03.01.2015 Views

en sund gave til alle! - Hugo Nielsen Instituttet

en sund gave til alle! - Hugo Nielsen Instituttet

en sund gave til alle! - Hugo Nielsen Instituttet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Demonstrationsversion

145 sider

-en sund gave til alle!

Revideret digitaludgave 2012


Fra ”Tryk dig sund - til BBRS parallel akupunktur”

Dette er en gennemgang af 40 års udvikling fra de første ”spæde gør det selv tryk”

med fysisk anvisninger til den mere specifikke og godt gennemarbejdet Basis Biologisk

Regulerings System udført med parallelakupunktur fra Hugo Nielsen Instituttet

i Danmark.

Din egen indsats er guld værd, for du lærer dig selv at kende - på en helt ny måde.

BBRS parallelakupunkturen er suveræn i sin enkelthed og hurtig.


Hugo Nielsen

TRYK DIG

SUND

Forlaget Lope - Hovedland


Indhold

Akupressur er en genvej til at holde sig sund................................7

Hugo Nielsen Systemet...............................................................16

Immunforsvar – nødråb, kemi og psyke.......................................18

Kroppen fortæller alt....................................................................23

Om depression og blodsukker.....................................................41

Når hovedpine og migræne gør dagen uovervindelig..................45

Når blodtrykket stiger...................................................................49

Fordøjelsesproblemer og mavesår..............................................53

Hæmorider der driller...................................................................62

Når tænder og kæbe bliver følsomme.........................................66

Når allergi splitter helbredet.........................................................70

Influenza og halsbetændelse.......................................................74

Når bihulerne driller.....................................................................78

Når bronkitis tager pusten fra dig.................................................85

Ondt i ryggen...............................................................................96

Dårligt kredsløb i benene.............................................................99

Hvis du er “stendanner”.............................................................103

Plej dine nyrer............................................................................106

Ondt i knæene...........................................................................109

Selvhjælp til graviditet................................................................114

Kolik hos spædbørn...................................................................123

Solbadning med omtanke..........................................................127


Indhold

Sådan bruger du Cell Com System......................................... 131

Akupunktør Hugo Nielsen er ophavsmand................................134

Norge blev de første i den vestlige verden................................137

Prøv hvad håndens punkter har forbindelse til..........................139

Akupunkturnålens reguleringsvej til problemet..........................141

Parallelnålene finder signalfejl og lokaliserer............................ 143

Nålene virker når den smertestillende medicin svigter...............144


Akupressur er en genvej til at holde sig sund 7

Akupressur er en

genvej til at holde sig sund

Akupunktur og akupressur har gjort folk raske over det meste af

jordkloden i årtusinder og vil forsat gøre det. Akupunkturen er

kommet til Danmark for at blive, og flere og flere danskere finder

lindring og bedring i gamle kroniske tilstande ved hjælp af tryk

eller nåle.

Erfaringen viser da også helt klart, at jo flittigere du er til at forebygge

med tryk, jo større er dine chancer for at få et godt liv.

Medicin er ikke den rette vej

Akupunkturen vinder stadig frem i de moderne samfund, hvilket

fremover vil kunne nedsætte vores store forbrug af medicin. Den

har en velkendt virkning over for organlidelser, og WHO (Verdenssundhedsorganisationen)

anbefaler akupunktur ved en lang

række lidelser.

Mange gange reagerer vi på sygdomssymptomer ved at tage en

tablet, men det kan ofte helt undgås. I de fleste tilfælde er der ikke

tale om reelle biokemiske forandringer, men om en psykosomatisk

tilstand, der kan klares med lidt medfølende varme, samvær,

respekt og et par nåle, altså uden tilførsel af nogen form for

medicin. Så lidt skal der i de fleste tilfælde til – og så er det menneskeværdigt.

Vores såkaldte akupunkturpunkter har tilsyneladende nogle styresystemer

og adresser indbygget, der giver mulighed for at kontrollere

bestemte processer overalt i organismen. Disse aktiviteter

sættes i gang, når nålen indføres i et punkt eller der trykkes.

