Åbn PDF-udgave - Det Faglige Hus

detfagligehus.dk

Åbn PDF-udgave - Det Faglige Hus

E A-KASSE A-KASSE A-KASSE A-KA

A-KASSE

-KASSE A-KASSE A-KASSE A-KASSE A-KASSE A-KASSE A-KASSE A-KA

A-KASSE A-KASSE A-KASSE A-KASSEE A-KASS

Har du optjent feriedagpenge for næste ferieår

Du har optjent feriedagpenge fra a-kassen, hvis

du har modtaget dagpenge, feriedagpenge, uddannelsesydelse

eller EØS-dagpenge i 2012.

Har du fået udbetalt syge- eller barselsdagpenge

fra kommunen, bliver der også beregnet

feriedagpenge heraf. Det gælder dog kun, hvis

du var medlem af en a-kasse, da du modtog

dagpenge fra kommunen, og du ikke samtidig

optjente ret til ferie med løn/feriegodtgørelse fra

din arbejdsgiver.

Find info om dine feriedagpenge på

MIT detfagligehus

I marts måned lægger vi en optjeningsmeddelelse

i din postkasse på MIT detfagligehus,

som du har adgang til via vores hjemmeside,

og hvor du nemt logger ind med dit NemID. Du

vil modtage en mail, når det sker, såfremt vi har

registreret din mailadresse. Optjeningsmeddelelsen

bliver IKKE sendt til dig med posten.

Søg om feriedagpenge på MIT

detfagligehus

Du kan tidligst få feriedagpenge udbetalt en uge

før ferien. A-kassen skal have modtaget ansøgningsblanketten

en måned før feriens start, hvis

du skal have feriedagpengene en uge før ferien.

Vi udbetaler for det antal dage, du holder ferie.

Du kan tidligst søge fra den 1. april 2013. Du

skal udfylde ansøgningen på MIT detfagligehus.

Såfremt du modtager dagpenge eller andre

ydelser fra a-kassen, stopper udbetalingen

heraf i de dage, du holder ferie.

Udbetaling af feriedagpenge sker under forudsætning

af, at du opfylder betingelserne herfor.

Det betyder blandt andet, at du som hovedregel

først har ret til at få dine feriedagpenge, når

du har afholdt alt ferie optjent hos en arbejdsgiver.

Herudover skal du opfylde betingelserne

for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af

ledighed.

For at have ret til feriedagpenge, skal du før

ferien være enten lønmodtager eller ledig. Driver

du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse,

har du ikke ret til feriedagpenge.

Er du godkendt til dagpenge med selvstændig

virksomhed som bibeskæftigelse, kan du godt

modtage feriedagpenge. Driver du selvstændig

virksomhed som bibeskæftigelse, og har

du ikke dagpengeret, eller er din begrænsede

dagpengeret udløbet, kan du ikke få feriedagpenge.

Vigtige syge- og

raskmeldingsregler

for ledige

Når du er ledig og modtager dagpenge,

stopper dagpengene, når du er syg. Du

kan i stedet få sygedagpenge fra din bopælskommune.

Sygemeldingsregler:

• Underret jobcenteret om dit sygefravær

fx via Jobnet.dk, så bliver du afmeldt

Jobcentret.

• A-kassen får herefter besked om din

syge melding, (er du graviditetsbetinget

syg, kontakt da også a-kassen

tlf. 7610 9303).

• Du vil automatisk modtage en ansøgning

om sygedagpenge, som du skal

udfylde og returnere til kommunen.

Raskmeldingsregler:

• Når du igen er rask, skal du raskmelde

dig på Min Side på Jobnet.dk. Først når

du har gjort det, har du ret til dagpenge

fra a-kassen igen, og du bliver atter tilmeldt

jobcentret automatisk.

Udbetalingsperioder

Vi bringer her oversigten over de kommende dagpengeperioder. Husk, at ydelseskort tidligst må

indsendes den sidste dag i dagpengeperioden. Udfyld dagpengekortet på vores hjemmeside, hvor

du logger ind med dit NemID på MIT detfagligehus. Taster du dit dagpengekort rettidigt, vil udbetalingen

som hovedregel være til disposition næstsidste hverdag i måneden.

Måned (2013) Uger Første dag Sidste dag

Marts 8-11 (4 uger) 18. februar 17. marts

April 12-16 (5 uger) 18. marts 21. april

Maj 17-20 (4 uger) 22. april 19. maj

Juni 21-25 (5 uger) 20. maj 23. juni

Klager over a-kassens afgørelser

Når a-kassen træffer en afgørelse, kan du klage over den, hvis du ikke er enig. Vi skal modtage

klagen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen skal sendes til a-kassens juridiske

afdeling, der vil vurdere din sag på ny.

De kan enten give dig fuldt medhold, delvist medhold, hjemsende sagen til fornyet behandling i

lokalafdelingen eller fastholde afgørelsen. Hvis afgørelsen bliver fastholdt helt eller delvist, sender

vi din klage videre til behandling i Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen eller Styrelsen

for Fastholdelse og Rekruttering. Her kan de ændre afgørelsen både til gunst og til ugunst for dig.

Du vil modtage en afgørelse fra klageinstansen.

Det er ikke et krav, at du begrunder klagen, og du kan klage både mundtligt eller skriftligt.

Den afgørelse, du klager over, vil gælde, mens klageinstansen behandler din sag.

Hvis klageinstansen vurderer, at du har ret til efterbetaling fra a-kassen, er det en forudsætning,

at du i hele perioden opfylder de generelle betingelser for at modtage dagpenge, herunder betaler

medlemskontingent, at du som ledig er tilmeldt jobcenteret, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

5

More magazines by this user
Similar magazines