Naverland hydrogeologi - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Naverland hydrogeologi - ATV - Jord og Grundvand

Georadar

› Formål:

› (1) kortlægge de helt overfladenære lag (fyldlaget/top moræneler)

› (2) kortlægge toppen af kalken

› (3) udføre en detaljeret kortlægning af de øverste meter under terræn bl.a. med

henblik på at kortlægge fyldlaget, selve tanken, ledninger, fundamenter m.v.

› Metode:

› Profiler med såvel 100 som 250 MHz antenner

› Screening med en 3D-georadarantenne

10

5. MARTS 2012

NAVERLAND HYDROGEOLOGI

More magazines by this user
Similar magazines