Nålene indføres efter ganske bestemte regler og principper,og

trykkene udføres efter samme principper i bestemte rækkefølger.

Trykkene har dog en lidt mindre effekt end nålene. Og forklaringen

er jo selvfølgelig, at nålen har direkte kontakt til de underliggende

nerver, det har fingertrykket ikke. Men følenerverne i

hudens overflade overfører effekten fra fingertrykket videre ned

gennem hudens nerver og har effekt nok til at give den påvirkning

til nervesystemet, der skal til for at skabe en biofysisk ændring.


8 Tryk dig sund

Når systemet går i uorden

Kroppen består af milliarder af celler, der i grupper udfører ganske

specielle funktioner inde i organerne og organerne imellem.

For at en så kompliceret organisme kan fungere, findes der en

række systemer, der hele tiden sikrer balance for den enkelte celle,

cellerne imellem og for organerne. Hjerne, nervesystem, hormonsystemer

og kemiske systemer er kendte eksempler på sådanne

kontrolsystemer. Nogle af disse – måske alle – er overordnet

reguleret af elektriske signaler og impulser. Disse kan måles på

hudoverfladen langs de såkaldte meridianer kendt fra klassisk

akupunktur, samt via ikke kendte baner fra hudoverfladen og dybt

ind i kroppen.

Uden styresystemerne ville der hurtigt opstå kaotiske tilstande,

både lokalt og i kroppen som helhed. Lejlighedsvis svigter styresystemerne,

måske på grund af udefra kommende angreb (f.eks.

infektioner og kemiske påvirkninger fra omgivelserne). Sådanne

inputs opfattes forkert af styresystemerne, som derfor udsender

fejlsignaler, og sygdom kan opstå (se ill.1).

Mange påvirkninger fører til dannelse af frie radikaler, som igen

er årsag eller forværrende faktor ved mange sygdomme.

Ill. 1


Akupressur er en genvej til at holde sig sund 9

Vi har mange millioner antigener (som fremkalder antistoffer) i

blodet, og de er livsvigtige, for de er kroppens eget reparationssystem.

Hvis kroppen kommer under stress, f.eks. ved sygdom,

så stiger mængden af det såkaldte R-protein. Under normale forhold

kan antigenerne styre de antioxidanter, vi får fra frisk frugt

og grønt samt fuldkornsprodukter, bælgplanter og fisk, men hvis

R-proteinet stiger yderligere, kan antigenerne ikke følge med.

De bryder sammen og ødelægger sig selv, og det betyder en væsentlig

svækkelse af vores immunsystem. Vi bliver modtagelige

for virus, parasitter og bakterier.

En anden skurk i blodet, nemlig de frie radikaler, opdager meget

hurtigt, at immunforsvaret er svækket, og det giver dem frit

spillerum til at ødelægge de sunde celler. Dermed er kroppen i

en tilstand, hvor den behøver hjælp.

Frie radikaler er kemiske forbindelser, hvis levetid er meget

kort. Alligevel kan de nå at gøre stor skade på cellerne og starte

mange kædereaktioner med ødelæggende effekt. Dannelsen af

små mængder frie radikaler er nødvendige for flere kemiske processer

i kroppen, hvorimod større mængder af dem er farligt. De

seneste års forskning viser, at det er en væsentlig årsag til udviklingen

af langvarige kroniske sygdomme som kræft, hjertekredsløbslidelser

samt et generelt dårligt immunforsvar.

Først når R-proteinerne igen bringes ned på deres normale niveau,

vil antigenerne gendanne sig og fremkalde antistoffer. De

frie radikaler trækker sig tilbage, og vores immunforsvar genopbygges.

Det vil sige, at antioxydanternes evne til at beskytte

kroppen er helt afhængig af, hvilket stadie R-proteinet befinder

sig i.

Det bedste, du kan gøre, er at give dig selv en hurtig start på

behandling. Venter man, kan det betyde en væsentlig længere

sygdomsperiode for patienten. Erfaringen viser, at det kan betale

sig at sætte ind med det samme.

