Download folder om STU i Nyborg - Center for døve

cfd.dk

Download folder om STU i Nyborg - Center for døve

Praktiske oplysninger

Den 3-årige uddannelse starter med et 12 ugers afklaringsforløb,

som danner grundlaget for den unges uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem den

unge, en uddannelseskoordinator, hjemkommunen og evt. forældre.

Herefter tilbydes 560 timers undervisning og 280 timers praktisk

aktivitet. Herunder et praktikforløb, der tilpasses den unges

behov og muligheder.

Optagelse på uddannelsen kræver kommunal godkendelse og

betalingstilsagn til uddannelsen og boligform. Optagelse på

uddannelsen er mulig hele året. Ansøgningsskema og yderligere

informationer kan fås ved henvendelse til Center for Døve

på nedenstående adresse :

Center for Døve, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg.

Tlf.: 65 31 02 88 - Mail: gsi@cfd.dk

3-årig uddannelse

på Skaboeshus

For døve med yderligere funktionshæmning


Vi tænker i helheder

Grundlaget for den 3-årige uddannelse på Skaboeshus er helhedstanken.

Forløbet hjælper den enkelte til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige

for at kunne fungere i hverdagen—og få uddannelse, job, fritid

og bolig til at hænge sammen i en helhed.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Formålet med ungdomsuddannelsen er at udvikle den enkeltes identitet

som et voksent menneske samt at styrke de unges selvværd.

De unge vil gennem en praktisk tilgang på vores værksteder få mulighed

for at udvikle fagspecifikke kompetencer. Kompenserende specialundervisning

tilrettelægges ud fra relevante ønsker og behov, og i samspil med

værkstedsundervisningen.

Vi lægger vægt på alment dannende elementer, som har til formål at

styrke og fremme kursisternes selvværd, selvstændighed og personlige

fremtræden.

Botræning er et også væsentligt element i uddannelsen, og der er på

Skaboeshus mulighed for boformer, afhængigt af den enkeltes behov for

støtte.

Vores kommunikation foregår

på tegnsprog og med støtte

af visuelle hjælpemidler

Hvem kan deltage

Døve med yderligere funktionshæmning mellem 18-25 år, der ikke kan

gøre brug af andre uddannelsestilbud.

Typisk er der tale om døve med:

Psykisk udviklingshænming

Autisme spektrum

Asperger syndrom

Psykiatrisk overbygning

ADHD

Døvblindhed

Uddannelsesforløbet kan hjælpe de unge til at overvinde de begrænsninger,

der ofte følger med et fysisk eller psykisk handicap.

More magazines by this user
Similar magazines