nr. 179 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 179 - Fjordhesten Danmark

Tre gode kåringsdage med dejligt mange heste hvert sted

Omlægningen fra lokal- til regionalkåring

forløb godt. Vejret artede sig og

vi fik 10 nye medaljehopper på den

sidste kåringsdag.

Kastanjegårdens Mia blev årets hoppe

og Højgaards Dahlia bedste 2-årige

hoppe.

Af.. Birgit.Mortensen

Det.første.år.med.regionale.kåringspladser.

i.stedet.for.lokale.kåringspladser.gik.rigtig.

godt.. Selvfølgelig. kom. der. da. nogle. og.

’skældte. ud’. over,. at. der. var. blevet. færre.

kåringspladser,.men.langt.de.fleste.syntes,.

at.det.var.en.rigtig.god.ide..Tidligere.har.vi.

haft. kåringspladser,. hvor. ikke. engang. 10.

mødte.frem.til.bedømmelse..Nu.havde.vi.

dejligt.store.hold.samlet.på.alle.tre.kåringspladser..

Men.der.var.også.andet.nyt.ved.årets.kåringer..Generalforsamlingen.i.marts.vedtog.bestyrelsens.forslag.om.at.afskaffe.kåringsklasserne,.så.i.stedet.for.at.blive.kåret.i.I.kl..

bliver.hopperne.nu.kåret.med.8.i.helhed,.

9.i.helhed.(eller.det.endnu.ikke.skete.10.i.

helhed)..II.kl..A.er.også.forsvundet,.nu.hedder.det.7.i.helhed.eller.6.i.helhed,.og.der.er.

sket.en.opdeling.af.den.før.så.store.gruppe,.

så.den.røde.roset.gives.til.7.i.helhed,.og.en.

ny,.lilla.roset.gives.til.de.hopper,.der.har.6.

i.helhed..II.kl..B.hedder.nu.kåret.med.5.i.

helhed,.rosetten.er.stadig.blå..

Op.til.kåringen.var.der.lidt.turbulens.i.det.

sjællandske,. forårsaget. af,. at. bestyrelsen. i.

Fjordhesten.Danmark.–.pga..et.meget.beskedent.antal.tilmeldinger.til.medaljekåring.

og.2.års.finale.ved.fristens.udløb.–.i.samråd.

med.dommerformanden.besluttede.at.ændre.weekend-arrangementet.til.et.endagsarrangement..

De. festglade. sjællændere. kunne. slet. ikke.

forstå,.hvordan.vi.kunne.’nedlægge’.kåringsfesten.lørdag.aften..Men.’komsammen’.blev.der.nu.alligevel,.da.vi.i.et.praktisk.samarbejde.med.Fjordhesten.Øst.lavede.grill-aften.

fredag.som.optakt.til.kåringsdagen..Vi.havde.

en.meget.hyggelig.aften,.og.da.enhver.selv.

medbragte.forplejningen,.så.var.det.også.en.

særdeles.økonomisk.overkommelig.aften.for.

de.ca..80.deltagere..

Lørdagens.program.var.stramt,.idet.der.var.

regionalkåring.om.formiddagen.og.medaljekåring.og.2.års.finale.om.eftermiddagen,.men.tidsplanen.holdt.(det.skal.både.dommerne.og.Ernst,.der.var.udnævnt.til.’pladsgeneral’,.have.stor.ros.for)..Og.efterfølgende.

har.vi.kun.fået.ros.for.arrangementet..

Nordjylland

3-årige hopper

Flagene.var.hejst.på.Birken.i.Skringstrup,.da.

hopperne.fra.den.nordlige.halvdel.af.Jylland.

mødte. til. bedømmelse.. I. Skringstrup. har.

man.altid.haft.tradition.for.at.tage.de.3-årige.

hopper. til. kåring,. og. i. år. var. mødt. 20. til.

bedømmelse..To.rødgule.hopper.blev.kåret.

med.9.i.helhed.og.på.fløjen.satte.dommerne.

Søndergårds Stjerne. (Citrus. Klattrup/Ali.

Halsnæs)..Hun.levede.i.den.grad.op.til.sit.

navn.Stjerne.med.de.flotte.karakterer.9988.

87.87.9,.og.oprangeringen.fandt.ejeren.Jens.