Tryk dig sund og rask

At trykke sig sund og rask er ingen overdrivelse og kan nemt lade

sig gøre, når bare man kommer i gang i tide. Og hvad er så “i

tide” Ud fra min erfaring som akupunktør drejer det sig om at


10 Tryk dig sund

være på nakken af det første symptom så hurtigt som muligt og

uden at overse noget.

Når det gælder symptomer, skal man lade være med at lyve over

for sig selv og i særdeleshed over for sine nærmeste, fordi man

skal spille barsk. Det kan nemlig ikke betale sig, for symptomet

vender altid tilbage igen på et senere tidspunkt, blot meget værre.

Sådan bliver det bare ved, og efter en tid er der helt sikkert blevet

grobund for en kronisk tilstand.

Hvor skal man så trykke for at få det godt igen Stort set alle

ømme punkter, der er mærkbare i hverdagen, sætter fokus på en

tilstand eller nogle processer, som kan betegnes som en sygdom

under opbygning. Får symptomerne lov til at komme igen og igen,

opstår der en udvikling, som vil bygge en kæde af reaktioner.

Lad os starte med lidt snue, som vi alle kommer til at stifte bekendtskab

med i vores liv. Snuen er faktisk giftig for os, for vi

kender ikke dens evne til at brede sig, og hvilken adresse den vil

tage. Ved en passiv indstilling til dette fysiske problem vil vi sikkert

finde ud af det om nogle år, men så har det allerede sat sine

spor.

Sygdommen er forudprogrammeret til at tage en retning, hvor

den kan finde et ståsted i fred og ro. Snuen dæmpes, patienten føler

sig rask igen, og alt er glemt – tror vi. Men det er det ikke!

Næste gang snuen, en mindre forkølelse eller et andet svaghedstegn

viser sig, vil sygdommen fortsætte sin udvikling igen. Bronkitis,

bihulebetændelse, allergier, astma og lignende kan være næste

ståsted – med “ret til fortsættelse følger”. Sygdommens

programmering må og skal brydes så hurtigt som muligt.

Det er dette fænomen, denne bog drejer sig om. Nemlig at få en

førstehåndsvurdering af det, der sker, og derefter at komme efter

det – snarest. Og helst på den rigtige måde. Vi skal altså benytte

alle de punkter, der måtte give sig til kende – det gælder både hoved,

arme, ben, kroppen som helhed og i særdeleshed vores fødder

og hænder.

Fødderne er et kapitel for sig og udgør stort set vores styrende

signalfundament, der har til opgave at grovinddele og signalere til

organismens mange overordnede “styre-stationer” for at holde

disse på ret kurs, så kroppens egne arbejdsfunktioner kan bibeholdes.


Akupressur er en genvej til at holde sig sund 11

Tidsfaktoren

Alle processer i vores organisme, f.eks. omdannelsen af gamle

røde blodlegemer til nye for at sætte dem rundt i blodkredsløbet

igen, er bundet til “tidsfaktoren”. Og hvad betyder tidsfaktoren

Alt, der skal bindes sammen eller flyttes, bruger tid. Alle disse små

processer er en del af tidsfaktoren – uanset om vi mærker dem eller

ej – fordi de blot er en del af det livsforløb, der er os givet. Disse

processer binder vores liv sammen, forstået på den måde, at alt

ikke kan ske samtidigt – det sker i et forløb.

Der er altså en prioriteringsordning, en tidsfaktor, der uden vores

vidende – og tilsyneladende uden mulighed for indblanding – bestemmer,

hvor hurtigt processerne kan fuldføres tilfredsstillende,

så vi kan få lov til at fungere uden symptomer og sygdom: Vi føler

os raske og i godt humør. Vi er kvikke og fysisk stærke, og appetitten

fejler ikke noget. Appetitten er alfa og omega i alt liv og tilblivelse,

samt en god målestok for mange af kroppens styresystemers

velbefindende og arbejdsevne.

