Folder God service.indd - Regionshospitalet Randers

regionshospitalet.randers.dk

Folder God service.indd - Regionshospitalet Randers

God service

Respektfuld adfærd over for alle - en del af dit job

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Grenaa


Gert Sørensen Karin Valbæk Morten Noreng

Hospitalsdirektør Chefsygeplejerske Cheflæge


God service – en vigtig del af kvaliteten

Regionshospitalet Randers og Grenaa skal være landets bedste hospital - både som arbejdsplads

og for vores patienter, pårørende og vores øvrige samarbejdspartnere. Derfor sætter

vi fokus på service.

Den sundhedsfaglige behandling skal selvfølgelig være i top. Men vores adfærd og holdning

til hinanden, vores patienter, samt de andre, vi møder som en del af vores arbejde, spiller

en lige så vigtig rolle.

Over for patienterne og de pårørende er vores service så at sige den indpakning af behandlingsforløbet,

der skal få dem til at føle sig trygge og i gode hænder. Alle skal føle, at Regionshospitalet

Randers og Grenaa både har styr på tingene og hjertet på rette sted.

Men lige så vigtigt er det med en respektfuld adfærd og en imødekommende omgangstone

internt på hospitalet. For os er det altafgørende, at den enkelte medarbejder trives på vores

fælles arbejdsplads, og at både kolleger og ledelse støttes i at yde den bedst mulige service

over for patienterne.

For hospitalet som arbejdsplads drejer service sig om den måde, vi omgås hinanden som

kolleger, og at vi husker helheden i løsningen af vores arbejdsopgaver. Vi er alle afhængige

af hinanden.

Et højt serviceniveau giver en tryg oplevelse for patienten - og skaber et godt arbejdsmiljø

for dig!


Grundlag for god service

Vi ser og hilser på hinanden

Vi har en god omgangstone

Vi omtaler hinanden positivt

Vi er hjælpsomme og imødekommende

Vi tænker ud over eget arbejdsfelt og tager ansvar for helheden

Regionshospitalet

Randers/Grenaa

Skovlyvej 1

8930 Randers

Tlf. 8910 2000

www.randers.rm.dk

Vi hilser forslag til forbedringer velkommen

Vi informerer løbende for at undgå problemer og misforståelser

More magazines by this user
Similar magazines