Høgh.så.ulideligt.spændende,.at.han.næsten.

ikke.turde.kigge..Opdrætteren.Jonna.Dam.

Søndergård.har.sikkert.også.glædet.sig,.og.

det.kunne.hun.også.sidste.år,.hvor.en.halvsøster.til.Stjerne,.nemlig.Søndergårds.Sille.blev.kåret.i.I.kl..på.Sjælland..Stjerne.er.udstillingsvant,.ved.sit.første.plageskue.fik.hun.9.

i.helhed,.så.fulgte.to.skuer.med.8.i.helhed,.

og.ved.2.års.finalen.stod.hun.nr..4..

På.anden.pladsen,.stadig.med.9.i.helhed.

og.delkaraktererne.8888.88.88.stod.Lika

Fjordvang.(Golf.Gudenå/Sam.Rønnely).fra.

Arne.Nielsen.i.Varde..Ninna.og.Arne.fik.først.

meldt.hoppen.til,.efter.at.hun.fik.23.point.

ved.Landsskuet,.men.man.må.sige,.at.de.

ikke.havde.grund.til.at.fortryde.beslutningen..

Sin.unge.alder.til.trods.har.Lika.deltaget.i.

fire.dyrskuer,.og.alle.gange.fået.23.point,.

og.naturligvis.har.hun.også.været.til.føl-.og.

plageskuer,.tre.i.alt,.hvor.hendes.karakterer.

blev.bedre.og.bedre..Ved.2.års.finalen.stod.

hun.nr..6..

En glad Helle Brødsgaard med Årets Hoppe 2005, Kastanjegårdens Mia, flankeret af Søren Juellund,

Jørgen Finderup, Niels Mortensen og Bjarne Hansen.

Foto: Leif Lund

Kåring 2005

Men.det.var.ikke.slut.med.de.hvide.rosetter.

her,.de.næste.syv.hopper.blev.kåret.med.8.

i.helhed,.og.de.var.Hæstrups Dina.(Pikant.

Halsnæs/Orion. Halsnæs),. Hella Halsnæs.

(Admiral.Halsnæs/Orion.Halsnæs),.Toftens

Regina. (Birk. Halsnæs/Aladdin),. Tornhøjs

Tabita.(Birk.Halsnæs/Kvik.Halsnæs),.Birkens

Kiwi.(Damask.Halsnæs/Odin.Halsnæs),.Mai.

(Ikon/Fender).og.Siena.(Citrus.Klattrup/Kvik.

Halsnæs).. Hæstrups. Dina. fik. 23. point. på.

Landsskuet.i.år.og.stod.dermed.nr..2.efter.

Lika.Fjordvang,.og.den.rækkefølge.blev.det.

så. også. ved. kåringen.. Hella. Halsnæs. har.

også.en.del.udstillinger.med.gode.resultater.

bag.sig,.lige.med.undtagelse.af.Mai.har.de.

alle.været.på.føl-.og.plageskue,.dyrskue.eller.begge.dele..Ni.hopper.blev.kåret.med.7.

i.helhed,.og.det.synlige.bevis.herpå.var.en.

rød.roset..Der.var.lilla.rosetter.og.6.i.helhed.

til.de.sidste.to.i.holdet..

4-årige hopper

Når.mange.hopper.kommer.til.kåring.som.

3-årige,.bliver.der.tilsvarende.færre.i.4.års.

holdet..På.den.nordjyske.kåringsplads.var.

der.syv,.og.mere.end.halvdelen.blev.kåret.

med. 8. i. helhed.. På. fløjen. med. delkaraktererne.8878.87.86.satte.dommerne.Line

Bøgely. (Tunaren/Rei. Halsnæs). fra. Mie. og.

Jørgen. Riis. Hansen,. Bording.. Line. været.

godt.gemt.derhjemme,.for.alderen.til.trods.

er. hun. ikke. registreret. i. WinHorse. med.

tidligere.udstillinger..Det.er.til.gengæld.nr..2.

i.holdet,.Kastanielystens Kandis.(Birk.Halsnæs/Kvik.

Halsnæs). fra. Dorthe. og. Carsten.

Bisgaard..Kandis.fik.delkaraktererne.8787.

77.87..Hun.startede.sin.udstillingskarriere.

More magazines by this user
Similar magazines