Din mave er dit vigtigste organ, for den skal holde liv i dig og

fodre hele organismen hele livet. Den har en vigtig rolle i din tilværelse

med at mase og splitte din mad til ukendelighed. Derefter

kan den så aflevere alle relevante stoffer til dine organer. Kvaliteten

af dette stykke arbejde får indflydelse på, om du kommer til at

fungere optimalt. Mavens tilstand skal være tip-top, for at resten af

kroppen ikke skal være modtagelig for alle mulige kroniske sygdomme

og infektioner.

Kroppens enkelte funktioner har brug for ikke at blive forstyrret

og for at få tilstrækkeligt input, hvis de skal gøre deres arbejde ordentligt.

Der er efter min erfaring tale om “elektro-kemisk kommunikation”,

der er styret af flere mekanismer, såsom vitaminer, sporstoffer,

signalstoffer, sund, alsidig mad, nydelsesmidler med måde,

god søvn og ingen angst for i morgen. Hertil er det meste gået

godt, men det hjælper ikke ret meget, hvis vores mavespaltningssystem

ikke fungerer til tiden, som det skal, og i den rigtige rækkefølge.

Piller til selvforskyldte problemer

Kroppen beder faktisk om at få lov til at passe sig selv uden indblanding

fra kemiske påvirkninger, det være sig medicin, luftforu-


12 Tryk dig sund

rening eller supermoderne mad, der er tilsat alverdens stoffer.

Kroppen protesterer, men den overhøres. Signalerne ignoreres og

stemples som hypokondri, fordi man ikke kan tyde dem og intet

middel har imod et signal, der endnu ikke er blevet en permanent

tilstand.

Patienten går til lægen, fordi det stikker i benene. Han/hun har

lige dagen i forvejen drukket flere liter kaffe og en flaske dårlig

rødvin. Det kan også være andre ensidige vaner, der ligger til

grund for lægebesøget, men det væsentlige er, at vedkommende

beder om piller til at tage sig af selvforskyldte problemer, og at

lægen ikke opdager årsagen.

Signalet kom jo ikke fra maven, men fra stik i benene. Derfor siger

lægen måske, at patienten kan få lidt kinin, så kredsløbet i benene

bliver forbedret. Og så er konsultationen slut.

Det er ikke en god måde at klare problemet på. Patienten kommer

hjem og fortsætter selvfølgelig sin tilværelse, for hun/han har

ikke lært noget ved lægen den dag. Men det gør hun måske ved at

læse ugeblade om alt, hvad hun kan købe af helsekost, vitaminer,

mineraler, sporstoffer osv. samt beretninger fra patienter, der har

været hele møllen igennem uden held.

Mine erfaringer viser, at patienten ofte er påvirket af stoffer i

dagligdagen, som stort set kan fjernes ved at trykke parallelt på

punktet 3E. 1 (på endokrin- eller hormonmeridianen) i ca. 2 minutter

(se ill. 2a). Intet andet er påkrævet. Der er tale om det sidste

punkt på meridianen (et Jing-Well-punkt), som mange lettere

smerter er bundet til, fordi punktet har stor indflydelse på vores

muskelsammentrækningsevne, og det er en kendt sag, at store dele

af vores lymfeapparat er styret af vores musklers totale tilstand.

Hjerte-/stofskiftefunktionerne er også tilknyttet hormonmeridianen,

da karsammentrækningerne i benene er forårsaget både af

påvirkningen af calcium-koncentrationen eller mangel på samme i

musklerne og af mangel på magnesium. Dette påvirker bugspytkirtlens

indflydelse på, at den hurtigtvirkende insulin er til stede i

leveren. Blodsukkeret har det i mange tilfælde ikke godt, hvis behandlingen

virker hurtigt, dvs. i løbet af et par minutter. Ovenstående

er et tydeligt eksempel på et påvirket immunforsvar i slimhinderne,

nemlig i åndedrætssystemet, hals, bihuler, pandehuler,

og yderligere symptomer kan være kolde hænder og fødder.


Akupressur er en genvej til at holde sig sund 13

Endokrinmeridianens bane. Nr. 1 på endokrinmeridianen

(hormonmeridianen) er et

absolut anbefalelsesværdigt punkt at have

med i dagligdagen, for nr. 1 kan bruges til

utrolig mange ting.

