ACTIVE HOUSE Bolig for Livet - Lysnet

lysnet.com

ACTIVE HOUSE Bolig for Livet - Lysnet

LYS Temadag den 25 februar 2009

Arkitektskolen Aarhus

Ellen Kathrine Hansen, projektleder, lektor, arkitekt MAA, VKR Holding

ACTIVE HOUSE

Bolig for Livet


Baggrund

3 grunde til at reducere brugen af fossile brændstoffer:

1. Klimaændringer

2. Politisk afhængighed

3. Ressource knaphed

Så længe har vi ressourcer:

Olie 41 år

Gas 60 år

Kul 133 år

Kilde: Statistical Rewiew of World Energy 2008


Baggrund

Brundtland rapporten

’Vores fælles fremtid’ 1987

Bæredygtig udvikling:

’…At sikre at den imødekommer de øjeblikkelige

behov uden at gå på kompromis med de fremtidige

generationers mulighed for at sikre deres behov.’


Baggrund

40%

af det samlede primære energiforbrug

anvendes i bygninger

Opvarmning

Ventilation

Belysning

Køling

Apparater

Samlede energiforbrug i EU


Baggrund

Ikke begrænsninger men nye MULIGHEDER

Solen forsyner jorden med 15000 gange

mere energi end vores samlede behov


ENERGI

KOMFORT

Hvad er problemet

Energieffektivt byggeri vurderes for ofte ud fra

en fokusering på komponenters isoleringsevne.

Her bliver vinduet ’det svage led’ med

reduceret vinduesareal til følge og

forringet lys-, luft- og livskvalitet

ÆSTETIK

Hvad vil vi vise med AKTIVE HUSE

Hvordan man kan videreudvikle passivhus

konceptet til skabe

helhedsorienteret byggeri med rigeligt med

dagslys, frisk luft og bedre miljø i

menneskers hverdag.


TRANSPARENS


LYS og energi


LYS og komfort

’A room without natural light is not a room’ Kilde: Louis Kahn ’Light and Space’


Det milde lys reflekteres i karm, sprosser, post, lysning, gulv, støvkorn i luften…et øjebliks indtryk

’Støvkornenes dans i solstrålerne’ Hammershøj 1900

Kilde: Ordrupgårdsamlingen


Bolig for Livet

Vision

Vi vil bringe liv, lys og luft til mennesker


Hvordan

10 tværfaglige workshops

hvor innovation skabes ved at sætte

eksisterende viden sammen på en ny måde

Intern arbejdsgruppe:

VELFAC, VELUX, Window Master

Undertitel

Rådgivere:

aart arkitekter

Esbensen Ingeniører,

KFS-Boligbyg

Spidskompetencer:

Ingeniørhøjskolen i Århus

Alexandra Instituttet

Statens Byggeforskningsinstitut


Hvornår

6 faser á ca. 3 måneder

10 workshops over hele forløbet

1. spadestik september 2008

Åbning april 2009

Åbent hus maj juni 2009

Testfamilie juli 2009-juni 2010


Mål


Energikoncept

Huset er selvforsynende med El og

varme på årsbasis

CO 2 -udledning og energiforbrug

betales tilbage over ca. 30 år

El sælges til nettet eller kunne oplade

en el-bil til miljøvenlig transport.

01.03.2009 / Page 17


Udnyttelse af passiv solenergi

Vinduet mørke U-værdi Evne til at udnytte solens varme Den totale energibalance

01.03.2009 / Page 25


Århusbugten, syd

Beliggenhed

Lystrup, 12 km nord for Århus

Udsigt til land, vand og by

Orientering mod udsigt og sol

Kompakt bygningskrop

Sammenhæng mellem indeog

uderelationer

Situationsplan


Den aktive facade

sommer/vinter

dag/nat

Undertitel

Facadebeklædning

Mørk naturskiffer

Kontrasterende partier

med træ

Tagbeklædning,

naturskiffer, solcelleog

solvarmepaneler

Aktive facadeelementer,

trælameller


3D skitse set fra sydøst


3D skitse set fra sydøst


Snit A

B A

Konstruktion og materialer

Let struktur

Bærende konstruktioner i træ

Indv. gulve træ og naturskiffer

Snit B

Indv. vægge hvide glatte

med kontrasterende partier i træ


3D skitse set fra sydøst


’You can never learn anything that is not part of yourself’ Kilde: Louis Kahn Magritte ’The False Mirror’ 1928 MOMA


LINKS

lysnet.com

lea.aarch.dk

LYS+ENERGI+ARKITEKTUR, AAA 2008

velfac.dk

Bolig for Livet

VKR-holding.com

Active House

EKH@vkr-holding.com


3D skitse set fra sydøst

More magazines by this user
Similar magazines