nr. 177 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 177 - Fjordhesten Danmark

Sats og tryk:

Indhold

Leder ...............................................3

Kære hopper og vallakker .................5

Redaktørens hjørne ..........................6

Sådan blev fjordhingstene

brugt i 2003 ........................................

- og sådan var deres

følprocenter i 2004 ...........................7

Måske frugtbarhedsproblemer, .........7

Kom til fjordhestesnak og

hygge ved Åben Stald .......................8

Generalforsamling .............................9

Formøde om

træning af fjordheste .......................11

Gule heste på grønt græs

er godt for øjet ................................12

Opdræt af heste

– godt management ........................13

100 fjordheste og 450 starter

på Birken den 6-8. maj ...................16

Sportsstambogen.............................16

Nyt dansk blod til Canada ...............17

Fjord-nyt fra Californien ..................18

50 års jubilæum i Holland ...............19

30 års jubilæum i Belgien ................19

Bliv medlem nu ..............................20

Dommermøde på Birken ................20

Hingste-nyt .....................................20

Ørjar, ny elitehingst .........................21

Ridelejr for Fjordheste .....................21

Ud at køre ......................................21

Aktivitetskalender ...........................22

Terrænprøve på Sjælland ................23

Forsiden:

Føllet Sakla Skinfax efter Max,

mf Hertug. Den mørke mule og de

mørke "streger" over øjnene er de første

tegn på, at føllet bliver gråt.

Foto: Jacob Waage.

Tlf. 70 22 70 26

Fax 86 39 23 99

ryom@freka-grafisk.dk

www.freka-grafisk.dk

Fjordhesten Danmark, - foreningen for avl og sport

Da Flemming Strange-Hansen skrev sin leder

til ”Fjordhestennr. 176, vidste han ikke,

at det var hans sidste (i denne omgang). Men

sådan blev det, idet Flemming i marts gav

os den triste besked, at han havde besluttet

at prioritere sin fritid anderledes. Det er

mere end ærgerligt, ikke for Flemming (for

jeg er overbevist om, at beslutningen var

velovervejet), men for foreningen. Flemming

har et medfødt talent for bestyrelsesarbejde

og derudover stor viden om fjordhesten og

fjordhestemiljøet. Flemming er et kommunikativt

talent, hvad enten han skriver eller

taler, og begge dele gør han på flere sprog.

Heldigvis har han lovet fortsat at være til

rådighed, hvis vi skulle have brug for ham,

og det har vi naturligvis. Så tak og farvel

er der ikke tale om, alene en stor tak for

indsatsen indtil nu.

Det foreningsår, der nu er taget hul på, byder

ikke på mindre udfordringer end tidligere,

snarere tværtimod. Nogle af dem fremgår af

lederen i nr. 176, men for overhovedet at

komme i gang, skulle vi jo konstituere os i

en bestyrelse, hvor der var tre nye medlemmer.

April har været en ’stor’ måned, hvad

valg angår. To af de politiske partier har i

ugevis fyldt medierne (det ene parti nok

lidt mere end det andet) med de mulige

kandidater og deres mening om dit og dat.

Så stor bevågenhed har vor konstituering

ikke haft, og opgaven blev løst helt uden

brug af stemmesedler. Hvordan det endte,

fremgår af side 4 i dette blad.

Vi snakkede på det konstituerende bestyrelsesmøde

meget om bestyrelsesmedlemmernes

arbejdsområder, hvilke udvalg

vi skulle nedsætte, og hvordan vi skulle

bemande disse udvalg. Det er jo sådan, at

alle udvalg opløses i forbindelse med en

generalforsamling og nynedsættes efter generalforsamlingen.

Kontinuiteten bevarer vi

ved at nogle af de gamle udvalgsmedlemmer

Foto: Lisbeth Pedersen

fortsætter, men der skal også være plads til

nye medlemmer, hvad enten det drejer sig

om bestyrelsesmedlemmer eller andre, som

vi tror kan styrke et udvalg med særlig viden

eller særlige talenter. Vi har planlagt det

næste bestyrelsesmøde i slutningen af maj,

og vi regner med i ”Fjordhestennr. 178

at fortælle, hvordan vi har fordelt arbejdet

imellem os. Her og nu kan vi dog afsløre, at

vi har nedsat to nye udvalg, et strukturudvalg

og et reproduktionsudvalg.

Jeg tror, jeg kan love jer, at både nye og

gamle bestyrelsesmedlemmer glæder sig til

at komme i gang med bestyrelsesarbejdet.

Meget af det arbejde, der skal udføres ligger

mellem bestyrelsesmøderne, enten i et

udvalg eller i løsningen af mere afgrænsede

enkeltmandsopgaver. På bestyrelsesmøderne

samler vi op, udstikker rammer og tager

de ’store’ beslutninger. Samarbejdet med

de lokale foreninger skal fortsat prioriteres

højt, nedsættelsen af et strukturudvalg er

beviset på, at vi tager det alvorligt. En helt

anderledes, men også en stor opgave, bliver

arbejdet med planerne for vort 65 års stambogsjubilæum,

der holdes på Vilhelmsborg

den 3.-6. august 2006 med kombineret

hingstekåring, medaljekåring, 2 års finale

og et stort sportsarrangement, som vi meget

gerne vil have bliver det første EM nogensinde

for fjordheste. Samtidigt er det stedet,

hvor vi planlægger at hædre de bedste af

vore køre- og ridehesteheste, som har kvalificeret

sig til optagelse i sportsstambogen

med medalje. Sportsstambogen var en af

de betydningsfulde vedtagelser på generalforsamlingen

i marts, og du kan finde en

separat artikel om sportsstambogen i dette

blad. Sidst men ikke mindst fik foreningen

nyt navn i marts. Der står nu Fjordhesten

Danmark på brevpapiret, og med undertitlen

foreningen for avl og sport.

Birgit

More magazines by this user
Similar magazines