Endokrin 3E. 1, der har forbindelse med

DU 14, er et glimrende punkt at arbejde på

i meget lette stadier, hvor tilstanden endnu

ikke har sat sig rigtigt fast og kroppen selv

kan magte at sætte sig i respekt over for systemerne

og bringe kroppen ind i det normale,

underbevidste stadie, hvor tingene

“bare” fungerer helt af sig selv.

Ill. 2b

Ved langtidsbelastninger opstår gerne stive led, som ved kulde giver lettere smerter.

Der opstår lettere svimmelhed og hurtigere træthedsfølelse, febrilitet samt smerter

af infiltrationsart over skulderpartierne ned til den nederste spids på skulderbladet,

hvor akupunkturpunktet DU 14 sidder. Ømme DU 14 punkter ses ofte forsvinde,

og det er fantastisk godt. DU 14 er i klassisk akupunktur at betragte som kroppens

allerbedste immunforsvarspunkt.

Det har blot den ulempe, at det fysisk er særdeles vanskeligt at komme til det ved

egen hjælp. Derfor er det godt, at vi kan finde punktets samarbejdspartnere, som

3E.1, og dermed skaffe os adgang til dets funktioner alligevel. DU 14 kan du læse

mere om i kapitlet om bihulerne.


Når blodtrykket stiger 51

Sådan trykker du på punkt 16.

“Ferieparadiset for tyktarmens nervebundt”

Psykisk og fysisk velvære opstår ved tryk på “ferieparadiset for

tyktarmens nervebundt”, som er punkterne 3+3 på hænderne (ill.

27). Her går man fint midt på gaden og trykker parallelt (samtidigt),

når man har lyst. Man trykker med tommelfingerneglene på pegefingerpunkterne

med ens tryk. Det kan man sagtens holde til at gøre

i 5 minutter ad gangen, og mange gange gengives en følelse af næsten

at svæve. Brug trykket, hver gang du er ved at blive træt.

Endnu et punkt, du vil blive glad for, er punkt 1 (ill. 27), som giver

en god energifordeling og ligger på neglefalsens venstre side på

højre hånds tommelfingers neglefals. Du skal kun bruge det højre

punkt, og tryktiden ligger på et par minutter. Det kvikker så dejligt!

Kontroller også lige, om Back Shu-punkterne BL. 28, BL. 25, BL.

23 og BL. 18 er ømme (se ill. 16, 19 og 20). Hvis dette er tilfældet,

så tryk på dem i nævnte rækkefølge med udgangspunkt i den ømmeste.


Fordøjelsesproblemer og mavesår 55

af behandlingen i starten skal du kun bruge en tryktid på 1-2 minutter

på hvert punkt. Efter 2-3 dage kan du godt hæve tiden til 2-3

min. tre gange dagligt. Og det kan anbefales at drikke mindst to liter

postevand hver eneste dag.

• Du starter på højre fod nr. 12 og dernæst højre hånd nr. 2 (se ill.

28 og 29).

• Næste par i rækkefølgen er højre fod nr. 4 og højre hånd nr. 3.

• Tredje punkt er højre fod nr. 11 uden noget efterfølgende tryk på

hånden. Hold en pause på fem minutter efter punkt 11, inden du går

videre.

• Fjerde par er højre fod nr. 3 og højre hånd nr. 22.

• Overhold dette program, spis almindelig mad og sørg for at få en

multivitamintablet hver morgen.

Sådan trykker du på punkt 11

Sådan trykker du

på punkt 22


Fordøjelsesproblemer og mavesår 61

Sådan trykker du på punkt 1.

Sådan trykker du på punkt 3.


134 Tryk dig sund

Akupunktør Hugo Nielsen

er ophavsmand

Danske Akupunktør Hugo Nielsen er ophavsmand til BBRS parallelakupunkturen.

