CASE MalMgård - Fremtidens Herregård

fremtidensherregaard.dk

CASE MalMgård - Fremtidens Herregård

CASE

Malmgård


CASE

Malmgård

økologiske pionerer

Herregården Malmgård er Finlands største økologiske

bedrift. Godset råder over 500 hektar jord og 1000

hektar skov. På Malmgård har man desuden specialiseret

sig i økoturisme og bryggeri, og ikke mindst har

man etableret en stor gårdbutik, der har været med til

at brande herregårdens produkter i hele Finland.

Familien Creutz har ejet Malmgård siden 1614 og er

12. generation.

Derfor er Malmgård god praksis

På Malmgård er ’fra-jord-til-bord’ tanken fundamentet for hele

forretningen. Malmgård er en moderne drevet herregård med

speciale i økologisk jordbrug. Hovedproduktet er spelt, men

gården har også – som den første i Finland – valgt at satse på

ølproduktion, der baserer sig på økologiske råvarer og vand fra

herregårdens egen kilde. Øllet er ufiltreret, hvilket betyder, at

det er helt uden tilsætningsstoffer, som f.eks. konserveringsmiddel.

En gammel kostald er blevet omdannet til mikrobryggeri,

hvor gæsterne kan følge ølbrygningen gennem en

glasvæg – et tiltag der sammen med stedets café og gårdbutik

vil give fornemmelsen af en historisk gård i arbejde. Et besøg

på Malmgård er del af en samlet oplevelse, der også trækker

på herregårdens herligheder; dens historie, bygningsarv og

naturen udenom.

Sjælden teglstensarkitektur

Malmgårds hovedbygning er et meget stort historicistisk

hus opført i tegl – en sjældenhed i det lerfattige Finland.

F.A. Sjöström var arkitekt på byggeriet, der blev opført i

1882-85. Kornlade, kostald og gårdbutik er opført i tegl,

mens gårdens øvrige huse er i træ. Desværre er herregården

også udfordret af klimaforandringerne, der i Finland har ført

til milde, fugtige vintre, som skader teglstensmurerne, særligt

på udsatte dele som gesimser og fremspring.

Økoturisme med succes

Finland har ikke mange herregårde, og de fleste ligger øst for

Helsinki i det område, der kaldes for Kongevejen. Kongevejen

skabte i sin tid grundlag for en økonomisk opblomstringsperiode

med udgangspunkt i landbrug, men i dag er herregårdene

tvunget til at søge nye veje. På Malmgård har ejerne

122 Hvidbog 2009


FAKTA

Periode: 1882-85 historicistisk

Areal: 1.500 hektar

www.malmgard.fi

Malmgård

Malmgård 47

07720 Malmgård

valgt at bygge videre på den attraktive og velbesøgte beliggenhed

ved Kongevejen og satse på økologi og økoturisme. Parret

understreger, at det er vigtigt, at økologien signalerer luksus,

overskud og friskhed, og det er et bevidst valg, at produkterne

markedsføres med et billede af herregården. Foreløbig er

interessen stigende, og Malmgårds økologiske markedsdage

har vist sig at kunne tiltrække omkring 5.000 mennesker.

I højsæsonen besøges den store herregård af 100-120 busser,

som kommer til stedet på grund af et samarbejde med lokale

turistbusselskaber. Det fører årligt til 3-4.000 gæster, som får

en rundvisning i hovedbygningen samt mulighed for at smage

Malmgårds produkter på en lille café, der ligger i en tidligere

bolig. Blandt specialiteterne hører øl, speltgrød og hjemmebagte

speltboller med ‘älgpastej’ – elgkød indbagt i brød.

Besøget rundes af i gårdbutikken, hvor gæsterne har 15

minutter til at ose og handle. Ejerne forestiller sig at lave

guidede rundvisninger i det økologiske landskab i fremtiden, så

der i endnu højere grad kan skabes synergi mellem landbruget

og turisme. Til gengæld forudser de, at flere besøgende kan

føre til øget slid på parken og landskabet udenom.

Gårdbutikken og onlinesalg

Fire år efter etableringen kan ejerne konstatere, at gårdbutikken

har ført flere fordele med sig. For det første står de varer,

som forarbejdes og sælges på stedet, for 80 procent af

indtjeningen – og man springer fordyrende forarbejdnings- og

detailled over. For det andet er gårdbutikken med til at brande

Malmgårds varer. Og endelig giver kontakten med kunderne

inspiration til produktudvikling. Alle nye produkter er blevet til på

foranledning af kundernes efterspørgsel. Gårdbutikken sælger

allerede varer via postordre, men fremtidsvisionen er onlinesalg

til kunder i hele Finland. At drive en gårdbutik kan dog også

være op ad bakke. For Malmgårds ejerpar har det været en

udfordring selv at stå for rundvisninger, café og gårdbutik, og

det kan være stressende, at en stor del af omsætningen er

bundet op på de 15 minutter, turisterne befinder i butikken.

Vores øl

I øjeblikket er Malmgården ved at udvikle et mikrobryggeri

i en af gårdens gamle kostalde. Bryggeriet er etableret med

20 procent støtte fra EU.

Man skal ikke føle, at der er langt

fra producenten til forbrugeren.

Derfor har vi bevidst valgt at

markedsføre vores produkter med

et billede af herregården.

Christina og Johan Creutz, ejere af Malmgård

Ideen er at skabe et besøgsbryggeri, hvor man kan sidde i en

hyggelig pub med åben pejs og se ind på bryggeriet igennem

en glasvæg. Og der er gode muligheder for afsætning på det

indenlandske marked, hvor efterspørgslen efter mikroøl stiger.

Foreløbig produceres øllen Malmgård Dinkel, og produktionen

forventes fremover at være 200.000 liter om året. Johan og

Christina Creutz oplever en stor interesse for Malmgård Dinkel,

der af lokale opfattes som ’vores øl’. Malmgårds ølproduktion

har allerede haft en positivt afsmittende effekt på lokalsamfundet,

hvor det eksempelvis har ført til vækst for en nærliggende

maltproducent.

123 Hvidbog 2009

More magazines by this user
Similar magazines