den, men ville ikke beklage, når det var andre kilder, der var anvendt. Men om aftenen gik

det galt igen. TV2 bragte et tilsvarende indslag, hvor man igen hængte landbruget ud. Et af vore medlemmer

kontaktede Landbrug og Fødevarer og bad dem gøre noget

ved historien. Det ville de ikke. Men her kommer sandheden

om Chatonella.

Chatonella trives bedst, når der er lavt nitrat og højt fosfor.

Altså forhold langt under Redfield-konstanten på 7:1.som er

almindelig anerkendt af alle forskere, også på DMU.

Der er for årstiden, et usædvanligt lavt indhold af nitrat i

vandet, grundet 4 måneder i ”fryseren”. Derfor problemerne.

Chatonella algen befinder sig ikke ved overfladen, ej heller

ved bunden. Men normalt i en dybde på 4-8 meter.

Den dør og forsvinder, når vandtemperaturen stiger til mere

end 4 grader. Men efterlader enorme mængder dødt materiale,

der vil lægge sig som et organisk tæppe på havbunden,

som kan medføre store problemer med iltsvind i Kattegat,

bælterne og vestlige Østersø til sommer.

Her er billeder fra DHI-Vandudsigten fra i går, her ved overfladen.

Forhold mellem nitrat og fosfor er tæt på 1:1.

Forhold er tilsvarende ved havbunden, men med værdier, der

er op til 10 gange højere. Men stadig med forhold 1:1 mellem

nitrat og fosfor.

Chatonella algen befinder sig i hele det område, der måles

lavt nitrat 1-5 mikrogram nitrat pr. liter. Normalt vil nitratindholdet

i vore farvande ligge på 100 -300 mikrogram nitrat

pr. liter, på denne årstid.

Jeg bruger så mange ressourcer på netop denne historie,

fordi dette problem vil være stigende i fremtiden. Jo mere vi

begrænser nitratudvaskningen, jo større vil problemerne

være med giftige alger.

Vi har en stor opgave med at forklare resten af samfundet,

hvordan tingenes rette tilstand er. Hvis vi får flere ressourcer

i Bæredygtigt Landbrug, er det en af de opgaver, der skal

prioriteres højest.

Christian Castenskiold, formand, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk, Mob. 40 28 00 26. fax. 59 46 70 26 post@castenskiold.dk

Vagn Lundsteen, direktør, Tempelvej 32, 4390 Vipperød. Mob. 22 50 54 45. fax. 59 18 61 56 mail: vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

hjemmeside : www.baeredygtigtlandbrug.dk Danske Bank kt.nr: 3206 10638984


Landbrugets stemme

Henvendelse fra ”grønne” organisationer

Apropos flere ressourcer, ringede en af forskerne bag onsdagens historie om Chatonella til mig. Det var ikke for

at de ville hænge landbruget ud, at de havde udtalt sig. De vidste ikke årsagen til den kraftige opblomstring og

så var det nærliggende at give landbruget skylden, for han havde læst, at landbruget må bruge mere kvælstof,

på grund af større udvaskning. Denne ”forskerlogik” er måske forståelig for udenforstående. Igen mangler vi at

forklare det øvrige samfund, hvad det er der sker og hvorfor. Jeg forklarede ham, at indholdet af nitrat var historisk

lavt og at jeg mente det var årsagen. Han forklarede mig, at det vidste de ikke noget om, for de har ikke fået

nye analyser siden 2006. Det var blevet skåret væk. Det vil sige, at de forskere, som skal rådgive regeringen om

miljøplaner, sidder med tal, der er fem år gamle. Det er som at køre bil i mørke, uden lys. Man ved ikke hvor

man er og hvor man skal hen!

Ulovlig import af pesticider

For to dage siden læste vi om en grønsagsavler, der var blevet taget i at importere 200 liter linuron. Jeg har ingen

sympati for selvtægt og ulovligheder. Loven skal holdes. Det er skræmmende, at man ikke længere kan bekæmpe

ukrudt i grønsagskulturer, uden at blive lovbryder. Forbrugeren bliver tvunget til at købe grøntsagerne

fra udlandet, hvor midlet ikke er forbudt og hvor pesticidindholdet er væsentligt højere. De gode græder og de

onde ler!

Der er langt fra Axelborg til fødevareproducenten

Mange fødevareproducenter er i den situation, at man må lave høstpantbrev med foderstoffen for at få råd til at

købe såsæd, gødning og kemi. Mange har måttet lade banken og andre, de skylder, få transport i EU-støtten.

Flere tusinde hænger på afgrundskanten.

Alligevel udtaler Landbrug og Fødevarers cheføkonom Leif Nielsen i medierne, at det ser lyst ud for landbruget

og at vi er igennem den værste periode. Hvordan harmonerer dette med virkeligheden Har L&F en interesse i

at sende misvisende information ud, eller forstår man bare ikke medlemmernes situation

Vandplanerne – hvad gør Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug udarbejder i samarbejde med vores advokat, et generelt høringssvar til Vandplanerne.

Her vil vi blandt andet stille spørgsmålstegn ved hele fundamentet for planerne. Samt komme med forslag til

hvordan den samme mængde kvælstof kan fjernes, uden det koster landbruget penge. Derudover udarbejdes

en ”pixi-udgave”, som frit kan anvendes af alle medlemmer af Bæredygtigt Landbrug. Det er vores ønske, at alle

sender høringssvar ind vedrørende vandplanerne, så man i Miljøministeriet forstår, at vi mener det alvorligt. Vi

vil ikke have yderligere begrænsninger, der ikke er fagligt begrundede. Vi beklager, at denne ”pixi-udgave” ikke

allerede er sendt til medlemmerne. Den kommer i den kommende uge.

Medarbejder med faglig baggrund og indsigt, søges til vores sekretariat på Sjælland

På grund af stor aktivitet, søges en medarbejder med faglig baggrund til deltidsansættelse på vores sekretariat

på Tempelvej. Det er i erkendelse af, at jo flere timer, vi arbejder, jo større er effekten, af det vi gør. En kraftig

stigende medlemstilgang (nu er vi næsten 1500) betyder mere arbejde og flere penge at gøre godt med i det

vigtige arbejde, vi har gang i.

Arbejdet vil primært bestå i at læse fagligt/politiske artikler. Ansøgeren forventes hurtigt at kunne sætte sig ind i

fagligt stof, skrive artikler, deltage i debatter, holde foredrag og afholde kursusvirksomhed. Henvendelse vedrørende

jobbet skal ske til undertegnede.

En sponsor har lavet BL-mærkater til at klistre på ruden i bilen og traktoren

Interfiller, en lille virksomhed, der bl.a. fremstiller mikronæringsstoffer til landbruget, har sponseret og selv stået

for produktionen. Størrelse 9 x 20 cm. Udseendet er identisk med logo’et oppe i højre hjørne af dette medlemsbrev.

Mærkaten kan fås ved henvendelse hos bestyrelsesmedlemmerne eller til kontoret på Tempelvej.

Venlig hilsen Vagn Lundsteen

Christian Castenskiold, formand, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk, Mob. 40 28 00 26. fax. 59 46 70 26 post@castenskiold.dk

Vagn Lundsteen, direktør, Tempelvej 32, 4390 Vipperød. Mob. 22 50 54 45. fax. 59 18 61 56 mail: vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

hjemmeside : www.baeredygtigtlandbrug.dk Danske Bank kt.nr: 3206 10638984

More magazines by this user
Similar magazines