Parallelakupunkturen er et specialværktøj, der giver

akupunktøren mulighed for en systematisk fremgangsmåde, både

til at stille en aktuel behovsdiagnose og dermed, at finde den

rette behandling rettet mod det ”mål” der passer til patientens øjeblikkelige

situation.

Og det har vist sig, at give overraskende resultater, der i særdeles

mange tilfælde kan spores i løbet af relativt kort tid. Resultater der

er lidt ud over det sædvanlige, som BBRS akupunktørerne selv giver

udtryk for. Denne fremgangsmåde er nu grundvidden for disse

specialuddannede akupunktører under BBRS WORLD PARALLEL

ACUPUNCTURE.

BBRS WORLD PARALLEL ACUPUNCTURE 2012

BBRS står for: Basis Biologisk Regulerings System

Konferencecentret "Kaap Doorn" Holland - 7. Oktober 2012.


Norge blev de første i verden 137

Og netop her vil vi kaste vore øjne på Christiansborgs politikere og

håbe på en absolut nødvendig forståelse for den hjælpende hånd,

der skal gives for, at få dejlige Danmarks befolkning gjort smertefrie.Jeg

er næsten sikker på, at netop Danske Akupunktørers Faglige

Sammenslutning allerede står klar til at strukturere indsatsen,

der skal være tilstede for, at en sådan landsplan kan fuldføres. Her

kunne Danmark blive et rigtigt godt foregangsland for hele EU's

sundhedsudvikling på akupunkturområdet. Sådan skulle det ikke

blive.

Norge blev de første i den

vestlige verden

- stort tillykke til Fyresdal

BBRS Parallelakupunkturen er kommet igennem kommunal grænse

i Norge.

Hugo Nielsen Instituttet i Gram er meget stolte og beæret over, at

være blevet leverandører af et effektivt og enkelt behandlingssystem

- nemlig parallelakupunkturen, der nu kommer til at være behandlingstilbud

på samme vilkår, som i norsk lægepraksis. Nu venter

vi bare på, at Danmark skal følge trop.

Fyresdal kommune i Norge bliver de første i den vestlige verden

med ”kommunal parallelakupunktur” fra Hugo Nielsen Instituttet.

- takket være den fremsynede og stærk målsøgende borgmester

med en politisk flertalsbeslutning om brug af BBRS Parallelakupunktur

System til kommunes borgere i Telemarken, Norge.

Borgmester Erik Skjervangen.


138 Tryk dig sund

Som initiativtager, og under ledelse af borgmester Erik Skjervangen

(billedet), blev det torsdag d. 29 november 2012 vedtaget med flertal

i Fyresdal byråd, at anvende parallelakupunkturen udviklet af

Hugo Nielsen Instituttet i Gram til sine borgere. Kommunelægen og

3 sygeplejerske starter på det indledende kursus på Hugo Nielsen

Instituttet i januar 2013. En ny tid tager sin begyndelse!

Citat borgmester Erik Skjervangen: – Fyrst og fremst skal dette vera

førebyggjande tiltak, som forhåpentlegvis kan bidra til at pasienten

kan unngå å få dei tunge, vestlege diagnosane, og i staden få hjelp

tidleg. Han understrekar at det alltid skal ligge vanleg vestleg

diagnostisering og behandlingsformer i botn, og at akupunktur skal

vera eit tillegg eller eit ledd i behandlinga.

Valget på Hugo Nielsens akupunktursystem har baggrund i flere

norske akupunktøres erfaring med behandlingsystemets opnåede resultater

gennem flere år, samt hans brede internationale erfaring.

Vi glæder os alle sammen - for vi tror på det er den rigtige beslutning,

der er blevet truffet til gavn og glæde for borgerne.

”Det er en interessant og yderst fornuftig og nødvendig udvikling

vi går ind i, da akupunkturen nu endelig indgår som et tillæg til

normal norsk lægepraksis. Verdens totale akupunkturundersøgelser

taler sit klare sprog. Selv EU er kommet på banen og ser den nødvendige

samfundshjælp, som f. eksempel 150.000 europæiske akupunktører

kan bidrage med, siger Hugo Nielsen” og forsættet.

