Naverland hydrogeologi - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Naverland hydrogeologi - ATV - Jord og Grundvand

DNAPL bestemmelse i felt og

laboratorium

Feltaktiviteter i fase 2

MIP og kerner i moræneler/kalk

Visualisering i Rockworks

COWI

Projektstruktur

Hydrogeologisk konceptuel model

COWI og Geosyntec

Planlægning og optimering af undersøgelser

Planlægning af aktiviteter i fase 2

COWI, Geosyntec, DTU og Region Hovedstaden

Gennemgang af

eksisterende data

COWI

COWI, GeoSyntec, DTU og evt. Region Hovedstaden

Geofysiske

undersøgelser

COWI

Hydrogeologiske

undersøgelser

COWI

DNAPL bestemmelse i felt og

laboratorium

DTU

Feltaktiviteter i fase 2

MIP og kerner i moræneler/kalk

samt evt. supplerende metoder

COWI og Geosyntec

Fase 1

Geologisk konceptuel model

COWI

Fase 2

OPTION: Gennemførelse af 1 dags workshop (databearbejdning/tolkning)

COWI, Geosyntec, DTU og Region Hovedstaden

Visualisering i Rockworks

COWI

Hydrogeologisk konceptuel model

COWI og Geosyntec

Slutrapportering af hele projektet

inkl. DNAPL undersøgelse

DTU

Rapportering af feltaktiviteter og

endelig udarbejdelse af

konceptuel model, -snit og

tegninger

COWI og Geosyntec

3

Planlægning af aktiviteter i fase 2

COWI, Geosyntec, DTU og Region Hovedstaden

5. MARTS 2012

NAVERLAND HYDROGEOLOGI