Rambøll: Fyringsgrund at ignorere brud på ... - LiveBook

livebook.dk

Rambøll: Fyringsgrund at ignorere brud på ... - LiveBook

20 Ingeniøren · 1. sektion · 17. juni 2011

TEMA klimatilpasning

Den afsluttende rapport om filtertesten

>>kan læses her: ing.dk/k#9697

Renset regnvand skal ud af kloakrøret

Ingeniører fra Nordvand A/S

har testet to filtre til rensning

af regnvand fra veje og

tage. Rensning er en nødvendighed,

hvis de stigende

mængder regnvand skal

ledes uden om kloakken.

kloakker

Af Torben Svane Christensen

redaktion@ing.dk

Et skur fra et byggemarked i et hjørne

af en legeplads i Gladsaxe og en 20

fods container på en parkeringsplads

i Gentofte. Begge opstillinger indgik

i et pilotprojekt, hvor to teknologier

blev testet til rensning af regnvand

fra tage og veje: et Hydrotech skivefilter

og et 3FM (Flexible Fibre Filter

Module).

»Rensning af regnvand er helt sikkert

kommet for at blive, og jeg tror, at

vi først må finde løsninger på vandet

fra vejene. Det har vi hentet erfaringer

med i dette projekt,« siger ingeniør

Sophie Damskier fra Nordvand

A/S, der er vandselskab i Gladsaxe og

Gentofte.

Sammen med kollegaen Annette

Kolte-Olsen stod hun for projektet,

der også involverede Krüger A/S, der

blandt andet laver vandrensningsløsninger,

og Dansk Hydraulisk Institut,

DHI.

Pilotprojektet, der kørte i et halvt

år, viste, at begge teknologier kan

rense regnvandet for suspenderet

Brønde fra Salling Plast

stof og andre forurenende stoffer, der

knytter sig hertil. Der blev målt reduktion

af suspenderet stof på op til

65 pct. og af Total-P på ca. 70 pct.

Mangler præcise krav

En af de erfaringer, som ingeniørerne

og deres samarbejdspartnere gjorde

sig, var, at der skal fokuseres mere på,

hvilke miljøfremmede stoffer, der

skal testes for – i stedet for at teste

bredspektret.

»Analysedelen er det dyreste i den­

I 3FM filtreres vandet

gennem en filterdug, og i

forsøgene blev der brugt

en dug med maskestørrelse

pa 10 mikrometer.

SkivefiltereT er et

kompakt filtersystem

med fleksible nylonfibre,

der kan fjerne partikler

helt ned til 3-5 mikrometer.

ne type projekter, og vi ville gerne have

lavet mindst ti gange så mange

målinger, som vi gjorde, men det var

der ikke råd til,« siger Annette Kolte-

Olsen og suppleres af sin kollega:

»Vi mangler nogle præcise krav fra

myndighedernes side til, hvor meget

regnvandet skal være renset alt efter,

hvilken recipient det afledes til. Det

ville gøre det lettere at lave lignende

pilotprojekter fremover,« fremhæver

Sophie Damskier.

Projektet viste bl.a., at regnvandet

fra de villaveje, der lagde asfalt til forsøget,

ikke var fyldt med så store

mængder miljøfremmede stoffer,

som forventet.

»Det var selvfølgelig mindre trafikerede

veje, men det var glædeligt at

opdage, at koncentrationen af miljøfremmede

stoffer ikke var så høj som

forventet,« siger ingeniør Annette

Kolte-Olsen.

Skivefilter billigst

Da der i spildevandsbranchen er stor

opmærksomhed på såvel drifts- som

anlægsøkonomien, har Nordvand

haft fokus på princippet om mest miljø

for pengene til gavn for samfundet.

»Vi er jo blevet skilt ud fra kommunerne,

og ansvarsfordelingen med de

praktiske opgaver forbundet med at

lade naturen rense regnvandet er

uklar. Vi er teknikere, så vi søger også

efter mere tekniske løsninger med

minimerede driftsudgifter,« siger

Sophie Damskier.

Når det skal afgøres, hvilket af de to

anlæg – 3FM eller skivefilter – der er

mest anvendeligt til rensning af

regnvand, vil vurderingen derfor inddrage

forhold som renseeffektivitet,

etablerings- og driftsøkonomi, forbrug

af flokkulant/koagulant og fleksibilitet

i forbindelse med opstart og

vedligehold.

Etablerings- og driftsudgifterne er

lavest for skivefiltret. Begge typer anlæg

viste sig hurtige i opstart og under

nedbør. Med hensyn til behovet

for overvågning, var der ikke væsentlige

forskelle på de to anlæg. I forhold

til fjernelse af SS, organiske samleparametre

og Total-P viste de gennemførte

undersøgelser, at 3FM er

den mest lovende teknologi.

På begge anlæg er det nødvendigt

at tilsætte koagulant/flokkulant for at

opnå tilstrækkelig fjernelse af Total-

P for at nå en udløbskoncentration,

der svarer til målsætningen for de

nærliggende vandområder, som er

0,06 mg/l.

Salling Plast producerer brønde/pumpebrønde i diameter op til 3500 mm og i

alle længder op til 4 m.

Vi producerer isolerede afløbsbrønde med isoleret låg. Disse brønde kan leveres

med frostsikring i form af varmekabler eller tracerrør.

www.sallingplast.com - tlf. 9666 8300 besøg os på hi[11] messen stand nr. J 7222

Flerårig test nødvendig

For at afgøre, hvilken anlægstype der

har den bedste renseeffektivitet over

for specielt de miljøfremmede stoffer,

er det nødvendigt med længerevarende

afprøvninger af to-tre års varighed,

som giver mulighed for at variere

doseringen af koagulant/flokkulant.

Dertil kommer, at der er behov for

at vurdere renseeffektiviteten i perioder

med henholdsvis ‘tykt’ regnvand,

der indeholder meget materiale, og

‘tyndt’ regnvand, hvor koncentrationen

er mindre. Der skal også testes

under kortvarige intense eller langvarige

regnskyl, vinterkulde, snesmeltning

m.m. j

More magazines by this user
Similar magazines