Fremtidens danskfag - Ministeriet for Børn - Undervisningsministeriet

mennta.hi.is

Fremtidens danskfag - Ministeriet for Børn - Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriets

forord

En nærmest eksplosiv vidensproduktion og omfattende forandringer

i kultur og samfund sætter vore uddannelser, fagene og

fagligheden under pres og gør det mere end nogensinde påkrævet

at forlade en traditionel pensumtænkning og anlægge nye

vinkler på undervisningens mål og indhold og på evalueringsog

prøveformer. Som led i denne proces har Uddannelsesstyrelsen

nedsat og finansieret analyse- og arbejdsgrupper i

udvalgte fag og fagområder. I oktober 2002 udgav Undervisningsministeriet

rapporten fra den første af disse grupper,

Kompetencer og Matematiklæring.

Nærværende publikation, Fremtidens danskfag, er udarbejdet

af den arbejdsgruppe som Uddannelsesstyrelsen nedsatte for

danskfaget. Gruppen, der har haft Frans Gregersen, professor

ved Københavns Universitet i dansk sprog, som formand,

fremlægger med denne rapport resultaterne af en omfattende

analyse af faget dansk på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Ansvaret for rapportens indhold og anbefalinger ligger fuldt

ud hos arbejdsgruppen. Uddannelsesstyrelsen vil gerne rette en

stor tak til gruppens medlemmer for gennemførelse af dette

meget omfattende projekt, der forventes at sætte et betydeligt

præg på først og fremmest udviklingen i danskfaget, men også

bredere på den faglige tænkning i andre fagområder.

I en selvstændig publikation, Oversigt over dansksystemet,

som er udgivet samtidig med nærværende, kortlægger arbejdsgruppens

sekretariat de største danskuddannelser i det danske

uddannelsessystem. Den publikation giver et nyttigt overblik

over danskfagets placering og betydning på de forskellige

niveauer i vores uddannelsessystem.

Det kan varmt anbefales at alle med interesse for dansk - eller

faglighed på andre fagområder - lader sig inspirere af de to

5

More magazines by this user
Similar magazines