”Det er ikke uden stolthed efter 40 år som akupunktør, at jeg giver

denne meddelelse i min bog. Og må vi håbe, at dette norske fremsynede

initiativ får danske kommunale grænser til hurtigt at følger

efter. En stor tak til Erik Skjervangen på folkets vegne”.

Med denne boggave håber jeg, at i alle vil få et lille indblik i, hvad I

selv kan lave, og selvfølge få en fornemmelse af, hvor lidt der skal

til for at få en bedre dagligdag og tilværelse. Rigtig stort tillykke til

alle i Fyresdal kommune i Telemarken. Og tillykke Norge.

Hugo Nielsen Gram. 10-12-2012


Sådan bruger du Cell Com System 131

Sådan bruger du Cell Com System

Cell Com Systemet er utrolig let at betjene. Der anvendes to sonder

og alle kroppens akupunkturpunkter kan bruges efter specielle

kombinationer tilhørende de forskellige tilstande. Fremgangsmåden

er enkel; rød sonde altid på kroppens venstre punkter og sort

sonde altid på de tilsvarende punkter på højre kropshalvdel. Så er

der balance og behandlingen kan begynde. Behandlingen er fuldkommen

smerte- og bivirkningsfri.

Du leverer selv de signaler til Cell Com, som trænger til behandlingen

- og uden nogen organiske bivirkninger.

Du modtager derfor ingen strømimpulser fra apparatet – ingen

smertelige stød!

Parallel Micro- Electromagnetisk behandlingssystem - Cell Com

System LM 03 CE godkendt til behandling af: - Bivirkninger i forbindelse

kemoterapibehandling, - Smertebehandling - Reumatiske

lidelse - Forhøjet blodtryk - Cor pulmonale - Migræne


132 Tryk dig sund

To punkter med styr på tilværelsen

Disse to galdepunkter 4+4 har meget på samvittigheden, for de har

nok at holde styr på og se til. Her er et eksempel hvad de har indflydelse

på:

Hjertesorg, smerter eller hormonkaos

Hjertet er til andet end at pumpe med sorg og glæde. Det spiller en

meget større rolle i vores dagligdag end vi før har troet. Det er med

til at afgøre om du har en god smertefri dag med godt humør og

masser af energi.

Hjerte kohærensen harmoniserer kroppens samlede organsystemer.

Det er blevet konstateret, at hjerterytmen og udover effekten

af ​hjernebølger samlet set, er involveret i reguleringen og funktionen

af mange organer og signal-systemiske processer i kroppen.

Det er også blevet dokumenteret, at nervesignaler fra hjertet påvirker

det endokrine system, fordøjelsen og dens processer, urinblære,

milt, lungernes respiratoriske funktioner, lymfe og skeletmuskulaturen.


De kardiovaskulære nervesignaler regulere også det centrale nervesystems

overførelse af ​nervesignaler, som modulerer smerte erfaring

(hukommelse i sted og styrke) og har derfor stor betydning for

vores følelsesmæssige tilstande i hverdagen.

Endvidere har det været kendt i nogen tid, at de neurotransmittere,

hormoner og intercellulære "signalerende molekyler" frigives på en

impuls-lignende måde. De puls-lignende mønstre af sekretion blev

observeret i næsten alle af de større hormoner som, ACTH, herunder

GH, LH, FSH, TSH, prolactin, beta-endorphin, melatonin, vasopressin

(ADH), progesteron, testosteron, insulin, glucagon, renin,

aldosteron og kortisol.

Hvilket så kommer til at betyde, at så længe vi kan holde hjerte og

hjerneaktiviteten (selv kunstigt igang) vil akutryk, akupunkturnåle

og Cell Com System have en svag regulerende elektrisk signaleffekt

på signalsystemernes inflydelse på neurotransmitter, hormoner ect.

Cell Com Systemet bidrager til at forbedre cellesignalernes interne

kommunikation i organismen. Cell Com System kan bl.a. anvendes

sideløbende i forbindelse med traditionelle medicinsk behandlingsmetoder.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!