MARITIME LIFE SUPPORT - ved enhver given ... - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

MARITIME LIFE SUPPORT - ved enhver given ... - Søfartsstyrelsen

- 8 -

- 9 -

Hjertestop-behandling

Hjerte-Lunge-Redning eller genoplivning på skibe følger retningslinjerne

fra Dansk Råd for Genoplivning (www.genoplivning.dk)

Hjerte-Lunge-Redningen er en vigtig faktor for overlevelsen efter

hjertestop. Det er hårdt arbejde at give HLR, og i dag anbefaler

man, at personen, som står for hjertemassage, afløses hvert

andet minut. Dette skal ses i lyset af, at undersøgelser viser, at

kvaliteten af massagen aftager, når man har givet kompressioner

mellem 1½ til 3 minutter.

Skiftet skal planlægges og ske uden af brydelse af HLR. Netop

kvaliteten af hjertemassagen og brugen af hjertestarter øger

overlevelsen efter hjertestop.

Vejledning i Hjerte-Lunge-Redning, side 39

Der oplyses og undervises alligevel i brugen af hjertestartere,

da disse anbefales til passagerskibe, og flere rederier har anskaffet

sig dem.

Det er vigtigt at understrege, at en hjertestarter i kombination

med Hjerte-Lunge-Redning giver en bedre mulighed for genoplivning.

Afstanden til nærmeste sygehus og dermed skibets

fartsområde vil have afgørende betydning for patientens overlevelse.

Det handler om at kunne evakuere den skadelidte hurtigst

muligt.

Til de fleste hjertestartere medfølger et grundigt undervisningsmateriale

om anvendelse og vedligeholdelse.

Når DRG ændrer retningslinjerne for genoplivning, skal

hjertestarteren opdateres. Dette gøres gennem forhandleren af

hjertestarteren. Når hjertestarteren er om bord på skibet, skal

den selvfølgelig sammen med HLR bruges ved hjertestop.

Center for det Maritime Sundhedsvæsen

Ref. Dansk Råd for Genoplivning

Hjertestarter på danske skibe

Defibrillatorer/hjertestartere har vundet indpas i det danske

samfund. Det har haft en afsmittende effekt på det maritime erhverv,

på trods af at det Maritime Sundhedsvæsen på nuværende

tidspunkt ikke lovgiver herom.

Hjertestarter

Center for det Maritime Sundhedsvæsen

More magazines by this user
Similar magazines